Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Lokale tenester

Vikebygd nytt:

vikebygd.org

Finn: TAXI eller FRISØR

ORD FOR DAGEN     Skulekalenderen 2011-2012.     Vêrvarsling  Søndagstipset

Sida er sist endra 26. febr. 2012

Lokale websider

Vikebygd Idrettslag 

Andre nyhende

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Årsmøtet i Vikebygd Idrettslag
Aktivt lag med framtidsplanar.

(26.2.2012 SS)  Vikebygd har eit aktivt idrettslag, særskilt innan fotball og orientering, der det er ei rekkje arrangement som samlar både folk frå Vikebygd og frå eit stort distrikt elles.  Av dei 570 innbyggjarane i bygda er 154 betalande medlemmer i laget.  På årsmøtet vart Åge Holsbrekken attvald som leiar.

Fleire store arrangement
Dette laget maktar gjennom eit år å ta på seg ansvaret for fleire store arrangement som t.d. Vikeputten, Vikesprinten, Vikebygdfestivalen, Vikestøls-marsjen og Aktivitetsdagen.  Dei engasjerte leiarane i laget gjer ein flott jobb her med å få med seg mange på dugnad.  Det gjev glede å få delta og gje av seg sjølv i samarbeid med andre, berre nokon tek leiaransvaret.

Årsmøtet
På årsmøtet i laget har alle betalande medlemmer over 15 år røysterett. Likevel var det berre 11 som møtte på klubbhuset den 13. februar.  Samtlege var styremedlemmer eller leiarar i ulike undergrupper. Dette er vel gjengs i dei fleste lag etter kvart. Ein kan då spørja seg om årsmøta har fått eit preg over seg til å vera møtestaden for dei eksklusive og ikkje for deltakarar generelt?  Noko som og kan vera ein trussel for eit lag.  Ein kan innimellom sjå at aktivitetar vert avhengige av einskilde eldsjeler.  Når desse går lei, vert aktiviteten lagt ned. Eller andre slit seg gjennom fleire år av plikt meir enn av inspirasjon, slik Kvamsåsen Rundt etter mange år fekk preg av å bli. Det bør derfor vera ei overordna oppgåve for styre og dei i leiande posisjonar i eit lag å tenkja rekruttering, inkludering og inspirasjon til engasjement.  Då kan ein få den same effekten som grågåsa som fyk i plogformasjon i fleire tusen kilometer.  Med jamne mellomrom vik gåsa i spissen ut til sides og legg seg inn lengre bak i plogen, og nye går inn i spissen der luftmostanden er størst.  Truleg fordi dei er inspirerte til å ta eit tak.

Eldsjelene i bygda
Når Vikebygd er prega av stor aktivitet og engasjement i både idrett, speidar, musikkorps, båtlaget, laget Vikebuen, laurdagsklubben, TrippTrapp og mange andre foreiningar og lag, så er det fordi bygda har mange eldsjeler som står på.  Dei får med seg andre der det trengst og skaper glede og oppmuntring.  Dei er med og skaper eit miljø og eit samfunn der folk vil byggja og bu.  I bygd prega av framgang og vekst.  La oss ta vare på desse eldsjelene som er inspirasjon for nye til å engasjere seg og delta.

Fotballgruppa satsar på oppgradering av anlegget.
Fotballgruppa vurderer ulike alternativ for videreutvikling av idrettsanlegget. Dette kan være oppgradering av eksisterende grasbane, eller ny kunstgressbane. Fotballgruppa vil jobbe videre med disse alternativene i 2012, står det å lesa i meldinga frå årsmøtet.  Fotballgruppa har samarbeida godt med I.L. Skjoldar, der fleire Vikebuar er lovande spelarar og har vore med å føra laget fram til topplass i både krinsmeisterskap og Norway Cup.

Nytt styre i idrettslaget
På årsmøtet vart desse valde til styre i idrettslaget for 2012:
Åge Holsbrekken, Leiar; Kirsten Erdal, Nestleiar; Berit Ryvik Skartland, Kasserer; Rolf Julsrud, Skrivar; Inger Kathrine Sundve, Styremedlem; Helge Helgesen, Varamedlem.

Årsmeldingane kan du lesa her: 

 

 
 
 
 
 
 

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2011 ser du her.


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

Andre nyhende:

Årsmøte i Idrettslaget
Speidarbasaren
Digitale politikarar
Vekst i Laurdagsklubben
Idrettslaget får midlar
Gamle Skulen si framtid
Nyttårsfeiring
Full kyrkje på juleafta
Ljosmessa i kyrkja
Opning av leikeplassen i Lio
Prisar og stipend i kommunen
Desember og julebord
Framleis butikk i bygda
Tenning av lys på julegrana
Julemesse med fullt hus
19 nye tomter på Liofeltet
Globalaksjonen 9.11.2011
Konsert i Skjold Kyrkje
Klokkargarden butikk
Krinsmeister og Fotballfest
Inspirasjon til trusopplæring
50-års jubileum
Bedehus og basar
Kyrkjevalet
Kommunestyrevalet
Frå ÅRET 2011
 

Vikebygd i Media:

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo:

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 111. Vikestølsmøtet 2011 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie:

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift

   Det skjedde i året: 
2010
2009
2008
2007
2006 
 

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

 

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org