Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Til hovudsida

Bedehuset Betlehem i Vikebygd

Sida er sist endra 16. mars 2013

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 

Følg på Twitter i 2013 - klikk her

Bedehusstyret inviterer bygdefolket laurdagsgraut
Graut og basar på bedehuset
av Steinar Skartland 16.3.2013

Mange tok imot tilbodet om ein laurdag på bedehuset med graut, årsmøte og basar til inntekt for drifta, den 16. mars.

Det gjekk fort unna med grauttallerkar på denne laurdagen, då dei opna dørene klokka 13:00.  Mange valde å bli sitjande og prate utover dagen fram mot basaren som tok til klokka 15:00. Her fekk dei høyra andakt av Kjersti som fortalde om Sakkeus som fekk møta Jesus og bli ein del av fellesskapet. 
Bedehuset representerer også fellesskap i Laurdagsklubb, TrippTrapp, foreiningar og møter.  Heile 80 gonger var det tilstellingar på bedehuset i fjor, kunne Jens Tveit fortelja, og ramsa opp alle dei ulike gruppene som brukar huset.

Styret valde å leggja årsmøtet som eit innslag i basaren.  Med årsmelding og val av nye styremedlemmer.  Leiaren, Jens Tveit, takka Anders Sørhus og Sigrunn Alne som nå gjekk ut av styret.  Dei har gjort ein god innsats med kvar sine eigenskapar.  Nytt styremedlem vart Marit Larsen, og som varamenn kom Ola Harald og Jone Bjerga.  Ingrid Sørvåg vart også hanka inn som ein ekstrahjelpar til styret, men ikkje som styremedlem.

I fjor hadde det ikkje vore trong for vedlikehald. Installasjon av varmepumpe hadde redusert straumbruken med fleire tusen kw timar.  Jens Tveit kunne fortelje at dei ved årsskiftet hadde omlag 60.000 på bok etter ulike innsamlingar.  Men pengane kan koma godt med om ein må til å fornya sikringsskap og el-opplegg, eller det skulle ryka noko av det tekniske utstyret på kjøkkenet.

Gevinstane var mange og dei 45 som var på basaren kjøpte mykje både lodd og årar.  Trekking føretok Jens med hjelp av pc.  Teknikken har gjort sitt inntog også her. 


Flotte songar av Lina og Line

I styret sit nå: Jens Tveit (leiar), Berit Ryvik Skartland (kasserar), Kjersti Hausberg Bjerga, Lene Liodden og Marit Larsen.  Varamenn: Ola Harald Alne og Jone Bjerga.
 

 
 
 
 
 

Link til FOTOALBUM

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2013 ser du her.


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

ORD FOR DAGEN
VÊRVATSLING

Frå tidlegare

Graut og basar på bedehuset
Vikebygd i mars
Tilsetjingsgudsteneste
Speidarfesten
Endringar i kyrkja
Dugnad opnar opp bygda
Vinter og snø i Vikebygd
Jon Ådnøy vert sokneprest
Ungd. Kulturmønstring
Brende opp jula
Vinter med is og uvêr
Nytt prosti - ny prest
Nyttårs feiring
Jul i bygda
Advent og vinter
Tenning av julegrana
Julemesse/Årets Vikebu
Globalkafeen
Hardhausen
Open Heart Ukraina
TV-Innsamlingsaksjon
Ope møte/val på Grendautval
Grendautval framlegg, tiltak
Ny grunnordning i kyrkja
Kyrkjekonserten
Kvinneforeining
Sprell levande
Kyrkjejubileum
Fv 734 Vikebygd-Isvik
Aktivitetsdagen med idrett
Vikestølsmarsjen 2.9.12
Tur til Trodlafjellet
Hagl og snø i slutten av juli
Galleri Vik med ny utstilling
Vikebygdfestivalen
Fjelltur
Vikestølsmøtet 8.juli
KFUK-M Krinsleir i Vats
St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.12
Galleri Vik stiller ut
 
Frå ÅRET 2012
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 112. Vikestølsmøtet 2012 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org