Næringsliv  -    Landhandel     -      Skule og Barnehage   -      Kyrkja    -      V.I.L   -      Orientering   -    Speidarane   -    Laurdagsklubben
Vikebygd ligg i Vindafjord Kommune på grensa mellom Rogaland og Hordaland. Her er 540 fastbuande (men i helgar og feriar kan talet mest dobla seg). - I sentrum ligg barneskule og butikken Vikebygd daglegvare kor det også er treningsstudio!  - Nede ved fjorden, kor det i gamald tid var bakeri, finn vi serveringsstaden "Plassabakeriet" kor folk kjem langvegs frå for å få oppleva maten og stemninga. Av og til fyrer eigarane opp i den gamle bakaromnen og lagar brød og boller som i tidlegare tider. I Juli kvart år vert Vikebygdfestivalen arrangert, -kombinert marknad og fiskefestival ved fjorden. - Like oppfor kaien ligg den kvite Kyrkja i bygda. Ofte vert ho kalla katedralen i kommunen. Ei vakker murkyrkje, den 5. i talet gjennom 800 år, omgitt av ein velsteld kyrkjegard. Vidare oppe ved hovudvegen ligg "Gamlatunet." I dette gamle restaurerte huset kan ein leige til selskap og servering med historisk sus. Om onsdagane er her ope bibliotek. - Sør i bygda, oppe på garden Bjordal, finn vi Bjordalstunet, ein stad både for kurs, selskap, overnatting og servering. - I fjella rundt bygda er det sett ut "nutakassar" der fjellvandrarane kan skriva seg inn. Det vankar diplom og merke til dei som tek turen innom alle kassane i sommarhalvåret. - Frå sentrum i bygda går også vegen opp til Vikestølen. Nå er her ein utfartsstad for alle som vil ut på tur. Anten det er til det årlege Vikestølsmøtet kvar sumar, eller Vikestølsmarsjen om hausten, eller kanhende ei friluftsgudsteneste? Også Arquebusmarsjen frå Eikås til Langåsdalen går via Vikestølen. Både skuleklassar, barnehage, speidarar og andre i grupper eller for seg sjølv, tek turen hit både titt og ofte, om dei har lyst på ein tur til fjels.- litt over ein time å gå på skogsvegen frå Vikebygd. Vil du oppleve meir av denne bygda? Ja, då får du ta ein tur då.
Lokale websider
VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
  BYGDA VÅR
Lag og foreningar
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd
Årvisse arrangement
Vikeputten  
Arrangert 24. april 20
10
Fotballturnering som samla heile 69 lag i 2010 (59 i 2009) og hundrevis av born frå heile distriktet, til ein dag med fotball-kampar frå morgon til kveld
Fotoalbum frå Vikeputten 2010
Fotoalbum frå Vikeputten 2009
LES MEIR HER
Vikesprinten
Sist arrangert 1.mai 2010
Orienteringsløp for Haugalandet og Sunnhordland med 150 deltakarar.
LAURDAG 1.mai-10  Les HER
Reportasje/resultat 2009: HER.
17. mai festen

Flaggheising på Trodlanibba og i parken, gudsteneste i kyrkja, kransenedlegging, folketog, leikar, talar og ikkje minst folkefesten i slutten av dagen. Vikebuen er på beina frå morgon til kveld.  Nasjonaldagen 2010

Vikestølsmøtet
4. juli 2010

Årleg tradisjon frå år 1900. Enten siste søndag i juni eller første søndag i juli blir det arrangert stemne på Vikestølen.  Her samlast folket frå det fem kyrkjesokna Vikebygd, Bjoa, ølen, Skjold og Vats, men også frå andre bygder og byar.
Vikestølsmøtet 2010
Les 100 år på Vikestølen her

Vikebygd Festivalen
sist arrangert: 24. juli 2010

Årleg tradisjon der utstillarar kjem med saft, bær, brukskunst og anna. Her er tivoli og stor fiskekonkurranse.
Festivalbilete frå 2010 HER 
Festivalbilete frå 2009 HER 
Les meir her

Vikestølsmarsjen
sist arrangert: 6. sept. 2009

Første søndag i september arrangerer idrettslaga i Bjoa og Vikebygd ein familiemarsj eller utflukt til Vikestølen.  Her kjem dei i alle aldrar og deltakarane får diplom.  På stølen er det matsal, konkurransar og utlodding til inntekt for hytta.
Vikestølsmarsjen sept. 2009

Familieidrettsdag erstatta Kvamsåsen Rundt
Arrangert: 2. okt. 2010

Slutt for tradisjonsløpet Kvamsåsen Rundt, men ny
giv med 'familieidrettsdag'.
Les meir  frå 2010 HER.
Ein familieidrettsdag erstattar frå 2010 av det tradisjonsrike løpet.
Bildearkiv 2009 HER.  
Kvamsen-Rekordar HER.
 

Årsmøte for søndagsskulearbeidet i krinsen

 
Søndagsskuleleiarane var samla til årsmøte i Skjold kyrkje.

Bjørg Marit Notland frå Horneland søndagsskule. Auka barnetalet frå ei lita gruppe til over hundre.(19.3.11 SS)  Frå nokre få born til over hundre! Det var utgangspunktet for Bjørg Marit Notland sitt foredrag då 45 av leiarane i Karmsund-Sunnhordland Søndagsskulekrins kom saman til årsmøte i Skjold kyrkje laurdag 19. mars. 

Søndagsskulen sin heidersdiplomHer deltok også fleire frå Vikebygd Laurdagsklubb, ein "søndagsskule" som vart starta i 1923 av Harald og Bertin Alne.  Gjennom åra har mange vore med i arbeidet.  Denne gongen tildelte søndagsskulekonsulent Elisabeth Fauskanger, krinsen sin heiderspris til Steinar Skartland, for teneste i søndagsskulen i over 30 år. 

Ein av dei største krinsane i landet
Per Hjemdal, sokneprest i Etne.Karmsund-Sunnhordland Søndagsskule-krins er ein av dei største i landet, både i barnetal og i leiarar.  Krinsen, som har dobbelt så stor aktivitet som Oslo krins, samlast til årsmøte laurdag i Skjold kyrkjeKrinsårsmøtet i Skjold kyrkje tok til med bibeltime av Per Hjemdal, sokneprest i Etne. Han tok utgangspunkt i Peters fiskefangst.  Dei mislukkast i arbeidet og fekk ikkje fisk den natta.  Jesus kom på stranda og bad dei halda fram litt til og prøva å kasta nota ut på andre side av båten.  Dei lydde hans ord, og fekk ein enorm fiskefangst.  Etter andakten hans var det bønevandring og nattverd (om søndagsskulearbeidet).

Kjersti Hausberg Bjerga innvald i krinsstyret.
Kjersti Bjerga, som er hovudleiar i Vikebygd nå, vart vald inn i krinsstyret for søndagsskulen på dette årsmøtet.  Ho har tidlegare vore varamann til styret. 

Laurdagsklubben = søndagsskulen i Vikebygd.
Kanille og Joffen på LaurdagsklubbI Vikebygd er arbeidet på laurdagane og vert kalla laurdagsklubb.  Den har vorte svært populær og 15-20 born er ikkje uvanleg på bedehuset klokka 15:30 annankvar laurdag.  Også denne laurdagen er klubben på plass. Kjersti har med seg ektemannen, bonden og musikaren Jone Bjerga og Steinar Skartland. Elles har Lene Bjerga vore med i periodar, og ho blir nok med igjen meir etter kvart nå.

Nye generasjonar er på veg inn i leiinga av laurdagsklubben i Vikebygd.  Fleire tenåringsjenter er med som hjelpeleiarar nå.  Saman ber dei vidare tradisjonen som i Vikebygd tok til 21. oktober 1923.  Starta opp av Harald og Bertin Alne.  Rebekka Alne ("tante Bekka") skreiv ned fylgjande om oppstarten: 

"Efter en Læretid paa Bibelskolen i Oslo, tok han (Harald) og Bertin Alne fat paa Søndagsskolen, og var Leder til 1932.  Rebekka Alne fra 1932."  I oppstarten på 1920 talet deltok 61 born og 2 lærarar, medan det på 60-talet var 90 born i Søndagsskulen på bedehuset i Vikebygd. 

I tillegg hadde Gudmund Tindeland søndagsskule på Årvik Bedehus på 60 talet medan ei anna gruppe samlast på Øvrebø skulehus.  Her skal ha vore omlag 20 born med.

Mange har vore med i arbeidet.
Kjersti Bjerga med ute-laurdagsklubb
Seinare har mange delt på å ha søndagsskule i Vikebygd: Solveig Trodal Ekreim, Odd Svendsen, Steinar Skartland, Annbjørg Veastad, Svanhild Lunde, Anders Sørhus, Åse og Egil Eide, Vigdis Vågen, Oddbjørn Rannestad, Terje og Guri Bjørnevik, Berit R. Skartland, Unn Sjo, Inger Alne, Sigrun Alne, Hilde Holsbrekken, Margareth Nøkling, Nora Knutsen, Gunnvor Alne, Lene Liodden, Kjersti Bjerga og Jone Bjerga.
Laurdagsklubben ute i parken

 

 
 

Fleire reportasjar frå 2011 serdu her.

....Vikebygd.org...

Siste endring 21. mars 2011
LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

Andre nyhende:

Vikebygd Vassverk - årsmøte
Skjoldar-jenten vann
Kulturettermiddagen
Korpset treng folk
Heiderspris på årsmøte
Motorbåtforeininga
Elg i Årvik
Kyrkeleg nominasjon
Kraftproduksjonen i gong
Speidarbasaren
Kommuneplanen
Idretten i Vikebygd
Stadnamn for Vikebygd
Sogeskrift for Vindafjord
Brann i hytte i Vikebygd
Nyttårsbarnet
Godt Nytt År 2011
ÅRET 2010
Romjulsbilder
Julegudsteneste og straumfeil
Songsvanene i Lisstjørn
Klimaet - Mot Normalt
Innsamling av jernskrap
Juletre, korps og graut
Stor konsert i kyrkja
Klede til fattige i Ukraina
TV-innsamlingsaksjon
Haust, regn og storm
Sprell levande Gudsteneste
Familieidrettsdag
Konfirmantar og jubilantar
O-gruppa
Med aner på Dommersnes
Vikestølsmarsjen 2010
Bok i butikk
Sigrund fekk kongens gull
Seinsommartango
Norway Cup 2010

 

Vêrvarsling:

10 dagars varsel - som pdf
VÊRVARSEL frå VIKEBYGD
VÊRVARSEL for Nordabygda
VÊRVARSEL for Trovåg, YR.no

Vikebygd i Media:

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsds Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo:

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 108. Vikestølsmøtet2008 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie:

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift

Nabobygdene:

Bjoa grendeside
Skjold grendeside
Vats grendeside
Sandeid grendeside
Vikedal grendeside
Vindafjord kommune
Spel
Bubble shooter
Quick Fire Pool

   Det skjedde i året: 
2006
2007
2008
2009 
2010

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

 

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org