Klikk her og gå til framsida

Vikebygd

Julemesse i Vikebygd   29.11.2014

Sida er sist endra 29. nov. 2014

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball

Lokale Bedrifter

Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 113. Vikestølsmøtet 2013 
Boka om Vikestølen på nett. 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 
 

 

 
Roald Årvik
kåra til Årets Vikebu

For imponerande innsats med rydding og tilrettelegging for turar i nærmiljø og fjellheim. 

Årets Vikebu er ein heiderskar som engasjerar seg i det som skjer i bygda,
står det i Vikebuen si grunngjeving for prisen i 2014.


Vikebuen si Julemesse, 29. nov. 2014
av Steinar Skartland 29.11.14

Solveig Hortman leia programmet frå velkommen til utlodding og kåringgDet er tradisjon at det lokale kvinnelaget med namnet:  Vikebuen, inviterer til julemesse.  I år deltok 31 med salsutstilling.  Her var mykje flott, både av husflid, sløyd, saft og bakverk.
- Dette er den største inntektskjelda til laget vårt, fortel Solveig Horman som reknar med eit overskott på over 20.000 frå matsal og utloddingar. - Dei som stiller ut for å selja her betalar ikkje noko for plassen, seier ho, og legg til: - Men alle utstillarar må delta med ein gevinst til utloddinga.

Laget 'Vikebuen' har omlag nær 100 medlemmer, men dei ynskjer seg fleire. - Det kostar berre 100 kroner i året å vera medlem, fortel Solveig Hortman.  Med seg i styret har ho: Inger Kathrine Sundve, Hilde Fredriksen, Mona Schnabel, Else Karrin Vestbø og Eller Skretteberg.  Trass i stor aktivitet og mange medlemmer, så klarer dei seg utan at nokon er leiar. 

Solveig Horman kunne ynskja ein fullsett sal velkommen då klokka vart 12.  Ho stod på scenen både som representant for styret i laget Vikebuen og som deltakar i det store korpset.  Musikkarane hadde også funne plassen på scenen, kledd i like, raude hettegenserar. Under leiing av dirigenten Andreas Ulveraker spela korpset fleire musikkstykke.  Folket rundt borda i storsalen kunne ikkje annan enn å la seg imponera over kor gode dei er. Ein stor del av korpset er nå skuleungdom med hjelp og støtte av erfarne vaksne.

Jan Arne Tjomsland, BakarmesterFleire av utstillarane har delteke år etter år.  M.a. bakarmeister Jan Arne Tjomsland med sal av smurte lefser, tørre lefser og flatbrød. Dørene var knapt opna før folk kom berande ut på lefser i posar.  Her er det Berit som sikrar seg eit utval. 

Oppskrifta har han frå Alma frå Hovin. 
- Det er ei oppskrift frå Tønsberg, seier han.
- Eg har jobba i bakeri i mange år, men det var først etter at eg vart pensjonist at eg starta med lefser, fortel Jan Arne og spanderer smaksprøvar.

I eit mindre rom finn vi Tove Iversen frå Haugesund.  Ho strikkar og heklar.  I tillegg har ho laga godteri. 

- Eg reiser rundt på fleire julemesser.  Neste helg skal eg til Tveit i Nedstrand for å selja på open dag der, fortel Tove.  Ho brukar samarbeida med mora, men ho vart sjuk så denne gongen var ho aleine ved salsbordet.
 
Astrid GenbergAstrid Genberg hadde funne seg eit bord i storsalen.  Mellom dei strikka tinga hennar var eit spesielt par med vottar. 

Ordet 'Vindafjord' var strikka inn i mønsteret, og her kunne ein også sjå både fjord og fjell.

 

Ramona Røhring Icke
Ramona Røhring Icke selde ikkje til eigen forteneste. Fint innpakka boksar og posar, og med lappen:  "Du har jo alt, så i år gjekk julegavepengene til Bygdahuset:"
- Vi må jo prøva å få inn litt pengar til å dekka utgiftene til Bygdahuset, sa Ramona som er styremedlem i Bygdahuset.  Dei store investeringane i opprusting av kjøken og huset elles krev sitt.

Gunn Vikingstad var travelt oppteken med
å steike 'Tjukkasar' som dottera, Mathilde, selde. Kakene fekk verkeleg bein å gå på,
og mange vandra vidare med ein pose eller
to med tjukkasar i handa.  I kråa stod ein
reol med saft og gele.  Dei produserer for
sal i Naustvika for tida.  Ola har kjøpt ei eplepresse og Gunn seier ho likar å plukke bær og frukt.

Torfinn Dommarsnes er fast innslag på julemessa.  Han lagar ting i tre. Det blir til skaft på ostehøvlar, knivar, pennar og anna.  Også smøre knivar i tre og brevopnarar hadde han for sal.  Kona selde kransar og gravpynt ved sida av.

Programmet


VIKEBUEN ARRANGERER
JULEMESSE 
På Bygdahuset i Vikebygd. 
Laurdag 29.november 2014,
Kl.12:00 – 16:00, 

Då blir Årets Vikebu kåra.
 
Les programmet her


Tilbake til hovudsida

 

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2014 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
Fotoalbum frå kvelden
ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

Julemessa 29.11.14
Lysa tennes på juletreet
Årsmøte i Grendautvalet
Svanene på plass i bygda
Globalcafe med Speidaren
Familiegudsteneste 9.11.
Fornyar klubbhuset i båthamna
Grunnlovsjubileet 5.11.
Nytt kjøkken og kafe
Mitt Fargerike Nabolag
Frukost & konsert på butikken
Ymse frå november 2014
Tysvær Vepro steller graver
TV-aksjonen 2014
Veg til Vikestølen
Folketalet går ned
Tur til Longåsdalen
Ymse frå oktober 2014
Fotballkampar i Vikebygd
Fairtrade kommunen markert
Aktivitetsdagen 20.9.
Sopp kurs 12-13. sept
Vikestølsmarsjen
Fv. 734 - Vikevegen
Friluftsrådet 30 år
Sjømannsmisjonen 150 år
Nytt kjøkken på Bygdahuset
Skulestart i Vikebygd
Heidra for idrettsinnsats
Ekstremvêret Lena
Vikebygd-Bjoa 5-2
Supermånen i 2014
På leit etter røter på Fossel
Speidarane på leir i Asker
Stiar merka i fjellet av Roald
Speidarar på Landsleir
Vikebygdfestivalen 19.7.
Radio 102 show frå Plasset
Murmansk reise
Vikestølsmøte 6.7.
Ny Olalihytte opna
Sankt Hans-feiringa
Strandloppis
Diverse frå mai-Juni
Speidarane i Vikebygd
17. mai 2014 i Vikebygd
Brot i Landbruksforhandlingane
Tildeling frå Bakkevig's fond
Vikesprinten 3.5.
Fjelltur på stiar i Vikebygd
Samanslåing av kyrkjesokn?
Vikeputten 2014
Litt frå April
Utviding av gardsbruk
Bondevenner 2014
Tindelandsnaturen
Veg mellom Lio1 og Lio2
Skulen sin Kulturettermiddag
Mura trinn i Glommeskar
Folketalsutviklinga
Dåpsskulen
Språket vårt
Bryggjebakken og båthamna
Kvinner i Vikebygd 1946
Husmorlager anno 1935
Vegard vidare i N. Talenter
Skjold og Vikebygd eit sokn
Speidarfest og nutafantar
Tilbakeslag for Vossaplasset
Stimerking i Vikefjella
Idrettslaget
Kyrkjesundag 19.1.
Uvêr og storm
Juletrebrenning
Grasrotandelen
Nyttårsfest
Godt Nytt År
Jubilanten Per Dommersnes
Årets Vikebu kåra
ÅRET 2014

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013
2014
kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  
Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.
Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD.

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg