Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Lokale tenester

Vikebygd nytt:

vikebygd.org

Finn: TAXI eller FRISØR

ORD FOR DAGEN     Skulekalenderen 2011-2012.     Vêrvarsling  Søndagstipset

Sida er sist endra 28. april 2012

Lokale websider

Vikeputten 2012

Andre nyhende

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Vikebygd Idrettslag arrangerte Vikeputten
700 born på fotballturnering i Vikebygd

(28.4.12 SteinarS)  Heile 74 lokale fotballag deltok i fotballturneringa for born på idrettsbanen i Vikebygd laurdag 28. april.  Det er fire fleire lokale lag enn i fjor, understrekar Rune Hetland. Både på dei åtte fotballbanane og langs sidelinja var det glade røyster å høyra.  Utan at nokon talde nøyaktig alle som møtte fram, er eit godt anslag omlag 1500 store og små som var på arrangementet.  Både spelarar, trenarar, familiemedlemer og bygdefolk.
Vikebygd J9 - Bjoa J9, Bane 2, klokka 12:42

Gudvin Hetland - ein av dei erfarne dommarane på banen under Vikeputten 112 kampar vart spela dei 8 timane arrangementet varte.  Fotballgruppa hadde ordna 16 dommarar, så godt som alle var frå Vikebygd.

Rune Hetland har vore i spissen for Vikeputten i mange år, men i år fekk Roald Årvik ansvaret saman med Tore Espeland som hadde hendene fulle med premieutdeling til laga etter kvart dei var ferdige med kampane sine.  Rune rosar alle som har vore med i ulika ansvarsoppgåver og dermed er viktige for at arrangementet går såpass knirkefritt.  Arbeidsgruppene var delt i to skift som bytte klokka 12:30.  Då dei alle har nokon av sine eigne på banen fekk dei slik også vera med i heiagjengen på sidelinja. 

Mat og drikke er viktige både for spelarar og tilskodarar. Anita Øvstedal hadde ansvaret for kafédrifta på føremiddagen og Laila Øvstedal Espeland på ettermiddagen, saman med ein stor dugnadsgjeng.  Kaker, pølser, karbonadar og kaffi gjekk unna.  Sponsorsjef var Britt Jorunn Veastad, som hadde skaffa støtte frå ei rekkje bedrifter.  Gjennom dagen vart laga fotograferte. Ein av premiane var ein diplom med bilete av laget på.

Fotballen i Vikebygd har utvikla seg gjennom dei 11 åra ein har arrangert Vikeputten.  I år stilte bygda med heile 8 av dei 74 laga.  For borna var det mest stas å få vera med på eit slikt stort arrangement, og kva stillinga vart ved slutten av kampen var det ikkje alle som var like opptekne av.  Gleda med å spela vart det som overskygga alt.  Vikebygd-laga spela desse kampane:

GJ7
Vikebygd GJ7 - Etne GJ6: 4-0
Vikebygd GJ7 - Ølen J7: 2-5
Vikebygd GJ7 - Ølen J8: 3-4

J8
Vikebygd J8 - Vindafjord J7: 6-0
Vikebygd J8 - Skjoldar J8: 7-1
Vikebygd J8 - Ølen J8: 5-2

J9
Vikebygd J9 - Bjoa J9: 2-0
Vikebygd J9 - Ølen J9-1: 2-6
Vikebygd J9 - Skjoldar J9: 7-2

G10
Vikebygd G10 - Skånevik G10-1: 6-2
Vikebygd G10 - Skjoldar G10: 2-2
Vikebygd G10 - Etne G10: 5-0

J10
Vikebygd J10 - Skjoldar J10: 1-2
Vikebygd J10 - Skjold J10: 6-0
Vikebygd J10 - Ølen J11-1: 2-4

J11
Vikebygd J11 - Bokn J11: 7-0
Vikebygd J11 - Ølen J11-2:
Vikebygd J11 - Vats J12: 3-6

G12
Vikebygd G12-1 - Bokn G12: 10-2
Vikebygd G12-1 - Vikebygd G12-2: 5-4
Vikebygd G12-1 - Skjoldar G12: 4-6
Vikebygd G12-2 - Bokn G12: 4-4
Vikebygd G12-2 - Skjoldar G12: 7-6


FOTOALBUM FRÅ VIKEPUTTEN
PS. Skulle det vera lagt ut bilder her som du vil ha fjerna - så send ei melding til meg, klikk her.

Andre lag skreiv:
Falkeid I.L.

 

Om Vikeputten står det også på Vikebygd.net
 
Les også om:
Vikeputten 201120102009, 2008

 
 
 
 
 
 

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2011 ser du her.


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

Andre nyhende:

700 born på Vikeputten
Kalking med helikopter
Vikebuen med hjartestartar
Turar i Vikebygd
Rivinga av skulen
Årsmøte i Idrettslaget
Speidarbasaren
Digitale politikarar
Vekst i Laurdagsklubben
Idrettslaget får midlar
Gamle Skulen si framtid
Nyttårsfeiring
Full kyrkje på juleafta
Ljosmessa i kyrkja
Opning av leikeplassen i Lio
Prisar og stipend i kommunen
Desember og julebord
Framleis butikk i bygda
Tenning av lys på julegrana
Julemesse med fullt hus
19 nye tomter på Liofeltet
Globalaksjonen 9.11.2011
Konsert i Skjold Kyrkje
Klokkargarden butikk
Krinsmeister og Fotballfest
Inspirasjon til trusopplæring
50-års jubileum
Bedehus og basar
Kyrkjevalet
Kommunestyrevalet
Frå ÅRET 2011
 

Vikebygd i Media:

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo:

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 111. Vikestølsmøtet 2011 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie:

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift

   Det skjedde i året: 
2010
2009
2008
2007
2006 
 

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

 

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org