Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Til hovudsida

Kystkultur i Vikebygd

Sida er sist endra 21. juni 2013

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 

Feriehytte på sjøen
Tidlegare trålar ombygd til feriebåt

Steinar S. 20. juni 13 (Korrigert 21.6.13)

Dette er Norsk kystkultur på sitt beste, Arnt Johansen frå Hvaler hadde same reketrålaren som arbeidsplass i 46 år. Nå er båten hamna i Vikebygd.


Det er ei flott lita skøyte som ligg fortøydd ved den gamle betongkaien i Vikevik. Trass høg alder er ho i god stand og innreidd for å kunne nyttast både til turar og ferie.  Eg vart invitert ombord på omvisning av eigaren, Even Bjørnevik.

- Den 46 fot store skøyta vart bygd i 1956, fortel Even.  Då heitte skuta Ringvåg. Even  vonar å få opphavleg namn tilbake snart.
- Same eigaren hadde skøyta til han vart pensjonert og ho var då i dagleg drift som trålar.  Men etter at fiskaren pensjonerte seg er skøyta bygd om med salong og bysse under dekk. - Før var det fleire store tromlar og spel til trålen på dekket, dei har eg fjerna, fortel han der vi står i styrehuset og ser ut over det flotte dekket av treplank.  Det ser omtrent nytt ut. På sida av styrehuset er toalett og dusj med varmekablar i golvet.  Under dekk er det salong og lugar til fleire personar.  To dobbeltsenger og nokre enkle senger.  Han har laga mykje av dette sjølv.

 
 
Historia til skuta:
Opphavleg namn: Ringvåg
Opphavleg eigar var: Arnt Johansen
Bygd ved: Moen verft i Risør i 1956

Arnt Johansen fekk bygd Ringvåg då han vår noko over 20 år gammal. Han brukte båten aktivt som reketrålar fram til 2002 da han pensjonerte seg.
Båten vart da seld til Vedavågen der ombygginga til lystfartøy tok til.

Båten vart vidare seld til Even og Beate i Vikebygd i 2011.  Dei vonar å få tilbake det opphavlege namnet.

 

Nå har Even planar om å utvida styrehuset slik at det blir betre plass til å kunne sitja i ein salong der.  Skal byggja det i aluminium.  Han veit korleis han skal ha det, erfaren som han er både med sjøliv og teknologi. - Eg hadde med meg ein student og installerte og programmerte utstyr i styrehuset. Herfrå er alt fjernstyrt, viser han.

Opphavleg var det ein god gammaldags skøyte-motor som gjekk med velkjend dunk-dunk lyd.  Den er skifta ut.  Hadde gjort jobben sin med mange år i trålarfart. I styrehuset er også autopilot og anna oppgradert utstyr.  Det er ikkje vanskeleg å dra på tur med denne skøyta.


Les her om Arnt Johansen frå Hvaler som hadde reketrålaren Ringvåg som arbeidsplass i 46 år !

 

Link til FOTOALBUMM

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2013 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

ORD FOR DAGEN
VÊRVATSLING

Frå tidlegare

Loppis for Bygdahuset
Vikestølsmøtet
Kystkultur i Vikebygd
Ny turløype i Vikebygd
Dugnad i båthamna
Hagen på Dommarsnes
Kveldssol over fjorden
163.500 kr til lag i bygda
Skadeverk på skulen
Salmekveld i kyrkja
Nasjonaldagen
Konfirmasjonen
Salmedugnad
Grendautvalet vil ha veg
Vikesprinten
Bygdebok for Vikebygd
Vikeputten2013
Litt frå Idrettslaget
Fjellturar
April - då våren kom
Sommartid
Bibliotek og Sjoarakademi
Fjellturar i Vikebygd
Nyopning av Landhandelen
Graut og basar på bedehuset
Vikebygd i mars
4H Storkurs
Tilsetjingsgudsteneste
Speidarfesten
Endringar i kyrkja
Dugnad opnar opp bygda
Vinter og snø i Vikebygd
Jon Ådnøy vert sokneprest
Ungd. Kulturmønstring
Brende opp jula
Vinter med is og uvêr
Nytt prosti - ny prest
Nyttårs feiring
Jul i bygda
Advent og vinter
Tenning av julegrana
Julemesse/Årets Vikebu
Globalkafeen
Hardhausen
Open Heart Ukraina
TV-Innsamlingsaksjon
Ope møte/val på Grendautval
Grendautval framlegg, tiltak
Ny grunnordning i kyrkja
Kyrkjekonserten
Kvinneforeining
Sprell levande
Kyrkjejubileum
Fv 734 Vikebygd-Isvik
Aktivitetsdagen med idrett
Vikestølsmarsjen 2.9.12
Tur til Trodlafjellet
Hagl og snø i slutten av juli
Galleri Vik med ny utstilling
Vikebygdfestivalen
Fjelltur
Vikestølsmøtet 8.juli
KFUK-M Krinsleir i Vats
St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.12
Galleri Vik stiller ut
 
Frå ÅRET 2012
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 112. Vikestølsmøtet 2012 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012
2013

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland

Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. p;

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg