Klikk her for å gå til Joker si web side
  VIKEBYGD LANDHANDEL AS

Sida er sist endra 22. juli 2017
 

  Innehavar:  Gunn Vikingstad
NB. Denne sida er ikkje oppdatert etter 2017 og informasjonen her kan vera utdatert!

Telefon 5376 9169


Full av idear for daglegvarehandel i bygda

Gunn Vikingstad overtok drifta av Vikebygd Landhandel

av Steinar Skartland, 29.8.2016

Gunn Vikingstad
Gunn Vikingstad, som tidlegare har drive Smart-Klær AS saman med med søstera si på Karmøy og i leiarstilling hjå Vindafjord kommune, vart den nye Joker-sjefen i bygda frå 1. oktober 2016.

   Ei kreativ dame, som lokalt er aktiv både i musikkorpset og som styreleiar i Bygdahuset. Dette bygget har i seinare år fått ei kraftig oppgradering og fornying. Gode idear og pågangsmot struttar ut av den smilande dama som har gjort Vikebu av seg.

   Gunn Vikingstad er opphavleg frå Karmøy, men har slege seg til i Vikebygd med familien, ute i Naustvika. Nokre år var ho politikar i kommunestyret før ho vart tilsett som kommunalsjef i Vindafjord. I seinare tid ville ho starta med noko nytt for seg sjølv, m.a. med basis i planta ramslauk. Ho har vore å finna både på julemesser og andre samanhengar med produkta sine under logoen GunnSmak. I ein periode var ho også styreleiar i Øyane Asvo, ei bedrift med verna arbeidsplassar, eigd av kommunane Etne og Vindafjord i lag.

   - Etter at eg slutta i kommunen ga eg meg eitt år på å finna ut kva eg ville bruka tida mi til, fortel ho.
   - Eigentleg hadde eg tenkt å satsa på produkt av ramslauk og ikkje tenkt på butikken i det heile tatt. Men når Rolf (tidlegare eigar) tok kontakt og lufta dette, så tenkte eg at det kanskje ikkje var så dumt.

100 % kvinner.
   Ho rosar dei gode tilsette i butikken og vil gjerne ha desse med seg vidare. Når Rolf sluttar blir det berre damer igjen i arbeidsstokken. Då blir det kreativiteten til Gunn og dei andre damene i butikken som avgjer utviklinga vidare. Ho har idear og vil lufta desse med dei andre når tida er den rette.
   - Utfordringa er å gjera dette saman med dei damene som er der slik at folk kan finna seg til rette i butikken, seier ho. - Eg vil ta dette opp med dei andre etter kvart, men har ikkje hatt tid til det ennå. 

Ein sosial møteplass
   Ho fortel også at planen er å halda fram med utkøyring av varer til dei som ynskjer dette, og sjølvsagt vil samarbeidet med posten halda fram, med utlevering av pakkepost.

- Det er viktig at butikken kan vera ein sosial møteplass og ha den funksjonen utover å handla varer. Derfor vil eg vidareføra Drøsestova, men med tida sjå kva eg kan gjera endå betre.

   Nå går dagane med til å læra seg mest mulig om butikkdrifta før ho overtar. M.a. må ho ta kurs og eksamen for å få salsløyve for alkoholhaldige drikkar og kurs hos Norsk Tipping for å fortsetja som kommisjonær for dei.
   - Butikkjeda har også kurs og tilbod om opplæring, fortel Gunn og er bestemt på at butikken skal halda fram som ein Joker butikk og vil tvihalda på det konseptet.

Mange ballar i lufta
   Gunn har alltid mange ballar i lufta og er nett heimkomen frå tur med korpset til "Edinburgh Military Tattoo" i Scotland. - Eg er med i korpset og i styret for Bygdahuset fordi eg synes det er kjekt, understrekar ho!

   - Av og til må vi slutta med noko for å finna tid til noko anna, men eg vil ikkje tenkja på dette ennå. Eg er van med å bruka alle timane i døgnet godt, og det er som dei seier:
   - Vil du ha noko gjort må du spørja dei som har det travelt, sluttar Gunn av samtalen med.
   Vi ynskjer henne lukke til med butikken og den nye arbeidsplassen hennar.

 

Vikevegen 1210
5568 Vikebygd
E-post:
joker.vikebygd@joker.no


Opningstider:
Kvardagar 08:00-18:00
Laurdagar 08:00-18:00
Søndag stengt


Eigarskifte-helga i 2016
Ny-opning av Landhandelen 2017
Joker-sida
10 gode grunnar til å handla lokalt

Joker sine garantiar
Bakaromn i butikken

  


10 gode grunnar for å handla lokalt i Vikebygd
Nærbutikken er viktig for eit levande lokalsamfunn, både som servicesenter og som møteplass. Når du handlar lokalt, støttar du opp om det som skjer i lokalsamfunnet ditt. Dersom butikken forsvinn, blir bygda mindre attraktiv på alle måtar. Les meir her.

   

Nyopning av Vikebygd Landhandel
Skal nå ha ope til klokka 18:00, også laurdagar

av Steinar Skartland 27.4.2017


Gunn Vikingstad sikrar fleire arbeidsplassar i bygda gjennom Vikebygd Landhandel. På nyopningsdagen tok ho sjølv plass i kassen og ekspederte kundane som strøymde på. Inne på drøsestova vart det servert kaffi og kaker til alle som var innom.

Etter at butikken vart stengd laurdag har det vore arbeida for fullt.  Gunn rosa spesielt Ola Harald, som med sin snikkererfaring stod for mykje av byggjearbeidet saman med fleire andre.  Det har vore svært travelt, måtte Gunn medgi.  Dei tømde ut alt som var i butikken for å kunna leggja nytt golv, plata og mala vegger, og få inn ny innreiing. Endå til på opningsdagen var det full aktivitet heilt fram til snora skulle klyppast.

Varaordførar Skartland skar av "snora"
som var Joker bæreposar knytt saman til
ei lang remse. 

Ved sida av døra viser oppslag om opningstider at nå blir det ope til klokka 18:00 også på laurdagane.  Bygda har mange hytter og i helgane aukar folketalet ein god del.  Det må nyttast til å ha open butikk.  Innvendig er reolar snudde slik at det både blir betre oversikt og lettare å koma seg fram med handlekorga. Drøsestova skal bestå og Gunn vonar at butikken ikkje berre skal vera ein
plass å kjøpa brød og mjølk, men også ein
sosial møtestad for folk i bygda.

I kjellaren ligg treningssenter og butikken køyrer ut varer til dei som treng det.  Så vonar vi butikken, som årleg omset for 7-8 millionar, kan bli nytta godt av folket i Vikebygd til daglegvarer dei treng.

- Då er oppussinga ferdig og "den nye butikken" opna! Me er storfornøyde med resultatet - og det var berre godord frå dagens kundar også! skreiv Gunn på Facebook då kvelden endeleg kom. Og ho la til:

- Velkommen til hyggelig handel! PS: Nå blir det åpent til 18:00 på lørdagene også!

 

 
Nytt tilbod hos Joker Vikebygd
Bok i butikk

(1.9.2010 Steinar) - Nå kan du bestilla Bøker, Lydbøker, CD og DVD via internett og få desse utlevert hos Joker Vikebygd, fortel butikksjef Rolf Alne til vikebygd.org.
 
Butikken er ein av fire i kommunen der denne ordninga vert innført. Her kan du henta bestilte bøker og levera attende bøker du har lånt til ein eigen innleveringskasse på Drøsestova.
 
For å få lånekort må du fylla ut eit enkelt skjema som du kan lasta ned HER Brosjyre. Send det til biblioteket, kom innom med det eller putt det i ein av innleveringskassane.
 
Les meir om dette på kommunen si heimeside.
...eller last ned ei brosjyre Brosjyre som fortel om ordninga.

LÅNE På BIBLIOTEKET

Biblioteket sine nett sider.

 

I kjellaren
Joker Vikebygd Fitness Club
(20.2.10  Steinar) Joker Vikebygd kan tilby nye opplevingar for folk som vil koma i form. Joker Vikebygd Fitness Club er ein realitet.  Vil du koma i form så går inngangen til eit betre liv gjennom døra til butikken.

I det som før var Lions Club sine lokalar i kjellaren på butikken har den tidlegare sjømannen gjort ein kjempe innsats på fritida med å pussa opp og innreia med nye og moderne treningsapparat.  På opningsdagen, laurdag 20. februar var det ei stund trengsel i lokalet.

Kvinneinteresse.
Spesielt undra det oss den store interessa treningsrommet vakte hos kvinner. Det seg at det var eit utdrikkingslag på gang i bygda. Tove Røvær testar treningsapparata med Rolf Alne i bakgrunnenTove Røvær skal bli fru og hadde ein heil jentegjeng med på hytta til Rolf Normann.  Etter å ha varma opp på treningsapparata til Rolf Alne skulle turen gå til Vikestølen.  Det spørs om ikkje bakkane her er tyngre enn ei økt på Fitness klubben.

Les meir her
Vêrvarsel time for time for Austre Vikebygd i Vindafjord ( YR.NO)
Lytt

vikebygd.no
kyrkja.vikebygd.org
vikebygdspeidaren.no
skartland.vikebygd.org 
   


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt med eigar av domenet 'vikebygd.org':
 Steinar Skartland.  


vikebygd.org,
Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD.  
Tlf 53769128
steinar.skartland@vikebygd.org