Næringsliv  -    Landhandel     -      Skule og Barnehage   -      Kyrkja    -      V.I.L   -      Orientering   -    Speidarane   -    Laurdagsklubben
 
Lokale websider
VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
  BYGDA VÅR
Lag og foreiningar
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd
Årvisse arrangement
Vikeputten  
Arrangert 30. april 20
11
Fotballturnering som samla heile 69 lag i 2010 (59 i 2009) og hundrevis av born frå heile distriktet, til ein dag med fotball-kampar frå morgon til kveld
Fotoalbum frå Vikeputten 2010
Fotoalbum frå Vikeputten 2009
LES MEIR HER om 2011
Vikesprinten
Sist arrangert 1.mai 2011
Orienteringsløp for Haugalandet og Sunnhordland med 150 deltakarar.
LAURDAG 1.mai-10  Les HER
Reportasje/resultat 2011: HER.
17. mai festen

Flaggheising på Trodlanibba og i parken, fullsett gudsteneste i kyrkja, kransenedlegging, folke-tog, leikar og talar. Vikebuen er på beina frå morgon til kveld, sølv om ein i 2011 ikkje fekk til familiefest på kvelden.  Noko som har vore tradisjon i generasjonar. 
Nasjonaldagen 2011

Vikestølsmøtet
Neste 26. juni 11

Årleg tradisjon frå år 1900. Enten siste søndag i juni eller første søndag i juli blir det arrangert stemne på Vikestølen.  Her samlast folket frå det fem kyrkjesokna Vikebygd, Bjoa, ølen, Skjold og Vats, men også frå andre bygder og byar.
Vikestølsmøtet 2010
Les 100 år på Vikestølen her

Vikebygd Festivalen
sist arrangert: 24. juli 2010

Årleg tradisjon der utstillarar kjem med saft, bær, brukskunst og anna. Her er tivoli og stor fiskekonkurranse.
Festivalbilete frå 2010 HER 
Festivalbilete frå 2009 HER 
Les meir her

Vikestølsmarsjen
sist arrangert: 5. sept. 2010

Første søndag i september arrangerer idrettslaga i Bjoa og Vikebygd ein familiemarsj eller utflukt til Vikestølen.  Her kjem dei i alle aldrar og deltakarane får diplom.  På stølen er det matsal, konkurransar og utlodding til inntekt for hytta.
Vikestølsmarsjen sept. 2010

Familieidrettsdag erstatta Kvamsåsen Rundt
Arrangert: 2. okt. 2010

Slutt for tradisjonsløpet Kvamsåsen Rundt, men ny
giv med 'familieidrettsdag'.
Les meir  frå 2010 HER.
Ein familieidrettsdag erstattar frå 2010 av det tradisjonsrike løpet.
Bildearkiv 2009 HER.  
Kvamsen-Rekordar HER.
 

Vikestølsmøtet 2011

Årleg fjellstemne frå år 1900
Rune Birkeland talte på Vikestølsmøtet 26. juni

(26.6.2011 SteinarS)
Det tok til i år 1900, sidan har dei halde på i 111 år.  Denne søndagen var det omlag 40 som møtte på Vikestølen for å høyra ordet frå Bibelen verta forkynt.  Hovudtalar var Rune Birkeland. Sjømannspresten med erfaring frå oljeplattformar i Nordsjøen, Sjømannskyrkja på Gran Canaria og nå frå Austen.  Der har han sjømannskyrkjene i Kina, Japan, Korea og Mongolia som prestegjeld.  6 veker om gongen er han her.  Reiser frå stad til stad og møter nordmenn som er stasjonert i utlandet.

Då jordskjelvet og Tsunamien råka Japan tidlegare i år, var Rune ein av dei som vi kunne sjå på TV skjermane frå Japan.  Her gjekk han inn i kriseteamet ved den norske ambassaden i Japan.

Til hausten går Rune Birkeland offisielt av som pensjonist.  -Eg skulle eigentleg vore ein tur til for å læra opp etterfylgjaren min, men så er det Vikestølsmøtet 2011 med sjømannspresten Rune Birkeland som talar.ennå ikkje tilsett nokon.  Difor skal eg vera min eigen vikar ut året, fortel Rune som sette som vilkår at prestegjeldet vart redusert og at tenesta vert i 30% stilling.  Han bur på Karmøy der Rune og kona Møyfrid har huset sitt.  For ei tid tilbake kjøpte dei tilbake den tidlegare heimen sin i Vikebygd.  Den er for tida utleigd, men Rune reknar med å vera ein god del tid også i Vikebygd når han vert pensjonist.  Dei vaksne hugsar han og Møyfrid som tidlegare lærarar i Vikebygd, der Rune og var rektor.  Samstundes studerte han teologi på si.

Nå kom han mest rett frå opphald i Kina til Vikestølen.  I talen tok han til med ordet som står på minnestøtta:  "Kommer hit til mig alle I som arbeide og er besværede og jeg vil gi eder hvile" (Matt. 11,28).  Han trekte parallellar til bibelteksten om kvinna som skulle steinast fordi ho var gripen i hor.  Om steinane som kvar bar.  Det var deira bører.  Men då Jesus sa orda "den som er syndefri, ulasteleg og rein, han kan kaste den første stein..." så gjekk dei bort ein etter ein.  Dei eldste først, og ingen stod igjen.  Dei måtte erkjenne, som vi alle, dei hadde kvar sitt. "Kor er dei som dømer deg, spurte Jesus?" "Det er ingen her" svara ho.  Og Jesus sa orda:  "Heller ikkje eg fordømer deg, gå bort og synd ikkje meir."
Jesus innbyr oss til å finna kvile for sjelene våre.  Her skal vi få byrja på nytt.

I møtet vart også Magnus Sørhus minna.  Han kom til Vikestølen kvart år og var lenge med si styret for møta.  Då han i fjor var på Vikestølen var alderen nådd 97 år.  Det vart siste turen hans til stølen.   Då er det godt å sjå at nye kjem til og vil samlast til evangelisk møte på stølen.   Les meir om Vikestølsmøta gjennom 11 år, her.

 
 
 

Fleire reportasjar frå 2011 ser du her.

....Vikebygd.org...

Siste endring 26. juni 2011
LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALB?UM frå Vikebygd

Andre nyhende:

Vikestølsmøtet
Midtsommarsfeiring
Dugnad i båthamna
Butikken til sals
Nye Vikebuar
Hårfagrerittet 2011
Konfirmasjon 2011
17. mai-feiring 2011
Motorcrossbane i motvind
Byggjer leikeanlegg på dugnad
Den 17. Vikesprinten 1.mai
Vikeputten - 700 spelarar
Skogbrann i Vikebygd
Mini-konsert med korpset
Bedehusbasaren
Påskelotteri og minikonsert
Innviing av orgel i Skjold kyrkje
Idrettslaget - val av styre
Ny CD med Tom Roger
Vikebygd Vassverk - årsmøte
Skjoldar-jentene vann
Kulturettermiddagen
Korpset treng folk
Heiderspris på årsmøte
Motorbåtforeininga
Elg i Årvik
Kyrkeleg nominasjon
Kraftproduksjonen i gong
Nominasjon til lokale val
Speidarbasaren
Kommuneplanen
Idretten i Vikebygd
Stadnamn for Vikebygd
Sogeskrift for Vindafjord
Brann i hytte i Vikebygd
Nyttårsbarnet
Godt Nytt År 2011
ÅRET 2010
 

Vêrvarsling:

10 dagars varsel - som pdf
VÊRVARSEL frå VIKEBYGD
VÊRVARSEL for Nordabygda
VÊRVARSEL for Trovåg, YR.no

Vikebygd i Media:

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo:

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 108. Vikestølsmøtet2008 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie:

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift

Nabobygdene:

Bjoa grendeside
Ølen Forum
Vats grendeside
Skjold grendeside
Sandeid grendeside
Vikedal grendeside
Imsland grendeside
Vindafjord kommune
Spel
Bubble shooter
Quick Fire Pool

   Det skjedde i året: 
2006
2007
2008
2009 
2010

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

 

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org