Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Lokale tenester

Vikebygd nytt:

vikebygd.org

Finn: TAXI eller FRISØR

ORD FOR DAGEN     Skulekalenderen 2011-2012.     Vêrvarsling  Søndagstipset

Sida er sist endra 2. juli 2012

Lokale websider

Krinsleir for Haugaland Krins av KFUK-KFUM

Andre nyhende

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Leirområdet i Vats måndag 2. juli 2012
 
Den store krets-speidarleiren i Vats 30. juni - 6. juli 2012
Frå Vikebygd deltek 8 speidarar + leiarar, roverar og stab.  Ei stor og aktiv gruppe ungdomar frå Vikebygd saman med ungdomar frå eit stort område.
Sjå Haugaland krets sin leirweb-her.

  
Vegard Skartland varmar opp til opptreden på Leirbålet måndag
Klikk bildene for å sjå store bilder
Følg på FACEBOOK Mandag 2. juli Tysdag 3. juli
 07.30 Revelje
 08.00 Flaggheis, frukost,
     førarmøte og inspeksjon
10.00 Bibeltime “TRU”
11.00 Aktivitetsøkt 1
13.00 Lunsj (niste)
13.30 Aktivitetsøkt 2
15.30 Matutdeling
16.00 Kyrkja open til 18.00
18.00 Turneringar
19.00 Leiarmøte
20.00 Leirbål
22.00 Roverkro
23.00 Rosignal
23.30 Lang tone
07.30 Revelje
08.00 Flaggheis, frukost,
førarmøte og inspeksjon
10.00 Bibeltime “HÅP”
11.00 Pakking til haik
12.00 Lunsj
13.00 Avgang haik
16.00 Leiartur
20.00 Bading for leiarar
21.30 Stille time i kyrkja
Onsdag 4. juli Torsdag 5. juli Fredag 6.juli
09.00 Landssjefens time
10.00 Avgang frå overnattings-
         plass på haiken
13.00 Lunsj
14.00 Gruppekonkurranse
15.30 Matutdeling
16.00 Kyrkja open til 18.00
18.00 Turneringar
19.00 Leiarmøte
20.00 Gruppeleirbål
21.30 PF-kro
22.30 Nattverdsgudsteneste
23.00 Rosignal
23.30 Lang tone
07.30 Revelje
08.00 Flaggheis, frukost, førarmøte og inspeksjon
10.00 Bibeltime “KJÆRLEIK”
11.00 “Jakta på den gylne traktor”
13.00 Lunsj (niste)
15.30 Matutdeling
16.00 Kyrkja open til 18.00
18.00 Turneringar, finalar
19.00 Leiarmøte
20.00 Avslutningsleirbål
21.00 PF- og roverkro i bassenget
23.00 Rosignal
23.30 Lang tone
 
07.30 Revelje
08.00 Flaggheis, frukost
         og riving av leiren
11.00 Avreise

 

Leirsangen - klikk her

450 ungdommar på Haugaland KFUK-KFUM Krinsleiren i Vats.
450 speidarar deltek på kretsleiren i Vats.  Med familie, gjester og bygdefolk i tillegg, vert det rekna med omlag 700 - 800 totalt på friluftsgudstenesta på søndagen.  Frå Vikebygd er dei 8 speidarar + leiarar og roverar denne gongen.  Gruppa er ein mykje større, men ikkje alle kunne vera med.  Veret har vore vekslande med byger og sol.  Under gudstenesta på søndagen var det fint ver, men nokre av bygene har vore kraftige.  Då er det godt med tette telt.  Vikebygd har sikra seg eit flott "sirkustelt" som dei har over bord og opphaldsplass, og held seg tørre når dei er der.
 


Astrid og Ingrid i gang med oppvask etter middagen

Johannes med 20 års leir-erfaring

Turnering med Volleyball måndag. Vikebygd-Aksdal 15-10

Mona Larsen
 
 
 
 
 
 
 

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2012 ser du her.


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

Andre nyhende:

Vikestølsmøtet 8.juli
KFUK-M Krinsleir i Vats
St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.12
Bakkevig opprettar fond
Galleri Vik stiller ut
Hårfagrerittet 2012
Tur til Langåsdalen
17. mai feiringa
Konfirmasjon
700 born på Vikeputten
Kalking med helikopter
Vikebuen med hjartestartar
Turar i Vikebygd
Rivinga av skulen
Årsmøte i Idrettslaget
Speidarbasaren
Digitale politikarar
Vekst i Laurdagsklubben
Idrettslaget får midlar
Gamle Skulen si framtid
Nyttårsfeiring
Full kyrkje på juleafta
Ljosmessa i kyrkja
Opning av leikeplassen i Lio
Prisar og stipend i kommunen
Desember og julebord
Framleis butikk i bygda
Tenning av lys på julegrana
Julemesse med fullt hus
19 nye tomter på Liofeltet
Globalaksjonen 9.11.2011
Konsert i Skjold Kyrkje
Klokkargarden butikk
Krinsmeister og Fotballfest
Inspirasjon til trusopplæring
50-års jubileum
Bedehus og basar
Kyrkjevalet
Kommunestyrevalet
Frå ÅRET 2011
 

Vikebygd i Media:

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo:

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 111. Vikestølsmøtet 2011 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie:

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift

   Det skjedde i året: 
2010
2009
2008
2007
2006 
 

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

 

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org