Næringsliv  -    Landhandel     -      Skule og Barnehage   -      Kyrkja    -      V.I.L   -      Orientering   -    Speidarane   -    Laurdagsklubben
Vikebygd ligg i Vindafjord Kommune på grensa mellom Rogaland og Hordaland. Her er 540 fastbuande (men i helgar og feriar kan talet mest dobla seg). - I sentrum ligg barneskule og butikken Vikebygd daglegvare kor det også er treningsstudio!  - Nede ved fjorden, kor det i gamald tid var bakeri, finn vi serveringsstaden "Plassabakeriet" kor folk kjem langvegs frå for å få oppleva maten og stemninga. Av og til fyrer eigarane opp i den gamle bakaromnen og lagar brød og boller som i tidlegare tider. I Juli kvart år vert Vikebygdfestivalen arrangert, -kombinert marknad og fiskefestival ved fjorden. - Like oppfor kaien ligg den kvite Kyrkja i bygda. Ofte vert ho kalla katedralen i kommunen. Ei vakker murkyrkje, den 5. i talet gjennom 800 år, omgitt av ein velsteld kyrkjegard. Vidare oppe ved hovudvegen ligg "Gamlatunet." I dette gamle restaurerte huset kan ein leige til selskap og servering med historisk sus. Om onsdagane er her ope bibliotek. - Sør i bygda, oppe på garden Bjordal, finn vi Bjordalstunet, ein stad både for kurs, selskap, overnatting og servering. - I fjella rundt bygda er det sett ut "nutakassar" der fjellvandrarane kan skriva seg inn. Det vankar diplom og merke til dei som tek turen innom alle kassane i sommarhalvåret. - Frå sentrum i bygda går også vegen opp til Vikestølen. Nå er her ein utfartsstad for alle som vil ut på tur. Anten det er til det årlege Vikestølsmøtet kvar sumar, eller Vikestølsmarsjen om hausten, eller kanhende ei friluftsgudsteneste? Også Arquebusmarsjen frå Eikås til Langåsdalen går via Vikestølen. Både skuleklassar, barnehage, speidarar og andre i grupper eller for seg sjølv, tek turen hit både titt og ofte, om dei har lyst på ein tur til fjels.- litt over ein time å gå på skogsvegen frå Vikebygd. Vil du oppleve meir av denne bygda? Ja, då får du ta ein tur då.
Lokale websider
VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
  BYGDA VÅR
Lag og foreningar
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd
Årvisse arrangement
Vikeputten  
Arrangert 24. april 20
10
Fotballturnering som samla heile 69 lag i 2010 (59 i 2009) og hundrevis av born frå heile distriktet, til ein dag med fotball-kampar frå morgon til kveld
Fotoalbum frå Vikeputten 2010
Fotoalbum frå Vikeputten 2009
LES MEIR HER
Vikesprinten
Sist arrangert 1.mai 2010
Orienteringsløp for Haugalandet og Sunnhordland med 150 deltakarar.
LAURDAG 1.mai-10  Les HER
Reportasje/resultat 2009: HER.
17. mai festen

Flaggheising på Trodlanibba og i parken, gudsteneste i kyrkja, kransenedlegging, folketog, leikar, talar og ikkje minst folkefesten i slutten av dagen. Vikebuen er på beina frå morgon til kveld.  Nasjonaldagen 2010

Vikestølsmøtet
4. juli 2010

Årleg tradisjon frå år 1900. Enten siste søndag i juni eller første søndag i juli blir det arrangert stemne på Vikestølen.  Her samlast folket frå det fem kyrkjesokna Vikebygd, Bjoa, ølen, Skjold og Vats, men også frå andre bygder og byar.
Vikestølsmøtet 2010
Les 100 år på Vikestølen her

Vikebygd Festivalen
sist arrangert: 24. juli 2010

Årleg tradisjon der utstillarar kjem med saft, bær, brukskunst og anna. Her er tivoli og stor fiskekonkurranse.
Festivalbilete frå 2010 HER 
Festivalbilete frå 2009 HER 
Les meir her

Vikestølsmarsjen
sist arrangert: 6. sept. 2009

Første søndag i september arrangerer idrettslaga i Bjoa og Vikebygd ein familiemarsj eller utflukt til Vikestølen.  Her kjem dei i alle aldrar og deltakarane får diplom.  På stølen er det matsal, konkurransar og utlodding til inntekt for hytta.
Vikestølsmarsjen sept. 2009

Familieidrettsdag erstatta Kvamsåsen Rundt
Arrangert: 2. okt. 2010

Slutt for tradisjonsløpet Kvamsåsen Rundt, men ny
giv med 'familieidrettsdag'.
Les meir  frå 2010 HER.
Ein familieidrettsdag erstattar frå 2010 av det tradisjonsrike løpet.
Bildearkiv 2009 HER.  
Kvamsen-Rekordar HER.
 

Vikebygd skule og ungdomskorps

korpset
Imponerte med minikonsert av svært god kvalitet

(16.4.2011 SteinarS)  Dei 50-60 som hadde møtt opp for å høyra konserten, vart imponerte over kor samspelte og dyktige dette vesle korpset har vorte.  Laurdag var dei utan dirigenten, men Solveig Hortmann trampa takten og talde opp.  Dei hadde øvd i fleire veker, og dette viste resultat.

12 av korpsemedlemane med utandørs minikonsert.

   -Nå er dei ikkje lengre aspirantar. Dei nye som tok til i fjor er ferdige med opplæringa og fullverdige korpsmedlemmer nå, kunne Solveig Hortmann fortelje mens korpset gjorde seg klare til konsert.  12 av dei 15 medlemane var med i dag.  Bakerst stod unge Daniel Liodden med tromme, elles var det blåseinstrument. 

  Korpset etterlyste for kort tid sidan fleire musikantar som kunne tenkja seg å bli med. 
- Vi har fått 10 nye som har meldt seg, kunne Solveig stolt fortelje. 

Stine Lise og Mona har spela i korpset i mange år Solveig Hortmann brenn for korpset

   - Dei kjem saman på skulen kvar fredag ettermiddag.  Der blir dei underviste av Andreas Ulveraker, fortel Kjetil Skartland, ein av ei verkelege veteranane i korpset. 
- Vi prøvde tidlegare med opplæring gjennom musikkskulen, men det gjekk ikkje.  Med Andreas, som både er dyktig musikar og underviser på musikkskulen i Haugesund, har opplæringa av aspirantane fungert veldig bra.

Men det kostar å ha så profesjonell hjelp.  Korpset må leggje ut 45.000 kroner i året til dirigent og opplæring av aspirantane. I tillegg til instrument og andre utgifter så ser ein at korpset har ei stor utfordring i å få inn nok midlar til å halda på.  Denne konserten var kombinert med Påskelotteri i tillegg til sal av kaffi og kaker, for å få inntekter.  Hovudpremien er 5 menn i to timar - kva dei skulle nyttast til var visst opp til vinnaren.  Rolf Alne var ikkje i tvil:  - Vinn eg så skal dei få vaska huset mitt, flirte han.  Kjøpmannen hadde nok ein god dag.  Konsert og sal av kaffi og kaker trekte kanskje ein del ekstra kundar?

 

Skule- og Ungdomskorpset
Påskelotteri og minikonsert laurdag 16.april.
Klikk her for større bilde

(8.4.11  SteinarS)  Vikebygd Skule- og ungdomskorps skal igjen i elden.  Laurdag 16. april klokka 11:00 har dei tillyst minikonsert utanfor Jokerbutikken.  Her vil dei og selja lappar og kaker til inntekt for korpset. 

Arrangementet er kombinert med påskelotteri, som skal trekkjast kl. 14:30, laurdag 16.  Dei har fått mange flotte og kreative gevinstar. Denne dagen bør både bygdefolk og hyttefolk planleggja god tid når dei skal på butikken for å handla. Her er musikk og kaker og høve til å støtta eit flott kultur og ungdomsarbeid i Vikebygd.  Sjå plakaten her.

Har du lyst til å spela i korpset?
Korpset treng nye medlemmer og har sett i gong ein vervekampanje.
- Vi har fire ivrige, flinke aspirantar  og fem dyktige, lovande ungdomar! fortalde Laila Øvstedal Espeland til vikebygd.org i mars.  I tillegg er det fire iherdige vaksne med, men dei vonar at fleire, både nye og folk som har spela før, kan melda seg.

Vervekontakt er: Marijann Belt Larsen, mobil 90 06 58 95.

Aspirantane spela i kyrkja 7. november 2010

Treng fleire som kan spela:
Korpset ropar om hjelp frå bygdefolket!

(21.3.2011 SteinarS)   Vi er stolte av det vi har i Vikebygd.  Og mellom desse mange ting vi har å gle oss over, er korpset.  Gjennom mange år har ei lang rekkje unge og vaksne i saman gjort dugnad og stått på for at bygda skal ha musikkorps.  Vi kan berre rosa alle dei som har vore med og gledd oss med flott musikk i konsertar, tenning av julegrana, på juleafta og 17.mai.  Kjempebra jobba!

- Nå er det kun fire iherdige vaksne igjen i korpset, men vi har også fire ivrige, flinke aspirantar  og fem dyktige, lovande ungdomar! seier Laila Øvstedal Espeland som er nyvald styremedlem i korpset.  Full av optimisme legg ho til: - Me håpar på endå fleire nye aspirantar til hausten og alle born frå 3. klasse og oppover vil få invitasjon til aspirantkurs i postkassen.

 - Så få vaksne og erfarne gjer at det er tungt å dra lasset både når det gjeld stemmer på songane og det å drive dugnadar og administrering for og halde “hjula i gang”, fortel Laila som har med seg Jorunn Tjoflot, Mona Larsen og Sindre Skartland i styret.  Dei har også hjelp av Marjann Beth Larsen til vervekampanjen og Kjetil Skartland med rekneskapen. 

Vervekampanje i gong.  (Les meir om aksjonen her)

Korpset på slutten av 70-talet (Klikk for større bilde)For at korpset i Vikebygd ikkje skal bli eit kjært minne frå svunne tider, set styret nå i gong ein vervekampanje.  Dei frir til både nye innflyttarar som har spela før, tidlegare medlemer av korps (både unge og eldre), men også til nye som ikkje har spela før, men har lyst til å lære.

Ta kontakt med
Marijann Belt Larsen,
mobil 90 06 58 95.

Korpset i 1982 (klikk for større bilde)

Andreas Ulveraker er fortsatt trufast dirigent, så får me opp talet på musikantar ligg alt til rette for eit korps som vil blomstre….

- Det er ikkje snakk om å måtta koma på øving kvar einaste veke, men meir 7-8 intensive øvingar før korpset skal opptre, seier Laila.

Les også om:
Korpskonsert og korps kafè 2010
- Korpset med ved kronprinsbesøk
 
Støttemedlemer kan sikra korpset sin økonomi.

Det er dyrt å kjøpa nye instrument.  Mange er gamle og slitne og treng til reparasjonar. Korpset har ein dyktig og profesjonell dirigent, som det også følgjer kostnadar med. For å få inn midlar står korpset for Vikebygdfestivalen saman med fotballgruppa.
- Nå vil me søkja kommunen og VAF om midlar, men vonar også at bygdefolk kan teikna seg som støttemedlemar, fortel Laila.  - Dersom vi kan få ein del av dei som er glade i korpset til å teikna seg med ein medlemskontingent på kr 100 pr person og 200 kroner for familiar, så vil dette og betra økonomien til korpset. 


17. mai 2007

17. mai 2010

Einar Marius Hjellestad Martinsen 2008

Stine Lise spela for kronprins og -prinsesse

Kronprinsen opnar Joa-Kari plassen

Korpset var med og spela for dei kongelege

Konsert april 2010

Konsert april 2010

Juleafta 2010

Tenning av julegran 2010

Gamlatunet nov. 2010

Juletreet vert tend 2009

Juleafta 2009

Juleafta 2008
   
 

Fleire reportasjar frå 2011 serdu her.

....Vikebygd.org...

Siste endring 20. april 2011
LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

Andre nyhende:

Bedehusbasaren
Påskelotteri og minikonsert
Innviing av orgel i Skjold kyrkje
Idrettslaget - val av styre
Ny CD med Tom Roger
Vikebygd Vassverk - årsmøte
Skjoldar-jenten vann
Kulturettermiddagen
Korpset treng folk
Heiderspris på årsmøte
Motorbåtforeininga
Elg i Årvik
Kyrkeleg nominasjon
Kraftproduksjonen i gong
Speidarbasaren
Kommuneplanen
Idretten i Vikebygd
Stadnamn for Vikebygd
Sogeskrift for Vindafjord
Brann i hytte i Vikebygd
Nyttårsbarnet
Godt Nytt År 2011
ÅRET 2010
Romjulsbilder
Julegudsteneste og straumfeil
Songsvanene i Lisstjørn
Klimaet - Mot Normalt
Innsamling av jernskrap
Juletre, korps og graut
Stor konsert i kyrkja
Klede til fattige i Ukraina
TV-innsamlingsaksjon
Haust, regn og storm
Sprell levande Gudsteneste
Familieidrettsdag
Konfirmantar og jubilantar
O-gruppa
Med aner på Dommersnes
Vikestølsmarsjen 2010
Bok i butikk
Sigrund fekk kongens gull
Seinsommartango
Norway Cup 2010

 

Vêrvarsling:

10 dagars varsel - som pdf
VÊRVARSEL frå VIKEBYGD
VÊRVARSEL for Nordabygda
VÊRVARSEL for Trovåg, YR.no

Vikebygd i Media:

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsds Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo:

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 108. Vikestølsmøtet2008 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie:

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift

Nabobygdene:

Bjoa grendeside
Skjold grendeside
Vats grendeside
Sandeid grendeside
Vikedal grendeside
Vindafjord kommune
Spel
Bubble shooter
Quick Fire Pool

   Det skjedde i året: 
2006
2007
2008
2009 
2010

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

 

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org