Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Lokale tenester

Vikebygd nytt:

vikebygd.org

Finn: TAXI eller FRISØR

ORD FOR DAGEN     Skulekalenderen 2011-2012.     Vêrvarsling  Søndagstipset

Sida er sist endra 3. febr. 2012

Lokale websider

Elektronisk sakshandsaming i politikken

Andre nyhende

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd
 

Kommunestyre
Eit elektronisk eksperiment

Papir er ut
(3.2.2012 SS)  Ei ny tid er komen til Vindafjord.  Gjennom alle tider har politikarane kome til kommunestyret med tjukke dokumentbunkar under armen. Så var det å halda styr på alle papira og ikkje blanda dei med den ein sat saman med.  Men denne tida er forbi.  Nå kjem politikarane med ei lita, tynn plate.  Brettar av dekselet på framsida og har ein liten skjerm på storleiken med ei vanleg bok.  iPad er det berømte namnet.  Her er alle dokument til møtet, og tilgong til tidlegare saker og planar, kalender (planleggjar).  Internett og e-post.  Ja, facebook og twitter for dei som er komne så langt.  Kopla saman trådlaust med mobiltelefon, kontor pc mm, skal politikarane blir meir fleksible.  Om ein er på reise - så er saksdokumenta like tilgjengelege - på iPad'en. 

For oss som vaks opp med skuleopplæring i "Touch-metoden" og mekanisk skrivemaskin med fargebånd og rettetast, er det ei ekstra utfordring då det ikkje er plass til å praktisere "touch", men må over på to-finger-metoden på grunn av plassen.  Men likevel - prøv og feil metoden fungerer utmerket.  iPad er ei løysing som skal gjera politikarane meir effektive, og samstundes spara kommunen for pengar til trykking og distribusjon av tjukke dokumentbunkar.  I tillegg sparer ein miljøet for tonnevis med papir som skal makulerast. 

Saker som opptek deg
(3.2.2012 SS) Alle politiske møter er opne for allmenta. Unnateke er handsaming av visse saker som t.d. tilsetjingar og slike der ein etter lovverket kan lukka møtet.  Dette skjer svært sjeldan, og slike saker blir lagde til slutten av møta.  Tidlegare var det tradisjon med å flytta kommunestyremøta mellom bygdene, slik at folk lettare skulle kunna koma for å høyra på drøftingane.  Men erfaringane gjennom mange år var at tilhøyrarar - det var det sjeldan ein såg.  Berre når det var store stridstema og liknande.  Av den grunn avgjorde kommunestyret i fjor at kommunestyremøte som hovudregel blir lagde til Ølen Kulturhus (også kalla Samfunnshuset).

Vikebygd på sakskartet
Møte tysdag 7. februar
Så er det kommunestyremøte igjen.  Det første dette året er 7. februar.  I møtet, som tek til klokka 16:30, er det fleire saker som engasjerer folk i bygdene våre.  Innbyggjarinitiativ-saka om plassering av sykkel og gangsti mellom Ølen og Ølensvåg; riving eller sal av gamleskulen i Vikebygd; Endeleg godkjenning av reguleringsplan for bustadfelt Trovåg Nord (sjå kart over området) og andre saker. Mellom anna fleire som gjeld Samhandlingsreforma, samarbeid med Helse Fonna og med nabo kommunane.

Komplett saksliste og alle dokument ligg tilgjengelege for allmenta på web-sida til kommunen.  Du kan lesa sakslista for møtet 7. febr. HER.

 

 
 
 
 
 

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2011 ser du her.


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

Andre nyhende:

Speidarbasaren
Digitale politikarar
Vekst i Laurdagsklubben
Idrettslaget får midlar
Gamle Skulen si framtid
Nyttårsfeiring
Full kyrkje på juleafta
Ljosmessa i kyrkja
Opning av leikeplassen i Lio
Prisar og stipend i kommunen
Desember og julebord
Framleis butikk i bygda
Tenning av lys på julegrana
Julemesse med fullt hus
19 nye tomter på Liofeltet
Globalaksjonen 9.11.2011
Konsert i Skjold Kyrkje
Klokkargarden butikk
Krinsmeister og Fotballfest
Inspirasjon til trusopplæring
50-års jubileum
Bedehus og basar
Kyrkjevalet
Kommunestyrevalet
Frå ÅRET 2011
 

Vikebygd i Media:

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo:

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 111. Vikestølsmøtet 2011 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie:

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift

   Det skjedde i året: 
2006
2007
2008
2009 
2010

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

 

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org