Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Lokale tenester

Vikebygd nytt:

vikebygd.org

Finn: TAXI eller FRISØR

ORD FOR DAGEN     Skulekalenderen 2011-2012.     Vêrvarsling  Søndagstipset

Sida er sist endra 25. jan. 2012

Lokale websider

Idrettslaget, Årsmøte og Grasrotandel

Andre nyhende

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Årsmøte i Vikebygd Idrettslag 13.02.2012
Idrettslaget kallar inn til årsmøte på klubbhuset måndag 13.2. kl 20:00 på klubbhuset. 
Saksliste for årsmøtet er lagt ut Her.
Alle medlemmer over 15 år som har betalt medlemskontingent for 2011 har stemmerett.

 

Folket i Vikebygd har bidratt med
Kr 94.569 til Idrettslaget gjennom Grasrotandelen

(9.1.2012 SteinarS) Dei som spelar hos Norsk Tipping kan velja at ein del av spelebeløpet skal gå til ein organisasjon som dei vel ut og som er godkjend for dette.  Vikebygd Idrettslag er godkjend for å motta den såkalla "Grasrotandelen".  2011 vart eit rekordår der Norsk Tipping totalt kan overføre 296 millionar kroner frå spelarane til lag og organisasjonar i Noreg.  Av dette går 35.215,50 til Vikebygd Idrettslag.  Frå ordninga vart oppretta har dermed heile kr 94.596,- hamna hjå idrettslaget vårt.


Sjå statistikken Idrettslaget har 154 betalande medlemar.  På det meste har 126 aktive tipparar registrert seg slik at deira grasrotandel har kome Idrettslaget i bygda til gode.  Sjå statistikken her.   

Norsk Tipping takkar alle som har støtta lokale lag og organisasjonar på denne måten.  Lurer du på kor mykje andre lag og foreiningar har fått gjennom Grasrotandelen? 
Gå inn på www.grasrotandelen.no for å finna det ut.

Retningslinene for Grasrotandelen vert fastsett av ei forskrift frå Kultur- og kyrkjede-partementet, som du kan lese her.

Det er som kjend ein del aktive idrettsungdomar i Vikebygd som spelar fotball på IL Skjoldar.  Dette laget fekk Grasrotandel frå 146 tipparar, noko som ga dei kr 67.377 i 2011.

Grasrotmottakarane vil motta midlar over Grasrotandelen tre gonger i året, 1.januar 1.mai og 1.september. Det vert ikkje lagd føringar på kva midlane skal brukast til.  
Grasrotandelen

 

Gamlatunet (Klikk her for å sjå stort bilde)

Gamlatunet er opna igjen på onsdagskveldane
Det privatdrevne biblioteket på Gamlatunet har vorte svært populært, særleg mellom dei eldre i bygda.  Her samlast dei til kaffi, kake og hyg-geleg samvær på onsdagskveldane. 

- Me startar opp med bibliotek igjen onsdag 18. januar klokka 17:00 - 19:00, skriv Anita som ynskjer velkommen til å låna bøker og til å slå av ein prat over ein kaffikopp. 

Klikk her for å sjå plakatenVikebuen inviterer til
Strikkekafépå Gamlatunet
tysdag 17.januar kl 20:00.

-Du kan få hjelp med vrange masker, hekla ruter eller liknande, fortel Ingrid M. Sørvåg.  -Det blir sal av garn, servering av kaffi og det blir utlodding.

 

 

Interessant å lesa om bygda i eldre tid??
Klikk her for å gå til VindetreetKlikk her for å gå til Segn og SogeFå med deg sogeblada - til sals i butikken
Vindetreet:
Sogeskriftet for bygdane Imsland, Vikedal, Sandeid, Vats, Skjold og Vikebygd
Kjøp Vindetreet over Internett

Segn og Soge:
Sogeskrift for bygdene
Ølen, Ølensvåg og Bjoa
Kjøp Segn og Soge her
 

Rekord-besøk på vikebygd.org i 2011.
Total hits:  2.315.486  (i 2010: 1.791.947.  Auke på 29,2%)
Total visits:    95.278  (i 2010:  63.635.  Auke på 49,7%)
Gj.snittleg besøk pr dag i 2011: 261.
Statistikk pr mnd, her
 

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2011 ser du her.


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

Andre nyhende:

Speidarbasaren
Digitale politikarar
Vekst i Laurdagsklubben
Idrettslaget får midlar
Gamle Skulen si framtid
Nyttårsfeiring
Full kyrkje på juleafta
Ljosmessa i kyrkja
Opning av leikeplassen i Lio
Prisar og stipend i kommunen
Desember og julebord
Framleis butikk i bygda
Tenning av lys på julegrana
Julemesse med fullt hus
19 nye tomter på Liofeltet
Globalaksjonen 9.11.2011
Konsert i Skjold Kyrkje
Klokkargarden butikk
Krinsmeister og Fotballfest
Inspirasjon til trusopplæring
50-års jubileum
Bedehus og basar
Kyrkjevalet
Kommunestyrevalet
Frå ÅRET 2011
 

Vikebygd i Media:

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo:

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 111. Vikestølsmøtet 2011 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie:

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift

   Det skjedde i året: 
2006
2007
2008
2009 
2010

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

 

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org