Næringsliv    -      Vik Skule og Barnehage   -      Kyrkja   -      Kvamsåsen Rundt    -      Fotball   -      Orientering   -    Speidarane   -    Laurdagsklubben
Vikebygd ligg i Vindafjord Kommune på grensa mellom Rogaland og Hordaland. Her er 537 fastbuande (men i helgar og feriar kan talet mest dobla seg). - I sentrum ligg barneskule og butikken Vikebygd daglegvare kor det også er treningsstudio!  - Nede ved fjorden, kor det i gamald tid var bakeri, finn vi serveringsstaden "Plassabakeriet" kor folk kjem langvegs frå for å få oppleva maten og stemninga. Av og til fyrer eigarane opp i den gamle bakaromnen og lagar brød og boller som i tidlegare tider. I Juli kvart år vert Vikebygdfestivalen arrangert, -kombinert marknad og fiskefestival ved fjorden. - Like oppfor kaien ligg den kvite Kyrkja i bygda. Ofte vert ho kalla katedralen i kommunen. Ei vakker murkyrkje, den 5. i talet gjennom 800 år, omgitt av ein velsteld kyrkjegard. Vidare oppe ved hovudvegen ligg "Gamlatunet." I dette gamle restaurerte huset kan ein leige til selskap og servering med historisk sus. Om onsdagane er her ope bibliotek. - Sør i bygda, oppe på garden Bjordal, finn vi Bjordalstunet, ein stad både for kurs, selskap, overnatting og servering. - I fjella rundt bygda er det sett ut "nutakassar" der fjellvandrarane kan skriva seg inn. Det vankar diplom og merke til dei som tek turen innom alle kassane i sommarhalvåret. - Frå sentrum i bygda går også vegen opp til Vikestølen. Nå er her ein utfartsstad for alle som vil ut på tur. Anten det er til det årlege Vikestølsmøtet kvar sumar, eller Vikestølsmarsjen om hausten, eller kanhende ei friluftsgudsteneste? Også Arquebusmarsjen frå Eikås til Langåsdalen går via Vikestølen. Både skuleklassar, barnehage, speidarar og andre i grupper eller for seg sjølv, tek turen hit både titt og ofte, om dei har lyst på ein tur til fjels.- litt over ein time å gå på skogsvegen frå Vikebygd. Vil du oppleve meir av denne bygda? Ja, då får du ta ein tur då.
Årvisse arrangement
Vikeputten  
Arrangert 24. april 20
10

Fotballturnering som samla i 2010 heile 69 lag (59 i 2009) og hundrevis av born frå heile distriktet, til ein dag med fotball-kampar frå morgon til kveld
Fotoalbum frå Vikeputten 2010
Fotoalbum frå Vikeputten 2009
LES MEIR HER
Vikesprinten  
Neste arr. 1. mai 20
10
Orienteringsløp for Haugalandet og Sunnhordland med 100 deltakarar.
Reportasje/resultat 2009: HER. Foto frå Vikesprinten 2009: HER
17. mai festen
Flaggheising på Trodlanibba og i parken, gudsteneste i kyrkja, kransenedlegging, folketog, leikar, talar og ikkje minst folkefesten i slutten av dagen. Vikebuen er på beina frå morgon til kveld. 
Nasjonaldagen 2009
Bilete frå 17.mai 2008.
Vikestølsmøtet
Sist arrangert 28.6.2009
Årleg tradisjon frå år 1900. Enten siste søndag i juni eller første søndag i juli blir det arrangert stemne på Vikestølen.  Her samlast folket frå det fem kyrkjesokna Vikebygd, Bjoa, ølen, Skjold og Vats, men også frå andre bygder og byar.
Vikestølsmøtet 2009
Les heftet om Vikestølen her.
 
Vikebygd Festivalen
sist arrangert: 18. juli 2009
Årleg tradisjon der utstillarar kjem med saft, bær, brukskunst og anna. Her er tivoli og stor fiskekonkurranse.
 
Festivalbilete frå 2009 HER 
Resultatlista frå 2009 HER
Fotoalbum på internett 
Vikestølsmarsjen
sist arrangert: 6. sept. 2009
Første søndag i september arrangerer idrettslaga i Bjoa og Vikebygd ein familiemarsj eller utflukt til Vikestølen.  Her kjem dei i alle aldrar og deltakarane får diplom.  På stølen er det matsal, konkurransar og utlodding til inntekt for hytta.
Vikestølsmarsjen sept. 2009
Kvamsåsen Rundt
sist arrangert: 7. nov. 2009
Fast tradisjon:  1. søndag i nov.
Vestlandet sitt hardaste løp i terreng og på veg. 11 km løype, men også løyper for born og familiar:  Halvkvamsen og mini-Kvamsen. 

Bilete og resultat frå 2008 HER.
Bildearkiv 2009 HER.  
TIDLEGARE Løp/Rekordar HER.
Lokale websider
VISIT VIKEBYGD
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
  BYGDA VÅR
Lag og foreiningar
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd
Vikebygd nytt:

ORD FOR DAGEN     Skulekalenderen 2009, 2010-11.     Vêrvarsling 


Fotballturnering i Vikebygd 24. april 2010

Rekordoppslutning i jubel og glede på Vikeputten
(Klikk her24.4.10)  Aldri har det vore så mange fotballag på turnering i Vikebygd.  69 lag var påmeld.  700 born deltok.  100 vaksne var på dugnad og dersom det var 2 familiemedlemar med kvar deltakar så var over 2000 store og små på beina i jubel og idrettsglede. Kanskje så mange som 2500.  Vikebygd Idrettslag vanka ros frå alle på eit fantastisk arrangement.

- Kva er det som er så spesielt med Vikebuen at dei kan stilla med eit slik arrangement dagen før dei skal ha konfirmasjon i bygda, måtte ein Vågsbu spørja.  Det var ikkje utan grunn.  Til og med vêrgudane var på bygda si side denne dagen.  Kvar gong sola braut gjennom det lette skydekket kunne Klikk herein kasta jakka.  Men dei som var på banen hadde anna å tenkja på.  Med jublande og rosande tilrop frå foreldre og supporterar gjekk beina som Klikk hertrommestikker der dei jaga etter ballen.  Og mål vart det for dei fleste laga.  Fotball er noko Vikebuen kan, og med så mange fotballgalne folk frå bygdene på Haugalandet og i Sunnhordland så kan det ikkje bli anna enn suksess.  På hovudvegen var det fult av bilar parkert frå Veastad og forbi skulen i tillegg til at både grusbanen og alle tilgjengeleg parkeringsplassar var fulle. 
  
Fotoalbum Vikeputten 2010, sjå HER.
Kampoppsett med lag for Vikeputten: HER.   -  Informasjon frå idr.laget. HER.

 

 

Vikeputten fotballturnering 25. april 2009

59 fotballag gjorde dagen til ein fest
Fotoalbum frå arrangementet: HER

Klikk her(25.4.2009) Det var trafikkork og køkjøy-ring då 59 fotballag med vener, familie og supportarar strøymde til Vikebygd på vårens vakraste dag.  Sol og varme i kombinasjon med glede og smil.  Kor mange som var rundt idrettsbanen veit ein ikkje sikkert, men dei fleste meiner talet var godt over 1000. 

Klikk herHer var dei i alle aldrar.  Ruth Svendsbø er ein av veteranane på langsida. I gjennom mange år har ho vore på mest alle kampar på Vikebygd stadion.  Born og barneborn har i tur og orden teke på seg fotballskor og vore med.  Fotball, orientering, speidar-grupper og musikkorps.  Det er noko bygda er vorten kjend for.  Merkeleg nok så er det dei same blide fjesa vi finn igjen i dei fleste aktivitetane.

Klikk herKampane gjekk tett med skifte kvar halvtime, frå klokka 8:30 til 17:00.  Det vart både sigrar og tap, men gleda var like stor.  Nokre tårer vart det nok for målvakta som vart skada på leggen, men smilet kom etter kvart fram igjen - og ein reserve kom på plass i målet så fort at her kunne ikkje dommaren leggja til ekstra tid i kampen. 

Klikk herLaga kom i frå heile Haugalandet, inn til Etne og Skånevik.  Arrangementet er vorten ein tradisjon, og Vikebygd Idrettslag er vorten stadig meir og meir profesjonelle i å arrangera dette.  I år var banane noko mindre, og grasbanen var delt i 6 mindre banar med gode skiljegjerder mellom.  I tillegg spela nokre kampar på grusbanen.  Dei minste laga var heilt ned i første klassen på barneskulen, men spela fotball - det kunne dei.

I år var det heller ikkje nokon som vart våt av regn.   Våren er komen tidleg, og gradestokken kraup opp i 17 grader i skuggen.  I sola var det varmare.  Då var det godt å kunna byta på å spela og å få seg ei vassflaske innimellom. 

Klikk her for å forstørra resultatoversikta.Resultata frå kampane kan du lesa ved å klikka på bildet til venstre her. 

Fleire bilder frå arrangementet kan du sjå  HER


 Klikk her Klikk her
Og foreldra stilte opp med dugnad.  Det er mange hender som skal til for å klara å få gjennomført desse hektiske timane ved idrettsbanen.  Første dugnadsskift var på plass klokka 7:45, men alt fredagskvelden var det rigga opp med telt, fotballmål og anna utstyr. 

KLIKK HERKlikk her

Det var ikkje alle som det kribla like mykje i føtene på for å springa ut på banen.  Det fekk dei overlata til dei unge.  Men det er tydeleg at alle aldrar set pris på å få vera med i folkefesten når Vikebygd IL arrangerer fotballturnering ved bygdahuset.  Veteranane var der.  Nokre for å heia på barnebarn og kanskje oldebarn, andre for å vera der det skjer.  Me må støtta opp om slike tiltak i bygda.  Og me takkar dei i bygda sine mange lag og klubb ar som står i bresjen for å få til noko.  Gjennom det så veks vi og trivselen med den.

Fotoalbum frå Vikeputten 2009: HER

Gamle minner: Vikeputten 2006

 
 

Fleire reportasjar frå 2010 ser du her.

.......Vikebygd.org........

Siste endring 25. april 2010
LES / SKRIV i GJESTEBOKA
vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

Andre nyhende:

Vikeputten 2010
O-løp på Svendsbø
Kraftproduksjon
Orienteringsløp
Møte i Grendautvalet
Korpskonsert og kafe
Radonalarm i barnehagen
Basar og årsmøte
Vik kraft klar for vasskraft
Speidarbasar i kjend stil
Protestar mot lakseoppdrett
Torvonn i gamal tid
Protestar mot lakseoppdrett
Kulturettermiddag
Utfart til Olalia
Årsmøte i speidargruppa
Årsmøte i O-gruppa
40-års jubileum V.I.L
Takk til Mari for 19 år
Skøyteorientering
ÅRET 2009
Nyttårsfeiring
Kvit jul i Vikebygd
Julegudstenesta
Vik skule teikna jula
Julefest ved Vik Skule
Tenning av julegrana i des. 09
Julemesse med fullt hus
BYGDAMØTE 11.11.2009
Kvamsåsen Rundt 2009
Innsamling til Ukraina
Hausttakkefest i kyrkja
Ny CD frå Tom Roger Aadland
Basar på bedehuset
Kosedag på gamleskulen
Stortings- og soknerådsvala
Den 20. vikestølsmarsjen
Kronprinsparet til Vindafjord
Ope møte om kom.planen

Vêrvarsling:

10 dagars varsel - som pdf
VÊRVARSEL frå VIKEBYGD
VÊRVARSEL for Nordabygda
VÊRVARSEL for Trovåg, YR.no

Vikebygd i Media:

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsds Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo:

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 

Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 108. Vikestølsmøtet2008 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie:

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

Nabobygdene:

Bjoa grendeside
Skjold grendeside
Vats grendeside
Sandeid grendeside
Vikedal grendeside
Vindafjord kommune
Spel
Bubble shooter
Quick Fire Pool

   Det skjedde i året: 
2006
2007
2008
2009 
2010

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

 

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org