Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Lokale tenester

Vikebygd nytt:

vikebygd.org

Finn: TAXI eller FRISØR

ORD FOR DAGEN     Skulekalenderen 2011-2012.     Vêrvarsling  Søndagstipset

Sida er sist endra 13.sept. 2012

Lokale websider

Hjartestartar på plass i Vikebygd

Andre nyhende

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd
Laget Vikebuen inviterer til nytt
Hjartestartarkurs
på Bygdahuset,
måndag 24. sept. kl 18:30 - 22:00


Påmelding til
Inger Kathrine 

tlf 975 74 954

Vikebuen arrangerte
Vellykket kurs på hjertestarter

(1.6.2012 Inger Kathrine Sundve) 
De 10 som tok hjertestarterkurset som Vikebuen arrangerte lørdag 12. mai, var:

Alice Frøvik
Rolf Alne
Hilde Fredriksen
Beate Håland
Ramona Røring
Linda Frotjold
Anna Elisabeth Langhelle
Kirsten Erdal
Rune Fostenes
Inger Kathrine Sundve

Ingrid Mathilde Sørvåg sto for "forpleining" og kom med lunsj til oss.

Plasseres på butikken
Hjerterstarteren skal være mest mulig tilgjengelig dersom det noen gang skulle bli behov for den. Butikken er jo et sentralt sted i bygda, så nå har vikebuen bestilt et skap som skal henges opp her for å plassere hjertestarteren i.   - og Rolf har sagt at butikken tar regningen. Skapet er utstyrt med alarm
som hyler om noen åpner det, men de som skal hente ut hjertestarteren - f.eks til Vikeputten, låner en nøkkelen til skapet for å ikke uløse alarmen.

Muligheter for flere å gå på kurs
For de som gikk glipp av kurs denne gangen blir det nye muligheter til høsten. Vi har allerede 4 navn på lista for deltakelse da, og antar det vil bli i begynnelsen av september. Mest trolig på ettermiddagstid. Mer informasjon når det nærmer seg.

Hilsen Inger Kathrine Sundve


 

VIKEBUEN arrangerte førstehjelpskurs
 
Førstehjelpskurs med hjertestartar blir LAURDAG 12.MAI, kl.10:00
på Bygdahuset. Påmelding til Vikebuen.

Vikebuen har kjøpt inn Hjartestartar
- Nå har Vikebuen kjøpt inn hjertestartar til bygda, fortel Inger Kathrine Sundve.

- Denne skal vera tilgjengeleg, og til å ta med ut på større arrangement der det samlast mykje folk, for eks. på Vikeputten eller Vikebygdfestivalen.

Kurs for å lære opp 10 personar
Illustrasjonsfoto:  Trygg & SikkerDen 12. mai arrangerer "Vikebuen" kurs der 10 personar i bygda skal få opplæring på akkurat den maskina som er kjøpt inn, seier Inger Kathrine Sundve til Vikebygd.org. Instruktøren kjem frå Bergen og kurset blir truleg 4 - 5 timer. Vikebuen ser for seg at dette kan bli ein spennande dag og tid til ein god lunsj og kaffipause.

Kven kan delta på kurset?
Folk som kan vera aktuelle til å delta på kurs er einkvar som er litt med når det skjer ting i bygda, og dermed gjerne uansett er tilstades og tilgjengelig der folk samlast. Kanskje ein sjukepleiar eller andre med interesse for liv og helse? Leiarar i lag og organisasjonar? Foreldre eller andre som er engasjerte?

Det viktigaste er at DU ser nytten av en hjertestartar i bygda, og har lyst til å få opplæring på denne. Vikebuen strekar under at det ikkje er snakk om å binde seg til noko vaktordning eller fast ansvar, men det er snakk om å få kompetanse ut i bygda gjennom opplæring av folk -foreløpig 10 personar - som kan henta ut hjartestartaren frå der den vil stå, og ta med f.eks bort på Plasset på Vikebygd-festivalen.

Ta kontakt med Inger Kathrine Sundve tlf 975 74 954
om du vil vite meir.

Les også om innsamling av pengar til hjartestartar i Vikebygd
----------

Hjartestans
HLR: Hjarte- lunge redning medan ein annan gjer klar hjartestartar(21.4.12 StS:) 5000 - 6000 får hjartestans i Noreg kvart år! Av desse vert 5 - 10 % redda. Så mange som 70 % kan overleva dersom ein straks startar hjarte- og lungeredning og har ein hjartestartar i nærleiken!

Men føresetnaden for at ein hjartestartar skal vera til hjelp er at du, som er der når nokon får hjartestans, set i gong "god gammaldags hjarte- lungeredning" (HLR) straks. (Raske trykk mot brystet på pasienten med hendene). At nokon har utført HLR er nødvendig for at hjartestartaren skal ha effekt.

HLR er mest sannsynlig ikkje i stand til å starta hjarta på nytt. Den viktigaste hensikta er å oppretthalda ein straum av oksygenrikt blod til hjernen og hjarta, som begge er dei mest vitale organa for liv og dei mest sårbare for skade som følgje av mangel på oksygen, -fram til hjartestartaren er på plass og teken i bruk.  Elektrisk støyt frå denne kan starta hjarta igjen, -på så mange som 70%. 

Hjartestartaren - like vanleg som førstehjelpsskrinet
(21.4.12 StS:) Hjartestans kan ramma både unge og eldre. Det har vore fleire tilfelle med hjartestans på unge menneske ved t.d. idrettsarrangement, også i vår kommune. 2 av 3 som døyr på jobb, døyr av hjartestans! Difor har mange verksemder kjøpt inn hjartestartar og hatt opplæring på tilsette i bruk av denne.

For dei som ikkje kjenner til utstyret, kan dette høyrast litt skremmande ut. Men det er berre to feil ein kan gjera:  Den eine er at ein ikkje startar med hjarte- lungeredning straks pasienten får hjartestans.  Den andre feilen er at ein ikkje vågar å ta i bruk hjartestartaren. 

Utstyret er sjølvforklarande, der ei stemme fortel kva som skal gjerast, trinn for trinn.  Maskina kontrollerer sjølv om det er aktivitet i hjarta, og sender berre straum dersom dette er forsvarleg.  Ein kollega opplevde for ikkje lenge sidan at passasjeren i nabosetet på flyet til Oslo, fekk hjartestans.  Flyet hadde hjartestartar ombord og passasjeren vart berga.

Ein hjartestartar kostar i dag omlag 15 - 20.000 kroner, inkl. mva, og burde kanskje vore eit like naturleg utstyr også i heimen, som brannslukningsapparat og førstehjelpsskrin?
...av: Steinar Skartland
(som har kurs i bruk av hjartestartar på jobb)
 

 
 
 
 
 
 
 

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2011 ser du her.


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

Andre nyhende:

Aktivitetsdagen med idrett
Vikestølsmarsjen 2.9.12
Tur til Trodlafjellet
Hagl og snø i slutten av juli
Galleri Vik med ny utstilling
Vikebygdfestivalen
Fjelltur
Vikestølsmøtet 8.juli
KFUK-M Krinsleir i Vats
St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.12
Galleri Vik stiller ut
Hårfagrerittet 2012
Tur til Langåsdalen
17. mai feiringa
Konfirmasjon
700 born på Vikeputten
Kalking med helikopter
Vikeputten fotballturnering
Vikebuen med hjartestartar
Turar i Vikebygd
Rivinga av skulen
Årsmøte i Idrettslaget
Speidarbasaren
Digitale politikarar
Vekst i Laurdagsklubben
Idrettslaget får midlar
Gamle Skulen si framtid
Nyttårsfeiring
Full kyrkje på juleafta
Ljosmessa i kyrkja
Opning av leikeplassen i Lio
Prisar og stipend i kommunen
Desember og julebord
Framleis butikk i bygda
Tenning av lys på julegrana
Julemesse med fullt hus
19 nye tomter på Liofeltet
Globalaksjonen 9.11.2011
Konsert i Skjold Kyrkje
Klokkargarden butikk
Krinsmeister og Fotballfest
Inspirasjon til trusopplæring
50-års jubileum
Bedehus og basar
Kyrkjevalet
Kommunestyrevalet
Frå ÅRET 2011
 

Vikebygd i Media:

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo:

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 111. Vikestølsmøtet 2011 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie:

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift

   Det skjedde i året: 
2010
2009
2008
2007
2006 
 

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

 

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org