Næringsliv    -      Vik Skule og Barnehage   -      Kyrkja    -      Kvamsåsen Rundt    -      Fotball    -      Orientering   -    Speidarane   -    Laurdagsklubben
Vikebygd ligg i Vindafjord Kommune på grensa mellom Rogaland og Hordaland. Her er 560 fastbuande (men i helgar og feriar kan talet mest dobla seg). - I sentrum ligg barneskule og butikken Vikebygd daglegvare kor det også er treningsstudio!  - Nede ved fjorden, kor det i gamald tid var bakeri, finn vi serveringsstaden "Plassabakeriet" kor folk kjem langvegs frå for å få oppleva maten og stemninga. Av og til fyrer eigarane opp i den gamle bakaromnen og lagar brød og boller som i tidlegare tider. I Juli kvart år vert Vikebygdfestivalen arrangert, -kombinert marknad og fiskefestival ved fjorden. - Like oppfor kaien ligg den kvite Kyrkja i bygda. Ofte vert ho kalla katedralen i kommunen. Ei vakker murkyrkje, den 5. i talet gjennom 800 år, omgitt av ein velsteld kyrkjegard. Vidare oppe ved hovudvegen ligg "Gamlatunet." I dette gamle restaurerte huset kan ein leige til selskap og servering med historisk sus. Om onsdagane er her ope bibliotek. - Sør i bygda, oppe på garden Bjordal, finn vi Bjordalstunet, ein stad både for kurs, selskap, overnatting og servering. - I fjella rundt bygda er det sett ut "nutakassar" der fjellvandrarane kan skriva seg inn. Det vankar diplom og merke til dei som tek turen innom alle kassane i sommarhalvåret. - Frå sentrum i bygda går også vegen opp til Vikestølen. Nå er her ein utfartsstad for alle som vil ut på tur. Anten det er til det årlege Vikestølsmøtet kvar sumar, eller Vikestølsmarsjen om hausten, eller kanhende ei friluftsgudsteneste? Også Arquebusmarsjen frå Eikås til Langåsdalen går via Vikestølen. Både skuleklassar, barnehage, speidarar og andre i grupper eller for seg sjølv, tek turen hit både titt og ofte, om dei har lyst på ein tur til fjels.- litt over ein time å gå på skogsvegen frå Vikebygd. Vil du oppleve meir av denne bygda? Ja, då får du ta ein tur då.
Lokale websider
VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
  BYGDA VÅR
Lag og foreningar
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd
Årvisse arrangement
Vikeputten  
Arrangert 24. april 20
10
Fotballturnering som samla heile 69 lag i 2010 (59 i 2009) og hundrevis av born frå heile distriktet, til ein dag med fotball-kampar frå morgon til kveld
Fotoalbum frå Vikeputten 2010
Fotoalbum frå Vikeputten 2009
LES MEIR HER
Vikesprinten
Sist arrangert 1.mai 2010
Orienteringsløp for Haugalandet og Sunnhordland med 150 deltakarar.
LAURDAG 1.mai-10  Les HER
Reportasje/resultat 2009: HER.
17. mai festen

Flaggheising på Trodlanibba og i parken, gudsteneste i kyrkja, kransenedlegging, folketog, leikar, talar og ikkje minst folkefesten i slutten av dagen. Vikebuen er på beina frå morgon til kveld.  Nasjonaldagen 2010

Vikestølsmøtet
4. juli 2010

Årleg tradisjon frå år 1900. Enten siste søndag i juni eller første søndag i juli blir det arrangert stemne på Vikestølen.  Her samlast folket frå det fem kyrkjesokna Vikebygd, Bjoa, ølen, Skjold og Vats, men også frå andre bygder og byar.
Vikestølsmøtet 2010
Les 100 år på Vikestølen her

Vikebygd Festivalen
sist arrangert: 24. juli 2010

Årleg tradisjon der utstillarar kjem med saft, bær, brukskunst og anna. Her er tivoli og stor fiskekonkurranse.
Festivalbilete frå 2010 HER 
Festivalbilete frå 2009 HER 
Les meir her

Vikestølsmarsjen
sist arrangert: 5 sept. 2010

Første søndag i september arrangerer idrettslaga i Bjoa og Vikebygd ein familiemarsj eller utflukt til Vikestølen.  Her kjem dei i alle aldrar og deltakarane får diplom.  På stølen er det matsal, konkurransar og utlodding til inntekt for hytta.
Vikestølsmarsjen sept. 2010

Familieidrettsdag erstatta Kvamsåsen Rundt
Arrangert: 2. okt. 2010

Slutt for tradisjonsløpet Kvamsåsen Rundt, men ny
giv med 'familieidrettsdag'.
Les meir  frå 2010 HER.
Ein familieidrettsdag erstattar frå 2010 av det tradisjonsrike løpet.
Bildearkiv 2009 HER.  
Kvamsen-Rekordar HER.
 

Stadnamn i Vikebygd

Vikebygd,  Vikevik, Vik, Austre Vikebygd
av Steinar Skartland 9.1.2010. Sist endra 3.1.2015 

 • Godkjende skrivemåtar:
  Østre Vikebygd

  (godkjend av Kartverket i 1952).
  Austre Vikebygd

  (godkjend av Kartverket i 1978),
  Vikevik
  (godkjend av Kartverket i 1978).
  Vikebygd

  (godkjend av Kartverket i 1991),
   
 • Vikevik
  Namn på den store og breie vika på austsida av Ålfjorden, ved Vikebygd. Eit namn som er nytta langt tilbake.  Frå den tida fraktebåtar jamleg la til ved kaien stod det skilt her som oppga stadnamnet og hamna til å vera Vikevik kai. Denne har også namnet: Prestabrygga.  Vikevik vart også brukt som namn på grenda som låg her inst i vika og som nå utgjer sentrum av Vikebygd.
   
 • Vikebygd
  Vikebygd omfattar eit større område og vart namnet på kommunen som omfatta bygdene på austre og vestre side av fjorden. Kommunen eksisterte frå 1.1.1902 til 31.12.1963.  Krinsane i Austre Vikebygd vart då rekna Aarvik, Veastad og Vik (med 578 innb.).  Desse tre krinsane vert ennå rekna som grunnkrinsar i offentlege registre.
   
 • Vik
  Vik er namnet som også i dag vert nytta på sentrum av bygda.  Vi finn dette igjen i Vik Skule, Øvre Vik og Nedre Vik. I året 1431 er kyrkjesoknet kalla "Vika."
   
 • Austre Vikebygd kyrkje
  Fyrste gongen Vikebygd kyrkje er nemnd i skriftleg materiale, er i året 1315 (eller 1313), og var då kalla "Viksar kyrkje." Vi kjenner ikkje til kva tid denne vart bygd, men det var truleg på 1200-talet, og var bygd som ei stavkyrkje. Ho skal ha stade på same staden som kyrkja vår står i dag, heilt fram til året 1682. Då vart ho nedriven og ei ny kyrkje vart bygd. I året 1431 er soknet kalla "Vika."
  Les meir om kyrkjene her.
   
 • Ålfjorden  (Henta frå Wikipedia): "Ålfjorden er ein 27 km lang sidefjord til Bjoafjorden og Hardangerfjorden langs fylkesgrensa mellom Hordaland og Rogaland i kommunane Sveio og Vindafjord (tidligare Ølen kommune). Den innerste delen av fjorden ligg i Tysvær kommune. Fjorden har innløp i nord mellom Bjoaneset ved bygda Svolland i aust og Kvitanes på Tittlesnes i vest.

  Fjorden går så rett sørover og eit stykke inn i fjorden ligg Årvik i ei bukt på austsida. 5 km lenger inn i fjorden ligg Vikebygd på austsida ved vika Vikevik. På vestsida ligg dei mindre bygdene Framnes, Oa og Erve. Ved Erve strekkjer Ervebukta seg 3 km vestover og er mest som en liten sidefjord å rekna.
  (Les meir om fjorden på Wikipedia).

 


Nordabygda - Utsikt frå Såta.
av Steinar Skartland 29.3.13


Utsikt frå Såta mot Folgefonna


Utsikt frå Såta mot Tindeland - Eit namn som truleg stammar frå mannsnamnet: Tindulfr.
Alt så tidleg som på 1300 talet var staden kjend under namnet Tindulfsland. Ein kunne kanskje tru at det stammar frå fjelltoppar, tindar, men det er lite truleg. Her er ingen tindar, men heller slake og runde åsar.  Frå boka "Norske Gaardsnavne" siterer eg:
1. Tindeland. Udt. ti'llann. -- Tindulfs-land DN. II 106, 1315
Thindelandt 1563. Thennelannd 1567. Thinland 1610. Tindeland 1668. 1723.
Tindulfsland. Sms. med det kun fra dette Stedsnavn kjendte Mandsnavn Tindulfr

1,2. Toredalen. Udt. tó:'redalen. Hvis gammelt, mulig af Kvindenavnet Þóra.

2. Gangstø. Udt. gångstø. -- Gangstøe 1723 (for længe siden ryddet under Tindeland, men ikke før skyldsat). Se Fjelberg GN. 2.

3. Aarvik. Udt. å'rvík. -- Orwig NRJ. II 521. Aaruig 1563. Aruiig 1567. Aaruig 1610. Aarvigen 1668.
Aarvig 1723.  1ste Led er sandsynlig Trænavnet Or, Older.

4. Fossøl. Udt. få'ssøl. -- Fossell 1610. 1614. Fodtzell 1668. Fodsel 1723.Garden Baslia som ligg på andre sida av elva ved Skreå og høyrer til Bjoa.  Biletet er teke frå Såtå. 

Skatland (Skartland).  Om denne garden står det i boka "Norske Gaardsnavne":
Skatland. Udt. ska:'tlann. Skatland NRJ. II 521.
Skaare-landt 1563. Skorrelannd 1567. Skarland 1567. Skatland 1610. Skartland 1614. Schartland 1668. Scharland 1723.
*Skataland eller *Skatland. Kan være sms. med Mandsnavnet Skati, som forekommer, om end sjelden, baade i Norge (DN. I 470 AB. 30) og paa Island (Landn. 113, Søn af en Landnaamsmand). Se PnSt. S. 220. Det synes dog paa Grund af Beliggenheden nær et fremspringende Fjeld rimeligere at forklare Navnet af det under Skaanevik GN. 9 omtalte Dialekt-ord Skat m. eller Skate m.

Elles kan fylgjande vera aktuell tyding: 'Skat' er greiner / buskar og det kan derfor godt hende at dette har vore opphavet. Vender ein augo opp mot fjella så ser vi at dei er kjenneteikna av mange djupe skar. Eit skore landskap. Kva for opphav som er det rette kan ein grubla på, men det er sikkert at namnet er skreve og uttalt forskjellig gjennom tidene.

Norske Gaardnavne (link) ble utgitt i årene fra 1897 til 1924 etter manuskript utarbeidet av professor Oluf Rygh.  Du kan søke etter gardsnamn i dette bokverket, her.
www.genealogi.no
 

 
 

Fleire reportasjar frå 2010 ser du her.

....Vikebygd.org...

Siste endring 3.1.2015
LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

Andre nyhende:

Stadnamn for Vikebygd
Sogeskrift for Vindafjord
Brann i hytte i Vikebygd
Nyttårsbarnet
Godt Nytt År 2011
ÅRET 2010
Romjulsbilder
Julegudsteneste og straumfeil
Songsvanene i Lisstjørn
Klimaet - Mot Normalt
Innsamling av jernskrap
Juletre, korps og graut
Stor konsert i kyrkja
Klede til fattige i Ukraina
TV-innsamlingsaksjon
Haust, regn og storm
Sprell levande Gudsteneste
Familieidrettsdag
Konfirmantar og jubilantar
O-gruppa
Med aner på Dommersnes
Vikestølsmarsjen 2010
Bok i butikk
Sigrund fekk kongens gull
Seinsommartango
Norway Cup 2010

 

Vêrvarsling:

10 dagars varsel - som pdf
VÊRVARSEL frå VIKEBYGD
VÊRVARSEL for Nordabygda
VÊRVARSEL for Trovåg, YR.no

Vikebygd i Media:

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsds Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo:

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 108. Vikestølsmøtet2008 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie:

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift

Nabobygdene:

Bjoa grendeside
Skjold grendeside
Vats grendeside
Sandeid grendeside
Vikedal grendeside
Vindafjord kommune
Spel
Bubble shooter
Quick Fire Pool

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
 

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org