Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Lokale tenester

Vikebygd nytt:

vikebygd.org

Finn: TAXI eller FRISØR

ORD FOR DAGEN     Skulekalenderen 2011-2012.     Vêrvarsling  Søndagstipset

Sida er sist endra 12. febr. 2012

Lokale websider

Speidarane i Vikebygd

Andre nyhende

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Vikebygd KFUK-M speidarar
Tradisjonen tru - Speidarbasaren

(12.2.2012 SS)  Fredag 10. februar var dagen for den årlege speidarbasaren.  Eit arran-gement som først og fremst samlar speidarane og deira familiar, men også nokre andre bygdefolk.  Det var nok tider der den store salen var fullsett, men då var også speidar-gruppa så stor at dei aller fleste borna i bygda var med. Likevel.  Ei flott gruppe med vaksne leiarar står bak og ungdomen driv sjølv arbeidet i speidargruppa.  Leiartrening er ein viktig del av arbeidet.  Årleg deltek ungdomar frå gruppa på kurs og leirar der dei får trening i både leiing, leirarbeidet og speidarferdigheiter.
 

Basaren er ikkje som ein vanleg bedehusbasar.  Her får speidarungdomen utfalde seg gjennom underhaldning, sketsjar, konkurransar og andre aktivitetar som syner kva speidarane er gode for. 

Ungdomane som får nokre år med seg i speidaren står betre rusta enn mange andre til å klara seg innan friluftsliv, men truleg også elles i samfunnet.  Dei lærer å samarbeide, hjelpe kvarandre og å tru på noko positivt.  Vikebygda kan med takksemd applaudera det flotte arbeidet og dei mange kjekke ungdomane som inviterer stadig fleire born til å melda seg til å ta del i spennande fritidsaktivitet med leir, uteliv og trening i gode ferdigheitar dei vil ha nytte av i alle delar av samfunnet dei skal ut i.

Nutastavane
I år etter år har speidarane sett ut nutakassar på 6 fjelltoppar i Vikefjella.  Dei inviterer bygdefolk i alle aldrar til å ta turen ut i naturen.  Alle kan få diplom eller premie, men den ungdomen og den vaksne som har flest fjellturar, får del i kvar sin vandrestav.  I år var det far og son, Roald og Petter Årvik som stakk av med napp i stavane.  Det er ikkje første gongen desse to kan skilta med mange fjellturar.  Vi gratulerer.


Roald og Petter mottar vandrestavane, omkransa av dei andre som fekk nutamerke
Sjå fleire bilete i fotoalbumet her 

Programmet kan lastast ned her

 
 
 
 
 
 

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2011 ser du her.


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

Andre nyhende:

Speidarbasaren
Digitale politikarar
Vekst i Laurdagsklubben
Idrettslaget får midlar
Gamle Skulen si framtid
Nyttårsfeiring
Full kyrkje på juleafta
Ljosmessa i kyrkja
Opning av leikeplassen i Lio
Prisar og stipend i kommunen
Desember og julebord
Framleis butikk i bygda
Tenning av lys på julegrana
Julemesse med fullt hus
19 nye tomter på Liofeltet
Globalaksjonen 9.11.2011
Konsert i Skjold Kyrkje
Klokkargarden butikk
Krinsmeister og Fotballfest
Inspirasjon til trusopplæring
50-års jubileum
Bedehus og basar
Kyrkjevalet
Kommunestyrevalet
Frå ÅRET 2011
 

Vikebygd i Media:

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo:

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 111. Vikestølsmøtet 2011 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie:

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift

   Det skjedde i året: 
2010
2009
2008
2007
2006 
 

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

 

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org