Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Lokale tenester

Vikebygd nytt:

vikebygd.org

Finn: TAXI eller FRISØR

ORD FOR DAGEN     Skulekalenderen 2011-2012.     Vêrvarsling  Søndagstipset

Sida er sist endra 22. april 2012

Lokale websider

Turar i Vikebygd

Andre nyhende

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd
Tur og orientering i fjellet
Orienteringskart ligg klar på Såta

(Steinar S 22.4.12)  Orienteringsgruppa har lagt ei bunke med orienteringskart i nutakassen på Såta.  Fleire postar er plassert langs stien ned Buskarskleiva og i området langs Skjoraberg og nordover.  Her kan turgåarar som få prøve seg på orientering med enkle postar.
Klikk her for stort bilde    Klikk her for stort bilde
Orienteringspostar plassert ved Såta.

Klikk for stort bilde
Utsikt frå Såta mot Folgefonna

Klikk her for stort bilde.  Utsikt mot Sør-vest frå Såta.    Klikk her for stort bilde.  Såta, mot nord-vest.
Utsikt frå fjellet Såta, mot Vikebygd.  

Fantastisk dag i fjellet
Firfisle og Ørn i vårsola

(Steinar S 4.4.12)  Ein tur til fjells onsdag vart ei flott naturoppleving.  På Såta, ikkje langt frå nutakassen, dukke den første firfisla opp.  Lengre innpå fjellet var brått enda ei på tur i finvêret.  Då eg var liten hende det ofte vi såg firfisler på Skartland.  Men så vart dei borte.  Dette var første gong på 40 år at eg såg firfisle ute i naturen her i bygda.
Klikk her for stort bilde
Den minste av dei to firfislene. Den største var over 15 cm. 

Nordfirfisle også kalla berre firfisle (Zootoca vivipara) er den eine av våre to norske øgleartar; den andre er stålormen. Utbreiinga i Noreg er dårlig kjend, men den finnes i alle landsdelar, både i låglandet og høgt til fjells. Det er mulig at den manglar på delar av Vestlandet, og i delar av Nordland og Troms. Nordfirfisla er ganske vanlig mange stader i Finnmark, og går her lengst nord av alle krypdyr i verda.  Wikipedia

Klikk her for stort bilde
Ørna svevde over Sætrefjellet

 

Klikk og last ned turbrosjyre for Vindafjord 2012På tur i Vikebygd og Vindafjord 
Kommunen har laga ei brosjyre med turmål i Vindafjord Den kan du laste ned ved å klikke på bildet til venstre.
Inni brosjyra finn ein informasjon om ni ulike turmål i Vindafjord kommune. Dersom ein går alle desse turane i perioden 14.04.12 – 14.10.12 er ein med i trekninga av gåvekort a’ kr. 2.500.-. I tillegg er det lagt til rette 5 turar for rørslehemma, rullestolbrukarar og barnevogner.
Les meir her.

Nutatur i Vikefjell
I Vikefjella er merka turløyper. Speidarane har sett opp 6 nutakassar i sommarhalvåret.
Du kan lesa meir om Nutaturane HER.

Turorientering i Vikebygd
Les meir her

 

Turorientering i Vikebygd
Kjersti H Bjerga skreiv (3.4.2012):
Klikk her for å lese plakaten- Nå kjem turorienteringsopplegget for 2012 i butikken her i Vikebygd og på Esso i Skjold.

- I år kan ein få skriva seg i ein av nutakassebøkene samstundes med at ein er ute på turorientering. Så har du tenkt deg til Såto, kan du kjøpe med deg eit turorienterings-kart og ta ein annan veg nedatt. Elles kan ein ta turen inn til Longåsdalen og gå oppom hytta som Skjold bygdelag nå har overteke.

Det er og i år foto-orientering. Turen og kartet er i år på Vikaneset i Skjold. Det er relativt lettgått terreng, men ein kan ikkje sykle eller gå med barnevogn slik som i fjor. Svarslippen for foto-orienteringa kan ein levera der ein kjøpte fotoorienteringsopplegget eller til ein av dei ansvarlege for turorienteringa: Kjersti H. Bjerga, Øyvind Valen eller Harald Steinsland.  Last ned ei orientering her.

Me ynskjer alle god tur i den flotte naturen me har rundt oss!

Klikk her for stort bildeTidleg vår i Vikebygd.

Bilete teke laurdag
24. mars 2012.

Og på laurdagane er det ope i Klokkar-garden for dei som vil handla husflidsartiklar og gåver.

 


Månen
, bilde tatt over Vikebygd i kveldinga 27.mars. 
Turorientering i Vikebygd
- Turorienteringsopplegget for 2012 i butikken i Vikebygd og på Esso i Skjold, seiar Kjersti H Bjerga..  Last ned ei orientering her

Turmål i Vindafjord
Ei brosjyre med turmål i Vindafjord kan du laste ned her.

Eller sjå kor du finn nutakassane i Vikefjella, HER.  

GRASROT-ANDELAR TIL Vikebygd Idrettslag

(6.5.12 SteinarS)  Hittil i år (første 4 månader) har VIKEBYGD IDRETTSLAG motteke 14.474 kroner frå Norsk Tipping med såkalla grasrotandelar. Det totale beløpet dei har motteke sidan oppstart med Grasrotandelen, er 108.567 kroner.

Så langt i år er det blitt fordelt 104 millionar kroner til lag og foreiningar landet over igjennom Grasrotandelen. Midlane kjem frå over 765 000 spelarar som har knytta seg til ein grasrotmottakar, melder Norsk Tipping. Kvar gong desse spelar  / tippar hos Norsk Tipping, går ein del av innbetalt beløp til det aktuelle laget.

I 2011 mottok Vikebygd I.L. kr 35.215,50 frå 125 aktive tipparar. 

Sjå detaljert statistikk HER
 

 

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2011 ser du her.


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

Andre nyhende:

Hjartestartar til Vikebygd
Turar i Vikebygd
Rivinga av skulen
Årsmøte i Idrettslaget
Speidarbasaren
Digitale politikarar
Vekst i Laurdagsklubben
Idrettslaget får midlar
Gamle Skulen si framtid
Nyttårsfeiring
Full kyrkje på juleafta
Ljosmessa i kyrkja
Opning av leikeplassen i Lio
Prisar og stipend i kommunen
Desember og julebord
Framleis butikk i bygda
Tenning av lys på julegrana
Julemesse med fullt hus
19 nye tomter på Liofeltet
Globalaksjonen 9.11.2011
Konsert i Skjold Kyrkje
Klokkargarden butikk
Krinsmeister og Fotballfest
Inspirasjon til trusopplæring
50-års jubileum
Bedehus og basar
Kyrkjevalet
Kommunestyrevalet
Frå ÅRET 2011
 

Vikebygd i Media:

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo:

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 111. Vikestølsmøtet 2011 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie:

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift

   Det skjedde i året: 
2010
2009
2008
2007
2006 
 

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

 

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org