Eit klikk her fører deg til framsida av Vikebygd.org

vikebygd.noVindafjord kom.Ledige tomterSkule og BarnehageTurløyperNærområdetSlekt-søkKyrkjaKyrkjebladetVêretvikebygd.no

Turorientering  |  Turløyper  |  Kyrkjeinfo  |    Speidarane   |   Landhandel  |  Vikebuen  |    Skuleruta våren 2016   |   Kontakten  |  Nynorsk 

Vikebygd nytt:

Sist endra  26. juni 2016

Facebook    -   Twitter

Andre lokale nyheiter !
Media og Arrangement
Ny webside sett i drift for

Les nytt frå speidarane her


Heilt på jordet
På denne nettstaden får du også dagleg oppdatering og bilete frå kretsleiren som speidarane deltek på nå.

Til fjellstemne trass i regn
Vikestølsmøtet for 116. gong

av Steinar Skartland, 26. juni 2016

Fjellstemnet, Vikestølsmøtet, vart halde som planlagt, sjølv om dette var ein regntung dag. Men inne i hytta var det tørt og lunt og flagget gjekk til topps rett før klokka 12:00, då møtet tok til.

Det var 21 som tok ut langs skogsvegane frå Vikebygd og Eikås på Bjoa, for å delta på Vikestølsmøtet, ein årleg tradisjon heilt tilbake til år 1900. Fleire kan fortelja om at dei var på Vikestølsmøta under krigen. Då kom det store flokkar frå alle bygdene her. På Vikestølen kunne dei heisa flagg på stemna, også under okkupasjonen.


I år var det Kjersti Hausberg Bjerga som hadde teke på å vera hovudtalar på møtet. Ho er tilsett i Normisjon i delt stilling med halvdelen innan barne- og ungdomsarbeidet og den andre delen på leirstaden Stemnestaden i Grinde. Av utdanning er ho lærar og busett i Vikebygd, der ho også har ansvaret for laurdagsklubben for borna.

I talen tok ho utgangspunkt i då ungguten Samuel (1. Samuels bok, kap. 3) fekk kall frå Herren til å bli profet og korleis vi på forskjellige måtar kan bli kalla av Gud til teneste.
- Kva språk talar Gud til oss på? Det kan vera forskjellig etter kven han talar til. For oss gjeld det å vera villige til å lytta.
Kjersti fortalde om kor glad ho var i å gå i naturen og opplevde det som om Gud tala til henne gjennom det ho såg og opplevde der. Men for at samtalen med Gud skal gå lett må vi ha det godt. Gjera opp det som ikkje er på plass og be om tilgjeving for det som ikkje er greitt.  


Marta Marie Aasbø syng til akkompagnement av ektemannen Hans Asbjørn på trekkspel.

Det var mykje god allsong i dei to møta som vart halde denne dagen på Vikestølen. Det kom nok både av god musikk frå trekkspel og gitar (Hans Asbjørn og Steinar).  I tillegg var det fleire som stilte opp med framføring av song i møta.

I tråd med gammal tradisjon så er det ein representant frå bedehusmiljøet i kvar av dei fem bygdene og kyrkjesokna rundt dette fjellet, som utgjer styret for fjellstemnet og har ansvaret for arrangementet. Desse er: Hans Asbjørn Aasbø (Bjoa), Steinar Skartland (Vikebygd), Olav Granberg (Ølen), Jørgen Landa (Vats) og Endre Stople (Skjold). Hans Nilsen Hauge si forkynnarverksemd var den bakgrunnen dei kom frå som starta opp i året 1900. Les meir om Vikestølen og fjellmøta her.


Olabilløp i Lio fredag 24. juni
Vikebygd i nedoverbakke – 2016

Vikebygd, 24.6.2016, skrevet av Rolf Julsrud – (pappa)
Publisert av Steinar 26.6.2016

- Idèen kom etter «Våland Down», eit olabilløp som vert arrangert i Stavanger. Tanken var å vera med der, men grunna krasj med speidarleir fikk vi ikkje alle kabalane til å gå opp, fortel Rolf Julsrud.


Ved mål, vinnaren i front med sin go-cart-inspirerte lilla-lakkerte fartsdoning.
Foto: Charlotte Mortveit

Rolf Julsrud fortel: Frustrasjon over å ikkje få vera med gjekk tilslutt så langt at løysinga var å laga eit olabilløp sjølv. «Våland down» - «så teit med engelsk» - uttalte Askev, 10 år, kan vi ikkje lage noko på norsk?

Bygginga starta og ideane og tankane var mange for korleis ein skikkeleg olabil skulle sjå ut. Det vert kravd ei god del planlegging for ein kompisgjeng på skulen når alle omsyn må takast og all planlegging skal setjast ut i verkelegheit. For at folk skulle bli interesserte trengtes det eit lokkemiddel, så «premier til alle» virka som ein god ide. Men korleis skaffar en 8-åring og to 10-åringer seg premier til alle? løysinga blei heimelaga tremedaljar som sirlig fikk brend inn teksten «Vikebygd i nedoverbakke – 2016». Litt hjelp til å traktera alle dei skumle verktøya som trengtes, men elles var det meste overkommelig for arrange-mentskomiteen som besto av Askev Winterhus Julsrud, Jonas Bjerga (begge 5.klasse) og Alfinn Bjerga (2.klasse).

«Pappa, trenge dei å ha bremser?» lurte dei på. Godt tenkt, men utan å leggja for mange føringar syntes oppfordringa «tenk sikkerheit» å være god nok. «Vi vil jo ikkje skremma nokon vekk frå å delta» uttalte Askev.

På seierspallen, frå venstre Åsmund Mortveit, Vinner Vilde Hamre Tindeland og Askev Winterhus Julsrud
Foto: Charlotte Mortveit

Askev si oppsummering av løpet og resultata:

Forbredelser
Det begynte med at me satt opp teltet og lydanlegget i pøsregn .
Det var påmeld 8 biler og det var 12 personer som kjørte. Cathrine kom med bollene. klokka 17,45 var dei fleste komt. Ein av Deltakarbilane kjøyrde gale på vei til løpet, heldigvis gjekk det bra med sjåføren. Bilen fekk nokre skammar men dei stilde begge til start.

Løpet
Nr 1 var Vilde som tok førsteplassen men køyrde nesten gale i slutten.
Nr 2 var Askev som tok 3 plassen med veldigt mykje bremsing og ingen nestenhendelser
Nr 3 var Kristoffer med Kristofferginien hans og kom seg trygt igjennom. (ordspill – lamborgini)
Nr4 var Jonas og Mathilde som hadde ein veldig interesang olabil med horn og greier og klarte det fint.
Nr 5 var Tribe of bakkevik som Julie og Annelen køyrde og kom fritt fra det.
Nr 6 var mats som kjørte feilfritt over banen med skiklig stil.
Nr 7 var Ella son kjørte med ein veldig interesang olabil.
Nr 8 var Alfinn som kom i siste liten og kjørte med Askev sin olabil uten problemer.
Nr 9 var Rolf som kjørte med to sparkesykler ned baken for og visa at det ikkje trenger og vera så avansert og bygga ein olabil.
Nr 10 var Åsmund som tok andreplassen med sin olabil uten feil.
Alle som hadde deltat fekk hjemmelaget medaljer og var kjempeglade sjøl om det regna.

Rydding
Ryddingen tok ikkje så lang tid som eg hadde trudd delevis for det var så mangen som hjelpte til så me blei ferdig med heile løpet + rydding på ein time.
Det var ein kjmpesuksess og vil gjerne gjøre dette neste år.
 

Jonas Fostenes i bil nr. 4 – einaste med bilhorn.

«Tribe of Bakkevik», einaste tandembilen

Rolf Julsrud - Vaksne blir aldri for gamle til å leika

Start nr. 6 – Mats Bjørnevik
Foto: Cathrine Hamre Tindeland og Charlotte Mortveit

- Må få lov til å rette ein stor takk til Fredrik Sundve og Joakim Koltveit som var sjølvaste trafikkdirigeringssentralen og sørgja for eit knirkefritt arrangement utan trafikale nesteulykker, seier Rolf Julsrud. - Og takk til bollebakaren og ryddehjelpa. Aller størst takk til alle som kom og bidrog til at dette blei ei kjekk oppleving.
Les meir her om resultatet av løpet og bilder


Grendautvalget informerer:
av Frantz Lea, leiar i Grendautvalet. 22.06.20166

Vikebygd grendautvalg har gitt sitt uttalelse til Vindafjord kommune vedrørende etablering av 30- sone i Plassavegen. Dette gjelder fra krysset Naustvikvegen/Plassavegen og til krysset ved nedkjørsel til Kai/båthavn. I tillegg har Grendautvalget i tillegg anbefalt en 30- sone fra krysset Vikevegen ned langs kirken til Kai/båthavn. Her er ingen fortau og trafikkfarlige forhold kan lett oppstå.

For innsyn i dokumenter henviser vi til arkiv/sak nr 16/8970 på kommunens postliste. Denne sak skal opp i politisk organ på første møte, slik jeg har forstått Hilbjørg Fludal, saksbehandler i kommunen.

Grendautvalget ønsker alle i bygda en god sommer!

Mvh
Frantz Lea


Vikebuen arrangerte St.Hans feiring 23. juni 2016
170 i alle aldrar med felles grillmiddag
av Steinar Skartland 24.6.2016
 

St.Hans feiring i Vikebygd ca 170 store og små, inkl. vårt flotte musikkorps. Bryggjebakken med sin nyklipte, store plen, grillhytte og badeplass midt i bygda, innbaud til samvær for heile spekteret av generasjonar. Middagen vårt laga på dei store grillane mens borna plaska rundt i sjøen. Mest som eit storfamilie-selskap når Vikebuen kallar saman i familievenleg tid. Maxi bingo, lykkehjul og bygderebus frå korpset. Og etter grillmiddagen var det kaffi og kaker å få for ein ti-ar. Me kosa oss.
 
  


Utviding av båtplassane ved Prestabryggja
Tre flytebryggjer på 12 meter slept frå Fjellberg

Steinar Sk, tekst og bilete frå Roald Årvik

Motorbåtforeininga utvidar båthamna med å montere tre store flytebryggjer frå Prestabryggja og vestover, fortel Roald Årvik.


Sigbjørn Tjoflot slepte dei ifrå Fjellberg til Vikevik, før to mindre båtar overtok siste del av slepet inn mot land. Bryggjene er nå midlertidig fortøydd yts på innsida av moloen.

 
Her er bilder frå siste del av ferda for eit 36 m langt slep på veg frå Fjellberg til Vikevik. Slepet bestod i 3 flytebryggjer, kvar på 12 m.

- Desse bryggjene skal til slutt forankrast frå Prestabryggja og vestover, og gi rom for nye båtplassar. Etter å ha brukt mykje tid, krefter, og ikkje minstepengar på klubbhuset, så er klargjering av båtplassar ytst på moloen, og på dei nye flytebryggjene dei neste store prosjekta for Vikebygd MotorBåtforening, fortel Roald Årvik.


Supprise!!
Friluftsgudsteneste med speidar, dåp, barnekor og
Vielse av Beate og Even Bjørnevik.

av Steinar Skartland, 19.6.2016

Det var mange som kom til ein festpynta park. Flagget til topps og klar til utegudsteneste med John Ådnøy.  Men ikkje korkje kyrkjelyd, klokkar eller organist Arne Tveit visste om at slutten av gudstenesta skulle bli ekstra spesiell. Etter at Brit Nelly Ness Tveit hadde lese opp kunngjeringane, fortalde John at han hadde fleire kunngjeringar:  Beate og Even skulle viast i gudstenesta. 


Så tok dei kvarandre i handa på det dei lova framføre presten og vitna denne dagen.

Vi gratulerer både med dagen i dag og ei fantastisk fin og spesiell gudsteneste som mange fekk gleda av å  vera med i denne dagen.  Takk for at vi fekk dela dette.


Dugnad på
"Årvik skule-museum"

av Steinar Skartland, 18. juni 2017.
 
25-30 var på det meste med på dugnaden på Årvik skulemuseum.

Jan Georg stilde med traktor og fliskuttar som gjorde kort proses med tre og buskar.
 
Andre skar ned med motorsag eller drog på greiner. Atter andre heldt seg ved skulebygget og skrapa maling før Jarle Årvik kunne leggja grunningsmaling på. Kjetil Skartland kom med stillas på traktorhengaren og sette opp slik at sørveggen kunne skarapast på ein trygg måte. Fleire kom berande på fat med kaker og kanner med saft og kaffi. Dugnadsfolk må ikkje svelta. Frå klokka tolv til fire var det full aktivitet ved det gamle skulehuset. Den gamle, tilvaksne skuleplassen vart rydda. Ikkje god nok for fotballkamp, men for leik, slik dei gjorde in gamledagar, det er han eigna for.
 
Imponerande frammøte og takk til alle som stilde opp, både med arbeid, kaffi og mat. Mest ros skal styret for huset ha som drof dette i gong og attpå til fekk mange med seg. Sjå fleire bilete her.Invitasjon til
Dugnad på
"Årvik skule"
Laurdag 18. juni kl 12:00 - 16:00  Link
 
- Ta med hagesaks, riva... me har motorsag, flisekuttar, kantslåar, maling, kostar, skrapa og kitt til å ha rundt vinduer, skriv Catrine Hamre Tindeland på facebook.

Fylke og regionsstruktur
Forhandlingane om ein muleg Vestlandsregion er i gang.

Rogaland Fylkeskommune / Steinar Skartland 16.6.2016
 

Nabopratane på Vestlandet om ein muleg utvida region er starta. Fylkestinget i Rogaland blei orientert om arbeidet med regionreformen av fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) i møtet 15. juni. I løpet av hausten skal fylkestinget ta stilling til resultatet fra forhandlingane.
 
Tengesdal ga ei grundig orientering til fylkestinget om arbeidet med regionreformen og forhandlingane om ei muleg samanslåing mellom Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Fylkesordføraren ynskte å gjera fylkestinget klar for det videre arbeidet med regionreformen.
- Vi startar forhandlingane over sommeren - allereie i veke 33. Rogaland har anledning til fortsatt å påvirka kva som skal liggja i reformen og kven vi skal samarbeida med, og den anledningen må vi bruka. Denne reformen er ikkje noko som går over, det er ein prosess som er i gang, sa Solveig Ege Tengesdal
Les meir om saka her


Kommunestyremøte 21.juni - Vindafjord
Godkjenning av intensjonsavtale for samanslåing av
Etne og Vindafjord

Steinar Skartland 17.6.2016
 

Kommunestyret i Vindafjord skal ha møte tysdag 21. juni, på Rådhuset i Ølen. På sakskartet står fleire saker som er aktuelle for bygdane i Vindafjord. M.a. er det nå framforhandle ein intensjonsavtale for samanslåing av kommunane Etne og Vindafjord (Sjå avtalen her ). Dersom begge kommunestyra for Etne og Vindafjord seier ja til intensjonsavtalen vil den bli lagt ut på rådgjevande folkerøysting i begge kommunane 12. september. Deretter skal endeleg vedtak gjerast i begge kommunestyra og oversendast til Fylkesmenna i hhv. Rogaland og Hordaland før utgangen av september.
 
Det er viktig at folk nyttar høvet til å setja seg inn i avtalen og grunnlaget for arbeidet med samanslåinga, for så å møta fram på folkerøystinga og seia si meining: ja eller nei.
 
Uansett kva folket skulle velja, så vil ikkje framtida bli slik den var. Kostnadane med drift av tenestene i kommunen er høge i dag, og alle einingar varslar at midlane er små. Med utsikter til reduksjonar i kommunen sine inntekter på fleire millionar kroner i året framover, må ein gjera vesentlege endringar i drifta. Det er også trong for å sikra tilgong på høg kompetanse for å fylla dei oppgåvene kommunen har i form av tenester. Større einingar og større fagmiljø vil truleg gjera det meir interessant for personar med høg kompetanse å søkja stillingane. Dette er mellom fleire forhold grunnar til at Vindafjord kommune og Etne kommune har sett seg ned og drøfta ei samanslåing.
 
Kva skal barnet heite?
Kommunane har sett seg frist fram til 15. august på å finna eit godt namn på den nye kommunen. Folket vert inviterte til å senda inn sine forslag til styringsgruppa (formannskapa + 4 tillitsvalde + rådmenna) som så skal ta avgjerda. Fleire namn er alt spelt inn og folk har byrja tenkja på: -Kva er det som er særeigna for dette området og som eit namn kan gjenspegla?
Vindafjord, Etne, Fjordane, Fjordland, Fjordeid, Ålund, Åland, Ølen, Grannar, Haugaland, Indre Haugaland, er mellom fleire forslag. Har du eit godt forslag? Send det gjerne inn til kommunen eller som tips til politikarane.
Les meir om saka herAndre saker som skal opp er:
- Tilstandsrapport for grunnskulen i Vindafjord
- Fjerning av ikkje godkjent utstyr på leikeplassane i kommunen

Her føreslår rådmannen å nytta midlar frå "Ubundne investeringsfond Dommarsnes" (inntekter frå utleige av kaien) og å gå i dialog med velforeiningane med sikte på evt. avtale om vidareføring, drift og vedlikehald av leikeplassane.
Sjå alle sakene her.

Vindafjord kommune feirer 10 års dagenVindafjord kommune
feirar 10 år og opning av
nybygget på Rådhuset

Onsdag 15. juni
klokka 14:00 - 17:00

Nybygget til Rådhuset blir offisielt opna
15. juni. I den forbindelse vil det vere ope Rådhus frå kl 14.00 – 17.00 der alle er velkommen til til å rusle rundt og sjå korleis det har blitt, og få presentasjon frå ulike einingar i kommunen.
Kl. 16.30 vil det bli offisiell opning av nybygget v/ordførar, og musikk v/Belgtøttene."Brannbilen kjem og.  Ta med ungane, naboen, svigermor og alle andre og kom. Dette blir kjekt!"  skriv Vindafjord kommune på Facebook.

 

(Foto: frå facebook sida til kommunen)


Dugnad i Båtforeningen torsdag 9. juni.
av Roald Årvik 10.6.2016.  Foto:  Roald Årvik

Denne fine, men litt kjølege sommarkvelden så møtte det opp 15 medlemmer frå Vikebygd Motorbåtforening til årleg vårdugnad, dette var ein felles dugnad forutan om alt dugnadsarbeidet som føregår elles i året.

Dugnad i båthamna
Båtfolket i arbeid utanfor klubbhuset der Terje Dommersnes monterer nye søyler.
Maling av klubbhusetFoto: Roald Årvik

Som vanleg var det vedlikehald som stod på programmet, klubbhuset fekk eit strøk maling, slippen blei grisa opp, det vart rydda og sådd i gras på oppsida av klubbhuset.

Fokus på tryggleiken
Utan om dette så var det fokus på tryggleik til vatn og til lands, me fekk montert opp 3 redningstigar i hamna, samt 3 redningsbøyer, så om nokon fell i sjøen så har ein noko betre von om å berga seg i land enn tidlegare.

Montering av båtstige

 

 

Båtforeninga vil med tid og stunder freista å få på plass fleire redningsstigar, då me kjem til ha fokus på dette med tryggleik, me har ingen å mista.

Elles så vart det montert opp rekkeverk på rullestol rampen opp til HC-toalettet, og svalegangen på austsida av klubbhuset fekk støttene flytta noko austover, for å gje betre plass for rullestolbrukarar. Dei midlertidige Båtstigen på plassstøttene som har vore der i meir enn eit år vart tatt borte, og det skal no vera mykje betre plass og lettare å manøvrera seg der for alle og ein kvar.

Me ynskjer alle Vikebuar og andre velkommen i hamna i sommaren 2016 og elles i året, toaletta vil no verta vaska kvar veke i gjennom sommaren, så me vonar at folk ser sitt syn til å bruka litt tid i dette fine området.Eit tips til slutt, dei som ikkje har tatt turen ut til enden på moloen, ei fin kveldsstund, bør freista det. Her kan ein finna både ro i sjela og føla at ein er i midtpunktet i bygda vår. Kanskje vil det koma noko her som vil lokka fleire til å ta turen etter kvart ….

For styret i Vikebygd Motorbåtforeining
Roald, dugnadsansvarleg


Foto: Steinar Sk.  


Plassavegen   /  korrigert informasjon
Grendautvalget informerer

Brev frå bebuarane av 28.5.2015Frantz Lea 1.6.2016

Grendautvalget har mottatt e-mail fra Even Bjørnevik, som på vegne av beboerne langs Plassavegen har trukket tilbake sitt forslag datert 25/4-16 vedrørende «omdisponering av Plassavegen», som et alternativ til fartsbegrensning.

Deres forslag om en gang og sykkelvei frafalles, mens en har fokus på trafikksikkerheten i dette område som er kjernen i saken.  Det primære i denne saken er å få en mer trafikksikker veg både for gående og kjørende, og det er vel de fleste i bygda enig i.

De nevnte beboerne har i tidligere brev til kommunen datert 28/5-15, forespurt om trafikksikringstiltak med redusert hastighet, og noen fartsdumper som de fortsatt opprettholder, uten at kommunen har gjort noe med det.

'Grendautvalget vil med denne henvendelse oppfordre bygdafolket til å gi innspill i saken vedrørende trafikksikringstiltak på nevnte strekning, fra krysset Naustvikvegen og til krysset ved nedkjørsel kaiområde/Bryggebakken, til den opprinnelige søknaden datert 28/5 2015 fra beboerne langs Plassavegen (link).

Søknaden inneholder primært:

 • Nedsatt kjørehastighet til 30 km/t
 • Fartsdumper 3 stk
 • Nedsatt akseltrykk pga. broen

Grendautvalget håper det er en felles enighet om at nevnte trafikksikringstiltak vil gjøre det tryggere å ferdes her.

Skulle noen ha kommentarer på dette, bør vi ha de innen 15/6, slik at vi kan gi innspill til kommunen, så de kan behandle denne saken videre.

Vennligst ta kontakt med grendautvalget, e-post: post@vikebygd.no 

Frantz Lea
Leder
Vikebygd grendautvalg


Småspeidarane i Vikebygd på leir
Blikshavn 28.-29. mai, kretsleir for småspeid
arar
Inger Kathrine

Småspeidarane i Vikebygd hadde saman med Husnes og Kopervik ansvaret for leiren på Blikshavn 28.-29. mai. Allereie fredag 27. mai var dei på plass med leiarar frå leirkomitèen, ein gjeng med storspeidarar og tradisjonen tro, med 5. klassingane som tjuvstartar leiren ein kveld og ei natt før dei andre. Vikebygd – gjengen talde i år totalt 34 med smått og stort. Mange fornøgde småspeidarar som markerer seg positivt når dei er ute på tur.


Her er leirområdet klart, før stor-innrykket laurdag føremiddag. 

Les meir og sjå bildene frå leiren her
 


Likar du Vikebygd.org?

Eller følg på Twitter
Totalt 140.079 besøk i 2015. Gj.snitt 451 pr dag: Statistikk.

Send gjerne inn bilete eller informasjon som kan passe inn her på denne sida.

Sjå gamle bilete frå Vikebygd
Klikk her for å sjå fleire
Klikk og sjå bileta
Korpset 1982 og ~1978 Vikestølen 1913 Plassahuset 1900

Ledige jobbar i Vindafjord - Prøv her


Likar du Vikebygd.org?

Eller følg på Twitter
Totalt 164 842 besøk i 2014. Gj.snitt 451 pr dag: Statistikk.

Tidlegare Nyheiter - Sjå også her
     

Stagnasjon/svak vekst i folketalet i Vindafjord
I Vikebygd auka det med 5 personar til 546.

Les meir her


Vegarbeid i Vikebygd
Nye busslommer

Steinar Skartland 28.5.2016

Busstopp sør for butikken og på begge sider av vegen nord for Gamlatunet og sør for vegen ned til kyrkja.


Ny, men mykje nytta tursti
av Steinar Skartland
Mange har alt nytta den nye turstien som Roald Årvik har opparbeida og merka.

Les meir her


Ei tradisjonsrik feiring av nasjonaldagen
av Steinar Skartland 17. mai 16

Les meir her


Les her om Minnesteinen ved kyrkja over sjømenn som fall under krigen.


Thomas og Liv Bakkevigs fond gir viktig støtte
til barne- og ungdomsarbeidet i Vikebygd.

av Steinar Skartland 16.5.2016
Inviterte repr. frå lag i bygda til informasjon og samtale om tilskott. 
Les meir her

Stagnasjon/svak vekst i folketalet i Vindafjord
I Vikebygd auka det med 5 personar til 546

av Steinar Skartland / kjelde:  Kommunen si årsmelding 2015

Les meir her


Vikebygd IL orienteringsgruppa  
Vikesprinten for 22. gong 1. mai
Totalt deltakarar: 120 deltakarar frå 16 klubbar
Les meir her


78 fotballag spela på Vikeputten
av Steinar Skartland 30.4.2016
Les meir her


Rong Zeng med
China Takeaway

av Steinar Skartland 30.4.2016
Les meir her


Hageblomar på Dommarsnes
av Steinar Skartland 30.4.2016
Torfinn og Aslaug Dommarsnes rigga seg til med utsal av blomar.

Les meir her

Knivstikking i Vikebygd
Knivstikking
1 alvorleg skadd, 3 pågripne av politiet

av Steinar Skartland 30.4.2016
Les meir her


Hegrekoloni i Ålfjorden
av Steinar Skartland 17.4.16
Les meir her


Den store Garasjesaldagen
av Steinar Skartland 16.4.16

Les meir her


Liv og røre ved Årvik skule
O-løp med start
på Prærien

av Steinar Skartland 12.4.16
Les meir her


10 år sidan den store skog-brannen i 2006
av Steinar Sk. 14.4.2016
Les meir her


Christian Stejskal
Ei multimedia reise til Søppelbyen i Kairo

av Steinar Sk. 6.4.2016

Les meir her


Speidarane til fjells
Nutakassane på plass i Vikefjella

Basert på tekst og bilete frå Øyvind Valen 4.4.2016

Les meir her


Turorienterings-opplegg - Til sals på Vikebygd Landhandel

Vikebygd IL o-gruppa  18.3.2916

Les meir her

Kommune- samanslåing
Vindafjord kommune  hadde ope folkemøte i Sandeid torsdag
7. april


Skal Vindafjord kommune slå seg saman med nabokommunar eller halde fram som eigen kommune?
Det var ikkje så stort frammøte. Er dette interesssant for folk flest?
Les meir her

Garasjebrann
av Steinar Skartland 28.03.2016
Natt til måndag 28. mars melde r-Vest Politidistrikt flg. på Twitter om brann i eit større garasjebygg. Dette vart total skada. Ingen skade på person el. andre bygg. Les også på:  H-avis,    Grannar
Det var ein garasje i Bjoravegen, rett overfor Jokerbutikken, som brann ned til grunnen.  Les meir her


Vikebygd Motorbåtforening

Opna nyoppussa klubbhus

Roald Årvik / Steinar Sk.25.3.16
Etter
150-200 dugnadstimar står huset ferdig med nytt møterom, dusj og HC-toalett.  Det skal også koma ny flytebryggje med fleire båtplassar
Les meir her.


Færre arbeids-
ledige i Vindafjord

av Steinar Skartland 24.3.2016
Mange ledige stillingar og stor variasjon i fag i mars.
Les meir her

Sokneprest Harald Eintveit
Sportsgudsteneste på Fjellstøl palmesøndag
Samla 50 i varmehytta
ved skianlegget

av Steinar Skartland 20.3.16
Les meir her


Ein årleg "før-påske" tradisjon i Vikebygd
Fullt hus og Basar på bedehuset
av Steinar Skartland, 18.3.2016
Basaren er hovuddelen, men her er også innlagt eit lite årsmøte med val av nytt styre, rekneskap og årsmelding. Les meir her


Skulen sin kulturettermiddag
Skulearbeid om lokalmiljøet

av Steinar Skartland 15.3.2016
Middag, konkurranse, utstilling, underhaldning og konsert med Bytunet Antikvariske, trekte fullt hus
Les meir her.

Kvinne truffen av sin eigen bil
Måndag 14.3.2016
Ei kvinne i 50-åra hamna under sin eigen bil i Vikebygd måndag morgon,
melder lokalavisa Grannar. 
Uhellet skjedde på eit gardsbruk i Vik i samband med at ho skulle opne eller lukke ei grind. -Politiet ser på dette som eit reint uhell, seier operasjonsleiar Trond Friberg til Grannar. Les meir her

Ny løype til fjells,
Sætrafjellet og Slåttskarnuten

av Roald Årvik 9.3.2016

- Ved å leggja løypa opp Røssedalen og Slåtteskar, så er ein nok også på attgrodde stiar, skriv Roald Årvik. - No er stien klar, dvs. eg skal få opp nokre skilt før påske. 
Orientering om løypa på: www.ut.no/tur/2.16373 

Les meir om turane herOversikt over turløyper
i Vikebygd

Les meir her


Familiegudsteneste, dåpsskule og Skattejakt
i kyrkja 13. mars

Les meir her


Konfirmantane deltok i faste-aksjonen 14.3.  
Steinar/Brit Nelly 15.3.2016
12 konfirmantar samla inn kr 12 846 til Kirkens Nødhjelp

Les meir her


Årsfest for speidarane
i Vikebygd 6. mars.
Underhaldning og utdeling av nutamerker

Les meir her


Felles årsmøte for Skjold og Vikebygd sokn,
28. februar

Les årsmelding og informasjon her
 


Søndagen innbaud til fjellturar
av Roald Årvik 28.2.2016
Roald Årvik nytta søndag 28. februar til skitur i Vikefjella. Meir om opplevingane

LES HER


INTERESSERT I ORIENTERING?
Vikebygd orienteringsgruppe har trening og orientering for alle, også Turorientering.
Les her


TEAM - VINDAFJORD 2016
Team Vindafjord er eit samarbeidsprosjekt på tvers av fotballgruppene i Vindafjord kommune. Vindafjord IL, Ølen IL, SK Vats, Skjoldar IL, Vikebygd IL og Bjoa IL.
Les meir her


Songsvanene
på plass i Vasslivatnet

Steinar Skartland 13.02.2016
Isen har lagt seg på Vasslivatnet for ei lita stund. Så pass at Songsvanene kunne finna seg ein plass oppå, i sørenden.

Les meir her


Flott vintervêr i helga
15.-17. januar

Tur på ski til Vikestølen

av Steinar Skartland 17.01.2016

Les meir om turen her

Liovel med Kakao, kaker, pølser og juletrebrenning
LioVel inviterte til juletrebrenning og kos
Juletrea gjekk opp i røyk

av Steinar Skartland 16.11.2016

Les meir her


Vinter og snø i Vikebygd
Steinar Sk. Januar 2016  

Vinteren er herlig og flott!

Sjå meir her


Kulturprisen til:
Elisabeth og Steinar Nesheim
 -
For måten dei har utvikla garden Nesheim til å verta ein samlingsplass for kreative løysingar, gamle møbler, bilete, bruk av lokale kunstnarar, lokal eller kortreist mat, for å gi innbyggjarane eit tilbod.
Les meir her


"Ei dugande kjerring, brukandes til
litt av kvart
"

av Steinar Sk. 3.1.2016
Hilde Sandbekken fekk Kjerringprisen på ordføraren sin nyttårsfest. Mange andre prisar vart også utdelt.
Les meir her

Vindafjord kommunestyre konstituert 21.10.2015
Ole Johan Vierdal og Steinar Skartland
vald som ordførar og varaordførar
2015 - 2019.

av Steinar Sk. 21.10.2015

Alle 8 partia i kommunestyret var på førehand blitt einige om kven dei ville ha i formannskap og utval, etter prinsippet om forholdstal. Valet vart derfor gjennomført som avtaleval.
Les meir her
   
Ole Johan Vierdal,   Steinar Skartland,    Rune Hetland
Ordførar                 Varaordførar       Formannskapsmedl.


Kulturminister Thorhild Widvey stod for opninga av Kjekt i Vik hallen
Hallen vart opna laurdag 31. okt. Widvey rosa idrettslaget og bygda for den flotte dugnadsinnsatsen.
Les artikkelen her

Les fleire nyheiter frå: 2015 eller frå 2016Grendautvalet
Færre i Vikebygd
Folketalet
Grendautvalet 2016:
Frantz Lea, Leiar
Solveig Hortman, nestleiar
Even Bjørnevik, kasserar
Elisabeth Winterhus Julsrud, sekr.
Stein Andor Sundve, styremedl.
Ingrid Mathilde Sørvåg, vara

Les meir frå årsmøtet 2015
Eller last ned og les: Årsmeldinga for Grendautvalet og planane for 2016, her.
Vikebygd si utvikling:
1987:    536 innbyggjarar
2006:    527 innbyggjarar
2012:    562 innbyggjarar
2013:    561 innbyggjarar
2014:    558 innbyggjarar
2015:    541 innbyggjarar
2016:    546 innbyggjarar
17 byggjeklare tomter ventar på nye innbyggjarar.
Folketalet veks i Vindafjord, men viser sakte negativ trend i Vikebygd.
Då Vindafjord vart etablert 1.1.2006, var vi 8119 inn-byggjarar. 1. januar 2016 var talet 8788. Held trenden fram er vi over 9000 i 2020.
Auken 2012 i Vindafjord var på 203 personar eller 2,4%.  I 2015 var auken berre 23 personar.

   Det skjedde i åra: 
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  OLALIA - Webcamera
Sjekk løyper til Olalia HER, eller sjekk forholda på webcamera på Fjellstøl.


   Minner frå åra:
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015


Kommunereforma
Kyrkja vår gjennom 800 år
Vikestølen gjennom 115 år
Vikebygd i Hgsd. Avis
Vikebygd i Grannar.no

NrK Rogaland

GRANNAR

Andre nyheiter

 

Informasjon

Nyheiter frå
Noregs Mållag


Speidarprogrammet
ORD FOR DAGEN
Neste Sundags tekst

Vikebygd i media
NYTT FRÅ VIKEBYGD
NYTT FRÅ VINDAFJORD
NYTT FRÅ GRANNAR
NYTT FRÅ H-avis.no
LES OM VINDAFJORD

Ledig jobb i Vindafjord
Følg på Twitter

Lokale Websider

Motorbåtforeningen

KLOKKARGARDEN
FOTOALBUM
VISIT VIKEBYGD
HYRDINGEN
VINDETREET sogeskrift
Vikebygd Kyrkje i 800 år
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Info. frå Regjering
og departementet
Vindafjord Tomteselskap
Lions Club Skjold og Vikebygd
KFUK-M Speidarane
Idrett.no
Vikebygd I.L Fotball

Leit og Finn

STORM VÊRVARSEL
POLLEN VARSEL
   (Berre i feb. - aug.)

Slektsdatabasen

Telefonsøk 1881 
Telefonsøk 1880

Lokale Bedrifter


Telefon til Lokale Bedrifter
Veastad Elektroservice
LADY & LORD / INKA frisør
Joker Vikebygd  
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
A Nagel Alne AS, Entr.
Ølen Trevare
Klokkargarden
Change Coatching B T Barane
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

SERVERING
Catering

Plassabakeriet
Selskapslokale og kafé


53769337

Gamlatunet
Selskapslokale

Bibliotek og kafé 

Anita og Jakob ynskjer folk i alle aldrar velkomne til
Biblioteket på Gamlatunet.
Ope onsdagar,
klokka 17:00 - 19:00

Bjordalstunet
Bjordal kurs og fritid

Selskapslokale

Kultur, Ferie, Fritid, Jakt, Fiske, Kurs, Bryllaup, Bursdagar, Overnatting.

Indre Bjordal er ein gammal gard med rike tradisjonar innan jordbruk, jakt og fiske. Garden har vore i slekta i 500 år. Bygningane, som før var gardshus og fjøs, er i dag "Bjordal Kurs og Fritid". Dei skreddarsyr selskap etter dine ynskje, alt frå bryllaup til kurs, og med overnatting i "gamle rom."
Les meir her

Tenester

Lady & Lord frisør
og InKa Frisør
Opningstider
:
Måndag 9:30 - 16:00  Inger
Tysdag 9:00 - 16:00  Ingrid
Onsdag 16:00 – 20:00 Inger  Torsdag  9:30 – 16.00 Ingen
Fredag   9:00 - 16:00 Ingrid
Partal:
Laurdag 10:00 - 14:00 Inger
Oddetal:
Laurdag: 9:00 - 14:00 Ingrid
Telefonen:
  Inger: 9246 3124
  Ingrid: 4049 9468
           5376 9345

Veastad Elektroservice
Kvitevareservice
Karsten Veastad
Les HER

 

Idrett

Volleyball for damer og herrar:
Vikebygd Bygdehus kvar onsdag frå kl 20:30-22:00. 
Volleyball for ungdomar
(f.o.m. 7. kl) og vaksne nybyrjarar, startar opp  kl 19:30 - 20:30
--------
Eiga web-side her  
 

Tur og orientering

Turkart i Vikebygd


- om Nutaturane HER,
6 nutar med kasse og bok, frå påske til november

Ut på tur i Vindafjord
Les om dette her.

Her finn du turkart og turinformasjon for
kvar bygd.

Kommunen er nå klare med:
"Ut på tur i Vindafjord 2015."
9 varierte turmål, eit i kvar bygd, og 7 enklare turar rundt om i kommunen.
 
Frå 19. mars til 1. november vil bøker og kodeord liggja ute ved turmåla. (NB! Enkelte turmål er først tilgjengelege når snøen er vekk).
 
Ut på tur i Vindafjord
Les meir her
Kart og turinfo

Nutatur i Vikefjella
I Vikefjella er merka turløyper. Speidarane set opp 6 nutakassar i sommarhalvåret. Nye vart sett ut til påske.  Les meir om dei HER.  

Gjestehamner
Med båt til gjestehamnene i Sunnhordland, Hardanger
og på Haugalandet.  
Sjå her: Vikebygd Båthamn
 

Styret for Vikestølshytta:
Vikestølshytta er  open for alle!

Om grupper ynskjer å overnatte her bør ein ringe og melde frå, for å unngå at det vert fleire større grupper same natt. Alle skal likevel kunne ha anledning til å overnatte, og ingen kan krevje å få vere åleine på denne hytta.

Ta kontakt med:
Ola Harald Alne: 
 - tlf 928 15 380, eller
Jarle Sandsgård:
- tlf 916 01 676


Vikebygd Idrettslag nyttarLes meir om rekneskapsprogrammet her
Rekneskapsprogram.

Løysinga for små og mellomstore bedrifter
og aksjeselskap, enkeltpersonsforetak,
lag og foreiningar.
Les om selskapet her

Politikk

Ved kommunestyrevalet hausten 2015 kom Steinar Skartland (KrF) og Rune Hetland (V) inn på fast plass frå Vikebygd.  Begge set i Formannskapet.

Vindafjord kommune
Ordførar - Varaordførar

   2015-2019


Ordførar Ole Johan Vierdal (SP) frå Vats. Varaordførar Steinar Skartland (KrF) frå Vikebygd. Les meir her

Frå Vikebygd er også Rune Hetland (V) innvald i kommunestyre og formannskap.

Deltaking i valet
Vikebygd hadde 401 manntalsførte som kunne røysta. Av desse var deltakinga 68,3%.  I heile kommunen var frammøtet berre 58,7%.  Så låg deltaking er ei utfordring for demokratiet, men syner også at om nokon fleire hadde delteke kunne dette hatt store utslag på kven som kom inn og kva parti som vart representerte i kommunestyret.

Eit fleirtal på 17 av 25 represen-tantar i kommunestyret utgjer posisjonen. Desse 5 partia (Senterpartiet, Kristeleg Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Bjoa Bygdeliste) samarbeider også om å utarbeida felles framlegg i politiske saker, men partia sine program ligg i botnen for den politiske ståstaden kvart parti har.

I tillegg til formannskapet har kommunestyret vald representantar i to hovudutval som har sine faste fagområde for politiske saker:

Gustav Løge Fosse (KrF) er leiar i OPOM (Utval for Oppvekst og Omsorg)

Kjartan Innbjo (BBL) er leiar i DUK (Utval for Drift, Utvikling og Kultur).
 

Valresultatet 2013

I Vikebygd var frammøtet svært godt og enda på heile 82,3%. 
Les meir her

LES HER SAKSPAPIRA FOR
Møter i kommunestyre og utval i Vindafjord

Kyrkjebladet


Les HYRDINGEN, kyrkjebladet
for Vindafjord, på internett, HER


Redaktøren i Hyrdingen
Søk etter slekt
Fleire leitar etter om slekt på våre kantar. Les meir her om personar som leiter etter slekt i Vikebygd.
 
Nynorsk
 Nyheiter frå
Noregs Mållag
Rettskriving
Sist endra i 2012
Kulturdepartementet har vedteke nynorsk rettskriving som gjeld frå 1. august 2012. Den viktigaste endringa i den nye rettskrivinga er at det blir slutt på skiljet mellom hovudformer og sideformer (klammeformer)

Det vil seie at alle formene i den Nynorske rettskrivinga kan brukast fritt. Det blir elles endringar i mange skrivemåtar og bøyingar. 
Les meir her


ORDLISTE
Usikker på stavemåten?
Slå opp i nynorskordlista på internett, HER 
Betre skriving?
Link til vevsider der du får hjelp til betre skrivespråk
Nynorsk på 1-2-3 som teikneserie
 

Dei utryddingstrua orda
Vert språket vårt kjønnslaust?
av Steinar Skartland 14.3.2014
Les meir her 
Bygda arrangerer
Vikeputten 
Sist: 25. april 2015
I år: Den 30, april 2016

Fotballturnering som samla heile 75 lag i 2015 og 6-700  born frå heile distriktet, til ein dag med fotballkampar frå morgon til kveld. LES MEIR HER   

Vikestafetten 
Sist 3.juni 2014
Orienteringsløp for Haugalandet og Sunnhordland.  Les HER
17. mai festen
Stor folkefest frå morgon til kvelds. Nasjonaldagen 2014
Nasjonaldagen 2015
Vikestølsmøtet
Sist 28. JUNI 2015
I år vert møtet 26. juni

Årleg tradisjon frå år 1900. Her samlast folket frå dei fem kyrkje-sokna Vikebygd, Bjoa, Ølen, Skjold og Vats, men også frå andre bygder og byar. Siste søndag i juni eller første søndag i juli.
Les her om møtet i 2014. 
Les her om møtet i 2015. 
Les om 114 år på stølen

Vikebygd Festivalen
NB! IKKJE I 2015 !
Sist: 19. juli 2014  LES HER

Utstillarar med salsboder. Her er tivoli og stor fiskekonkurranse.  
Les om 2013. Og sjå bilete HER.

Vikestølsmarsjen
1. søndag i september årleg

I år vert den truleg 5. sept.

Idrettslaga i Bjoa og Vikebygd arrangerer familietur til Vikestølen.  Les her frå 2014.

Familieidrettsdag
Sist arr.:   31.10.15
Les her om arrangementet 2015

Tidlegare arrangement:
Bilete frå 2014
Bilete frå 2013

NAMN PÅ KOMMUNE- VEGANE I VIKEBYGD
Fylkesvegen frå Isvik til Utbjoa har namnet:
Vikevegen
Dei kommunale og private sidevegane frå denne, har fylgjande namn:
 • Bautavegen
 • Toadalsvegen
 • Åsbøvegen
 • Sandviksnesvegen
 • Gangstøvegen
 • Årvikvegen
 • Kvamsvegen
 • Alnavegen
 • Naustvikvegen
 • Sjurahagen
 • Plassavegen
 • Dommersnesvegen
 • Leirhammarvegen
 • Kolthaugvegen
 • Skjeljavikvegen
 • Ulvebneneset
 • Svensbøvegen
 • Bjordalsvegen
 • Krekavegen
 • Trovågvegen
 • Klovaberget
 • Søljevegen
 • Øyna
 • Malasetvegen
 • Risangervegen
 • Lia
   
  Les meir her

Fylkesvegane
Kommunevegane.
Kart over parsellane.
(Les saksdokumentet her)


VEGNAMN
Liste over kommunale og fylkeskommunale vegar i Rogaland

Vik Skule og Barnehage - Info
Aktuelt frå Skulen

 

Kyrkjene i Skjold og Vikebygd samarbeidar tett
av Steinar Skartland 31.1.2016

Vikebygd og Skjold har nå felles sokneråd, som ei prøveordning i fire år. Vikebygd har her tre faste representantar og Skjold har fem.

Skjold og Vikebygd sokneråd har vald Kari Synnøve Velde Haugen til leiar og Britt Nelly Ness Tveit, som nestleiar for 2016. Øyvind Valen er Vikebygd sin representant i Fellesrådet for kyrkjene i Vindafjord og Øystein Kalstveit er Skjold sin representant.

Dei andre som set i dette felles soknerådet er:  Dag Hans Nagel-Alne (Vikebygd);
Anne Kristine Lilleskog Andersen (Skjold), Gunnbjørg Nesbu (Skjold) og Kirsti Medhaug Hjelmeland (Skjold). 

Vikebygd kyrkje har omlag 15 ordinære gudstenester i året, men det høyrer med at denne kyrkja har høgast gjennom-snittleg frammøte til gudstenestene. Mange familiegudstenester der fleire lokale krefter deltek, er årsaka til at gjennomsnittstalet kjem opp i 75-80.

Bygda har lange tradisjonar som kyrkjestad, heilt attende til 1200-talet. Den kyrkja som står her nå, er den 5. i rekkja av kyrkjebygg.  Les meir om desse kyrkjene her. 


Vêrvarsel for Vikebygd
ORD FOR DAGEN I DAG
Skuledagen 2015-2016
Ledig jobb i Vindafjord
Pollenvarsel YR.NO

På Kalenderen

Send melding til vikebygd.org
om planlagde arrangement!

Gudstenestene i Vindafjord våren 2016
2016

24. juli GUDSTENESTE kl 10:00
i VIKEBYGD Kyrkje
15. august VIKEBUEN 20:00
Strikkekafé Gamlatunet info


28. august GUDSTENESTE
kl 17:00
  i VIKEBYGD Kyrkje
Konfirmantpresentasjon
1. sept. VIKEBUEN 20:00

Kveldstur for mat og hygge info


19. sept. VIKEBUEN 20:00

Strikkekafé Gamlatunet info


17. okt. VIKEBUEN 20:00

Strikkekafé Gamlatunet info


10. nov. BINGO 20:00

Bygdahuset, arr. Vikebuen  info


21. nov. VIKEBUEN 20:00

Strikkekafé Gamlatunet info


8. des. BINGO 20:00

Bygdahuset, arr. Vikebuen  info


Speidarprogrammet 2016 ser du her 
Aktivitetsplan 2016
Idrettslaget:
Treningstider,
Klikk her for å forstørra planen

Last ned og les her:
Klikk her og last ned Vikebuen sitt program 2016
   Laget "Vikebuen"
Programheftet 2016

Møteplan Vikebuen
Strikkekafé 2016
Info om Vikebuen
GRENDAUTVALET
Årsmeldinga for Grendautvalet og planane for 2015, her.
AVFALLSTØMMING
Finn HIM Tømmekalender for avfall (søppelbil) 2016


Les også om:

Tidlegare nyheiter:
2016
Juni
Vikestølsmøtet 26.6.
Nytt i Vikebygd i juni
Olabilløpet i Lio 24.6.
St.hans feiring 23.6.
Vigsel og dåp i parken
Dugnad på "Årvik skulehus"
Tre nye flytebryggjer
Dugnad i båthamna
Trafikksikring av Plassavegen
Mai
Speidarleir på Blikshamn
Sentrale tomter til salgs
17. mai feiringa i biletee
Minnestøtta over falne
Svak folkevekst
Vikesprinten O-løp 1.5.
April
Vikeputten 30.4.2016
Hageblomar på Dommersnes
Kinesiske vårrullar
Lions aksjon
Mann Knivstukken
Hegrekoloni ved Trovåg
O-løp på Prærien
Årvik - 10 år etter brannenGarasjedaldagen
Christian Stejskal -
Nutakassane på plass.
Mars
Påska
Motorbåtforeningen
Arbeidsløysa redusert
Bedehusbasar og årsmøte.
Turorientering og postar.
Kulturettermiddag 15.3.
Konfirmantane med bøsser
Merka løype til Sætrefjellet
Årsfest for speidarane
Februar
Felles årsmøte Vik og Skjold
Vinter, sol og fjelltur
Idrettsliv i Vikebygd
Svaner på isen
Januar
Vinter i Vikebygd
Skitur til Vikestølen
Juletrebrenning i Lio
Bilete frå farne tider i bygda
Ordførar sin Nyttårsfest 3.1.

Året 2015
Desember
Tradisjonsrik juletrefest
Mann av huse til kyrkje 24.12
Konsert med lokale krefter
60 unge med levande lys 6.12.
Konsert med koret Scala 4.12
Korpsmusikk og fakkeltog
Grendautval og flyktningar

November
Julemesse på Bygdahuset
Jone i Norske Talenter
Dommarsnes næringsområde
Hardhausen - 6 nutar
Flyktningar til kommunen

Oktober
All-idrettsdag på idrettsbanen
Opning av Kjekt i Vik hallen
Utemøte med speidarane
Vassverket avviklar
Grendautvalet: Møte om vegen
Kommunestyret konstituert
TV-aksjonen 2015
Grannarkarusellen-resultat
September
Med gele og saft til Ølen
Kulturminister opnar hallen
Familiedag i Longåsdalen
Soknerådsval 14. sept.
Valet 14. sept.
Aadland fekk musikkstipend
Kjekt i Vik Hallen ferdig
Sal av industriområdet
August
Haustfest i Lio
Synfaring på fylkesvegen
Lokale namn i Vikebygd
Jazzkonsert i Skjold 
Revansj til Bjoa
Morgongudsteneste
Juli
Gode resultat på Norway Cup
Jordskjelv merkast i Vikebygd
A-lags kamp Vikebygd - Bjoa
Sommar i Vikebygd
Auksjon & loppemarked 4.juli
Støtte til idrettslaget
Juni
Vikestølsmøtet 28. juni
Speidarane på kanotur
St. Hans feiringa
Gudsteneste i tunnelen
På leit etter slekt
Dugnad for Kjekt i Vik hallen
Barnetalet minkar
HK-toalett i båthamna
Speidarane i Tonjen
Mai
Frigjeringsjubileet
Arquebusmarsjen 31.5.
Kjekt i Vik-hallen
Tranefugl i bygda
Nasjonaldagen
Bygdamøte 5.5.
Fjelltur 3.5.
Litt frå mai i bygda
April
Vikesprinten 26.4.
Trovåg Mølle
Kommunestruktur
Vikeputten 25.4.2015
Vassverket avviklar
Muligheiter for FV 734 ?
Året 2015
Året 2014
Aktuelt
VISIT VIKEBYGD
Min BIT av Vindafjord
vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM for Vikebygd
Tyding av norske stadnamn
Kulturhistorie
Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
Kyrkja gjennom 800 år
Vikestølen gjennom 100 år
Historiske kjelder
Historisk arkiv IKA-H
Fotoalbum frå Vikebygd
VINDETREET sogeskrift
Ledig jobb?

Ute etter jobb?
Du finn fleire lokale jobbar som er utlyste
på:
Careerjet,
 - ein søkemotor for jobb

Søk HER:
Ledig jobb i Vikebygd
Ledig jobb i Vindafjord
Leksikon
Store norske Leksikon
Wikipedia  
LOVDATA
Bibliotek
LÅNE På BIBLIOTEKET

Biblioteket sine nett sider.

Bok i butikk
hos Joker Vikebygd

Skaff deg lånekort
 
Les meir om dette på kommunen si heimeside.
 


Bibliotek og kafé på
Gamlatunet
Ope onsdagar
17:00 - 19:30, (men stengt i juli-august og desember)
 

 
Historiske skrift

Kjøp bladet her.

 


Klikk her og les om Segn og Soge
Følg Segn og Soge på Facebook

 


Bygdebok
Bygdeboknemnda oppfordrar
alle i Vikebygd til å bidra til bygdeboka gjennom å fylle ut og sende inn skjemaet, klikk her: 

Les meir her
Lokale stadnamn

Les meir her
Bygg og bu

VINDAFJORD TOMTESELSKAP byggjeklare tomter sentralt i Vikebygd 

Foto

Klikk her og gå til
Fotoalbumet

Sjå også andre fotos frå:
Austre Vikebygd
Skjold  eller  Bjoa

WEB Statistikk
Statistikk Vikebygd.org
  Visits pr mnd Hits
pr mnd
Besøk
pr dag

Jan

14886 361 564 480

Febr.

11416 257 038 422

Mars

11596 300 830 374
Apr 10580 330 510 352
Mai 11505 353 384 371
Juni 11647 364 835 388
Juli 12094 370125 390
Aug. 11287 316 692 364
Sept. 10852 343 109 361

Okt.

10996 416 568 354

Nov.

11667 376 070 388
Des. 10907 341 631 351

Heile 2015:   140 079 Besøk
Totalt "Hits"    4 147 074.
 
Speidarane
Speidarwebben
Speidarprogrammet
Nutastavane stavane
Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN 
Skjold-Vikebygd sokneråd
Kyrkja i Vikebygd
Kyrkjebladet HYRDINGEN
Det 115. Vikestølsmøtet 2015
Boka om Vikestølen på nett.
Neste Sundags tekst
Årsmelding 2014 soknerådet.
Kyrkja år 1200- i dag
Nabobygdene
Bjoa grendeside
Vats grendeside
Skjold grendeside
Vikedal grendeside
Imsland grendeside
Sandeid (ikkje aktiv)
-Gilje webdesign
Vindafjord kommune
Ølen (ikkje aktiv)
HIM - avfall
HIM - Avfall
Tømmekalenderen kan du lasta ned HER.

SMS varsling om tømming
 

Tidtrøytte

Bubble shooter
Quick Fire Pool

Anna Info
Link til web
Lokale lag eller bedrifter som ynskjer å få lagd link herfrå til lokale Vikebygd sider, eller info, kan senda ei melding om dette til Steinar Skartland: Klikk HER.
 
Dansk byrå leiger ut hus og hytter i Vikebygd

Sjå meir her

Bidra til websida

Dersom du har informasjon eller nytt frå Vikebygd som kan leggjast på desse sidene, så send dei på e-mail til: steinar.skartland@vikebygd.org
 
Orienteringsgruppa

Vikebygd orienteringsgruppe har trening og orientering for alle. Også Turorientering. LES MEIR HER
om opplegget i 2016
VELKOMMEN
Arr.: Vikebygd idrettslag v/orienteringsgruppa
Lege - Legevakt
Vindafjord:
Frå 1. sept. 2015 har legevakta same nummer
i heile landet:

Det seks-sifra nummeret 116 117

(utalast: hundreogsektsten
- hundreogsytten).

Frå då av vil du koma til legevakta der du oppheld deg uansett kvar i Noreg
du ringer frå. Nummeret fungerer både frå fast-tlf
og mobil, og er gratis.

Oppgåvefordeling mellom fastlege og legevakt vert ikkje endra. Legevakta skal bare nyttast til å dekka øyeblikkeleg hjelp som ikkje kan handterast av eigen fastlege.

Det gamle nummeret til legevaktsentralen
vil fungera som før:
Ølen 53 65 55 55


Når du treng legehjelp:
Kven skal du ringe?

 • Fastlegen din i opningstida
   

 • Legevakt 116 117
  når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelp ikkje kan vente
   

 • 113 når det er akutt og står om liv.

Kjelde: Vindafjord kommune

 


Søkjer slekt i Vikebygd
Genealogy search

Kyrkjer i Vikebygd i 800 år
Grendautvalet
Grendautvalet hadde styremøte den 7 januar
med konstituering:

S
tyre for 2016:
Frantz Lea (leiar)
Even Bjørnevik
Stein Andor Sundve.
Solveig Hortman og
Elisabeth Winterhus Julsrud.
Varam.: Ingrid M. Sørvåg.

Les meir her

Retting av feil

Om nokon finn feil på denne websida, at tekst eller bilete på desse sidene er støytande eller ikkje skulle vore offentleggjorde, så kontakt meg på tlf 90873170 eller ved å klikka HER, så vil eg endra. 
Steinar Skartland


Bruk søppelkassen
- også når du er
på biltur

Bilkøyrande har kvitta seg med ut mykje boss ut av bilvindauga i Vikebygd.

Når vi går tur langs vegen gjennom bygda ser vi stadig nytt søppel som er kasta ut av bilar som |.  Vær så snill - ikkje kast det ut av bilen, men ta det med deg enten heim til din eigne søppelkasse, eller til ein stad der det er søppeldunkar sett opp for at du også kan nytta dei.  Når det gjeld tomme øl- og brusboksar, så lever desse inn når du kjem til ein butikk. det er pant for desse. Ikkje la dei liggja igjen etter deg i veggrøfta til irritasjon for andre i bygda.


Godt feste

103.392 Lesarar på vikebygd.org siste år
Statistikk for siste år viser at 103.392 personar har vore innom og lese på vikebygd.org sine nettsider frå april 2015 til i dag. Av desse er 84.574 frå Europa inkl. Noreg; 12.746 frå USA,  2.494 frå Asia,  1.311 frå Russland

Vêrvarsel time for time for Austre Vikebygd i Vindafjord (Frå YR.NO)
 


10 dagars varsel - som pdf   VÊRVARSEL for VIKEBYGD   VÊRVARSEL for Nordabygda  VÊRVARSEL for Trovåg 
Allergisk? - sjekk: POLLEN VARSELET her i perioden
Februar-August

LINK til Andre sider
Lokale lag som ynskjer å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider, eller lokal info, kan senda ei melding om dette til Steinar Skartland: 
Klikk HER.

Websida med informasjon om VIKEBYGD, ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune, Nord-Rogaland. 
 
Gi tilbakemeldingar
om websida HER
 

Webansvarleg:

Steinar Skartland
5568 Vikebygd

Tlf 90873170