Klikk her ogg gå til hovudsida for vikebygd.org
Om Vikebygd Vindafjord kom. Ledige tomter Skule og Barnehage Turløyper Nærområdet Slekt-søk Kyrkja Kyrkjebladet Vêret vikebygd.no

Landhandel  V.I.L  | Orienteringsgruppa  | Speidarane   | Laurdagsklubben  Turkart   |   Vikebuen  |    Skuleruta 2015 - 2016   |   Kontakten  |  Nynorsk 
Vikebygd ligg i Vindafjord Kommune på grensa mellom Rogaland og Hordaland. Her er ca 550 fastbuande (men i helgar og feriar kan talet mest dobla seg). - I sentrum ligg barneskule og butikken Vikebygd daglegvare kor det også er treningsstudio!  - Nede ved fjorden, kor det i gamald tid var bakeri, finn vi serveringsstaden "Plassabakeriet" kor folk kjem langvegs frå for å få oppleva maten og stemninga. Av og til fyrer eigarane opp i den gamle bakaromnen og lagar brød og boller som i tidlegare tider. I Juli kvart år vert Vikebygdfestivalen arrangert, -kombinert marknad og fiskefestival ved fjorden. - Like oppfor kaien ligg den kvite Kyrkja i bygda. Ofte vert ho kalla katedralen i kommunen. Ei vakker murkyrkje, den 5. i talet gjennom 800 år, omgitt av ein velsteld kyrkjegard. Vidare oppe ved hovudvegen ligg "Gamlatunet." I dette gamle restaurerte huset kan ein leige til selskap og servering med historisk sus. Om onsdagane er her ope bibliotek. - Sør i bygda, oppe på garden Bjordal, finn vi Bjordalstunet, ein stad både for kurs, selskap, overnatting og servering. - I fjella rundt bygda er det sett ut "nutakassar" der fjellvandrarane kan skriva seg inn. Det vankar diplom og merke til dei som tek turen innom alle kassane i sommarhalvåret. - Frå sentrum i bygda går også vegen opp til Vikestølen. Nå er her ein utfartsstad for alle som vil ut på tur. Anten det er til det årlege Vikestølsmøtet kvar sumar, eller Vikestølsmarsjen om hausten, eller kanhende ei friluftsgudsteneste? Også Arquebusmarsjen frå Eikås til Langåsdalen går via Vikestølen. Både skuleklassar, barnehage, speidarar og andre i grupper eller for seg sjølv, tek turen hit både titt og ofte, om dei har lyst på ein tur til fjels.- litt over ein time å gå på skogsvegen frå Vikebygd. Vil du oppleve meir av denne bygda? Ja, då får du ta ein tur då.

Lokale websider
VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Change Coatching
Bente T. Barane
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
  BYGDA VÅR
Lag og foreiningar
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Bedrifter i Vikebygd
Vikebygd Landhandel AS
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Bjordal kurs og fritid
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd
Kultur - Historie
Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Vikestølen gjennom 100 år

Historiske kjelder
Historisk arkiv IKA-H
Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift

I Vindafjord er det to aktive utgjevarar av sogeblad.  Vindetreet vert gjeve ut i samarbeid mellom "Sandeid, Vikedal og Imsland sogelag", "Skjold og Vats sogelag" og "Vikebygd sogelag."  Her kan ein lese korleis det var i gamle dagar i bygdene våre.  Sogeskriftet kan ein få kjøpt  på Vikebygd Landhandel.

Bjoa, Ølensvåg og Ølen sogelag har sitt eige blad, kalla Segn og Soge.


Vikebygd nytt:
DET SKJEDDE I ÅRET 2014:
Her er meldingar som har vore lagde ut på vikebygd.org i år 2014

Etne og Vindafjord
-felles barnevernkontor frå 1.1.2015


Kommunestyra i Etne og Vindafjord gjorde våren 2014 vedtak om ei fellesteneste for barnevern frå 1.1.2015. Hovudkontoret ligg i Ølen. Barnevernsleiar er Iren Hebnes
Les meir her

Utviklinga i folketalet i Vikebygd
av Steinar Skartland 19.12.2014
I 2014 var talet 558 fastbuande i bygda.

Les meir her

Les bladet Hyrdingen, her

 

Advents og julenummeret av Hyrdingen
med barneteikningar frå skulane i kommunen

 

 


Les bladet her


Kvit (rom-)jul
Men mildvêr igjen til nyttår
Steinar 29.12.2014
I romjula kom det 10-15 cm nysnø i Vikebygd, og grade-stokken kraup ned mot 8 kuldegrader nokre få dagar. Når nyårsaftan nærma seg kom mildvêret og regnet igjen og vaska bort snøen.
Les meir her
, og at det går som hakka møkk
.

 


Fullt hus i Vikebygd kyrkje julaftan
av Steinar Skartland 24.12.2014 

Svært mange i Vikebygd valde å dra til kyrkja og julegudstenesta julaftan,  Korpset, Arne og Helge spela.

Les meir her

Vikebygd kyrkje 14. des
Julekonsert med lokale musikkrefter
av Steinar Skartland 14.12.2014
Vikebygd kyrkje høver godt til julekonsertar. Akustikken er fortreffeleg og naturleg. På den andre konserten møtte 135 for å få med seg julemusikken. Med musikkarane var her truleg 170-180.
Les meir her

Julekonsert med
Kor e' Vindafjord

av Steinar Skartland 10.12.2014
Omlag 70 fann vegen til den solide murkyrkja. Her kunne folk gløyma uvêret og drøyma seg bort i dei vakre tonane frå koret, leiar av Lasse Jarmer. Ein flott julekonsert.
Les meir her

LYSMESSA I KYRKJA
Søndag 7. des.  19:00 
av Steinar Skartland
Mykje folk var i kyrkja denne kvelden.  Lyset var av. Speidarane og konfirmantane bar og tende
levande lys. 
Les meir her

Årets Vikebu

av Steinar Skartland 29.11.2014
Etter forslag frå folk i Vikebygd kåra laget Vikebuen Roald Årvik til: "Årets Vikebu 2014", for hans store innsats for å rydda og merka turstiar i skog og fjell i Vikebygd.
 

Les meir her

Julemessa i Vikebygd

av Steinar Skartland 29.11.2014 
Laget Vikebuen arrangerte julemesse 29. november.  Mange utstillarar gjorde sitt til at folk fekk kjøpa jule-gåver. Ramona selde gåve for den som har alt... med inntekt til kjøken på bygdahuset.
Les meir her

Korpset  spela 28. nov. då
Lysa vart tende på juletreet hos Rolf
Steinar Skartland 28.11.2014

Etterpå vart det graut og musikk på Gamlatunet.
Les meir her

VikestølvegenKommunen gir tilskot til turveg
frå Vikebygd til Vikestølen

Steinar Skartland 26.11.2014 
Det politiske utvalet for Oppvekst og Omsorg (leia av Gustav Løge Fosse, KrF) vedtok tilskott, sjølv om rådmannen innstilte på avslag.
Les meir her

Årsmøte i Grendautvalet
Frantz Lea ny leiar

25.11.2014 - Steinar 
Grendautvalet presenterte ei lang liste saker dei har jobba fram. Lauritz held fram i styret.
Les meir her

Ny stikkrenne

av Steinar S 25.11.14

Den gamle og murte stikkrenna (nord for Ulvebne) som vart øydelagd i flaumregnet i haust, vart erstatta av røyr.

Les meir her


Svanene er komne til vinterheimen
av Steinar Skartland 16.11.2014

Heilt sør i Vasslivatnet.

Les meir her


Grøn og mild Haust
Steinar S. 30.11.14

Midt i november månad var bakkane ennå grøne.

Les meir her


Speidarane arrangerte
Globalcafe på bedehuset
av Iselin Eidhammer Tveit, 13.11.2014
Speidarane samla inn pengar til Ilula YMCA (KFUK) og IIula Orphan Programme i Tanzania med bøsser og kafé.
Les her.

Haustfest og familiegudsteneste
av Steinar Sk.
Store og små fylte kyrkje-benkene til Haustfest 9.11.,
i kyrkja.  Dåp av eit barn og bibelen til fireåringane, var mellom innslaga der borna stod i sentrum.

Les meir her


First Floor ungdomsklubb re-opna.
Ola, Solveig og Line vil prøve å få i gong ungdomsklubben igjen.  Re-opning av ungdomsklubben i Vikebygd, tysdag 9.desember klokka 18:00-21:00. For ungdom frå 5-10. klasse. Det blir sal av heimelaga pizza og snop.

Les meir her


Vikebygd Motorbåtforening
på dugnad  i klubbhuset
Byggjer sanitær-anlegg ved båthamna
av Roald Årvik

Les meir her

GRUNNLOVS-JUBILÉET
1814 - 2014

Markert i Ølen 4. nov. 14.

av Steinar Skartland 5.11.14 
Kommunen inviterte til feiring av 200 års jubiléet på kulturhuset i Ølen. 

Sjå bileta

SØNDAGSKAFÉ
på Bygdahuset

søndag 2. november
av Steinar Skartland 2.11.2014
Kjøkenet er ferdig renovert og styret inviterte heile bygda omvinsing og kafé.
Les meir her
.

"Handle lokalt-dagen." 
Rolf diska opp med
frukost og konsert på butikken laurdag 1.11.

Steinar Skartland 1.11.14
Les meir her


MITT FARGERIKE NABOLAG
INTERNASJONAL FAMILIEFEST I ØLEN
LAURDAG 1. november
av Steinar Skartland 1.11.14
Zeng Guirong og Li Yue, hadde teke vegen frå Vikebygd til Ølen for å delta med matrettar frå Kina.
Les meir her
.

Tysvær Vepro tilbyr
stell av graver i Vikebygd

Steinar 20.10.2014
Har inngått avtale med kyrkjeverja. Nå kan folk tinge tenesta av dei. 
Les meir her
.

Rekord innsamling både i Vikebygd og i heile Vindafjord

av Steinar Skartland 20.10.2014.

Bøsseberarane fekk inn
kr 21.322 i Vikebygd
Les meir her

VikestølvegenTurveg frå Vikebygd til Vikestølen
av Steinar Skartland 13.10.14
Vik Grunneigarlag søkjer Investeringstilskott til universell utforming.

Les meir her

Nedgang i folketalet i 2014 i Vindafjord

av Steinar Skartland 11.10.2014
Folketalet i kommunen har hatt ei negativ utvikling i 2. kvartal 2014. Pr. 1. januar var det 8 747  innbyggarar. Pr 1. juli var folketalet 8 715. Utover hausten vaks folketalet igjen og enda ved årets slutt på ca +6 (8755).
Les meir, også om kommuneøkonomien, her

Longåsdalsturen
Familieturdag til  Longåsdalen
av Steinar Skartland 5.10.2014
Omlag 30 tok imot utfordringa om å bli med til Longåsdalen.  Her var det både sal av kaffi, kaker og pølser, men også rebusløp og aktivitetar for både små og store.  Les her

Kven er dette?  Stikkord: 60-talet
Fossel / Vikebygd
Kan nokon hjelpe oss med namnet
av Steinar Skartland 4.10.2014 
Kan vera Harald Kvamme  

Les meir her

Ekstraordinært årsmøte i Idrettslaget
Vil satse 3 mill.
på hall med kunstgrasbane

av Steinar Skartland 24.9.2014 
Samla årsmøte bak vedtaket.  Styret trur finansiering nær i boks.
 
Les meir her

Fotballkveld på Vikebygd stadion onsdag 24.9.
J10 jentene frå Vikebygd 
slo Bjoa 3-1

av Steinar Skartland 24.9.2014 
To kampar vart spela samtidig.  J10 jentene slo Bjoa.  Mini-jentene tapte 1-2 mot Ølen. 
Les meir her

Vindafjord kommune er nå
godkjend som Fairtrade kommune
av Steinar Skartland 23.9.2014.
Ordførar fekk overrekt diplom ved
arrangement på Rådhuset
 

Les meir her

Bygdahuset i Vikebygd
Nytt kjøkken er klart og i bruk
LAURDAG 20. sept.
av Steinar Skartland 21.9.14
Stor innsats for å gjera bygda si storstove betre eigna for lokale arrangement

Les meir her

Vikebygd Idrettslag
samla familiane til

AKTIVITETSDAG på idrettsplassen
LAURDAG 20. SEPT.
av Steinar Skartland 20.9.14
 
100 store og små stilte opp til idrettsaktivitetane.
Les meir her
Les meir her om korleis kultureininga vil gjera Vindafjord til ein syngjande kommune

Vikestølsmarsjen 25 år den 7.sept. 
av Steinar Skartland 7.9.14 

Omlag 90 store og små tok turen til Vikestølen.
Og her slo Stina Nes alle i hesteskokasting.

Les meir her


Feira interkommunalt samarbeid på Olalia
Friluftsrådet 30 år i 2014
av Steinar Sk. 30.08.2014
Oppgåva er å leggja til rette for friluftsområde i
12 kommunar i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Les meir her

Vikebygd Grendautval
i kamp for fylkesvegen

av Steinar Skartland 30.8.2014 
Gjennom møter og brev tar Grendautvalet opp viktige spørsmål om utbetring av Fv.734 med Vegvesenet.

Les meir her.

Sak i Formannskapet
Motorbåtforeininga får leige Prestabryggja
  av Steinar Sk. 30.8.2014
Skal ruste kaien opp.
FS-078/14 VEDTAK SAMRØYSTES:
"Vikebygd motorbåtforeining får leiga Prestabryggja
som beskrive i vedlagt avtale og kart." 
Les meir her

Foreiningskvinnene i Vikebygd
FEIRA sjømannsmisjonen sine 150 år
MED GRAUT OG BASAR i Vikebygd

av Steinar Skartland 30.8.2014

Les meir her

Nytt storkjøkken på BygdahusetBygdahuset i Vikebygd
Nytt kjøkken klart til bruk
LAURDAG 20. SEPTEMBER
 
av Steinar Skartland 21.9.14 
Stor innsats for å gjera bygda si storstove
betre eigna for lokale arrangement
Les meir her

Heider frå Idrettslaget, Orienteringsgruppa
Imponerande 25 års og
35 års fullført tur-orientering
av Jon M Svendsbøe, 9.8.2014

Les meir herSopp-kurs på Gamlatunet 12.-13. sept. ved Anne Lise T Gjesdal
 

Vik SkuleSkulestart ved Vik skule

Steinar Sk. 14.8.2014

1. - 4. klasse også skal gå femdagars skuleveke.

Les meir om planen her


Uvêr i Rogaland laurdag-søndag 9.-10. august
Ekstremværet Lena

Store nedbørsmengder gjorde nok skader på private grusvegar.  Elvar fløymde over og inn i hagar.  Men elles vart det ikkje store skadar i Vikebygd.

Les meir her 


Vikebygd - Bjoa  5-2
av Steinar Skartland 9.8.2014
Vikebygd vann begge sommarskampane mot Bjoa.
2-1 og 5-2 vart resultata.
Les meir her

Kan supermånen gi
auka risiko for jordskjelv og vulkanutbrot?
Supermåne og vulkanutbrot

av Steinar Skartland 9.8.14, endra 30.8.2014
 

Fullmånen 12. juli, 10. august og 9. september 2014, er såkalla supermåne. M.a. var den synleg søndag kveld 10. august, kl 20:10.    
Les meir her

Norsk-Amerikanar frå Minnesota
Kom for å finne sine
norske røter på Fossel

av Steinar Skartland 8.8.2014
John Savereide med røter også i Etne, var her saman med faren sist i 1969.  Alle borna i familien er døypte i vatn faren tok med frå Fossel.
Les meir her 

21 speidarar frå Vikebygd
på Landsleir i Asker

av Else T. Valen 3.8.2014
Vikebuen hadde det flott
på leir i varmen.

Les artikkelen her

Amerikanarar på Europaturne:  Jeremy Camp.
Trommis Leif Skartland
av Steinar Skartland 3.8.2014
Norskamerikanar med suksess og konsert på LU.  Bak trommene finn vi Leif Skartland,

Les meir her

og Bilete frå konserten

Joker Vikebygd 
fornya med støtte frå Merkur-progr.

av Steinar Skartland 1.8.2014
Siste to åra har eigaren, Rolf Alne, investert for over 800.000 til beste for kundane.
Les meir
her

Roald merkar løyper
Såta - Juten - Dyraskorfjellet - Trollanipa
 
24.juli 2014
Roald har opna fjellet for fleire med nymerka løyper
Les meir her

Vikebygdfestivalen
Fiskefestival med trippelvinnar
av Steinar S. 19. juli 2014
Eirik Larsson fekk med seg heile 3 pokalar heim etter ein vellukka dag i Vikebygd.
Les meir her


Direktesendt radioshow med
Radio 102 på Plassabakeriet
av Steinar Skartland 16.7.2014

Les meir herTradisjonsrikt fjellstemne 6. juli 2014
Vikestølsmøte
av Steinar S  9.7.2014

Les meir her


Juli 2014
Flottaste og varmaste sommar på mange år
 

Les meir herDen nye hytta på Olalia er opna.
28.6.2014 Steinar 
Stort arrangement med mykje folk som gjekk opp til Olalia for å delta

Les meir herTil Murmansk i juli
av Steinar Skartland 9.7.2014
Midnattsol i Murmansk. 
Ein storby med 320 000 innbyggjarar.

Les meir herPå attgrodde og nymerka merka
Roald 2.7.2014

Les meir herSankt Hans feiring med bål og grill i båthamna
Folk kosa seg i sol og bålvarme
av Steinar Skartland 23. juni 2014 
 
Les meir her

Vikebygd Bygdahus med
Strandlopper på Bryggjebakken
av Steinar Skartland, 21.6. 2014
Investerer i nytt kjøkken

Les meir her om dette.


Bygdebokprosjektet
Har du bilete?
Har du historier?
Signe Alice B. 19.6.2014
Kontakt Signe Alise,

Les meir her

40 speidarar samla på Tonjen
Sommaravslutning i speidaren
av Arne Tveit, 4.6.2014
Andakt, grilling og valfri aktivitetar.  Klar for sommaren. 

Sjå bilete og les meir her.Vikebygdspeidarane
Førebur seg til landsleir i Asker
av Iselin Tveit  27.5.14
Troppstur/leir på Tonjen i Vikebygd
Les meir her


Siger til Bjoa i
Vikebygdstafetten
i Tonjen 3. juni

Frå O-gruppa sin web.
Les meir her.


Folkefest i Ølensvåg
Tour des Fjords løpet gjennom Vindafjord

av Steinar Skartland 30.5.2014
Les meir her


Historiske bilete
Plassahuset 1900
og jordskifte i Kvamme 1960

av Per Vik 22.5.2014
Sjå dei gamle bileta og menneska, Les her.


17. mai, leiker, tog og is. Kombinert med 200 års jubileum for grunnlova
av Steinar 17.5.14


Les meir herReidar Bjordal samla Vikebygd bondelag og
Tende bål i protest mot
jordbruksforhandlingane
av Steinar Skartland 15.mai 2014
Les meir om saka her

Klikk bildet for å sjå dette i større formatKonfirmantane i Vikebygd, 11. mai
Innsendt av Marita Koltveit
 
Ørjan Bruland Hansen, Kristian Bjørnevik, Marita Koltveit og Maren Olsen, saman med sokneprest Jon Ådnøy

Klikk bildet for å sjå det i stort format


Tildeling frå Thomas og
Liv Bakkevig's fond
412.000 kr tildelt
barne- og ungdomsarbeidet
av Øyvind Valen 4.5.2014
Les meir her

Vinnarane: Janne Tjørhom Aasheim og Arne Kristian Espedal, klikk her og les meir
O-gruppa arrangerte
Vikesprinten 3. mai
Henta frå O-laget sin web 3.5.2014,
av Jon M. Svendsbø

Les meir her

I Roald sine fotefar til fjells
av Steinar 1.5.14
Det er mange flotte turstiar vi Vikefjella. 
Nokre stiar er merka av Roald Årvik.

Les meir herVeg mellom Lio-felta,
lagt ut på offentleg høyring

lagt ut av Steinar 29.4.2014

Les heile artikkelen her


Soknemøte vil søkja om samanslåing av Vikebygd og Skjold kyrkjesokn.

av Steinar Skartland 29.4.2014
Frammøtet var ikkje stort i dei 4 soknemøta som skulle gi sitt råd til sokneråda.  Men dei frammøtte var
samde om at samanslåing av Vikebygd og Skjold er rett veg å gå. 
Same utfall vart det i Ølen og Bjoa.

Les meir her


Vikeputten med nye rekord i deltaking
79 lag spela 121 kampar
av Steinar 26.4.2014
 

Les meir her


Vikebuen arrangerte
minimesse og middagsservering
av Berit og Steinar Skartland, 24.4.2014
 

Les meir her


Kommunestyret negativ til bygging av vindmølleparkar
på Døldarheia og Bukkanibba.

av Steinar Skartland 23.4.2014
Dette er ei høyring, og mange personar og etatar har sendt inn sine høyringssvar.  Likevel er det NVE som skal vurdere desse og tilrå, slik at departementet besluttar.

Årsmøte i Vikebygd Vassverk


Du er gull verdt - Korprosjektet
23.4.2014 Steinar
Lena Bjerga og Anne Lise Brekke Lien inviterte store og små til å bli med i eit felles kor for fleire bygder, der målet var konsert i Ølen 15. juni

Les meir om korprosjektet her


Mange på fjelltur i Vikefjella i påsken
M.a. opp den nye stien gjennom Glommeskar

Les meir her


Grunnlova på Nynorsk


Les meir her


Kommunesamanslåing
Tidlegare Vikebygd kommune  1902 - 1964.
Folketalsutviklinga i  seinare år
   
SS 13.4.2014

Med 19 byggjeklare tomter bør det vera grunnlag for å sjå ein auke også her i bygda.   Les meir her.

Klikk her for å lese meir om KN sin Fasteaksjon og kva pengane går til. Vikebygd 8. april
Konfirmantane samla inn til
Kirkens Nødhjelp
  av Steinar Skartland 12.4.14 
Totalt kom det inn kr 11.435 i Vikebygd = 20,49 /pers
Les meir her

Løkjen og kanalane på Skatlandsmyra vert opna igjenMyra på Skartland vert grøfta på ny
75 mål vart grøfta for hand for over 100 år sidan
av Steinar Skartland 11.4.2014
To bønder satsar og deler garden som tilleggsjord

Les meir her

Bondelaget har utpeika tre
BONDEVENNER
av Reidar Bjordal, Vikebygd Bondelag 7.4.2014 
Jakob Rødde,
Andor Bjordal, og
Steinar Skartland

Les meir her

Døde tre etter brannen
Tindeland prega av Brannen i 2006
av Steinar Skartland 5.4.2014
Ein stor skogbrann herja Nordabygda i 2006.  8 år etterpå er naturen langs vegen prega av hendinga

Les meir her

Eit andeliv på Tindeland
Våren skaper nytt liv 
av Steinar S 5.4.2014
I Søre Tindelandstjørna hadde ein flokk stokkender
funne seg til rette.

Les meir her

Plan for veg frå Lio1 til  Lio2
Steinar 9.4.2014
Foreslått endring vil gi Lio 1 ny tilkomst ovanfrå via vegen i Lio 2. Form.skapet  vedtok 8.4. å leggja forslaget ut til høyring.

Les meir her

Motorbåtforeninga vil leige kaien, Prestabryggja
av Steinar Skartland 4.4.2014
Rådmannen innstiller positivt til Formannskapet om avtale

Les meir her

Fullt hus og godt program på 
Vik Skule sin kulturettermiddag

av Steinar Skartland 25.03.2014 
Det blir betre år for år.
Nå var det 8. året på rad.

Les meir her
 

Roald Årvik 23.3.2014
Ny løype, mura opp trinn for trinn:
Frå Bygdahuset opp Glommeskar
Til Dyraskorfjell og Trodlanibbo


Les meir her

Bedehuset inviterte til
Laurdagsgraut
av Steinar og Berit R Skartland
22. mars kom 40 vikebuar for å få seg graut og 50 møtte til årsmøte og basar. Styret tok attval.

Les meir her
.

Gudstenesta søndag 16. mars presenterte
Borna som har gjennomført Dåpsskulen

av Kjersti H Bjerga 14.3.2014 

Les meir her
 

Dei utryddingstrua orda
Vert språket vårt kjønnslaust?
av Steinar Skartland 14.3.2014

Vi har ein flott dialekt i Vikebygd.  Slik eg hugsar orda og uttrykka frå eg var liten.  Den gongen då vi kunne høyre tydeleg forskjell på folk frå ulike bygder.  Dei som sa bygdå og dei som sa bygdo. Dei som sa kjerro og dei som sa kjerrå. Det var forskjellar frå bygd til bygd.     Les meir om mine språklege funderingar her 


Dommersnes Ind.område.
Hybelbygg /
brakkerigg for 160 arbeidarar

av Steinar Skartland 11.3.2014 

Les meir her

Grendautvalet legg tilrettes Bryggjebakken
Byggjer mur og grillhytte ved båthamna

av Steinar Skartland 11.3.2014

Les meir her
.

Lokale vegnamn
Vegar har fått namneskilt
av Steinar Skartland 11.3.2014
Markering med Asbjørn Stople, Ordførar Ole Johan Vierdal og
Berit Hetland
Les meir her

Ingrid SørvågFrå dei gamle protokollane 
Vikebygd Husmorlag stifta i 1935
av Ingrid Sørvåg 5.3.2014
Ingrid Sørvåg har fått tak i protokollen til Husmorlaget  og jobbar nå med å skriva noko om dette.

Les meir her


Ny leiar vald i Årsmøte for Idrettslaget 
Odd Nesse tek
over som leiar 

av Steinar Skartland 6.3.2014
Årsmøtet vart halde på
klubbhuset 4. mars 2014

Les meir her

Ingrid SørvågFrå protokollen til Vikebygd Husmorlag 1946
Vikebygd kvinnene
av Ingrid Sørvåg 8.3.2014

...hadde der vært kvinner med i styret i denne bygd, så hadde vi ikke behøvd å sitte med talgelys, men sikkert hatt elektrisk lys for lenge siden... 

Les meir her


Grendautvalet jublar
Lys i skulestien og trimparken
Publisert av Steinar Sk. 6.3.2014

Les her 


Vegard Skartland Kjempeflott framføring på TV2.
Vegard Skartland vidare i Norske Talentar. 
Han gjekk vidare til andre runde men vart der stemt ut.
av Steinar Skartland 28.2.2014
Les meir her


- Det har kome tankar om det er grunnlag for å få meir aktivitet knytt til Vikebygd skyttarklubb, skriv Reidar Svendsbøe & Rolf Julsrud. - Kan det være interesse for trening med luftvåpen?  ta kontakt på: rojuls@gmail.com, Rolf Julsrud tlf 949 86 959.

Last ned informasjon og plakat her
 Legg ein web-tur innom Årvik Smie på Facebook
Smeden Espen Årvik på plass

Klikk her og sjå heile planenAktive VIKEBUEN
HAR PLASS TIL NYE MEDLEMMER
 
27.2.14
Les her om laget og
sjå programmet deira for 2014


Thomas og Liv Bakkevigs fond for støtte til
barne og ungdomsarbeidet i Vikebygd
Har delt ut 393.500 kroner over to år 
Steinar / Øyvind 7.2.2014
To-årsmeldinga kan lesast her
Les meir her


Stor aktivitet i laget 'Vikebuen'
HAR PLASS TIL NYE MEDLEMMER! 

Vikebuen 1.3.2014
 
Last ned programmet for 2014 her

Kyrkjelydane i Vindafjord har fått tildelt
Statlege midlar til
trusopplæring i alle bygdene.
Hyrdingen 6.2.2014

Les meir i Hyrdingen nr 1 -2014


Stimerking i VikefjellaRoald Årvik sitt stimerkingsprosjekt
Vikefjella meir tilgjengelege for turgåarar

Tekst frå Roald 8.2.2014
Fleire nye turløyper er merka i Vikefjella 
Les meir her
 

Årsmøtet  23. februar
Vikebygd og Skjold felles sokneråd?
av Steinar Skartland 24.2.14
Årsmelding for 2013 og utgreiing for samanslåing av dei to sokneråda, kan lesast her.
 
Les meir her

Vann nutastaven
Mona Hetland Fostenes. hadde 118 nuteringar!
av Steinar Skartland 16.2.2014
56 var på alle nutane i fjor.

Les meir her

Vikebygd KFUK-KFUM speidarar arrangerte
SPEIDARÅRSFEST med NUTAFANTAR
av Steinar Skartland 16.2.2014
Speidarane inviterte familiemedlemmer og bygdefolk til årsfesten der dei hadde regien med program, bilder frå leirar og underhaldning. Les meir her

Soknerådet får
Statlege midlar til trusopplæringa
Les i Kyrkjebladet Hyrdingen februar 2014
Kyrkjene i Vindafjord får statlege midlar til trusopplæring. 

Les meir om dette i kyrkjebladet nr 1, 2014, HER.


Rogaland fylke vil ikkje ikkje kostnadsrekna Vossaplass svingane 
av Steinar S 8.2.2014 

Les meir her

 

Klikk her og sjå heile planen
Aktivt idrettslag med plan for heile veka gjennom sesongen.
Sjå den her.
 
 

 
Kyrkjesøndag i Vikebygd
70 deltok på familiegudstenesta

av Steinar Skartland 19.1.2014
 
Les meir her
 

Roald Årvik i Vikefjella
Merka stiar mellom
Børkjelandsskar og Longavatnet

Steinar Skartland 22.1.2014 
 
Les meir her
 

Uvær på Vestlandet
Stiv kuling skada fleire tak i bygda
av Steinar Skartland 18.1.2014

Les meir om uvêret i Vikebygd her
 

LioVel arrangerte felles
JULETREBRENNING 11. JAN. 2014
av Aud Jorunn Tordal, 13.1.2014
Foto: Inger Katrine Sundve

Les meir her
 

Vegard SkartlandOrdførar inviterte til
NYTTÅRSFEST 5.1.
med tale, prisutdeling, kulturinnslag, og med Vegard på pianokrakken.

Les meir her.
 


Autovern montert i Sørabygda
Vegen sør for Buholmen blir sikra. 

av Steinar Skartland 7.1.2014

Les meir her
.


Grasrotandel ga Idrettslaget
kr 40.562 i 2013
av Steinar Skartland, 12.1.2014 


Les meir her

.......vikebygd.org..........
Sida er sist endra 31. des. 2014

Eldre meldingar:

ÅRET 2013
ÅRET 2012
ÅRET 2011
ÅRET 2010
ÅRET 2009
ÅRET 2008
ÅRET 2007
ÅRET 2006
Vikebygd i Media
LES OM VINDAFJORD
NYTT FRÅ VIKEBYGD
NYTT FRÅ VINDAFJORD
NYTT FRÅ GRANNAR
NYTT FRÅ Haugesunds Avis 
INFO FRÅ Ålfjordens Venner
Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN 
Soknerådet informerer
Kyrkjebladet Hyrdingen 
Kyrkja nyoppussa til jubilèet
Kyrkjer i Vikebygd i 800 år
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 114. Vikestølsmøtet 2014
Boka om Vikestølen på nett. 
Speidarnytt
Speidar-webben
Speidarbasaren  
Speidarprogrammet
Nutastavane
Uteliv ved Bakkafossen
Ljosmessa
Nutastavane
Hulder og troll på Skartland

Nabobygdene
Bjoa grendeside
Vats grendeside
Skjold grendeside
Vikedal grendeside
Sandeid grendeside
Vindafjord kommune
Nyhende
Link til Nyhendemeldingane:
Julegudsteneste 24.12
Julekonsert 14.12.14
Kor e' Vindafjord 10.12.
Lysmessa i kyrkja 7.12.
Lysa vart tende på juletreet
Julemessa 29.11.14
Årsmøte i Grendautvalet
Svanene på plass i bygda
Speiarane og Globalcafe 13.11.
Familiegudstenesta 9.11.
Fornyar klubbhuset i båthamna
Grunnlovsjubileet 5.11.
Nytt kjøkken og kafé
Mitt Fargerike Nabolag
Frukost og konsert på butikken
Ymse frå november 2014
Tysvær Vepro steller graver
TV-aksjonen 2014
Søkjer tilskott til veg
Folketalet går ned
Tur til Longåsdalen
Oktober 2014
Fairtrade kommunen markert
Aktivitetsdagen 20.9.
Sopp kurs 12-13. sept
Vikestølsmarsjen
Fv. 734 - Vikevegen
Får leige Prestabryggja
Friluftsrådet 30 år
Sjømannsmisjonen 150 år
Nytt kjøkken på Bygdahuset
Skulestart i Vikebygd
Heidra for idrettsinnsats
Ekstremvêret Lena
Vikebygd-Bjoa 5-2
Supermånen i 2014
På leit etter røter på Fossel
Speidarane på leir i Asker
Leif Skartland & Jeremy C
Varm og flott sommar 2014
Stiar Roald har merka i fjellet
Vikebygdfestivalen 19. juli
Radio102 show på Plasset
Murmansk reise
Vikestølsmøte 6.7.
Ny Olalihytte opna
Sankt Hans-feiringa
STRANDLOPPIS
Vikebygdstafetten 3.6.
Diverse frå Juni
Speidarane i Vikebygd
Tour des Fjords
17. mai 2014 i Vikebygd
Brot i Landbr.forhandlingane
Tildeling frå Bakkevig's fond
Ikkje Vindkraft i fjella
På stiar i Vikefjella
Ikkje Vindkraft i fjella
Vikeputten 2014
Minimesse og middag
April
Minimesse
Utviding av gardsbruk
Bondevenner 2014
Tindelandsnaturen
Utviding av gardsbruk
Skulen sin kulturettermiddag
Mura trinn i Glommeskar
Folketalsutviklinga
Språket vårt
Bryggjebakken får grillhytte
Kvinner i Vikebygd 1946
Vegard med i N. Talenter
Fondsmidlar til barn og unge
Skjold og Vikebygd eit sokn?
Speidarfest og nutafantar
Tilbakeslag for Vossaplasset
Stimerking i Vikefjella
Idrettslaget
Kyrkjesundag 19.1.
Uvêr og Storm i januar
Juletrebrenning
Grasrotandelen 2013
Nyttårsfest
Godt Nytt År
Nytt år 2014
2013

Juletrefesten
Jul i Vikebygd
Lysmessa 15.12.13
Jubilanten Per Dommersnes
Vinter i Vikebygd
Julemessa 2013
Årets Vikebu kåra
Tenning av julegrana
Globalkafeen 2013
Hardhausen 2013
2. plass i Stjernå-finalen
Prioriteringsliste Fylkesvegar
Frå Vikebygd til Ukraina
Arbeid i gang med Vikevegen
Kystvakt på bergningsaksjon
TV-innsamlingsaksjonn
Badmintongruppe starta
Minnestøtta er pussa opp
Tur til Sætrefjellet
Tur til Trodlafjellet
Sikrare veg til Vikebygd
Hausttakkefest og jubileum
Opning av Trimparken
Aktivitetsdagen
Vikestølsmarsjen
Nye vegnamn
Smeden besøkte kyrkja
Trimpark i sentrum
Smeden besøkte kyrkja
Juli-august diverse
Dominikus runda 80 år
Kongegrava ved Trodlanibbo
Konsert med Tom Rogerr
Vikebygdfestivalenn
Loppis for Bygdahuset
Vintergrøne planter skada
Vikestølsmøtet
Kystkultur i Vikebygd
Ny turløype i Vikebygd
Dugnad i båthamna
Hagen på Dommarsnes
Kveldssol over fjorden
163.500 kr til lag i bygda
Skadeverk på skulen
Salmekveld i kyrkja
Nasjonaldagen
Konfirmasjonen
Salmedugnad
Grendautvalet vil ha veg
Vikesprinten
Bygdebok for Vikebygd
Vikeputten2013
Litt frå Idrettslaget
Fjellturar
April - då våren kom
Sommartid
Bibliotek og Sjoarakademi
Fjellturar i Vikebygd
Nyopning av Landhandelen
Graut og basar på bedehuset
Vikebygd i mars
4H Storkurs
Tilsetjingsgudsteneste
Speidarfesten
Endringar i kyrkja
Dugnad opnar opp bygda
Vinter og snø i Vikebygd
Jon Ådnøy vert sokneprest
Ny sokneprest
Nytt prosti
Nyttårsfeiring
2012
Heile året 2012
Juletrefest
Kongen si nyttårshelsing
Julefeiring og gudsteneste
Uvêr i desember
Bygdahuset
Borna samlar inn
Lysmessa
Saga ved Vasslivatnet
Advent og vinter
Tenning av juletreet
Ferdig hus til 2 mill
Julemessa/Årets Vikebu
Globalkafèen
Utdeling frå fond
Hardhausen
Fotballfesten
Open Heart Ukraina
TV-Innsamlingsaksjon

Juletrefestt
Kongen si nyttårshelsing
Julefeiring og gudsteneste
Uvêr i desember
Bygdahuset
Borna samlar inn
Lysmessa
Saga ved Vasslivatnet
Advent og vinter
Tenning av juletreet
Ferdig hus til 2 mill
Julemessa/Årets Vikebu
Globalkafèen
Utdeling frå fond
Hardhausen
Fotballfesten
Open Heart Ukraina
TV-Innsamlingsaksjon
Trafikksikring
Kyrkjejubileum
Kvinneforeininga
Sprell levande i kyrkja
Borna teiknar kyrkja
Vann båt hos Lions
Fylkesveg 734 Isvik-Vikebygd
Idretts-aktivitetsdag
Vikestølsmarsjen 2.9.
Tur til Trodlafjell
Samarbeid om vatn
Rekordstort elevtal
Store nebørsmengder 30.7.
Søppel langs vegen
Ny utstilling i Galleri Vik
Vikebygd Festivalen 2012
Fjelltur
Vikestølsmøtet 8. juli
Galleri Vik stiller ut i juli
St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.
Korpset til Kongeparken
Bakkevig opprettar 2 fond
Hårfagrerittet 2012
Tur til Långåsdalen
17. mai feiring
Konfirmasjon
Kalking med helikopter
Vikeputten fotballturnering
Hjartestartar til Vikebygd
Turar i vårsol i Vikebygd
Rivinga av gamleskulen
Jordskjelv i Vikebygd
Speidarleirar
Årsmøte i Idrettslaget
Speidarbasaren
Digitale politikarar
Vekst i Laurdagsklubben
Idrettslaget får midlar
Gamle Skulen si framtid
Nyttårsfeiring 1.1.2012
 
Lokale bloggar
Elin's blogg
Hildes blogg
Hyrdingen sin redaktør

Fotoalbum

Retting av feil
Om nokon finn at tekst eller bilete på desse sidene er støytande eller ikkje skulle vore offentleggjorde, så kontakt meg på tlf 908 73 170 eller ved å klikka HER , så vil eg endra.  Steinar Skartland

Web-Statistikk
vikebygd.org.
(8.1.2011  Steinar S) I 2010 hadde vikebygd.org 1791747 hits (søketreff) og heile 63635 lesarar (visits).  Av desse var det 38120 lesarar av første sida (der fleire klikk pr dag likevel tel som 1 totalt). Dette utgjer i gj.snitt 199 visits pr dag.FOTOALBUM for Vikebygd
RYCON: KART over VIKEBYGD

 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
 

foto.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 - Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org