Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Lokale tenester

Vikebygd nytt:

vikebygd.org

Finn: TAXI eller FRISØR

ORD FOR DAGEN     Skulekalenderen 2011.     Vêrvarsling  Søndagstipset

Sida er sist endra 17 nov. 2011

Lokale websider

BUSTADTOMTER VERT GJORT KLAARE

Andre nyhende:

Lokale websider
VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Tomter i Vikebygd
Graveopning på Liofeltet

Leon Dyngeland følgjer med når ordføraren kjører gravemaskin.(17.11.2011 SteinarS)  19 tomter skal klargjerast i Vikebygd.  Opphavleg var planlagt 10 nye tomter på utvidinga av Liofeltet, men Tomteselskapet gjekk inn med 3,5 mill ekstra og byggjemodnar 19 nye tomter.

Torsdag 17. november var det høgtideleg markering av "graveopninga". Ordførar Ole Johan Vierdal fekk sitja litt bak spakane i Tveit Maskin sin beltegravar og grava litt i vegen inn til dei nye tomtene.  Dagleg leiar i Vindafjord Tomteselskap kunne strålande fortelja at i tillegg til desse nye tomtene så er det ennå plass til fleire hus i området.  -Ein kan lett utvida med fem tomter til, sa han. - Men først får vi selja desse 19 som nå vert klargjorde.  -Det bør kunna rekke eit år og to, seier han optimistisk.


Tveit Maskin, Leon Dyngeland, Ordførar Ole Johan Vierdal og varaordførar Steinar Skartland markerer "grave-opning" i utvidinga av Liofeltet i Vikebygd.  19 tomter vert klargjorde.

 -Kva tid kan første mann starta å byggja? var eit naturleg spørsmål som kom. -Først må vi få grava ferdig grøftene og få ned alle el- og telekablar, kunne Tveit Maskin sin representant fortelja. -Det kan fort gå nokre månader.  Vegen skal også asfalterast først.

Det er grunn til å tru at desse tomtene er lettselde.  Dei ligg flott til, både med tenke på terreng og natur, men også sentralt i Vikebygd.  -Borna mine brukar berre to minutt for å gå heimafrå og opp til skulen, fortalde Tore Espeland som har budd mange år her på Lio-feltet. Sjølv var han på spasertur dei få hundre metrane opp til butikken for å handle. 

 -Her i Vindafjord har vi reell arbeidsinnvandring, sa ordførar Vierdal.  Det er fleire arbeidsplassar enn fastbuande og mange pendlar frå andre kommunar inn til Vindafjord på jobb.  Ein av grunnane til at kommunen opplever befolkningsauke og stor interesse for å kjøpa tomter her.  -30 - 40 minuttar å kjøre frå Vikebygd så er ein ved fleire store verksemder.  Om vegen er smal så er her ikkje køkjøring. 

Ordførar og varaordførar kunne saman med dagleg leiar i Vindafjord Tomteselskap ynskja nye Vikebuar velkomne for å finna seg ei flott tomt i ei bygd som opplever at nye kjem reisande og slår seg til, sjølv om dei ikkje har lokale røter.   

Last ned reguleringskartet som PDF fil

Last ned reguleringskartet som PDF fil her

Tomtene ligg i Lio-feltet i Vikebygd. Kort veg til butikk, skule, idrettsanlegg og barnehage. Vikebygd er ei fantastisk bygd å busetja seg i. Gode oppvekstvilkår, mange fritidsaktivitetar og du kan nytta muligheitene naturen har. Vikebygd har naturopplevingar på sjø og i fjell.
Les meir om tomtene i Vikebygd HER 

Kontakt: Vindafjord Tomteselskap v/Leon Dyngeland Mobil 907 49748  

 

 

 
 
 

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2011 ser du her.


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

19 nye tomter på Liofeltet
Globalaksjonen 9.11.2011
Konsert i Skjold Kyrkje
Klokkargarden butikk
Krinsmeister og Fotballfest
Inspirasjon til trusopplæring
50-års jubileum
Bedehus og basar
Kyrkjevalet
Kommunestyrevalet
Litt frå Vikebygd
Sølv i Norway Cup
Dåp med Himmelen som tak
Bob Dylan, Aadland og Bytunet
Bryllaup i parken
Vikebygdfestivalen
Amerikabesøket
Tur til Fossane
Kyrkje vedlikehaldet
Tankar om ...
Sal av Gamleskulen?
Norsk-Amerikanere på besøk
Vikestølsmøtet
Nye tomter i bygda
Midtsommarsfeiring
Dugnad i båthamna
Butikken til sals
Nye Vikebuar
Hårfagrerittet 2011
Konfirmasjon 2011
17. mai-feiring 2011
Motorcrossbane i motvind
Byggjer leikeanlegg på dugnad
Den 17. Vikesprinten 1.mai
Vikeputten - 700 spelarar
Skogbrann i Vikebygd
Mini-konsert med korpset
Bedehusbasaren
Påskelotteri og minikonsert
Innviing av orgel i Skjold kyrkje
Idrettslaget - val av styre
Ny CD med Tom Roger
Vikebygd Vassverk - årsmøte
Skjoldar-jentene vann
Kulturettermiddagen
Korpset treng folk
Heiderspris på årsmøte
Motorbåtforeininga
Elg i Årvik
Kyrkeleg nominasjon
Kraftproduksjonen i gong
Nominasjon til lokale val
Speidarbasaren
Kommuneplanen
Idretten i Vikebygd
Stadnamn for Vikebygd
Sogeskrift for Vindafjord
Brann i hytte i Vikebygd
Nyttårsbarnet
Godt Nytt År 2011
Frå ÅRET 2010
 

Vikebygd i Media:

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo:

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 111. Vikestølsmøtet 2011 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie:

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift

   Det skjedde i året: 
2006
2007
2008
2009 
2010

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

 

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org