Eit klikk her fører deg til framsida av Vikebygd.org

vikebygd.no Vindafjord kom. Ledige tomter Skule og Barnehage Turløyper Nærområdet Slekt-søk Kyrkja Kyrkjebladet Vêret vikebygd.no

Turorientering  |  Turløyper  |  Kyrkjeinfo  |    Speidarane   |    Landhandel  |  Vikebuen  |    Skuleruta 2017   |   Kontakten  |  Nynorsk 

Vikebygd nytt:

Sist endra 21. mars 2017

Facebook    -   Twitter

Lokale nyheiter frå Vikebygd !
Media og Arrangement
Vikebygd amatørteater
søkjer: Tekstforfattere

Rolf Julsrud 20.3.2017
 
Er du god til å skrive, flink til å formidle et budskap, trives du med å diktere andre eller rett og slett; brenner du for de gode historiene?
 
– Da vil Vikebygd amatørteater gjerne komme i kontakt med deg!
 
Vikebygd amatørteater søker: Tekstforfattere

 
Dette er ikke veldig skummelt og alle kan bidra. Først og fremst må du trives med å skrive! Om du i tillegg er flink til å sette ord på ting og gjerne kan fremme et budskap med glimt i øyet har du allerede mange av de kvaliteter vi ser etter.
 
Ingen forkunnskaper kreves, men sene kveldstimer må påberegnes. Vi kan ikke love kake hver gang, men kaffe eller saft skal vi ordne!
 
Ta kontakt – vi venter på din henvendelse!
 
mvh Rolf Julsrud
Vikebygd Amatørteater
rojuls@gmail.com tlf. 949 86 959

Fullsett kulturhus
SØK går inn i Haugaland Kraft

av Steinar Skartland 13.3.2017

Om det var lite som møtte opp på informasjonsmøta i forkant, så var det desto fleire som møtte på årsmøtet i SØK på Ølen kulturhus måndag 13. mars. 259 røysteføre stilte seg i kø og med fullmakter representerte dei 366 andelar. Møtet skulle ta til klokka 18:30, men det tok tid å klara å kontrollera og registrera alle fullmakter.  Nær to timar på overtid kunne møtet ta til, men folket som møte frå Skånevik, Åkrafjorden, Ølen, Bjoa og Vikebygd viste tolmod og nytta tida til å prata. Arrangørane måtte dobla sitjeplassane i salen for å få alle inn.

Rekneskap og årsmelding viste eit selskap med god økonomi og god drift.  All investering er gjort utan låneopptak. Årsaka til at ein likevel vil endra selskapet er nye retningsliner frå staten som vil gjera det vanskelegare å driva. Kristoffer Vannes viste med plansjar at SØK var over høgda av si glanstid og står føre store utfordringar. Difor var dette rette tid å gjera endringar på. Retningslinene som kjem gjer at dei må dele opp verksemda i kraft, nett og breiband. Leiinga kan ikkje vera den same i konkurranseutsett og monopolbasert verksemd. Desse Å driva som før var dermed ikkje eit alternativ på sikt.

Dei vanlege årsmøtesakene gjekk kjapt før Kristoffer Vannes, dagleg leiar i Skånevik Ølen Kraftlag, kunne ta til med å gå gjennom hovudsaka: Om årsmøtet kunne godkjenne Omdanningsplan for å gjera kraftlaget om til eit aksjeselskap. 

Om det ikkje var mange som tok ordet etterpå, så var dei aller fleste samstemde om at dette var det beste for kraftlaget si framtid. Berre ein andelshavar tok hardt til motmæle og ville ha saka utsett for å få utgreidd andre alternativ til samanslåingar. Men i røystinga over dette utsetjingsforslaget fekk det berre hans eiga røyst.  Den endelege voteringa var samrøystes og vedtaket lydde:

"Årsmøtet godkjenner omdanningsplanen datert 10. februar 2017 for omdanning av Skånevik Ølen Kraftlag SA frå samvirkeføretak til aksjeselskap."

Etter reglane må det endå eit årsmøte til før saka er avgjort. Dette blir den 13. juni.
For straum abonnentane kan det bety 4000 kroner mindre i nettleige i året og for verksemder vesentleg større summar. For dei største over 1 million kr i året.
Les Omdanningsplanen her.
 


Vikebygd Amatørteater
har hatt stiftingsmøte

av Rolf Julsrud 13.3.2017

Det er med stor glede jeg kan meddele at Vikebygd amatørteater offisielt har blitt opprettet. Etter en kjølig start med liten respons virker det som ideen har modnet hos flere og i hvert fall nok til å jobbe videre med kreative krumspring og morsomme ideer.

 
Styret har følgende sammensetning:
- Rolf Julsrud
- Cathrine Hamre Tindeland
- Hilde Stene Bauge
- Alice Frøvik
- Tor Arild Mortveit (ikke tilstede da bildet ble tatt)

Nå skal vi jobbe videre framover med litt formelle ting og prøve å få alle de praktiske tingene på plass, men det skal også jobbes parallelt med skriving og praktiske detaljer.

Stiftelsesmøtet ble og benyttet til idemyldring om hva vi skal jobbe videre med, og det synes som selvskreven revy i høst/vinter er vår første målsetning. Følg med videre på Vikebygd.org framover, kanskje har vi lyst til å spørre nettopp deg om hjelp.

mvh Rolf Julsrud  Info frå styret

Les tidligere sak om amatørteateretFor å sjå dagsordenen og saker til handsaming, klikk her
 

Klikk her for å sjå plakaten

    BASAR
Årsmøte med basar
Vikebygd Bedehus
Fredag 10.mars kl. 18:00

Andakt v/Steinar Skartland
Song v/borna frå Venneklubben (Søndagsskulen)
Årsmøtesaker, mat og utlodding.
Me er takksame for gevinstar.
VELKOMMEN!    Sjå basar-plakaten her

Last ned:  Årsmelding for 2016      -      Årsmøteinnkalling 2017

Kunngjering:
Kunngjering:
Klikk her for å sjå større plakat

Les kyrkjebladet Hyrdingen, nr 1 - 2017 herKyrkjebladet
Hyrdingen
utgåve 1-2017
les her


 
 

Last ned og les her:
Klikk her og last ned Vikebuen sitt program 2016
   Laget "Vikebuen"
Programheftet
 

Flinke elevar på Vik Skule
Skulen laga til flott kulturettermiddag

av Steinar Skartland 23.2.2017

Torsdag 23, februar kunne bygdefolket sleppa å koka middag. Dei strøymde til Bygdahuset. Her hadde skulen, borna og nokre foreldre laga til kafé med sal av lapskaus til middag.  Elevane i 7. klasse hadde sjølv kakekafé til inntekt for skuletur. Og det var flotte og gode kaker å kosa seg med.  I løpet av ettermiddagen var det mange mobiltelefonar i aktivitet med å sikra seg minner frå kvelden der elevane hadde gjort ein imponerande jobb med å førebu, øva, laga og nå attpå til å framføra kunnskapen om Vindafjord kommune.

Inne i Storsalen kunne dei besøkjande sjå mange flotte ting elevane hadde laga, som ein del av temaet å setja seg inn i kommunen sin, Vindafjord. Gjestene fekk utdelt eit ark med spørsmål forma som ein tippekupong med alternativ for 1-X-2. Svara kunne dei finna i dei oppgåvene som elevane hadde gjennomført og resultata hang på veggen, fulle av lokalkunnskap.


Skulekoret framførte kva dei forskjellige bygdene hadde å by på og elevane hadde lagt opp til mykje god underhaldning som dei sjølv leia på ein flott måte. M.a. hadde dei invitert rallykjøraren Åsmund Holten som vart intervjua om korleis det var å delta i rallykjøring. 

Lokalpolitikarane Rune Hetland og Steinar Skartland vart intervjua om alt frå kva dei likte best av Pepsi og Cola, Ostepopp eller banan. Men også om korleis det var å vera med i politikken.  Innleigd underholdning vart det også med Frank R Abelset og Reinhart Thoresen som både song og drog i gong allsong. Men her fekk nokre foreldre seg ei overrasking.  Nokre frivillige av borna fekk koma på scenen der dei fekk i oppdrag i henta ein av foreldra også. Då alle var samla på scenen sende han borna ned igjen - og det var dei vaksne som måtte kle seg ut og gjøgle.  Eigentleg var dei kanskje stolte av å få stå på ein scene og syngje saman med Frank og Reinhart?


Borna jubla når dei overlet scenen til foreldra som skulle kle seg ut og syngja.
 


Lysande objekt synleg på austhimmelen
Kan vere Venus

av Steinar Skartland 23.2.2017

Då folket var på heimveg etter kulturetter-middagen kunne dei observere ei lyskule over Alnaåsen. Men køyrde ein lengre nordover, så gjekk det fram at lyset var frå himmelrommet. I desse dagane står planeten Venus godt synleg på austhimmelen etter solnedgang.  Denne kvelden var det stjerneklårt og dermed viste denne planeten seg sterkare enn andre stjerner.

Få oppdatert informasjon om planetane på https://www.timeanddate.no/astronomi/natt/ Gå til Time and Data AS sin web side og les om meir om sol, måne, tid og planetar.
 


Konsert i Vikebygd kyrkje 4. mai
Tom Roger Aadland med solo-konsert
av kulturutvalet for Skjold og Vikebygd sokneråd 21.2.2017

 - Vi er så heldige å ha fått Tom Roger Aadland til å ha ein solo konsert i Vikebygd kyrkje Torsdag 4 mai kl. 19:30, fortel Aud Jorunn Tordal.  - Dette er hans første kyrkjekonsert i heimbygda, vi gler oss.


Speidarfesten
Fire nutastavar utdelt til fjellvandrarane 2016
av Steinar Skartland 19.2.2017

Mona Fostenes imponerte med 110 nuteringar i 2016.
- Eg tar ofte meir enn ein topp same dagen, var hennar kommentar etterpå til at nutaturane går i eit halv år eller omlag 200 dagar.

Tonje Hausberg Bjerga sikra seg ungdomsstaven til odel og eige då ho for tredje gong kunne ta imot denne vandrestaven. Ho hadde 47 nuteringar.
- Målet var å slå mamma, kommenterte ho, og var berre ei nutering bak Kjersti.

Så er både Tonje og Kjersti begge aktive orienteringsløparar og ivrige med å arrangera idrettsaktivitetar i Vikebygd.  Dette var også mellom grunnane til at Tonje fekk innsats-pokalen hausten 2016.

Stav tildelt for 20 år på alle nutane
Denne gongen kunne Øyvind Valen for første gong dela ut nye stavar til dei to som har vore på alle nutane i Vikefjella, 20 år på rad. Stavane gjekk til
- Line Merete Ove og
- Lars Maurangsnes

Dei var ikkje til stades og får stavane levert etter festen. Men det var mange som i 2016 hadde hatt ein tur til ein eller fleire toppar.  Omlag 70 namn var notert i bøkene dette året. -Det var nokre namn med sleit med å tyda, så dersom det er nokon som saknar diplom så får dei ta kontakt, så skal vi ordna det etterpå, sa Øyvind til dette. Han hadde også premiar i form av fyrtøy til dei som for 10. året hadde vore på alle nutane.

Stor og aktiv speidargruppe
- Her er fleire speidarar enn bygdefolk, sa ein av speidarane om festen der omlag 90 vikebuar hadde funne seg ein plass. Og aldersspennet var stort på dei frammøtte som skulle få med seg underhaldning på speidarvis, andakt om å finna plass til Jesus mellom alt anna som fyller dagen og tankane våre, lysbilder frå aktiviteten til speidarane, kaffi med kaker og utlodding.


Det er ein imponerande ungdomsflokk som fyller scenen når dei samlar seg til speidarbøna.
I tillegg til desse er ei gruppe med vaksne speidarar.
 

Les meir om speidarane her


Søndagsskule og Laurdagsklubb vart til Venneklubben
av Steinar Skartland 19.2.2017

Kjersti, Lene og Lina vidarefører aktivitet for born i Vikebygd, men nå annankvar fredags-ettermiddag på bedehuset, klokka 16:00 - 17:30.  Dei står i en lang tradisjon i dette arbeide som nå er i sitt 94. år i Vikebygd.

Ein lang tradisjon gjennom 94 år
Søndagsskulen har lange tradisjonar i Vikebygd. Heilt frå den vart starta opp 21. oktober 1923 av Harald Alne. Rebekka Alne (Tante Bekka) skreiv i ein rapport om dette på 60-talet:

- Efter en Læretid paa Bibelskolen i Oslo, tok han og Bertin Alne fat paa Søndagsskolen, og var Leder til 1932.  Harald Alne fra 1923 til 1932. Bertin Alne var med hele tiden. Rebekka Alne fra 1932.

Ved oppstarten i 1923 var det 61 barn og 2 lærarar med i søndagsskulearbeidet. Då Rebekka rapporterte (omlag 1960) var barnetalet 90 og framleis med to lærarar, som på det tidspunkt var Rebekka og Bertin Alne.  Søndagsskulen vart innmeld i Karmsund-Sunnhodland krets av Norsk Søndagsskoleforbund frå starten av og arbeidet er ennå medlem her, sjølv om ein i 2005 gjekk over til å ha dette på laurdagane og i 2017 har samlingane på fredags ettermiddag.  (Søndagsskolen Norge)

40 år som søndagsskulelærar
Gjennom åra har mange av hovudleiarane gjort dette til ei oppgåve dei brukar mange år av sitt liv på. Vi veit ikkje heilt kva år Bertin Alne (som vart med i 1923) slutta av, men truleg var han med i 40 år. Rebekka Alne (som overtok i 1932) heldt fram i arbeidet til 1972.  Også ho kunne notera seg 40 år i tenesta, og då mest kvar søndag. Det må ha vore livleg på bedehuset med opp mot 90 born samla og 2 vaksne til å ta seg av dei i ein time med song og bibelforteljingar.

I 1968 fekk ho hjelp av ein ny medarbeidar. Det var Solveig Trodal (Solveig Eikrem) som var komen til Vikebygd som ung, nyutdanna lærar på skulen her i to år.  Ho flytta frå bygda i 1970, Rebekka heldt fram ennå eit par år. Då ho ga seg overtok lærar Odd Svendsen (1972), fram til at Solveig (som nå hadde gifta seg med ein annan lærar til namnet Eikrem), flytta tilbake til bygda.  Ho overtok søndagsskulen og stod trufast i dette arbeidet til ho flytta i 1978. Solveig var flink å rekruttera ungdommar til å vera med. I 1975 til var dette Steinar Skartland, fram til han reiste i militæret i 1978. I 1976 til 1979 var Annbjørg Veastad med.  I nokre av desse åra kunne ein difor dela den store barnegruppa i tre aldersdelte grupper. Steinar hadde Søndagsklubben, som var den eldste gruppa.

I ein del år var det då mange som var med i kortare periodar.  Dette var m.a. Svanhild Lunde (1978), Anders Sørhus (1980-1981), Åse og Egil Eide (1981-1983), Vigdis Vågen (1983-1985). 

I 1985 overtok Steinar Skartland som leiar, fast fram til 2011 og som ekstrahjelp og kasserar etter det. Kona, Berit, var aktivt med i arbeidet frå 1987 til 1998, og litt sporadisk også i åra etterpå. I den tida var det også mange andre gode medarbeidarar som vart med i kortare periodar og gjorde det mulig å dela barnegruppa i to alderstrinn dei gongene det var mange som møtte.  Desse var: Margaret Nøkling (1985), Oddbjørn Rannestad (1986-1987), Terje og Guri Bjørnevik (1987-1988). Sigrun Alne, Nora Knutsen og Gunnvor Alne (Desse tre i åra 1989-1990, men Sigrun også i 1997-1998). Nokre var med i lengre periodar: Unn Sjo (1991-1994), Inger Alne (1991-1996), Hilde Holsbrekken (1996-2003).  Frammøtet kunne variere frå 5-6 til 30 dei ulike åra. Ofte var det omlag 15.

Men så, i året 2004, klarte søndagsskulen å verve ein ny medarbeidar.  Kjersti Hausberg Bjerga hadde flytta til Vikebygd der ho og mannen overtok eit gardsbruk. Ho var utdanna lærar og fekk snart smaken på søndagsskulearbeidet. Etter nokre år overtok ho leiar-ansvaret og har hatt dette fram til nå, med hjelp av fleire ungdommar, ektemannen, Jone og svigerinna Lene Liodden.  Etter kvart har Steinar trappa ned og yngre har teke over.

Laurdagsklubben
Nokre år tidlegare hadde det vore ein laurdagsklubb i Vikebygd annankvar laurdag, og søndagsskule dei andre helgane.  Det var m.a. Vigdis Vågen saman med Berit Ryvik Skartland som stod for dette i to-tre år.  Kjersti føreslo etter at ho kom med i arbeidet, å prøva å ha søndagsskulen på laurdagane, som ein klubb og fast annankvar laurdag. Ideen vart testa ut, og det synte seg at dette høvde godt både for leiarane, borna, og ikkje minst familiane i bygda.  Mange foreldre stilte opp med å skyssa borna til laurdagsklubben som kunne ha 12 - 25 frammøtte. I tillegg til søndagsskuleopplegget med song, bibelhistorier og slik, vart det vektlagt formingsaktivitetar. Tida vart utvida til 1,5 time.  Og at borna trivst, merka ein på at dei etterlyste laurdagsklubben om det var periodar som ikkje det var klubb. At ein utdanna lærar stod i bresjen vart veldig bra.

Nye krefter og Venneklubb
Arbeidet held fram, men nå med litt annan vri og nye medarbeidarar i teamet. Lene Liodden, Lina Fisk Eide og Kjersti Bjerga kallar nå arbeidet for:  Venneklubben.  
- Ein klubb der alle er venner og saman om å syngja, eta, lytta, leika, leita, dansa og forma noko. 
- Ein venneklubb for barn på bedehuset annankvar fredag klokka 16:00 - 17:30.

Flott at tilbodet og trusopplæringa kan halda fram, i nye tider og med nye medarbeidarar.
Vi ynskjer dei lukke til og alt vel i arbeidet, som framover inviterer til desse datoane:  3/3, 17/3, 31/3, 21/4 og 5/5.  Les meir her


TYSDAGSKVELDAR PÅ LONGÅSDALS-HYTTA

Frå kl. 18:30 og utover kvelden vil det, siste tysdag i månaden i januar, februar, mars og april, vera fyr i omnen og servering av nykokt kaffi på Longåsdalshytta.

Ta på deg hovudlykt og få ein fin kveldstur og koseleg drøs på hytta. Datoar:  28.02, 28.03 og 25.04
VELKOMMEN !
Styret for Longåsdalshytta
 


Suksess for Arquebus-filmen
Fagert Er Landet

av Steinar Skartland 12.2.2016

Play Filmgruppe med Helge Bjøndal i spissen, har laga ein spelefilm om Arquebus, som var ein lokal radioagent under krigen. Han var frå Haugesund og heldt til på Eikås gard på Bjoa. Der hadde han daglege radiosendingar med London. Det er teke utgangspunkt i dei viktigaste hendingane frå arbeid hans her.

Fullt hus på premieren
Begge to premiere-framføringane søndag 12. februar av denne nye Arquebus-filmen, gjekk for full sal på Bjoa skule. Fleire av aktørtane i filmen vart tekne fram og gitt både ros og blomar før framsyningane tok til. Filmen skulle opphavleg vera ein kortfilm på 20 minuttar om den lokale Arquebus sendaren og Bjoagjengen. Men før den var blitt klar til å visast var lengda blitt heile to timar.

Det måtte ekstra stolar til då nær 300 trengde seg saman i gymsalen på kvar av framsyningane. Fleire av dei hadde nok også hatt ei rolle i filmen, der dei fleste skodespelarane var lokale amatørar som fekk si første rolle i ein film.
- Det deltok 65 personar med replikkar og 35 utan replikkar, vart vi fortald før visninga.
- Og i tillegg var det omlag 100 bak kameraet.

Filmen var godt laga, både med tanke på filminga og redigeringa, der siste hand vart lagd på verket dagen før framsyninga.

- Dette er ikkje ein dokumentarfilm, men ei filmatisering av den lokale motstandsrørsla, understreka Arnfinn Vølstad som hadde ei av hovudrollane i filmen, som bonden Martin Eikås, han som husa Sverre K Andersen (Arquebus) og sendaren.

Å laga ein så omfattande film som kan fortelja vidare til borna i skulen og nye generasjonar Bjoabuar om heltane frå vår lokale krigshistorie, er eit flott verk. Leif Tindeland var ein av dei som bidrog mykje til både lokalt stoff, utstyr og deltakarar i filmen, noko han vart rosa for før framsyninga.  Sjå teaser frå filmen her

Arquebus kallar London   
Etter militær trening i England i 1940 vart Sverre K. Andersen og Bernard Haavardsholm plukka ut til oppdrag i Noreg. Under kodenamnet "Arquebus" skulle Andersen som telegrafist senda meldingar tilbake til England, og Haavardsholm skulle halda fram med organiseringa av motstandsarbeidet.

Dei kom med båt til Bremnes 14. okotober 1941 og rodde over Bømlafjorden til Austvik på Bjoa. Derfrå gjekk heim til Martin Eikås på Bjoa og la dei seg til i løa. Martin Eikås, som var 53 år, hadde kone og fem born, foreldra sine og ein gardsgut på garden. Det blei bestemt at Andersen skulle bu på Eikås som dreng og vedhoggar medan Haavardsholm heldt fram arbeidet med å kontakta folk til motstandsarbeid i distriktet. 

"Telegrafisten" skulle ha minst mulig kontakt med folk, og helst skulle han vera litt rar. I den første tida beskjeftiga han seg med vedhogst, for på den måten å vera minst mulig i kontakt med folk. Det blei nok ein god del spørsmål om den nye drengen, men dei fant på dekkhistorier som lett kunne godtas.  (Web-Kjelder m.a.: F.Ø.Aasland og wikipedia)

Sjølv om tyskarane i lang tid prøvde å peila inn sendaren, og at dei på det meste nytta 1000 soldatar i ettersøkinga, klarte ikkje det tyske militæret å ta Arquebus, som vart den lengst fungerande sendaren som motstandsrørsla hadde som kontakt ledd mellom Noreg og England gjennom Krigen. Andersen blei i statsråd 7. mars 1947 tildelt Krigskorset med sverd «for fremragende innsats under utførelse av militære oppdrag.» 5. august 1944 vart han tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren. Han blei også tildelt Deltakarmedaljen, Haakon VIIs 70-årsmedalje og dei britiske dekorasjonane King's Medal for Courage in the Cause of Freedom, Defence Medal og 1939–1945 Star.

Filmen viser fleire dramatiske hendingar, og fleire kunne etter framsyninga dra fram også andre hendingar som skjedde i krigsdagane på Bjoa.  Men det var ikkje plass i filmen til alt som skjedde.  Likevel greier filmprodusenten å få fram nyttig kunnskap om det som skjedde her slik at dette kan gjerast kjent også for nye generasjonar.  Les meir her


Klikk her for å få større tabell
Klikk på tabellen for å sjå større bilde av den.

Likar du Vikebygd.org?

Eller følg på Twitter
Totalt 117.003 besøk / lesarar i 2016. Gj.snitt 320 pr dag (i 2015: 451)

Send gjerne inn bilete eller informasjon som kan passe inn her på denne sida.

Vikebygd grendautval informerer
Grendautvalet 19.1.2017

Nytt styre har nå konstituert seg, og ser ut om følgjande:

Leiar: Solveig Horman
Nestleiar: Elisabeth Winterhus Julsrud
Sekretær: Frode Tindeland
Kasserar: Kjetil Andrè Skartland
Styremedlem: Stein Andor Sundve
Vara: Ingrid Mathilde Sørvåg
   
Valgkomitè: Reidun Birkeland Bakkevik
Lauritz Bjørnevik
Frantz Lea

Ein kan nå Vikebygd grendautval på følgjande e-postadresse:  post@vikebygd.no

Det nye Grendautvalet fekk med seg fylgjande handlingsplan for 2017-2019:

 • Vossasvingane - Gang- og sykkelsti til Vikebygd sentrum
 • Vidare arbeid med utbetring av Fv 734 Vikevegen (delutbetringar)
 • Gang- og sykkelsti frå Vossasvingbrua til Dommersnes m/lyktestolpar
 • Oppgradering og skoging rundt Plassaelva (etter avtale med grunneigar)
 • Gang- og sykkelsti m/lyktestolpar frå Bygdahuset til Kvamme
 • Dommarsnes Industriområde
 • Fleire innbyggjarar (barnefamiliar)
 • Reklamere for bygda, og vidare arbeid med nettstaden: www.vikebygd.no
 • Lys i eksisterande stolpar i Lio 2
 • Breiband i Nordabygda

På spørsmål om status for arbeidet med drivstoff-Tanken, så kunne Frantz orientere om at Motorbåtforeningen hadde signalisert ynskje om å få dette til, mest mtp. båtar på fjorden og medlemmer i båtlaget.  Årsmelding 2016

Les meir her frå årsmøtet og planane for 2017


Ledige jobbar i Vindafjord - Prøv her


Årskavalkade - Det hendte i 2016

Sjå gamle bilete frå Vikebygd
Klikk her for å sjå fleire
Klikk og sjå bileta
Korpset 1982 og ~1978 Vikestølen 1913 Plassahuset 1900

Ledige jobbar i Vindafjord - Prøv her


Likar du Vikebygd.org?

Eller følg på Twitter
Totalt 117.003 besøk / lesarar i 2016. Gj.snitt 320 pr dag (i 2015: 451)

 

Vikebygd i januar 2017
Fuktig og mild start på det nye året.

Les her litt av det som skjedde i denne månaden.

 årsmøte 5. januar
Frantz Lea gir seg som leiar i Grendautvalet
av Steinar Skartland

Les meir her


Du kan sjå video-opptak og direkteoverføring frå kommunestyremøter  (klikk på aktuell sak)


Flott juletrefest

Les meir her


Folketal, busetnad og utvikling i Vikebygd og i Vindafjord.
Av Steinar Sk. 21.12.16

1.1.16 var det 546 busette i Vikebygd. Ein auke på 5 personar. Bygda treng fleire born og innbyggjarar for skule og utvikling.
Les meir her


Kapteinen inviterte ombord på
Akofs Wayfarer
av Steinar Skartland 29.12.2016
Onsdag og fredag i romjula fekk dei som vill bli med på omvisning. 40-50 deltok.
Les meir her


Ekstremværet «Urd»
Kraftig storm herja Vestlandskysten. I Vikebygd vart det berre kuling, men om kvelden gjekk straumen
Les meir her

 
Julekonsert med lokale talent
Folk gjekk "mann av huse" for å få denne med seg

Steinar S. 22.12.16
Les meir her

Folketal og busetnad i Vindafjord-bygdene
-og politiske saker frå desembermøtet der budsjett var hovudsak

av Steinar Skartland 11
.12.2016
 

Les meir her


Konsert i kyrkje med koret Scala frå Torvastad
av Steinar 9.12.16
35 erfarne songarar, 10-manns orkester og tre dyktige solistar, ga ei uforgløymeleg oppleving

Les meir her

Kyrkjebladet desember.
Les utg. 6 / 2016 som pdf fil
.
Les meir her


Lysmesse i Vikebygd kyrkje
Søndag 4. des.

av Steinar Skartland 4.12.2016
Gunn Vikingstad ville halda fram tradisjonen med å tenne lys på julegrana kombinert med korpsmusikk, fakkeltog og julegraut, ved starten av advent.
Les meir her


Lysa vart tende på julegrana - til korpsmusikk og fakkeltog
Gunn vidarefører tradisjonen

av Steinar Skartland 29.11.16
Les meir her


Fotballaktivitet i Kjekt i Vik hallen søndag 27.11.
Team Vindafjord samling i Vikebygd
For born 9-13 år

av Steinar 27.11.2016

Les meir her


Sol og blå himmel over vakre Vikebygd

Ein flott tursøndag 1. søndag i advent

av Steinar 27.11.2016

Les meir her


Ola Harald Alne og Gunn Vikingstad kåra til
Årets Vikebuar 2016

av Steinar 26.11.2016
For sitt lange og store engasjement for Vikebygd og frivillig arbeid gjennom mange år.  Julemesse i fast tradisjon, arrangert av Vikebuen.
Les meir her


Forsøk på oppstart av Vikebygd Amatørteater
av Steinar nov.16
Liten respons i første omgang, men Kanskje det kjem meir respons
nesta gang?

Les meir herGlobal-kafé og bøsseinnsamling 2016
Godt frammøte av Vikebuar på speidarane sin årlege Globalkafe på bedehuset
16. nov.

Les meir her


Ordførar og Fylkesmann opna
Bibelmaraton i Skjold kyrkje

av Steinar Skartland, 8. nov. 16
Sokneråda i Vikebygd, Skjold og Vats stod bak
arrangementet der heile Bibelen skal lesast
frå onsdag til søndag.

Les meir her


Lyset tilbake på

Vikebygd kyrkje

Litt justering måtte også til for at ikkje folk skulle bli blenda, men mange syntes dette var eit flott tiltak.

Les meir her


Ynskjer å starta amatørteater i Vikebygd.
 
Er det interesse?
spør Rolf Julsrud

Les meir her


Mange møtte i Ølen kyrkje 30. okt., for å ta avskjed med sokneprest
Johannes Nedrelid
Steinar 2.11.2016
Les meir her


Lokal redaksjon i

kyrkjebladet
Les meir her


Grendautvalet
med kreativt møte

i nyoppussa Litlesal på Bygdahuset

(Steinar 18.10.16)

Les meir her

Longåsdalshytta
Longåsdalshytta søndag
2. oktober
Familiedag i fjellet
av Steinar Skartland
Styret for Longåsdalshytta invitert bygdefolket
til fjells og familiedag

Les meir herGunn Vikingstad
overtok butikken 30.9.16.

Les meir her


Familiedag på idrettsbanen
med store og små
Tonje Hausberg Bjerga fekk innsatspokalen

av Steinar Skartland 1. oktober
Les meir her


Eigarskifte ved
Vikebygd Landhandel
Takka Rolf med korpsmusikk, gåver og talar
Korpset spela og Leiar i grendautvalet heldt tale,
og folket gjekk i tog.

Les meir her


Grendautvalet føreslår: Lokal drivstoffløysing i Vikebygd

(Steinar 13.10.16)

Les meir her

Folket i Vindafjord og Etne sa NEI
47% røysta.
24,76% sa ja. 
74,36% røysta nei til samanslåing med Etne

Les meir her


Køar av bilar til kyrkja og
Ei spennande gudsteneste
Les meir her


Vikestølsmarsj med popupmusikk
frå: Rolf Julsrud 6.9.2016,
Positiv overrasking då korpset hadde pop-up inni granskauen, første søndag
i september.

Les også her


Full av idear for daglegvarehandel.
Gunn Vikingstad overtar drifta
1. oktober

av Steinar Skartland, 29.8.2016
Les meir her

Vikebygd Landhandel
Den tidlegare sjømannen legg inn årane
Rolf Alne selde jokerbutikken

av Steinar Skartland, 28.8.2016
Etter 17 år som dagleg leiar for Vikebygd Landhandel AS,
overtek ny eigar

Les meir her


Søndag 18. september -
Spennande familie-gudsteneste
18.9.2016 Steinar Skartland
Solskin og lange køar av bilar ved kyrkja.
4-åringane, konfirmantane, barnedåp og Jon si umåteleg gode tale, møtte dei som kom i kyrkja og etterpå samlast til kyrkjekaffi ute.

Les meir her


Populær utfartsstad
Olalia Fjellstove, utfartsstad
heile veka

av Steinar Skartland 18.9.2016
Ope kvar helg - fram til 16. oktober, har ført til ein straum av turgåarar.

Les meir her


Vikestølsmarsj med popup-
musikk
og med det finaste sommarvêret ein kunne tenkje seg, 4.sept.

Les meir her

Gudsteneste med konfirmant-presentasjon
av Steinar Skartland 28.8.2016

Under gudstenesta i Vikebygd kyrkje søndag 28.8. presenterte sokneprest Jon Ådnøy det nye kullet med konfirmantar og opplegget dei skal delta i. I Vikebygd er det 10 ungdommar som saman skal delta i konfirmantundervisninga dette vinterhalvåret. 

Les meir her


LioVel inviterte til Haustfest for
små og store

på leikeplassen i Liofeltet. 

av Steinar Skartland, 27.08.16
born og vaksne kom til lappar, musikk, leik og utlodding. Les her.


Konsert med Paul Harrison Band i
Skjold kyrkje

Av Steinar Skartland, 14.8.2016
Britiske Paul Harrison Band og den danske vokalisten Camila Ernen Lyngholm hadde konsert fredag 12. august.

Les meir her


Fotballkampar Vikebygd - Bjoa
Fire kampar
i juli
Steinar Skartland, 30.7.2016
Første kampen Bjoa vann 6-2 mot Vikebygd. Dette var nok Bjoa sin revansjdag etter at dei tapte 1-3 mot Vikebygd for to veker sidan. 

Les meir her


På attgrodde stiar
av Roald Årvik 22.7.2016
På initiativ frå Per Vik, så har han og Roald hatt eit prosjekt på førsommaren. Rydda, det dei har kalla "den Gamle Fjellstien forbi Kleivane".

Les her om prosjektet.


Renovering av matsal og inngangsparti
på Bygdahuset

Sommaren 2016 
Styreleiar Gunn Vikingstad inviterte til dugnad for å pussa opp matsalen på bygdahuset.

Les også her


Speidarane på Leir
'Heilt på jordet'
Kretsleir sommaren 2016
Bilete og info

Les meir herChina Takeaway
Flytta gatekjøkkenet til Isvik i Skjold

av Steinar Skartland 9.7.2016

Les meir her


Frilufts-gudsteneste i parken
med speidar, dåp,
barnekor og Vielse av
Beate og Even Bjørnevik.
av Steinar Sk., 19.6.2016

Les meir her


Ny webside sett i drift for speidarane i Vikebygd

Les meir her om leir, aktivitetar og web


Olabilløp i Lio
fredag 24. juni

Vikebygd i nedoverbakke

Vikebygd, 24.6.2016
Les meir her


Fjellstemne trass i regn
Vikestølsmøtet
for 116. gong

av Steinar Sk., 26. juni 2016
Les meir her


Vikebuen arrangerte St.Hans feiring
23. juni 2016
170 i alle aldrar med felles grillmiddag

av Steinar Skartland 24.6.2016
Les meir her


Utviding av båtplassane ved Prestabryggja
Tre flytebryggjer på 12 meter slept frå Fjellberg
Les meir her


Dugnad på
"Årvik skule"
25-30 var på det meste med på dugnaden på Årvik skulemuseum. Jan Georg stilte med traktor og fliskuttar som gjorde kort prosess med tre og buskar.
Les meir her

Fylke og regionsstruktur
Forhandlingane
om ein muleg Vestlandsregion er i gang.
Arbeid med regionreforma og forhandlingane om ei muleg samanslåing mellom Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
Les meir her


Godkjenning av intensjonsavtale for samanslåing av
Etne og Vindafjord
Kommunestyret
21. juni 2016.
Namn på ny kommune?

Les her

Vindafjord kommune feirer 10 års dagen
 
Vindafjord kommune
feira 10 år og opning av
nybygget på Rådhuset

Vindafjord kommunestyre konstituert 21.10.2015
Ole Johan Vierdal og Steinar Skartland
vald som ordførar og varaordførar
2015 - 2019.

av Steinar Sk. 21.10.2015

Alle 8 partia i kommunestyret var på førehand blitt einige om kven dei ville ha i formannskap og utval, etter prinsippet om forholdstal. Valet vart derfor gjennomført som avtaleval.
Les meir her
   
Ole Johan Vierdal,   Steinar Skartland,    Rune Hetland
Ordførar                 Varaordførar       Formannskapsmedl.


Les her om Minnesteinen ved kyrkja over sjømenn som fall under krigen.

Du kan her sjå minneorda og omtalen av den einskilde sjømann som mista livet.

 


Les fleire nyheiter frå:  2016 herGrendautvalet
Færre i Vikebygd
Folketalet
Grendautvalet 2016:
Frantz Lea, Leiar
Solveig Hortman, nestleiar
Even Bjørnevik, kasserar
Elisabeth Winterhus Julsrud, sekr.
Stein Andor Sundve, styremedl.
Ingrid Mathilde Sørvåg, vara

Les meir frå årsmøtet 2015
Eller last ned og les: Årsmeldinga for Grendautvalet og planane for 2016-2019, her.
Vikebygd si utvikling:
1987:    536 innbyggjarar
2006:    527 innbyggjarar
2012:    562 innbyggjarar
2013:    561 innbyggjarar
2014:    558 innbyggjarar
2015:    541 innbyggjarar
2016:    546 innbyggjarar
SSB-2016: 561 innbyggj.
17 byggjeklare tomter ventar på nye innbyggjarar.
Folketalet veks i Vindafjord, men viser sakte negativ trend i Vikebygd.
Då Vindafjord vart etablert 1.1.2006, var vi 8119 inn-byggjarar. 1. januar 2016 var talet 8788. Held trenden fram er vi over 9000 i 2020.
Auken 2012 i Vindafjord var på 203 personar eller 2,4%.  I 2015 var auken berre 23 personar.

   Det skjedde i åra: 
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  


OLALIA - Webcamera
Sjekk løyper til Olalia HER, eller sjekk forholda på webcamera på Fjellstøl.


   Minner frå åra:
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016

Lesarar 2016: 117.003; 
Noreg: 65%; USA 15,6%; 
Kyrkja vår - 800 år
Vikestølen gjennom 115 år
Vikebygd i Hgsd. Avis
Vikebygd i Grannar.no
Speidarprogrammet

GRANNAR

Riks nyheiter

NrK Rogaland NÅ
Oppdater sida for å få
fram nyhetene nå!

Informasjon

Nyheiter frå
Noregs Mållag


Speidarprogrammet
ORD FOR DAGEN
Neste Sundags tekst

Vikebygd i media
NYTT FRÅ VIKEBYGD
NYTT FRÅ VINDAFJORD
NYTT FRÅ GRANNAR
NYTT FRÅ H-avis.no
LES OM VINDAFJORD

Ledig jobb i Vindafjord
Følg på Twitter

Lokale Websider

Motorbåtforeningen

KLOKKARGARDEN
FOTOALBUM
VISIT VIKEBYGD
HYRDINGEN
VINDETREET sogeskrift
Vikebygd Kyrkje i 800 år
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Info. frå Regjering
og departementet
Vindafjord Tomteselskap
Lions Club Skjold og Vikebygd
KFUK-M Speidarane
Idrett.no
Vikebygd I.L Fotball
  Skogen Antikk
  Skogen Utleige & Antikk

Leit og Finn

STORM VÊRVARSEL
POLLEN VARSEL
   (Berre i feb. - aug.)

Slektsdatabasen

Telefonsøk 1881 
Telefonsøk 1880

Lokale Bedrifter


Telefon til Lokale Bedrifter
Veastad Elektroservice
LADY & LORD / INKA frisør
Joker Vikebygd  
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
A Nagel Alne AS, Entr.
Ølen Trevare
Klokkargarden
Change Coatching B T Barane
BEDRIFTENE I BYGDADA
Reg. føretak  i Vikebygd

SERVERING
Catering

Plassabakeriet
Selskapslokale og kafé


53769337

Gamlatunet
Selskapslokale

Bibliotek og kafé 

Anita og Jakob ynskjer folk i alle aldrar velkomne til
Biblioteket på Gamlatunet.
Ope onsdagar,
klokka 17:00 - 19:00

Bjordalstunet
Bjordal kurs og fritid

Selskapslokale

Kultur, Ferie, Fritid, Jakt, Fiske, Kurs, Bryllaup, Bursdagar, Overnatting.

Indre Bjordal er ein gammal gard med rike tradisjonar innan jordbruk, jakt og fiske. Garden har vore i slekta i 500 år. Bygningane, som før var gardshus og fjøs, er i dag "Bjordal Kurs og Fritid". Dei skreddarsyr selskap etter dine ynskje, alt frå bryllaup til kurs, og med overnatting i "gamle rom."
Les meir her

FRISØR

Lady & Lord frisør
og InKa Frisør
Opningstiderer
:
Måndag 9:30 - 16:00  Inger
Måndag 16:30 -ca 20 Ingrid
Tysdag 9:00 - 16:00  Ingridid
Onsdag 16:00 – 20:00 Inger 
Torsdag  9:30 – 16.00 Inger
Fredag   9:00 - 16:00 Ingrid
Laurdag stengt
(ope etter avtale laurdag)
Telefonen:
  Inger: 9246 3124
  Ingrid: 4049 9468
            5376 9345

ELEKTROSERVICE

Veastad Elektroservice
Kvitevareservice
Karsten Veastad
Les HER

 

Idrett

Volleyball for damer og herrar:
Vikebygd Bygdehus kvar onsdag frå kl 20:30-22:00. 
Volleyball for ungdomar
(f.o.m. 7. kl) og vaksne nybyrjarar, startar opp  kl 19:30 - 20:30
--------
Eiga web-side her  
 

Tur og orientering

Turkart i Vikebygd


- om Nutaturane HER,
6 nutar med kasse og bok, frå påske til november

Ut på tur i Vindafjord
Les om dette her.

Her finn du turkart og turinformasjon for
kvar bygd.

Kommunen med nutakassar i alle bygdene: "Ut på tur i Vindafjord."
9 varierte turmål, eit i kvar bygd, og 7 enklare turar rundt om i kommunen.
 
Frå 19. mars til 1. november vil bøker og kodeord liggja ute ved turmåla. (NB! Enkelte turmål er først tilgjengelege når snøen er vekk).
 
Ut på tur i Vindafjord
Les meir her
Kart og turinfo


Nutatur i Vikefjella
I Vikefjella er merka turløyper. Speidarane set opp 6 nutakassar i sommarhalvåret. Nye vart sett ut til påske.  Les meir om dei HER.  

Gjestehamner
Med båt til gjestehamnene i Sunnhordland, Hardanger
og på Haugalandet.  
Sjå her: Vikebygd Båthamn
 

Styret for Vikestølshytta:
Vikestølshytta er  open for alle!

Om grupper ynskjer å overnatte her bør ein ringe og melde frå, for å unngå at det vert fleire større grupper same natt. Alle skal likevel kunne ha anledning til å overnatte, og ingen kan krevje å få vere åleine på denne hytta.

Ta kontakt med:
Ola Harald Alne: 
 - tlf 928 15 380, eller
Jarle Sandsgård:
- tlf 916 01 676


Vikebygd Idrettslag nyttarLes meir om rekneskapsprogrammet her
Rekneskapsprogram.

Løysinga for små og mellomstore bedrifter
og aksjeselskap, enkeltpersonsforetak,
lag og foreiningarar.
Les om selskapet her

Politikk

Ved kommunestyrevalet hausten 2015 kom Steinar Skartland (KrF) og Rune Hetland (V) inn på fast plass frå Vikebygd.  Begge set i Formannskapet.

Vindafjord kommune
Ordførar - Varaordførar

   2015-2019


Ordførar Ole Johan Vierdal (SP) frå Vats. Varaordførar Steinar Skartland (KrF) frå Vikebygd. Les meir her

Frå Vikebygd er også Rune Hetland (V) vald inn i kommunestyre og formannskap.

Deltaking i valet
Vikebygd hadde 401 manntalsførte som kunne røysta. Av desse var deltakinga 68,3%.  I heile kommunen var frammøtet berre 58,7%.  Så låg deltaking er ei utfordring for demokratiet, men syner også at om nokon fleire hadde delteke kunne dette hatt store utslag på kven som kom inn og kva parti som vart representerte i kommunestyret.

I tillegg til formannskapet har kommunestyret vald representantar i to hovudutval som har sine faste fagområde for politiske saker::

Gustav Løge Fosse (KrF) er leiar i OPOM (Utval for Oppvekst og Omsorg)

Kjartan Innbjo (BBL) er leiar i DUK (Utval for Drift, Utvikling og Kultur).
 

Valresultatet 2013

I Vikebygd var frammøtet svært godt og enda på heile 82,3%. 
Les meir her

LES HER SAKSPAPIRA FOR
Møter i kommunestyre og utval i Vindafjord

Kyrkjebladet


Les HYRDINGEN, kyrkjebladet
for Vindafjord, på internett, HER


Redaktøren i Hyrdingen
Søk etter slekt
Fleire leitar etter om slekt på våre kantar. Les meir her om personar som leiter etter slekt i Vikebygd.
Nynorsk
 Nyheiter frå
Noregs Mållag
Rettskriving
Sist endra i 2012
Kulturdepartementet har vedteke nynorsk rettskriving som gjeld frå 1. august 2012. Den viktigaste endringa i den nye rettskrivinga er at det blir slutt på skiljet mellom hovudformer og sideformer (klammeformer)

Det vil seie at alle formene i den Nynorske rettskrivinga kan brukast fritt. Det blir elles endringar i mange skrivemåtar og bøyingar. 
Les meir her


ORDLISTE
Usikker på stavemåten?
Slå opp i nynorskordlista på internett, HER 
Betre skriving?
Link til vevsider der du får hjelp til betre skrivespråk
Nynorsk på 1-2-3 som teikneserie
 

Dei utryddingstrua orda
Vert språket vårt kjønnslaust?
av Steinar Skartland 14.3.2014
Les meir her 
Bygda arrangerer
Vikeputten 
Sist: 30. april 2016
Les om arrangementet her

Fotballturnering som samla heile 78 lag i 2016 og 6-700  born frå heile distriktet, til ein dag med fotballkampar frå morgon til kveld. LES MEIR HER   


Vikesprinten
Sist 1. juni 2016
Orienteringsløp for Haugalandet og Sunnhordland.  Les HER

17. mai festen
Stor folkefest frå morgon til kvelds. Nasjonaldagen 2016
Nasjonaldagen 2015
Nasjonaldagen 2014

Vikestølsmøtet
Sist 26. Juni 2016

Les her om møtet i 2016. ;
Les her om møtet i 2015. 
Les om 116 år på stølen


Vikebygd Festivalen
NB! IKKJE I 2015 og 2016!
Sist: 19. juli 2014  LES HER

Utstillarar med salsboder. Her er tivoli og stor fiskekonkurranse.  
Les om 2013. Og sjå bilete HER.


Vikestølsmarsjen
1. søndag i september årleg

I år var den 3. sept.

Idrettslaga i Bjoa og Vikebygd arrangerer familietur til Vikestølen.  Les her frå 2014.


All-idrettsdag
Sist arr.:   1.10.16
Les her om arrangementet 2015
Tidlegare arrangement:
Bilete frå 2014
Bilete frå 2013

VEGNAMN
NAMN PÅ KOMMUNE- VEGANE I VIKEBYGD
Fylkesvegen frå Isvik til Utbjoa har namnet:
Vikevegen
Dei kommunale og private sidevegane frå denne, har fylgjande namn:
 • Bautavegen
 • Toadalsvegen
 • Åsbøvegen
 • Sandviksnesvegen
 • Gangstøvegen
 • Årvikvegen
 • Kvamsvegen
 • Alnavegen
 • Naustvikvegen
 • Sjurahagen
 • Plassavegen
 • Dommersnesvegen
 • Leirhammarvegen
 • Kolthaugvegen
 • Skjeljavikvegen
 • Ulvebneneset
 • Svensbøvegen
 • Bjordalsvegen
 • Krekavegen
 • Trovågvegen
 • Klovaberget
 • Søljevegen
 • Øyna
 • Malasetvegen
 • Risangervegen
 • Lia
   
  Les meir her

Fylkesvegane
Kommunevegane.
Kart over parsellane.
(Les saksdokumentet her)


VEGNAMN
Liste over kommunale og fylkeskommunale vegar i Rogaland
INFORMASJON
Vik Skule og Barnehage - Info
Aktuelt frå Skulen

 

Kyrkjene i Skjold og Vikebygd samarbeidar tett
av Steinar Skartland 31.1.2016
oppdatert 25.2.2017

Britt Nelly Ness Tveit vald som leiar i soknerådet for 2017.

Vikebygd og Skjold har nå felles sokneråd, som ei prøveordning i fire år. Vikebygd har her tre faste representantar og Skjold har fem.

Skjold og Vikebygd sokneråd har valde Kari Synnøve Velde Haugen til leiar og Britt Nelly Ness Tveit, som nestleiar for 2016. Øyvind Valen er Vikebygd sin representant i Fellesrådet for kyrkjene i Vindafjord og Øystein Kalstveit er Skjold sin representant.

Dei andre som set i dette felles soknerådet er:  Dag Hans Nagel-Alne (Vikebygd);
Anne Kristine Lilleskog Andersen (Skjold), Gunnbjørg Nesbu (Skjold) og Kirsti Medhaug Hjelmeland (Skjold). 

Vikebygd kyrkje har omlag 15 ordinære gudstenester i året, men det høyrer med at denne kyrkja har høgast gjennom-snittleg frammøte til gudstenestene. Mange familiegudstenester der fleire lokale krefter deltek, er årsaka til at gjennomsnittstalet kjem opp i 75-80.

Bygda har lange tradisjonar som kyrkjestad, heilt attende til 1200-talet. Den kyrkja som står her nå, er den 5. i rekkja av kyrkjebygg.  Les meir om desse kyrkjene her. 


Kommunereforma
 
Lesarar siste 12 mnd: ca.117.000
52% frå PC;  48% frå mobil enh.

HIM DIN Tømmekalender avfall
Vêrvarsel for Vikebygd
ORD FOR DAGEN I DAG
Ledig jobb i Vindafjord
Pollenvarsel YR.NO

På Kalenderen

Send melding til vikebygd.org
om planlagde arrangement!

Gudstenestene i Vindafjord Februar-April-2017
/ Møte & Gudstenester.

Program for:
*
Stor-Speidaren

* Små-Speidaren
2016

16. mars BINGO På Bygdahuset kl. 20:00
Arr. Vikebuen   Program

16. mars Idrettslaget
Årsmøte kl 20:00
på Klubbhuset
Saksliste

20. mars VIKEBUEN Strikkekafe på Gamlatunet klokka 19:00, for alle.
Programheftet
21. mars Grendautvalet inviterer til å bli med på Søppelrydding
Møt ved butikken kl 17:30
Plakaten

28. mars. Longåsdalshytta
OPE FRÅ KL. 18:30 utover
Fyr i omnen, nykokt kaffi
Les herr  Velkommen til kveldstur og drøss
30. mars BEDEHUSET
kl. 19:30 GLADSONG
20. april BEDEHUSET
kl. 19:30
MØTE
25. apr. Longåsdalshytta
OPE FRÅ KL. 18:30 utover
Fyr i omnen, nykokt kaffi
Les her   Velkommen til kveldstur og drøss
4. mai KONSERT MED
TOM ROGER AADLAND
i Vikebygd kyrkje

11. mai BEDEHUSET
kl. 19:30 Møte
med Normisjon v/Modgunn Brynjelsen
 
Speidarprogrammet
ser du her 
Aktivitetsplan 2017
Idrettslaget:
Treningstider,
Last ned pdf her

Klikk her for å sjå 2017-planen

Last ned og les her:
Klikk her og last ned Vikebuen sitt program 2016
   Laget "Vikebuen"
Programheftet 2017

Møteplan Vikebuen
Strikkekafé 2017
Info om laget Vikebuen
GRENDAUTVALET
Årsmeldinga for 2016 i Grendautvalet og planane for 2016-2019, her.
AVFALLSTØMMING
Finn HIM Tømmekalender for avfall (søppelbil) 2016


Les også om:

Tidlegare nyheiter:
2017

Februar
Kulturettermiddag
Speidarfest og Nutastavar
Venneklubben i Vikebygd
Arquebus-filmen
Januar
Januar
Årsmøte i Grendautvalet
2016 -
sjå her
Desember
Forskjelling frå Desember 2016
Omvisning på båten Wayfarer
Musikalsk julegudstenestee
Kommunestyre med budsjett
Lokal julekonsert m fullt husFolketalsutviklinga
Julekonsert med Scala
Lysmessa i kyrkja
November
Tenning av julegrana
Team Vindafjord - fotball
Julemessa 2016
Globalaksjonen
Bibelmaraton i Skjold
Vikebygd Amatørteater?
November skjedde det
Oktober
Avskilsgudst. for Nedrelid
Bygda takka Rolff
Grendautvalet - ope møte
Lokal drivstoffløysing
Amatør teater i Vikebygd?
Longåsdals-dagen
Aktivitetsdag på idrettsbanenn
September
Eigarskiftehelg på Joker
Folkerøystinga
Spennande gudsteneste
Vikestølsmarsjen med pop-up
Augustt
Ny butikkeigar i bygda
Kyrkjesøndag
Haustfest i Lio
Kommunesamanslåing?
Paul Harrison i Skjold kyrkje
Juli
Fotballkamp Vikebygd-Bjoa Sommarsordførar
På attgrodde stiarr
Dugnad for Bygdahuset
China Takeway
Junii
Vikestølsmøtet 26.6.
Nytt i Vikebygd i juni
Olabilløpet i Lio 24.6.
St.hans feiring 23.6.
Kommunesamanslåing????
Vigsel og dåp i parken
Dugnad på "Årvik skulehus"
Tre nye flytebryggjer
Dugnad i båthamna
Trafikksikring av Plassavegen
Mai
Speidarleir på Blikshamn
Sentrale tomter til salgs
17. mai feiringa i bilete
Minnestøtta over falne
Svak folkevekst
Vikesprinten O-løp 1.5.
April
Vikeputten 30.4.2016
Hageblomar på Dommersnes
Kinesiske vårrullar
Lions aksjon
Mann Knivstukken
Hegrekoloni ved Trovåg
O-løp på Prærien
Årvik - 10 år etter brannen
Garasjedaldagen
Christian Stejskal -
Nutakassane på plass..
Mars
Påska
Motorbåtforeningen
Arbeidsløysa redusert
Bedehusbasar og årsmøte..
Turorientering og postar.
Kulturettermiddag 15.3.
Konfirmantane med bøsser
Merka løype til Sætrefjellet
Årsfest for speidarane
Februar
Felles årsmøte Vik og Skjold
Vinter, sol og fjelltur
Idrettsliv i Vikebygd
Svaner på isen
Januar
Vinter i Vikebygd
Skitur til Vikestølen
Juletrebrenning i Lio
Bilete frå farne tider i bygda
Ordførar sin Nyttårsfest 3.1.


Året 2016
Året 2015
Året 2014
Aktuelt
VISIT VIKEBYGD
Min BIT av Vindafjord
vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM for Vikebygd
Tyding av norske stadnamn
Kulturhistorie
Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
Kyrkja gjennom 800 år
Vikestølen gjennom 100 år
Historiske kjelder
Historisk arkiv IKA-H
Fotoalbum frå Vikebygd
VINDETREET sogeskrift
Ledig jobb?

Ute etter jobb?
Du finn fleire lokale jobbar som er utlyste
på:
Careerjet,
 - ein søkemotor for jobb

Søk HER:
Ledig jobb i Vikebygd
Ledig jobb i Vindafjord
Leksikon
Store norske Leksikon
Wikipedia  
LOVDATA
Bibliotek
LÅNE På BIBLIOTEKET

Biblioteket sine nett sider.

Bok i butikk
hos Joker Vikebygd

Skaff deg lånekort
 
Les meir om dette på kommunen si heimeside.

Bibliotek og kafé på Gamlatunet
Ope onsdagar
17:00 - 19:30, (men stengt i juli-august og desember)
 

Historiske skrift

Kjøp bladet her.

 


Klikk her og les om Segn og Soge
Følg Segn og Soge på Facebook

 


Bygdebok
Bygdeboknemnda oppfordrar
alle i Vikebygd til å bidra til bygdeboka gjennom å fylle ut og sende inn skjemaet, klikk her: 

Les meir her
Lokale stadnamn

Les meir her
Bygg og bu

VINDAFJORD TOMTESELSKAP byggjeklare tomter sentralt i Vikebygd 

Foto

Klikk her og gå til
Fotoalbumet

Sjå også andre fotos frå:
Austre Vikebygd
Skjold  eller  Bjoa

WEB Statistikk
Statistikk Vikebygd.org
  Visits pr mnd Hits
pr mnd
Besøk
pr dag

Jan

14886 361 564 480

Febr.

11416 257 038 422

Mars

11596 300 830 374
Apr 10580 330 510 352
Mai 11505 353 384 371
Juni 11647 364 835 388
Juli 12094 370125 390
Aug. 11287 316 692 364
Sept. 10852 343 109 361

Okt.

10996 416 568 354

Nov.

11667 376 070 388
Des. 10907 341 631 351

Heile 2015:   140 079 Besøk
Totalt "Hits"    4 147 074.
 
 
Speidarwebben
Speidarprogrammett
Nutastavane stavane
Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN 
Skjold-Vikebygd sokneråd
Kyrkja i Vikebygd
Kyrkjebladet HYRDINGEN
Det 115. Vikestølsmøtet 2015
Boka om Vikestølen på nett.
Neste Sundags tekst
Årsmelding 2014 soknerådet.
Kyrkja år 1200- i dag
Nabobygdene
Bjoa grendeside
Vats grendeside
Skjold grendeside
Vikedal grendeside
Imsland grendeside
Sandeid (ikkje aktiv)
-Gilje webdesign
Vindafjord kommune
Ølen (ikkje aktiv)
HIM - avfall
HIM - Avfall
Tømmekalenderen kan du lasta ned HER.

SMS varsling om tømming
 

Tidtrøytte

Bubble shooter
Quick Fire Pool

Anna Info
Link til web
Lokale lag eller bedrifter som ynskjer å få lagd link herfrå til lokale Vikebygd sider, eller info, kan senda ei melding om dette til Steinar Skartland: Klikk HER.
 
Dansk byrå leiger ut hus og hytter i Vikebygd

Sjå meir her

Bidra til websida

Dersom du har informasjon eller nytt frå Vikebygd som kan leggjast på desse sidene, så send dei på e-mail til: steinar.skartland@vikebygd.org
 
Orienteringsgruppa
Vikebygd orienteringsgruppe har trening og orientering for alle. Også Turorientering.
LES MEIR HER om opplegget.

Arr.: Vikebygd idrettslag v/orienteringsgruppa
Vindafjord:
Legevakta nå same nummer i heile landet:
Det seks-sifra nummeret 116 117

(utalast: hundreogsektsten
- hundreogsytten).

Du kjem då til legevakta der du oppheld deg, uansett kvar i Noreg du ringer frå. Nummeret fungerer både frå fast-tlf og mobil, og er gratis.

Legevakta skal bare nyttast til å dekka øyeblikkeleg hjelp som ikkje kan handterast av eigen fastlege.

Det gamle nummeret til legevaktsentralen
vil fungerer som før:
Ølen 53 65 55 555


Når du treng legehjelp:
Kven skal du ringe?

 • Fastlegen Ølen 53 65 55 55
   

 • Legevakt 116 1177
  når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelp ikkje kan vente
   

 • 113 og står om liv.

Kjelde: Vindafjord kommune

Søkjer slekt i Vikebygd
Genealogy search

Kyrkjer i Vikebygd i 800 år
Grendautvalet
Grendautvalet hadde styremøte den 7 januar
med konstituering:

S
tyre for 2016:
Frantz Lea (leiar)
Even Bjørnevik
Stein Andor Sundve.
Solveig Hortman og
Elisabeth Winterhus Julsrud.
Varam.: Ingrid M. Sørvåg.

Les meir herr

Retting av feil

Om nokon finn feil på denne websida, at tekst eller bilete på desse sidene er støytande eller ikkje skulle vore offentleggjorde, så kontakt meg på tlf 90873170 eller ved å klikka HER, så vil eg endra. 
Steinar Skartland

INFORMASJON

Bruk søppelkassen
- også når du er
på biltur

Bilkøyrande har kvitta seg med ut mykje boss ut av bilvindauga i Vikebygd.103.392 Lesarar på vikebygd.org siste år
Statistikk for siste år viser at 103.392 personar har vore innom og lese på vikebygd.org sine nettsider frå april 2015 til i dag. Av desse er 84.574 frå Europa inkl. Noreg; 12.746 frå USA,  2.494 frå Asia,  1.311 frå Russland
Godt feste

TYSDAGSKVELDAR PÅ LONGÅSDALS-HYTTA

Frå kl. 18:30 og utover kvelden vil det, siste tysdag i månaden i januar, februar, mars og april, vera fyr i omnen og servering av nykokt kaffi på Longåsdalshytta.

Ta på deg hovudlykt og få ein fin kveldstur og koseleg drøs på hytta. Datoar:
31.01, 28.02,
28.03 og 25.04
VELKOMMEN !
Styret for Longåsdalshytta

Vêrvarsel time for time for Austre Vikebygd i Vindafjord (Frå YR.NO)
 


10 dagars varsel - som pdf   VÊRVARSEL for VIKEBYGD   VÊRVARSEL for Nordabygda  VÊRVARSEL for Trovåg 
Allergisk? - sjekk: POLLEN VARSELET her i perioden
Februar-August

LINK til Andre sider
Lokale lag som ynskjer å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider, eller lokal info, kan senda ei melding om dette til Steinar Skartland: 
Klikk HER.

Websida med informasjon om VIKEBYGD, ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune, Nord-Rogaland. 
 
Gi tilbakemeldingar
om websida HER
 

Webansvarleg:

Steinar Skartland
5568 Vikebygd

Tlf 90873170