Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Lokale tenester

Vikebygd nytt:

vikebygd.org

Finn: TAXI eller FRISØR

ORD FOR DAGEN     Skulekalenderen 2011.     Vêrvarsling  Søndagstipset

Sida er sist endra 18 des. 2011

Lokale websider

Dugnad skaper leikeplass i sentrum av Vikebygd

Andre nyhende

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Dugnadsånd i Vikebygd.
Opning av ny leikeplass mellom Lio 1 og 2.

(18.12.2011 SteinarS)  Klokka 15:00 på søndag 18. desember vart den nye leikeplassen i Vikebygd offisielt opna med program for borna og grilling for heile familien.
Borna gledde seg over den nye lekeplassen. Klikk her for større bilde.
Dugnadsarbeidet har ført til ein flott uteplass for bygda, som kan nyttast både sommar og vinter.  

Lekeplassen er både ein naturtomt der terrenget har fått liggja slik det var, men også tilrettelagt med ein hellelagt område i eine hjørna.  Her er det sett opp lèvegg og ei grillgryte er på plass.  På opningsdagen sørgja Geir Rasmussen for bål i grillen og steikte pølser til dei frammøtte.  Foreldra hadde også sørgja for ei gyte med kakao.  Til å tale på Klikk her for større bilde.opninga hadde komitèen invitert varaordførar Steinar Skartland. 

Dugnad er kjenneteiknet på Vikebygd. Ved å gjennomføra noko i fellesskap oppnår ein glede både under arbeidet, men også i form av å kjenna ein eigarskap til det ein har vore med på å byggja.  Då er det grunn til å tru at leikeplassen både blir brukt og teken godt vare på.

- Vi skal byggja eit halvtak over helleplassen, fortel Geir Rasmussen.  - Sjølv om borna ikkje har vondt av å vera ute i dårleg vêr, så er det jo kjekt at foreldra kan vera med og samla seg under tak.

Tomter for nye familiar like ved leikeplassen.
Like ved leikeplassen er det lagt ut eit nytt bustadfelt med 19 tomter som nå vert klargjorde.  - Det har alt vore fire interesserte og vurdert å byggja her, men det er ikkje teikna kjøpsavtale med nokon av dei, fortel dagleg leiarr i Tomteselskapet, Leon Dyngeland. Han har stor tru på at det vert bygging av hus her om ikkje så lenge.

Julenissen med godteposar til borna.  Klikk her for større bilde.
Litt uti programmet dukka sjølvaste julenissen opp med sekk på ryggen.  Dette sette borna pris på.  Dei strøymde saman rundt nissen som hadde ein sekk full av godteposar.  Men det var nokre som undra seg over at nissen hadde dongri bukse på. Dei hadde greie på kva nissen var.
Bålgryte er på plass for å grille på lekeplassen.  Klikk for stort bildeLes meir om opningsarrangementet her.

Eldsjeler tok initiativ
Både Lio 1 og Lio 2 hadde tomter som skulle vera til leikeplass. Nå er begge desse gjort om til bustadtomter og nytt areal til felles leikeplass vart sett av mellom felta. 

Geir Rasmussen- Me fekk avtale med kommunen om å laga sykkel og gangsti mellom felta.  I staden for at kommunen kjøper dyrt fekk velforeininga midlar til materialar og har nå sett i gong med å laga utstyr til leikeplassen sjølv, fortalde Geir Rasmussen i vår då dugnaden tok til.

- Me fekk 10.000 av Vikebuen, 16000 av VAF og 3000 av SR-Bank. Utover det flotte arbeidet Agnar Alne har gjort av entreprenør-arbeid, så er alt anna gjort på dugnad.  - Vi har nok fagfolk til at dette er gjort fagleg rett. Nå blir her ein leikeplass for heile bygda der turstien går rett forbi.     Les meir her.

 

 
 
 
 

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2011 ser du her.


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

Andre nyhende:

Ljosmessa i kyrkja
Opning av leikeplassen i Lio
Prisar og stipend i kommunen
Desember og julebord
Framleis butikk i bygda
Tenning av lys på julegrana
Julemesse med fullt hus
19 nye tomter på Liofeltet
Globalaksjonen 9.11.2011
Konsert i Skjold Kyrkje
Klokkargarden butikk
Krinsmeister og Fotballfest
Inspirasjon til trusopplæring
50-års jubileum
Bedehus og basar
Kyrkjevalet
Kommunestyrevalet
Litt frå Vikebygd
Sølv i Norway Cup
Dåp med Himmelen som tak
Bob Dylan, Aadland og Bytunet
Bryllaup i parken
Vikebygdfestivalen
Amerikabesøket
Tur til Fossane
Kyrkje vedlikehaldet
Tankar om ...
Sal av Gamleskulen?
Norsk-Amerikanere på besøk
Vikestølsmøtet
Nye tomter i bygda
Midtsommarsfeiring
Dugnad i båthamna
Butikken til sals
Nye Vikebuar
Hårfagrerittet 2011
Konfirmasjon 2011
17. mai-feiring 2011
Motorcrossbane i motvind
Byggjer leikeanlegg på dugnad
Den 17. Vikesprinten 1.mai
Vikeputten - 700 spelarar
Skogbrann i Vikebygd
Mini-konsert med korpset
Bedehusbasaren
Påskelotteri og minikonsert
Innviing av orgel i Skjold kyrkje
Idrettslaget - val av styre
Ny CD med Tom Roger
Vikebygd Vassverk - årsmøte
Skjoldar-jentene vann
Kulturettermiddagen
Korpset treng folk
Heiderspris på årsmøte
Motorbåtforeininga
Elg i Årvik
Kyrkeleg nominasjon
Kraftproduksjonen i gong
Nominasjon til lokale val
Speidarbasaren
Kommuneplanen
Idretten i Vikebygd
Stadnamn for Vikebygd
Sogeskrift for Vindafjord
Brann i hytte i Vikebygd
Nyttårsbarnet
Godt Nytt År 2011
Frå ÅRET 2010
 

Vikebygd i Media:

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo:

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 111. Vikestølsmøtet 2011 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie:

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift

   Det skjedde i året: 
2006
2007
2008
2009 
2010

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

 

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org