Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Lokale tenester

Vikebygd nytt:

vikebygd.org

Finn: TAXI eller FRISØR

ORD FOR DAGEN     Skulekalenderen 2011-2012.     Vêrvarsling  Søndagstipset

Sida er sist endra 8. sept. 2012

Lokale websider

Aktivitetsdagen på idrettsplassen 8. sept 2012

Les også:

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd
Aktivitetsdag for heile familien på idrettsplassen
Då Sørabygda sigra over resten av bygda

Jens Bjordal (Sørabygda) kom først i mål, tett fylgd av Karsten Veastad (Midtbygda).  Jone Bjerga (Nordabygda) måtte nøya seg med bronse-plass i Triatlon kampen mellom grendene.

Stylteløparane sender neste pulje ut på 60 meter baneløp(8.9.12 SteinarS) Det mangla ikkje på inn-satsen då Gunn Vikingstad starta triatlon løpet med deltakarar på tvers av gene-rasjonane.  Først i løpet som var lagt opp som stafett, var stylteløparane som kunne sende neste pulje ut på 60 meter baneløp.

Ved enden av denne etappen stod dei tre sykkelistane klare for å ta siste etappe rundt idrettsbanen.  Det var heilt klart at varierande utfordringar i dei to første puljene også var med på å avgjere rekkefylgja sykkelistane kunne trø i veg. Men alle ga det dei hadde i dette humørfylte løpet på Vikebygd stadion.
Veksling mellom stylter og 60 m løp  

100 deltakarar i idrettsaktivitetar
Etter veker med Olympiade og Paralympiade i London, hadde folk i alle aldrar fått inspi-rasjon til å visa kva dei dugde til på idrettsbanen.  Uttaksreglane til konkurransane var at dei som klarer å ta seg fram til idrettsbanen denne dagen - får delta.  Her var store og små saman i lengdehopp, kulestøyt, fotballferdigheiter, 60 meter baneløp, 400 meter Alf Inge Solheimbaneløp, orientering og speedorientering.  Alle borna fekk premiar. 

Og mellom dei som stilte viste det seg også dei som var godt over snittet i idrettsleg nivå denne dagen. Alf Inge Solheim var klart raskast på "60 meteren" med tida 7:38.  - Dette er ny banerekord, kunngjorde tidtakar Gunnar Birkeland etter prestasjonen.

Etter å ha samanlikna med at Jaysuma Saidy Ndure sette norsk rekord på 60 meteren på 6,55 i 2008, konkluderer underteikna med at dette er sabla godt.  Andre har trekt i tvil om Gunnar hadde ein heil meter i kvart steg som vart nytta til oppmåling. Han har nå planar om å gå bort på banen etter at det er mørkt i kveld, for å kontrollmåle.
Vegard Skartland spring inn til siger på 400 meter baneløpAlf Inge Solheim spring inn på 7:38.
 

Mellom dei mange gode prestasjonane merka vi oss også Vegard Skartland som sprang inn til suveren siger på 400 meter baneløp.  Ungdom med erfaring frå orienteringsløp.

Gratis saft til deltakaraneUnder heile arrangementet var det sal av pølser, lappar, kaker, havre-grynsuppe, brus og kaffi i kiosken. Dagen var prega av mange folk på dugnad for å få til eit arrangement som folk sette stor pris på. 
Rune Fostenes vann deltakarplass i Hårfagrerittet 2013.
Gratis saft til deltakarane.

Alle påmelde fekk lodd som vart trekt i slutten av dagen.  Hovudpremien for dei over 17 år var gratis deltakarplass i Hårfagrerittet neste år.  Vinnaren vart Rune Fostenes.  Han har ikkje tidlegare delteke i Hårfagrerittet, men tar utfordringa og ser fram til å kunne delta med sykkelen der.  For deltakarane under opp til 17 år var premien to billettar til FK Haugesund sin kamp.

Last ned og sjå plakaten HER
 


 


Felles start på 60 meteren.


Kø for å få premie for innsatsen


Gunn Vikingstad kommenterte og organiserte konkurransane

Roald Årvik og Jon Magne Svendsbø prøver seg på stylter

Svein Fredriksen konkurrerer i kulestøt

Høgtflygande Vikebu
 

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2012 ser du her.


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

Frå tidlegare

Aktivitetsdagen med idrett
Vikestølsmarsjen 2.9.12
Tur til Trodlafjellet
Hagl og snø i slutten av juli
Galleri Vik med ny utstilling
Vikebygdfestivalen
Fjelltur
Vikestølsmøtet 8.juli
KFUK-M Krinsleir i Vats
St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.12
Galleri Vik stiller ut
Hårfagrerittet 2012
Tur til Langåsdalen
17. mai feiringa
Konfirmasjon
700 born på Vikeputten
Kalking med helikopter
Vikebuen med hjartestartar
Turar i Vikebygd
Rivinga av skulen
Årsmøte i Idrettslaget
Speidarbasaren
Digitale politikarar
Vekst i Laurdagsklubben
Idrettslaget får midlar
Gamle Skulen si framtid
Nyttårsfeiring
Full kyrkje på juleafta
Ljosmessa i kyrkja
Opning av leikeplassen i Lio
Prisar og stipend i kommunen
Desember og julebord
Framleis butikk i bygda
Tenning av lys på julegrana
Julemesse med fullt hus
19 nye tomter på Liofeltet
Globalaksjonen 9.11.2011
Konsert i Skjold Kyrkje
Klokkargarden butikk
Krinsmeister og Fotballfest
Inspirasjon til trusopplæring
50-års jubileum
Bedehus og basar
Kyrkjevalet
Kommunestyrevalet
Frå ÅRET 2011
 

Vikebygd i Media:

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo:

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 111. Vikestølsmøtet 2011 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie:

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org