Eit klikk her fører deg til framsida av Vikebygd.org

vikebygd.no Vindafjord kom. Ledige tomter Skule og Barnehage Turløyper Nærområdet Slekt-søk Kyrkja Kyrkjebladet Vêret vikebygd.no

Turorientering  |  Turløyper  |  Kyrkje-Webside  |    Speidarane   |    Landhandelen  |  Vikebuen  |    Skuleruta 2017-18   |   Kontakten Skule-Barnehage  |  Nynorsk 

Vikebygd nytt:

Sist endra 15. sept. 2017

Facebook    -   Twitter

Lokale nyheiter frå Vikebygd !
Media og Arrangement
 
Haugaland Interkommunale Miljøverk - HIM
feira 10 års jubileum

av Steinar Skartland 15.9.2017

Gro Stavland mottek gåva frå eigarkommunane (klikk for større bilete)
Ordførar i Tysvær, Sigmund Lier, overrekker her gåva frå kommunane som eig HIM, til administrerande direktør i HIM, Gro Stavland, under jubileumsfeiringa i Festiviteten. Gåva er eit bilete (etsing) av kunstnaren og grafikaren Frank Brunner. Tittelen på motivet er Tangible (som betyr: følbar handfast forståelig begripelig fattelig handgripelig konkret). Det viser jordkloden som to hender held, i universet.

Klikk her for større bildeEtter velkomst ved Stavland, ein god lunsj og kulturelt innslag, hadde Siri Klokkarstuen, ordførar i Etne, ein tale der ho trekte fram historia til HIM, både gjennom dei ti åra selskapet har eksistert og forhistorien. Ho har vore med i styret frå starten av og set nå so eigarrepresentant. 

Siri vart etterfølgd av Sigmund Lier, ordførar i Tysvær og leiar i representantskapet i HIM,  med fordraget om HIM i dag. -Det som kan karakterisera HIM er som ein god informant, sa Lier og viste til både webside, årsmelding og brosjyre til husstandane, alt av høg kvalitet og nyttig.

Tilslutt fekk Arild Karlsen, styreleiar i HIM IKS, sleppa til med sine visjonar om HIM framover mot 2027. - Eg er ikkje spåmann, så dette er nok heller mine eigne tankar, sa Karlsen som såg for seg samarbeid med andre og nye former for aktivitet innan miljø og ressurs.

HIM er eit veldrive interkommunalt selskap, eigd i fellesskap av kommunane Haugesund, Tysvær, Etne, Vindafjord, Etne og Bokn. Dei har ei viktig samfunnsoppgåve med å samla inn og handtera avfall frå hushaldningane og verksemder i eigar-kommunane. Men dette er ikkje avfall lengre, men ein ressurs som vert nytta til både energiproduksjon og nye produkt. T.d. blir organisk avfall kompostert og gjort om til matjord som dei så sel. Deponi skal ein ikkje lengre ha, men attvinning og foredling er målet.

Les meir om HIM her.
Klikk her for å laste ned plakaten


Klikk her for å laste ned kyrkjebladet - September utg

 

Kyrkjebladet Hyrdingen
kom ut med nr 4 dette året den 7. september.

Det er mogeleg å lese kyrkjebladet her


Klikk her for å opne full-skjerm plakatLIVET OG KORLEIS LEVA DET?
av Guri L. Ravatn, Bibliotekar, 7.9.17

Anne Gunn Halvorsen kom i vår med boka «Livet og korleis leva det - Ei handbok for vaksne».

Boka gir gode råd for kvardagen, er lettlesen, passar for både unge og godt vaksne og fekk strålande meldingar i dei store avisene:

I Aftenposten: «Hun har skrevet den eneste selvhjelpsboken du trenger» og i Dagbladet: «Noe så sjeldent som en velskrevet, lærerik og intelligent selvhjelpsbok. Anne Gunn Halvorsen er skarp og kjapp og vittig.»

Me er difor stolte over og forventningsfulle til å få presentera Anne Gunn og boka hennar på Vindafjord bibliotek. Gjennom samtale mellom forfattar og bibliotekar Guri L. Ravatn vil publikum få gode råd om sentrale livsområde som: Kjærleik, tid, pengar, mat og død.

I Bygde-Noreg er me opptekne av «Kem e’ det?», slik at samtalen også vil få fram meir informasjon om Anne Gunn Halvorsen. Men me veit ho er 33 år, frå Vikedal, spaltist og kjend frå Haugesunds avis på fredagar.

Hjarteleg velkomne til sesongstart for Sjoar-akademiet på Vindafjord bibliotek!
(I lokale ved Ølen skule)


Flott dag på Vikestølsmarsjen
150 registrerte deltakarar
av Steinar Skartland 3.9.2017


Over 150 store og små tok turen i solskinet frå Vikebygd og Bjoa. Oppe på Vikestølen var det konkurranse i hesteskokasting, loddsal, og høve til å kjøpa seg lapskaus, pølse i brød, kake, kaffi og saft. Alle dei som registrerte seg fekk ein diplom, som dette året var teikna av Mari Edona Tveit.


I hesteskokast var det stor variasjon i dugleiken, men førsteplassen vart delt mellom Ola Harald Alne og Eivind Gangstø, kvar med 27 poeng. Dei vart premierte med kvar sin bærplukkar. Den som var jamnast i sine treff var vel likevel Eivind, som i fem rundar oppnådde 20-26-22-20-27 poeng.  Mellom borna vart vinnarane Thomas med 19 og Johanne med 12 poeng.

Fast innslag er også å trekkja ut ein ryggsekk mellom dei som har vore innom Vikestølen siste året, og skreve seg inn i ei gratis-loddbok. Jarle Sandsgård i hyttestyret fortalde at i år hadde det vore ekstra mange innom. 4-500 meir enn i eit vanleg år. I tillegg kjem at ein god del er på tur innom Vikestølen, utan å skriva seg i boka. Men i alt hadde han registrert 1240 namn i boka.  Bergfrid Kolltveit, som hadde vore på Vikestølen 25. april, vart trekt ut som vinnar av sekken i år.

Det var seld omlag 4500 lodd fortalde Jarle. Dette var med og ga ei god inntekt til vedlikehald av hytta, saman med påmeldingsgebyr på marsjen, med 30 kr pr vaksen og 80 pr familie.  Godt fordelt mellom Vikebygd og Bjoa, noko også premiane på loddbøkene vart. Mange var gått då trekningane vart gjort, men andre tok desse med seg og skulle levera vidare. Ein flott sovepose vart vunnen av  Sigmund Tveit. Les herFint for tur i fjellet når haustfargane er framme, som innover mot Ulserhaug søndag 27.8.

Innsamling av klede til Ukraina
Den årlege innsamlinga til Open Heart sitt hjelpearbeid i Ukraina blir i år slik:
Måndag 23. okt Austrheimsbygda bedehus kl. 16:00-20:00
Tysdag 24. okt Øvre Vats bedehus kl. 13:00-20:00
Torsdag 26. okt Vikebygd bedehus kl. 12:00-18:00

Open Heart har i mange år drive eit stort hjelpearbeid i Ukraina, særleg retta mot born og unge. Det er framleis behov for klede av alle slag. Dersom det ikkje passar på dei oppsette dagane kan de levera sekker heim til Ingeborg og Gudvin Vågen. Dei tek imot sekker heile året. Dei formidlar om lag 1000 sekker kvart år. Det står stor respekt av innsatsen deira. Ein bed om 50 kr. pr. sekk i transportstøtte.

Torsdag kveld26. oktober, etter at semitraileren er fullasta i Vikebygd, blir det møte på Øvre Vats bedehus kl. 19:00. Der vil Halvard Hasseløy visa bilete og fortelja om hjelpearbeidet. Det blir og ei god matøkt og tid til samtale om tilhøva i Ukraina. Med
von om god oppslutning om innsamlinga, og at mange kjem på møtet med Halvard Hasseløy.


«60+ treff» i Skjold kyrkje til hausten
Skjold sokneråd ved diakoniutvalet ønskjer velkommen til uformelle,
sosiale samvær i kyrkjelydsalen:
Torsdag den 28. sept: Jens Tveit deler opplevingar med oss.
Torsdag den 26. okt: Silje Holden Birkeland: Leseglede
Torsdag den 30. nov: Kjem tilbake til dette. Her blir prat med kaffi og litt attåt. Sjå plakatar.      Velkommen!


Vellukka og tradisjonsrik sommarsbasar
for Sjømannsmisjonen -
i dens 153. år
av Steinar Skartland 19. august 2017

Den lokale sjømannsforeininga må vera nøgd med eit godt resultat når dei avvikla sommarsbasaren fredag 18. aug. Fullt ved alle borda og pengane sat laust då lodd og årar vart selde. 

- Det er ikkje vanskeleg å laga basar når gevinstane kjem inn av seg sjølv, sa leiaren, Anne Lise Auestad, då ho takka både for frammøtet og alt som var gitt frå bygdefolket. Mellom dei 70 som møtte fram var det både born og vaksne i alle aldrar. 

På veggene hang veldig mykje fint handarbeid som vart trekt ut på bøkene, og på eitt bord framme var meir butikk-ting som gjekk på åresalet. Folk gir gåver til gevinstar og kjøper deretter lodd for kanskje å vinna tilbake eit eller anna. Spenning var det også for borna som stod i kø for å få vera med og dela ut gevinstane til dei som vann.

Plakaten måtte endrast når det galdt talaren, som vart Dagfinn Misje. Han har bak seg 40 år der han har reist heile verda rundt i teneste for den norske sjømannskyrkja og hadde både andakten og handterte trekkje-apparatet.  Vitsar og småstubbar sat laust hos han og skapte mykje latter og smil gjennom kvelden. I tillegg deltok Else og Kjell Alsaker med song og musikk. 

Foreininga for sjømannsmisjonen har lange tradisjonar i Vikebygd. Gjennomsnittsalderen på kvinnene som er med her, er høg. Like fullt er dei aktive med møte på kjøkkenet i bedehuset ein gong i månaden og basar kvar sommar.  Dei arbeider for sjømannskyrkjene, som nå vert kalla: Norsk Kirke i utlandet.  Før var det norske sjøfolk sitt møte med ein bit av Noreg i ei framand hamn.  I dag er dei like mykje til for sjåførar på langtransport, nordmenn på oljeplattformar og norske turistar i utlandet.  Sjømannskyrkja på Gran Canaria er vel eit eksempel på det siste.  Her har Dagfinn Misje tenestegjort i mange år.

Når sjømannsforeininga kvar sommar inviterer dei til basar på bedehuset blir det oftast fullt rundt borda. Det er både ein samlingsplass for å møta andre til ein koseleg prat med kaffikoppen og litt mat, medan ein spent lurer på om loddnummer i bøkene eller åresal skal gje utteljing og noko å få med seg heim av fine handarbeid eller innkjøpte gevinstar. 

Les også frå jubileumsfeiringa i 2014.


Slekt og Data sin Gravminnedatabase:
Alle gravminne er avfotograferte og lagt på nett

av Steinar S 15. aug. 2017

- Eg tok på meg å fotografere av alle gravstøtter i Vikebygd, og vart ferdig med det fram til august 2016, fortel Gunnstein Jordal. Han vaks opp i Toredalen i Vikebygd og har gjennom interesse for slektsgransking vore aktiv medlem i DIS Norge / Slekt og Data i fleire år.

Slektforskar-organisasjonen "Slekt og Data" (tidlegare DIS Norge) som Gunnstein er medlem i, har gjort dette for alle gravplassar i Noreg. Bilde av gravminna og informasjonen på desse er digitalisert og lagt tilgjengelege på internett for dei som er medlemmer. Med brukarnamn og passord kan dei logge seg inn og søke opp gravene til slektningar.

Unikt verktøy
Gravminnebasen er unikt verktøy for å finna slektningar de siste 100 åra, kor tilgangen til folketeljingar og kyrkjebøker er avgrensa. Gravminnebasen inneheld over 2,7 millionar registrerte gravminne og over 1,7 millionar bilete av gravminne, står å lesa på websida til Slekt og Data

Alt arbeid er basert på frivillig engasjement og dugnadsinnsats. Gravminnebasen er under kontinuerlig arbeid og den er ikkje komplett, men blir større dag for dag. Dersom du ikkje finn den du leitar etter skuldas det som oftast at gravplassen som vedkommande ligg på ikkje er registrert endå, at vedkommande er gravlagd etter at registrering var ferdigstilt eller grava er sletta før fotografering blei gjort.
Les meir om slektsgransking

Lett tilgang på nett for alle
Men ein treng ikkje vera medlem i ein organisasjon for å få tilgang til informasjon om dei som levde her før oss. Ved universiteta har ein i mange år digitalisert ei mengd med historisk materiale:  Kyrkjebøker, foketeljingar, skipsregister osb. I tillegg til at ein kan finna fram avfotografert originalmateriale, så er informasjonen lagt inn i søkbare databasar som er opne for alle som vil leite etter sine forfedre, i Digitalarkivet.no, heilt gratis. Men data om personar som lever eller som er døde dei siste 60 åra ligg ikkje tilgjengelege her. Då kan det å leita på gravstøtter vera ei løysing. Gjennom internett kan dette gjerast heimafrå og utan reisekostnad.  Ei god hjelp for dei som leitar etter sine røter, familie og forfedre.  Sperrefristar for statlege folketeljingar er 100 år. For kommunale teljingar og kyrkjebøker er sperrefristen 60 år. Gravstøtter står opne og tilgjengelege på kyrkjegardane med dei opplysningar som står der.

Også Slekt og Data har tilrettelagt fleire søkbare databasar og forum.


Denise Gordon, Jazzin Babies og Shannon Barnett
Sildajazzkonsert i Skjold kyrkje

av Steinar Skartland 11.8.2017

Ei sprudlande Denise Gordon og det norske Jazzorkesteret, Jazzin Babies, fekk dela glade gospeltonar med ei nesten full Skjold kyrkje fredag kveld,  11. august. Soknerådet hadde også i år klart å få ein av sildajazz konsertane lagt hit.

Den engelske jazz/blues sangerinna og songwriter Denise Gordon har turnert på den internasjonale jazzscena i over 10 år. Den musikalske inspirasjonen henter ho frå sine karibiske røter og amerikansk gospel, og står såleis støtt i den afro-amerikanske musikktradisjonen. Jazzbandet var også forsterka med australske Shannon Barnett på trombone.  Ho imponerte med sin spelestil.  Shannon Barnett er ein allsidig australsk trombonist, vokalist og komponist, utdanna ved 'Victorian College of the Arts'.
Les meir her


Jazzin Babies, kjent for New Orleans jazz, består av Torgeir Koppang (piano), Per Johan Frydenlund (trommer), Jermund Kristiansen (bass), Torbjørn Kristiansen (banjo), Shannon Barnett (trombone), Erik Eilertsen (Trompet), Lars Frank (Klarinett og saxofon), og med vokalisten Denise Gordon.

158 publikummar skaffa seg billett til 200 kroner, men fekk god valuta og musikalsk oppleving for pengane.  Soknerådet får ikkje noko av desse pengane, men hadde sal av kaffi og kaker etterpå, og dette gjekk til soknerådet.

Torgeir Koppang imponerte med trakteringa av flygelet under konserten. Han er ein av Noregs aller fremste unge jazzpianistar. Han har klassisk bakgrunn og underviser ved Norges Musikkhøgskole, deltar på jazzfestivalar i inn- og utland, bl a som sentralt medlem i ensemblet Jazzin’ babies.

Torgeir Koppang er fast pianist for Kongelige Norske Marines Musikk-korps og Stabsmusikken og får innimellom tid til å spele for Rikskonsertane, og suksess – oppsettingar som Sound of Music, Mamma Mia og “Kåre, Linn men Christian” på Chat Noir.
(kjelde)
Meir her


Kyrkjene i Vindafjord
har nå fått si eiga nettside

6.8.2017


Den er framleis under oppbygging, men her finn ein gudstenestelista og her er påmeldingsmodular både til konfirmasjon og babysong.  du finn denne på:
www.vindafjord.kyrkjer.no
 


Fotballkampar Bjoa-Vikebygd AVLYST
Bjoa klarte ikkje å stille lag i år

(ryktebørsen)

Det har vore ein tradisjon gjennom mange år at dei tidlegare vaksne fotballspelarane frå Bjoa og Vikebygd møtest til to venskapelege kampar i sommarferien. Ein kamp i kvar bygd. Dessverre klarte ikkje Bjoa å stille lag i år, og kampane vart avlyste.

Norway Cup 2017
Skjoldar:  Vikebygd Skjold Vats.
Resultat for Skjoldar
 
Skjolda IL kom på andre plass i Q 18/19 Playoff B
Av Steinar Skartland / frå Cupmanager.net

D - Gutar 9-aside, 13 år. 5 kampar: Vann 4. 1 tap. Skora 19 mål. Ref

Skjoldar, IL tok seg vidare til Playoff A etter å ha hamna på 1. plass i gruppe 4. Deretter tok dei seg til 1/8 Final, men tapte den mot Lyn Fotball med 1-5. I finalen slo Kolbotn IL Nordstrand IF Hvit og vann dermed heile Playoff A i D - Boys 9-aside, 13 years.

C - Gutar 11-aside, 14 år. 5 kampar: Vann 3. 1 tap, 1 uavgjort. Skora 8 mål. Ref
Skjoldar, IL tok seg vidare til Playoff A etter å ha hamna på 1. plass i gruppe 11. Deretter tok dei seg til 1/16 finalen, men tapte den mot Bækkelagets SK med 0-4. I finalen slo KFUM-Kam. Oslo 1 Bangkok Christian College FC og vann dermed heile Playoff A i C - Boys 11-aside, 14 år.

E - Gutar 7-aside, 15/16 år. 4 kampar: Vann 2. 2 tapt. Skora 18 mål. Ref
Skjoldar, IL tok seg vidare til Playoff A etter å ha hamna på 2. plass i gruppe 1. Deretter tok dei seg til 1/16 Final, men tapte den mot Måndalen IL med 2-5. I finalen slo Hareid IL Førde IL og vann dermed heile Playoff A i E - Boys 7-aside, 15/16 years.

A - Gutar 11-aside,18/19 years. 5 kampar: Vann 1. Skora 6 mål. Ref
Skjoldar, IL tok seg vidare til Playoff B etter å ha hamna på 4. plass i gruppe 3. Deretter tok dei seg til 1/8 finalen, men tapte den mot Tynset IF med 1-2. I finalen slo Bergsøy IL KIL/Hemne Fotball og vann dermed heile Playoff B i A - Boys 11-aside, 18/19 år.

S - Jenter 11-aside, 14 years. 5 kampar: Vann 1. Skora 3 mål. Ref
Skjoldar, IL tok seg vidare til Playoff B etter å ha hamna på 4:e plass i gruppe 2. Deretter tok dei seg til 1/8 Finale, men tapte den mot Snøgg Fotball med 1-3. I finalen slo Førde IL 2 Surnadal IL og vant dermed hele Playoff B i S - Jenter 11-aside, 14 years.

Q - Jenter 11-aside, 18/19 år. 6 kampar: Vann 3. Tapte 3. Skora 8 mål. Ref
Skjoldar, IL tok seg vidare til Playoff B etter å ha hamna på 3. plass i gruppe 5. Vel i sluttspelet tok dei seg heile vegen til finalen, men tapte den mot Kolbotn IL med 0-1. Skjoldar, IL kom altså på andre plass i Q 18/19 Playoff B under Norway Cup 2017.
 


90 ungdommar frå Vikebygd, Vats og Skjold
reiste til Norway Cup 2017

av Steinar Skartland / fra Cupmanager.net  5.8.2017

Skjoldar IL med unge spelarar frå Vikebygd, Vats og Skjold, er ein av 489 klubbar frå Norge som har lag som spelar i Norway Cup 2017. Dei deltek med totalt 6 lag i
 • D - Boys 9-aside, 13 years,
 • C - Boys 11-aside, 14 years,
 • E - Boys 7-aside, 15/16 years,
 • A - Boys 11-aside,18/19 years,
 • S - Girls 11-aside, 14 years,
 • Q - Girls 11-aside, 18/19 years.
Tore Espeland - ein av veteranane i Vikeputten -Det blir mest som ein familieferie, fortel Tore Espeland, som sjølv skal reisa bortover.
-Kvar familie som har spelar tar med seg sin ungdom og dreg med campingvogn til arrangementet. Her bur vi heile veka på avsett felles plass på Ekeberg Camping, like ved Ekebergsletta der kampane går. Dette er så kjekt at dei same familiane stiller opp kvart år.

Kva skjer under Norway Cup 29.7. - 5.8.2017?
Verdens største fotballturnering for barn og unge"

Norway Cup-magasinet vert sendt på TV 2 og TV 2 Sumo kvar dag frå måndag til fredag. Dei fleste dagear kl. 18:00 og nokre dagar kl. 17:30.
Alle finalane skal sendast direkte på TV 2 Sportskanalen fredag og TV 2 Sportskanalen og TV 2 laurdag. Alt innhald frå TV 2 sine sendingar vert også sendt direkte på tv2sumo.no.

Siri E. Espeset Landa skriv på Skjoldar si Facebookside:
-Norwaycup 29/7-5/7- om ei veke invaderer Skjoldar/Vats/Vik Ekeberg camping med ca 90 spelarar + søsken og foreldre. Nesten alle ligg på Ekeberg camping fordelt på 50 campingplassar, inkl 2 stk lagtelt til J19 og G19 - så vi blir ein stor og flott gjeng.
-På linken nedanfor finner de dei innleiande kampane som vert spilt søndag t.o.m tirsdag, før cupspillet startar på onsdag:
Kampoppsett

Last ned og les aktivitetsprogrammet for laget Vikebuen:
Klikk her og last ned Vikebuen sitt program 2016
  
Sjå laget "Vikebuen" sitt
programhefte 2017
 
 

Ledige jobbar i Vindafjord -


Sjå gamle bilete frå Vikebygd
Klikk her for å sjå fleire
Klikk og sjå bileta
Korpset 1982 og ~1978 Vikestølen 1913 Plassahuset 1900

Ledige jobbar i Vindafjord - Prøv her


 Likar du Vikebygd.org?

Eller følg på Twitter
Totalt 129.570 besøk / lesarar i siste 12 mnd. Gj.snitt 355 pr dag (i 2016: 322)


Direktesending frå Plassabakeriet
102 sommarshow
torsdag 20.juli:
av Steinar Skartland 20.7.17
Fleire timars direkte sending både med intervjuer, musikk ved Tom Roger Aadland og flaskepost.
Les meir her

Lytt til intervjua
Lytt til musikken


Sommar og bakedag på Plassabakeriet
av Steinar Skartland 10.7.17
Kø ved bakeriet til langt
utpå ettermiddagen juli-laurdagane med baking i det gamle bakeriet.

Les meir her

GRASROTANDELEN
Ga 63.858 kroner til Vikebygd Idrettslag i 2016

Av Steinar Skartland 1.7.17
I flg. Norsk Tipping utgjorde denne i 2016 eit rekord nivå på heile 63.858 kroner, og 153 vikebuar hadde registrert seg for grasrotandel til idrettslaget. 1. halvår 2017 er beløpet 22.577 kroner frå 154 spelarar. Frå oppstarten av ordninga og fram til i dag har Idrettslag fått
kr 343.376.

Les meir her


Vikebygd speidarane
Kanotur til Telemarkskanalen
3.-7.juli 2017

Les meir her


Vikebygd Grendautval
Bli med og bidra i prosjektet:
«Vikebygd i bilde»

av Stein A. Sundve 30.6.17
Grendeutvalet samlar inn bilete frå bygda.

Les meir her


Vikebygd i nedoverbakke 24.6.2017
av Askev W. Julsrud
Askev W Julsrud arrangerte olabil-løpet: "Vikebygd i nedoverbakke".

Les meir her

Jordskjelv med episenter i Skjold
med styrke 2,7 på Richters skala.
kl 13:55 vart det følt eit jordskjelv i området ved Skjold, mellom Haugesund og Ølen. Jordskjelvet er lokalisert til 59.512N og 5.623Ø med magnitude 2.7.
Les meir her


Vikestølsmøtet på UTBJOA BEDEHUS
pga dårleg vêr
Søndag 25.6.17
Les meir her


Vatn frå ovan hindra ikkje Vikebuen
Jonsok feira på Bryggjebakken

av Steinar Skartland 24.6.17
Ein våt fredags-ettermiddag i Vikebygd på St. Hans aftan. Det hindra ikkje at ein god del folk samla seg i båthamna klokka 18:00 og utover.

Les meir her

Folketalet i Vikebygd er
stabilt nå, men barnetalet i skulen kan koma under 30 elevar i 2022

av Steinar Sk. 7.6.2017

Kommunen si årsmelding viser at folketalet i Vikebygd har auka med 1 det siste året, til 547. Grunna låge fødselstal i Vikebygd går barnetalet  nedover. Bygda treng tilflytting av barnefamiliar!
-og har mange klare tomter.
Les meir her


Sykkel og Gangsti ved Vossaplasset
av Steinar Sk. 7.6.2017

Håp om at utbetring av vegen forbi Vossaplasset i Vikebygd kan starta seinhaustes som eit spleiselag med kommunal forskottering.

Les meir her


30 - sone i Plassavegen
Steinar Sk. 10.7.2017
Så er endeleg skiltinga på plass. Heile Plassavegen er
ei sone med fartsgrense
30 km i timen.

Les meir her

 

Eit klikk her fører deg til Grendautvalet si informasjonsside
Sjå info på Grendautvalet si
eiga info-side

2017
Du finn utfyllande informasjon om sakene som Grendautvalet til ei kvar tid arbeidar med HER. Alle referat frå møta, samt anna relevant informasjon, blir lagt ut her.
 

Stell av kyrkjegarden
av Steinar Skartland  5.6.2017
Fleire har reagert på at klypping av graset på kyrkjegarden i Vikebygd ikkje har vore utført slik det skal i seinare tid. Fellesrådet for kyrkjene har ansvar for drift og vedlikehald av dei kyrkjelege eigedommane, og kyrkjeverja skal syta for at dette skjer. Kyrkjene har inngått avtale med eit eksternt firma som skal utføra klypping etter ein fast plan, dvs. kvar 8. dag frå slutten av april. 
 
Les meir her

Klikk her for å laste ned kyrkjebladet
Kyrkjebladet,
juni utgåva
.
m/Bilete av konfirmantane
Oversikt over Gudstenester og kyrkjelege arrangement

Les bladet her


ein gledefest
i bygda

av Steinar Skartland 17.5.2017
Tradisjonell 17. mai feiring med gudsteneste, kransenedlegging, talar, tog, flagg og fest.

Les meir om 17. mai her


Konfirmasjon i Vikebygd 14. mai
av Steinar Skartland 14.05.2017

Ei flott gudsteneste med fullt hus og to barnedåpar i tillegg til konfirmasjonen av ei flott ungdomsgruppe.

Les meir her
.


Søndagsskule og Chris Show
med Øystein

av Steinar Skartland 14.5.2017

Fullt hus i Ølen kultruhus då ei tverrkyrkjeleg dugnads-gruppe med Anne Lise Brekke Lien i spissen, fekk Chris Duwe til Ølen laurdag 13.mai

Les meir her


Den gamle fjellstien opp Skiftesdalen
merka og rydda av Roald Årvik og Per Vik

 Roald Årvik, 12.5.2017
Les om dette her


Dugnad på det skulemuseet i Årvik
av Steinar 6.5.2017

Dugnadsånda lever ennå godt i bygda

Les også her


Vikesprinten 30. april
Orientering i Årvik

98 løparar og 19 «småtroll» deltok i kretsløpet.

Les meir herVikeputten - Fotball og glade born
av Steinar Skartland 29.4.2017
det må ha vore bortimot 550 på dei 73 laga som spela til saman 110 kampar denne dagen.
Les meir her


Snorklipping og nyopning av Vikebygd Landhandel
Skal nå ha ope til klokka 18:00, også laurdagar
av Steinar 27.4.2017

Les meir / Bilder - her


Vikebygd gratulerer Nancy og Rolf Alne
Les meir her


Fra USA på leit etter røtene
Fann huset i Stien der bestefaren vart fødd.
av Steinar 22.4.2017

Les meir her


Påske og tur i fjellet
Les meir her


Konfirmantane i fasteaksjonen
Samla inn kr 11.700
Les meir her

Klikk her for å gjere plakaten større

Lån bøker gjennom internett og
Vikebygd Landhandel

Les meir her


Turorientering.
LES MEIR HER  


tur til Vikestølen
av Steinar Skartland 26.3.2016
Ei helg i mars der våren kunne kjennast i lufta tok fleire turen til fjells.

Les meir her

Klikk her for å lese
Skjold og Vikebygd sokneråd -andre året i fellesskap
av Steinar Skartland
30.3.2017
Les årsmelding og planar for soknerådet her

Les meir her
Tilrettelagde og merka stiar i Vikebygd og Vindafjord.

Les meir her


Vikebygd amatørteater er oppretta. Søkjer: Tekstforfattarar
20.3.2017
Ei gruppe unge vaksne har teke initiativet og etablert amatørteater i bygda.

Les meir om dei her


Årsmøte 13. mars:
SØK går inn i Haugaland Kraft

av Steinar Skartland 13.3.2017

Årsmøtet i SØK på Ølen kulturhus måndag 13. mars vedtok planen for omdanning av Skånevik Ølen Kraftlag SA frå samvirkeføretak til aksjeselskap.

Les meir her


Vikebygd Amatørteater
har hatt stiftingsmøte

av Rolf Julsrud 13.3.2017
Dei har som mål sjølvskriven revy til hausten eller vinteren.

Les meir her


 Elevar på Vik Skule
laga til kultur-ettermiddag

av Steinar Skartland 23.2.17
Torsdag 23. februar var det kafé på Bygdahuset, utstilling av elevarbeid og underhaldning både av elevar og innleidde musikkarar.

Les meir her


Du kan sjå video-opptak og direkteoverføring frå kommunestyremøte  (klikk på aktuell sak))


 Klikk årsmeldinga, eller
Les meir her

Vindafjord kommunestyre konstituert 21.10.2015
Ole Johan Vierdal og Steinar Skartland
vald som ordførar og varaordførar
2015 - 2019.


Alle 8 partia i kommunestyret var på førehand blitt einige om kven dei ville ha i formannskap og utval, etter prinsippet om forholdstal. Valet vart derfor gjennomført som avtaleval..
Les meir her
   
Ole Johan Vierdal,   Steinar Skartland,    Rune Hetland
Ordførar                 Varaordførar       Formannskapsmedl.


Les her om Minnesteinenn ved kyrkja over sjømenn som fall under krigen.

Du kan her sjå minneorda og omtalen av den einskilde sjømann som mista livet.

 


Årskavalkade - Dette hendte i 2016

Les eldre nyheiter frå:  2017 herGrendautvalet
Utvikling i Vikebygd
Folketalet
Grendautvalet 2016:
Frantz Lea, Leiar
Solveig Hortman, nestleiar
Even Bjørnevik, kasserar
Elisabeth Winterhus Julsrud, sekr.
Stein Andor Sundve, styremedl.
Ingrid Mathilde Sørvåg, varaa

Les meir frå årsmøtet 2015
Eller last ned og les: Årsmeldinga for Grendautvalet og planane for 2016-2019, her.
Vikebygd si utvikling:
1987:    536 innbyggjarar
2006:    527 innbyggjarar
2012:    562 innbyggjarar
2013:    561 innbyggjarar
2014:    558 innbyggjarar
2015:    541 innbyggjarar
2016:    546 innbyggjarar
2017:    547 innbyggjarar
17 byggjeklare tomter ventar på nye innbyggjarar..
Folketalet veks i Vindafjord. Etter ein liten reduksjon aukar det igjen i Vikebygd. Vi har ledige og byggjeklare tomter her i bygda.

Då Vindafjord vart etablert 1.1.2006, var vi 8119 inn-byggjarar. 1. januar 2017 var talet 8828. Held trenden fram er vi over 9000 i 2020.

   Det skjedde i åra: 
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  


OLALIA - Webcamera
Sjekk løyper til Olalia HER, eller sjekk forholda på webcamera på Fjellstøl.


   Minner frå åra:
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016

Lesarar 2016: 117.003; 
Noreg: 65%; USA 15,6%; 
Kyrkja vår - 800 år
Vikestølen gjennom 117 år
Vikebygd i Hgsd. Avis
Vikebygd i Grannar.no
Speidarprogrammet

GRANNAR

Riks nyheiter

NrK Rogaland NÅ

Grendautvalet

Eit klikk her fører deg til Grendautvalet si informasjonsside
Du finn utfyllande informasjon om sakene som Grendautvalet til ei kvar tid arbeidar med HER.
Referat frå møta, samt anna relevant informasjon, kan du sjå her.

Informasjon

Nyheiter frå
Noregs Mållag


Speidarprogrammet
ORD FOR DAGEN
Neste Sundags tekst

Vikebygd i media
NYTT FRÅ VIKEBYGD
NYTT FRÅ VINDAFJORD
NYTT FRÅ GRANNAR
NYTT FRÅ H-avis.no
LES OM VINDAFJORD

Ledig jobb i Vindafjord
Følg på Twitter

Lokale Websider

Motorbåtforeningen

KLOKKARGARDEN
FOTOALBUM
VISIT VIKEBYGD
HYRDINGEN
VINDETREET sogeskrift
Vikebygd Kyrkje i 800 år
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Info. frå Regjering
og departementet
Vindafjord Tomteselskap
Lions Club Skjold og Vikebygd
KFUK-M Speidarane
Idrett.no
Vikebygd I.L Fotball
  Skogen Antikk
  Skogen Utleige & Antikk

Leit og Finn

STORM VÊRVARSEL
POLLEN VARSEL
   (Berre i feb. - aug.)

Slektsdatabasen

Telefonsøk 1881 
Telefonsøk 1880

Lokale Bedrifter


Telefon til Lokale Bedrifter
Veastad Elektroservice
LADY & LORD / INKA frisør
Joker Vikebygd  
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
A Nagel Alne AS, Entr.
Ølen Trevare
Klokkargarden
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

SERVERING
Catering

Plassabakeriet
Selskapslokale og kafé


53769337

Gamlatunet
Selskapslokale

Bibliotek og kafé 

Anita og Jakob ynskjer folk i alle aldrar velkomne til
Biblioteket på Gamlatunet.
Ope onsdagar,
klokka 17:00 - 19:00

Bjordalstunet
Bjordal kurs og fritid

Selskapslokale

Kultur, Ferie, Fritid, Jakt, Fiske, Kurs, Bryllaup, Bursdagar, Overnatting.

Indre Bjordal er ein gammal gard med rike tradisjonar innan jordbruk, jakt og fiske. Garden har vore i slekta i 500 år. Bygningane, som før var gardshus og fjøs, er i dag "Bjordal Kurs og Fritid". Dei skreddarsyr selskap etter dine ynskje, alt frå bryllaup til kurs, og med overnatting i "gamle rom."
Les meir her

FRISØR

Lady & Lord frisør
og InKa Frisør
Opningstider
:
Måndag 9:30 - 16:00  Inger
Måndag 16:30 -ca 20 Ingrid
Tysdag 9:00 - 16:00 Ingrid
Onsdag 16:00 – 20:00 Inger
Torsdag  9:30 – 16.00 Inger
Fredag   9:00 - 16:00 Ingrid
Laurdag stengt
(ope etter avtale laurdag)
Telefonen:
  Inger: 9246 3124
  Ingrid: 4049 9468
            5376 9345

ELEKTROSERVICE

Veastad Elektroservice
Kvitevareservice
Karsten Veastad
Les HER

 

Idrett

Volleyball for damer og herrar:
Vikebygd Bygdehus kvar onsdag frå kl 20:30-22:00. 
Volleyball for ungdomar
(f.o.m. 7. kl) og vaksne nybyrjarar, startar opp  kl 19:30 - 20:30
--------
Eiga web-side her  
 

Tur og orientering

Turkart i Vikebygd


- om Nutaturane HER,
6 nutar med kasse og bok, frå påske til november

Ut på tur i Vindafjord
Les om dette her. Les meir her

Her finn du turkart og turinformasjon for
kvar bygd.

Kommunen med nutakassar i alle bygdene: "Ut på tur i Vindafjord."
9 varierte turmål, eit i kvar bygd, og 7 enklare turar rundt om i kommunen.
 
Frå 19. mars til 1. november vil bøker og kodeord liggja ute ved turmåla. (NB! Enkelte turmål er først tilgjengelege når snøen er vekk).
 
Ut på tur i Vindafjord
Les meir her
Kart og turinfo


Nutatur i Vikefjella
I Vikefjella er merka turløyper. Speidarane set opp 6 nutakassar i sommarhalvåret. Nye vart sett ut til påske.  Les meir om dei HER.  

Gjestehamner
Med båt til gjestehamnene i Sunnhordland, Hardanger
og på Haugalandet.  
Sjå her: Vikebygd Båthamn
 

Styret for Vikestølshytta:
Vikestølshytta er  open for alle!

Om grupper ynskjer å overnatte her bør ein ringe og melde frå, for å unngå at det vert fleire større grupper same natt. Alle skal likevel kunne ha anledning til å overnatte, og ingen kan krevje å få vere åleine på denne hytta.

Ta kontakt med:
Ola Harald Alne: 
 - tlf 928 15 380, eller
Jarle Sandsgård:
- tlf 916 01 676

Politikk

Ved kommunestyrevalet hausten 2015 kom Steinar Skartland (KrF) og Rune Hetland (V) inn på fast plass frå Vikebygd.  Begge set i Formannskapet.

Vindafjord kommune
Ordførar - Varaordførar

   2015-2019


Ordførar Ole Johan Vierdal (SP) frå Vats. Varaordførar Steinar Skartland (KrF) frå Vikebygd. Les meir her

Frå Vikebygd er også Rune Hetland (V) vald inn i kommunestyre og formannskap.

Deltaking i valet
Vikebygd hadde 401 manntalsførte som kunne røysta. Av desse var deltakinga 68,3%.  I heile kommunen var frammøtet berre 58,7%.  Så låg deltaking er ei utfordring for demokratiet, men syner også at om nokon fleire hadde delteke kunne dette hatt store utslag på kven som kom inn og kva parti som vart representerte i kommunestyret.

I tillegg til formannskapet har kommunestyret vald representantar i to hovudutval som har sine faste fagområde for politiske saker::

Gustav Løge Fosse (KrF) er leiar i OPOM (Utval for Oppvekst og Omsorg)

Kjartan Innbjo (BBL) er leiar i DUK (Utval for Drift, Utvikling og Kultur).
 

Valresultatet 2013

I Vikebygd var frammøtet svært godt og enda på heile 82,3%. 
Les meir her

LES HER SAKSPAPIRA FOR
Møter i kommunestyre og utval i Vindafjord

Kyrkjebladet


Les HYRDINGEN, kyrkjebladet
for Vindafjord, på internett, HER


Redaktøren i Hyrdingen
Søk etter slekt
Fleire leitar etter om slekt på våre kantar. Les meir her om personar som leiter etter slekt i Vikebygd.
Nynorsk
 Nyheiter frå
Noregs Mållag
Rettskriving
Sist endra i 2012
Kulturdepartementet har vedteke nynorsk rettskriving som gjeld frå 1. august 2012. Den viktigaste endringa i den nye rettskrivinga er at det blir slutt på skiljet mellom hovudformer og sideformer (klammeformer)

Det vil seie at alle formene i den Nynorske rettskrivinga kan brukast fritt. Det blir elles endringar i mange skrivemåtar og bøyingar. 
Les meir her


ORDLISTE
Usikker på stavemåten?
Slå opp i nynorskordlista på internett, HER 
Betre skriving?
Link til vevsider der du får hjelp til betre skrivespråk
Nynorsk på 1-2-3 som teikneserie
 

Dei utryddingstrua orda
Vert språket vårt kjønnslaust?
av Steinar Skartland 14.3.2014
Les meir her 
Bygda arrangerer
Vikeputten 
Sist: 29. april 2017
Les om arrangementet her

Fotballturnering som samla heile 73 lag i 2017 og 550  born frå heile distriktet, til ein dag med fotballkampar frå morgon til kveld. LES MEIR HER   


Vikesprinten
Sist 30. april 2017
Orienteringsløp for Haugalandet
og Sunnhordland.
  Les HER

17. mai festen
Stor folkefest frå morgon til kvelds. Nasjonaldagen 2017
Nasjonaldagen 2016
Nasjonaldagen 2015
Nasjonaldagen 2014

Vikestølsmøtet
Sist 25. Juni 2017

Les her om møtet i 2017.
Les her om møtet i 2016.
Les her om møtet i 2015. 
Les om 117 år på stølen


Vikebygd Festivalen
Sist gong arrangert i 2014
Sist: 19. juli 2014  LES HER

Utstillarar med salsboder. Her er tivoli og stor fiskekonkurranse.  
Les om 2013. Og sjå bilete HER.


Vikestølsmarsjen
1. søndag i september årleg

Sist arrang. den 3. sept.

Idrettslaga i Bjoa og Vikebygd arrangerer familietur til Vikestølen.  Les her frå 2014.


All-idrettsdag
Sist arr.:   1.10.16
Tidlegare arrangement:
Arrangement 2016

Arrangement 2015
Bilete frå 2014
Bilete frå 2013

VEGNAMN
NAMN PÅ KOMMUNE- VEGANE I VIKEBYGD
Fylkesvegen frå Isvik til Utbjoa har namnet:
Vikevegen
Dei kommunale og private sidevegane frå denne, har fylgjande namn:
 • Bautavegen
 • Toadalsvegen
 • Åsbøvegen
 • Sandviksnesvegen
 • Gangstøvegen
 • Årvikvegen
 • Kvamsvegen
 • Alnavegen
 • Naustvikvegen
 • Sjurahagen
 • Plassavegen
 • Dommersnesvegen
 • Leirhammarvegen
 • Kolthaugvegen
 • Skjeljavikvegen
 • Ulvebneneset
 • Svensbøvegen
 • Bjordalsvegen
 • Krekavegen
 • Trovågvegen
 • Klovaberget
 • Søljevegen
 • Øyna
 • Malasetvegen
 • Risangervegen
 • Lia
   
  Les meir her

Fylkesvegane
Kommunevegane.
Kart over parsellane.
(Les saksdokumentet her)


VEGNAMN
Liste over kommunale og fylkeskommunale vegar i Rogaland
INFORMASJON
Vik Skule og Barnehage - Info
Aktuelt frå Skulen

 

Kyrkjene i Skjold og Vikebygd samarbeidar tett
av Steinar Skartland 31.1.2016
oppdatert 25.2.2017

Britt Nelly Ness Tveit vald som leiar i soknerådet for 2017.

Vikebygd og Skjold har nå felles sokneråd, som ei prøveordning i fire år. Vikebygd har her tre faste representantar og Skjold har fem.

Skjold og Vikebygd sokneråd har valde Kari Synnøve Velde Haugen til leiar og Britt Nelly Ness Tveit, som nestleiar for 2016. Øyvind Valen er Vikebygd sin representant i Fellesrådet for kyrkjene i Vindafjord og Øystein Kalstveit er Skjold sin representant.

Dei andre som set i dette felles soknerådet er:  Dag Hans Nagel-Alne (Vikebygd);
Anne Kristine Lilleskog Andersen (Skjold), Gunnbjørg Nesbu (Skjold) og Kirsti Medhaug Hjelmeland (Skjold). 

Vikebygd kyrkje har omlag 15 ordinære gudstenester i året, men det høyrer med at denne kyrkja har høgast gjennom-snittleg frammøte til gudstenestene. Mange familiegudstenester der fleire lokale krefter deltek, er årsaka til at gjennomsnittstalet kjem opp i 75-80.

Bygda har lange tradisjonar som kyrkjestad, heilt attende til 1200-talet. Den kyrkja som står her nå, er den 5. i rekkja av kyrkjebygg.  Les meir om desse kyrkjene her. 

 
Lesarar siste 12 mnd: ca.124826
46% frå PC;  54% frå mobil enh.

HIM DIN Tømmekalender avfall
Vêrvarsel for Vikebygd
ORD FOR DAGEN I DAG
Ledig jobb i Vindafjord
Pollenvarsel YR.NO

På Kalenderen

Send melding til vikebygd.org
om planlagde arrangement!

Gudstenestene 
September-oktober 2017

Program for:
*
Stor-Speidaren

* Små-Speidaren
* Treningstider i hallen

2017

19. sept. Vikebuen arr.:
Strikkekafè
på Gamlatunet kl. 19:00 Plakaten
20. sept. Biblioteket Ølen
SJOAR-AKADEMIET 
Møt forfattar Anne Gunn Halvorsen   kl. 19:00
24.sept: Vikebygd Kyrkje
11:00 Gudsteneste
Nattverd. Offer til Norsk Søndagsskolen i Norge
24.sept.: Longåsdalen
12:30-14:30
Longåsdalsturen
Familiedag  Plakat
28. sept: BEDEHUSET
19:30 Ope møte: v/
Orientmisjonen
29. sept: BEDEHUSET
19:30 BASAR Normisjon
12. okt: BEDEHUSET
19:30 Ope møte v/
Norsk Gideon
22. okt: TV-Innsamling
Bøsseinnsamling i Vikebygd
klokka 15:00-17:00
26. okt: BEDEHUSET
Innsamling av klede til Ukraina. 12:00-18:00
26. okt: BEDEHUSET
19:30 Ope møte
9. nov. Vikebuen arr.:
Bingo

på Bygdahuset kl. 20:00
 
Speidarprogrammet
ser du her 
Aktivitetsplan 2017
Idrettslaget:
Treningstider i hallen:
Last ned pdf her

Klikk her for å sjå 2017-planen

Last ned og les her:
Klikk her og last ned Vikebuen sitt program 2016
   Laget "Vikebuen"
Programheftet 2017

Møteplan Vikebuen
Strikkekafé 2017
Info om laget Vikebuen
GRENDAUTVALET
Årsmeldinga for 2016 i Grendautvalet og planane for 2016-2019, her.
AVFALLSTØMMING
Finn HIM Tømmekalender for avfall (søppelbil) 2017


Les også om:

Tidlegare nyheiter:
2017
Samla oversikt for 2017
August
Sildajazz i Skjold kyrkje
Juli
102 Sommarshow frå Plasset
Bakedag i Plassabakeriet
30 sone i Plassavegen
Forskjellig frå juli 2017
Juni
Vikebygd i bilete
Jordskjelv 25.6.
Vikestølsmøtet
Nedoverbakke
Jonsok feiringa 23.6.
Dårleg stell av gravplass
Vossaplasset-vegen
Folketalet og skulen i bygda
Mai
17. Mai feiringa
Konfirmasjon i bygda
Chris og Øystein Show
Merking av nye stiar
Dugnad på Årvik skule
Tom Roger-konsert i kyrkja
April
Vikesprinten 30.4.2017
Vikeputten 29.4.2017
Nyopning av butikken
Rolf Alne i Kenya
På leit etter røtene i Vikebygd
Påsken 2017
Vikestølstur i sol
Fasteaksjonen - 2017
Mars
Årsmøte/ -melding sokneråd
På tur i Vikebygd
SØK inn i Haugaland Kraft
Vikebygd Amatørteater Forskjellig frå febr.-mars
Februar
Planeten Venus i vest
Kulturettermiddag
Venneklubben i Vikebygd
Arquebus-filmen
Januar
Januar
Årsmøte i Grendautvalet
Året 2017
Året 2016
Året 2015
Året 2014
Aktuelt
VISIT VIKEBYGD
Min BIT av Vindafjord
vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM for Vikebygd
Tyding av norske stadnamn
Kulturhistorie
Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
Kyrkja gjennom 800 år
Vikestølen gjennom 100 år
Historiske kjelder
Historisk arkiv IKA-H
Fotoalbum frå Vikebygd
VINDETREET sogeskrift
Ledig jobb?

Ute etter jobb?
Du finn fleire lokale jobbar som er utlyste
på:
Careerjet,
 - ein søkemotor for jobb

Søk HER:
Ledig jobb i Vikebygd
Ledig jobb i Vindafjord
Leksikon
Store norske Leksikon
Wikipedia  
LOVDATA
Bibliotek
LÅNE På BIBLIOTEKET

Biblioteket sine nett sider.

Bok i butikk
hos Joker Vikebygd

Skaff deg lånekort
 
Les meir om dette på kommunen si heimeside.

Bibliotek og kafé på Gamlatunet
Ope onsdagar
17:00 - 19:30, (men stengt i juli-august og desember)
 

Historiske skrift

Følg sogebladet på web


Følg Segn og Soge
på Facebook

Klikk her og les om Segn og Soge


Bygdeboka for Vikebygd
2017: Manuset til bygdebok for Vikebygd er snart ferdig. Neste spørsmål er å finansiera opptrykk og sal av boka.: 

Les meir her
Lokale stadnamn

Les meir her
Bygg og bu

VINDAFJORD TOMTESELSKAP byggjeklare tomter sentralt i Vikebygd 

Foto

Klikk her og gå til
Fotoalbumet

Sjå også andre fotos frå:
Austre Vikebygd
Skjold  eller  Bjoa

WEB Statistikk
Statistikk Vikebygd.org
  Visits pr mnd Hits
pr mnd
Besøk
pr dag
2016      
Mai 11505 353 384 371
Juni 11647 364 835 388
Juli 12094 370125 390
Aug. 11287 316 692 364
Sept. 10852 343 109 361

Okt.

10996 416 568 354

Nov.

11667 376 070 388
Des. 10907 341 631 351
2017      
April 13737   443
Mai 11838   382
Juni 10065   336
Juli 10814   360

Heile 2016:   117 003 Besøk
 
 
Speidarwebben
Speidarprogrammett
Nutastavane stavane
Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN 
Skjold-Vikebygd sokneråd
Kyrkja i Vikebygd
Kyrkjebladet HYRDINGEN
Det 115. Vikestølsmøtet 2015
Boka om Vikestølen på nett.
Neste Sundags tekst
Årsmelding 2014 soknerådet.
Kyrkja år 1200- i dag
Nabobygdene
Bjoa grendeside
Vats grendeside
Skjold grendeside
Vikedal grendeside
Imsland grendeside
Sandeid (ikkje aktiv)
-Gilje webdesign
Vindafjord kommune
Ølen (ikkje aktiv)
HIM - avfall
HIM - Avfall
Tømmekalenderen kan du lasta ned HER.

SMS varsling om tømming
 

Tidtrøytte

Bubble shooter
Quick Fire Pool

Anna Info
Link til web
Lokale lag eller bedrifter som ynskjer å få lagd link herfrå til lokale Vikebygd sider, eller info, kan senda ei melding om dette til Steinar Skartland: Klikk HER.
 
Dansk byrå leiger ut hus og hytter i Vikebygd

Sjå meir her

Bidra til websida

Dersom du har informasjon eller nytt frå Vikebygd som kan leggjast på desse sidene, så send dei på e-mail til: steinar.skartland@vikebygd.org
 
Orienteringsgruppa
Vikebygd orienteringsgruppe har trening og orientering for alle. Også Turorientering.
LES MEIR HER om opplegget.

Arr.: Vikebygd idrettslag v/orienteringsgruppa
Vindafjord:
Legevakta nå same nummer i heile landet:
Det seks-sifra nummeret 116 117

(utalast: hundreogsektsten
- hundreogsytten).

Du kjem då til legevakta der du oppheld deg, uansett kvar i Noreg du ringer frå. Nummeret fungerer både frå fast-tlf og mobil, og er gratis..

Legevakta skal bare nyttast til å dekka øyeblikkeleg hjelp som ikkje kan handterast av eigen fastlege.

Det gamle nummeret til legevaktsentralen
vil fungerer som før:
Ølen 53 65 55 555


Når du treng legehjelp:
Kven skal du ringe?

 • Fastlegen Ølen 53 65 55 55
   

 • Legevakt 116 1177
  når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelp ikkje kan vente
   

 • 113 og står om liv.

Kjelde: Vindafjord kommune

Søkjer slekt i Vikebygd
Genealogy search

Kyrkjer i Vikebygd i 800 år
Grendautvalet
Grendautvalet hadde styremøte den 7 januar
med konstituering:

S
tyre for 2017:
Solveig Hortman (leiar)
Elisabeth Winterhus Julsrud Frode Tindeland
Kjetil Andre Skartland
Stein Andor Sundve.
Varam.: Ingrid M. Sørvåg.
Konstituering 2017

Les meir her

Retting av feil

Om nokon finn feil på denne websida, at tekst eller bilete på desse sidene er støytande eller ikkje skulle vore offentleggjorde, så kontakt meg på tlf 90873170 eller ved å klikka HER, så vil eg endra. 
Steinar Skartland

INFORMASJON

Bruk søppelkassen
- også når du er
på biltur

Bilkøyrande har kvitta seg med ut mykje boss ut av bilvindauga i Vikebygd.103.392 Lesarar på vikebygd.org siste år
Statistikk for siste år viser at 103.392 personar har vore innom og lese på vikebygd.org sine nettsider frå april 2015 til i dag. Av desse er 84.574 frå Europa inkl. Noreg; 12.746 frå USA,  2.494 frå Asia,  1.311 frå Russland
Godt feste

TYSDAGSKVELDAR PÅ LONGÅSDALS-HYTTA

Frå kl. 18:30 og utover kvelden vil det, siste tysdag i månaden i januar, februar, mars og april, vera fyr i omnen og servering av nykokt kaffi på Longåsdalshytta.

Ta på deg hovudlykt og få ein fin kveldstur og koseleg drøs på hytta. Datoar:
31.01, 28.02,
28.03 og 25.04
VELKOMMEN !
Styret for Longåsdalshytta

Vêrvarsel time for time for Austre Vikebygd i Vindafjord (Frå YR.NO)
 


10 dagars varsel - som pdf   VÊRVARSEL for VIKEBYGD   VÊRVARSEL for Nordabygda  VÊRVARSEL for Trovåg 
Allergisk? - sjekk: POLLEN VARSELET her i perioden
Februar-August

LINK til Andre sider
Lokale lag som ynskjer å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider, eller lokal info, kan senda ei melding om dette til Steinar Skartland: 
Klikk HER.

Websida med informasjon om VIKEBYGD, ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune, Nord-Rogaland. 
 
Gi tilbakemeldingar
om websida HER
 

Webansvarleg:

Steinar Skartland
5568 Vikebygd

Tlf 90873170