Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Til hovudsida

Legg ein stein på grava - så får du ein god dag

Sida er sist endra 31. juli 2013

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 

Stor feiring på Bjordal
Dominikus Bjordal runda 80 år
Tekst og foto: Steinar Skartland 31. juli 2013

Dominikus Bjordal fyller 80 år.

Gjennom 16 år var han ordførar i Ølen kommune.  I vaksen alder tok han over heimegarden på Bjordal.  I tillegg til gardsdrift med dyrehald har han her bygd opp Bjordalstunet.  Dei gamle driftsbygningane er bygde om til selskapslokale, og i elva sviv to kraftverk.   Nå er det sønene som står for drifta.

Onsdag feira han 80 års dagen med ope hus og mange fann vegen for å gratulere jubilanten.

   


Ein populær politikar
Bak seg har han ei karriere i forsvaret der han m.a. var teknisk inspektør for redningshelikoptera.  Han budde 18 år i Bodø der han var vald inn i bystyret for partiet Venstre og vart etter kvart vart leiar i Nordland Venstre.

Som 41 åring flytta han heim til Bjordal der han var odelsgut.  I 1976 vart han overtalt til å stilla seg på bygdelista for Vikebygd ved kommunevalet.  Han stifta seinare lokallag for partiet Venstre.  Dominikus Nagell Bjordal sat som ordførar for Ølen kommune i totalt 16 år, med eit avbrekk på ein periode. I denne tida sette han Ølen kommune på kartet.  Idébanken som han tok initiativ til var kjend over heile landet.  Han stod også i bresjen for å få etablert Ølen Vidaregåande skule og for at kommunen skulle overflyttast til Rogaland fylke.  Ein føresetnad for den samanslutninga med Vindafjord til den nye Vindafjord kommune, som han ivra for.

Dominikus Nagell Bjordal er ennå aktiv i politikken, men dei seinare åra har dette vore Bjordalstunetfor Senterpartiet.  Han var varamann til Stortinget i perioden 1981 til 1985. Etter at han i førre periode vart leiar i kommunen sitt eldreråd, vart han ofte omtala som eldregeneralen.  Ein mann som hadde mange gode innspel om saker som var viktige for eldre i Vindafjord.

Gratulerer med dagen.
Nå vil vi nytte høvet til å gratulere han med den runde dagen.  Ein dag borna hans hadde regien på og der det vart feira med ope hus og mange gjester, både familie og bygdefolk.

Dominikus takkar også for ei god webside om Vikebygd.  - Det er den sida eg er mest inne på, fortel han og peikar på kor viktig det er å vinkla saker positivt.  Han fortel m.a. om ein gong han sa til rådmannen at han ville ta turen heim til ein av dei som hadde vore aktive og bidrege mykje for lokalsamfunnet.  Bjordal gjekk turen med blomar til ein overraska mann. 
- Kunne det han hadde gjort vera noko viktig? Men rosen gjorde at han var endå ivrigare etterpå i si deltaking lokalt.

Så må vi også kunna takka Dominikus Nagel Bjordal ein flott innsats som mange set stor pris på.  Vi vonar han får helse til å vera aktiv i mange år ennå.

 

 
 

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2013 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

Dominikus runda 80 år
Kongegrava ved Trodlanibbo
Konsert med Tom Roger
Vikebygdfestivalen
Loppis for Bygdahuset
Vintergrøne planter skada
Vikestølsmøtet
Kystkultur i Vikebygd
Ny turløype i Vikebygd
Dugnad i båthamna
Hagen på Dommarsnes
Kveldssol over fjorden
163.500 kr til lag i bygda
Skadeverk på skulen
Salmekveld i kyrkja
Nasjonaldagen
Konfirmasjonen
Salmedugnad
Grendautvalet vil ha veg
Vikesprinten
Bygdebok for Vikebygd
Vikeputten2013
Litt frå Idrettslaget
Fjellturar
April - då våren kom
Sommartid
Bibliotek og Sjoarakademi
Fjellturar i Vikebygd
Nyopning av Landhandelen
Graut og basar på bedehuset
Vikebygd i mars
4H Storkurs
Tilsetjingsgudsteneste
Speidarfesten
Endringar i kyrkja
Dugnad opnar opp bygda
Vinter og snø i Vikebygd
Jon Ådnøy vert sokneprest
Ungd. Kulturmønstring
Brende opp jula
Vinter med is og uvêr
Nytt prosti - ny prest
Heile ÅRET 2013
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 112. Vikestølsmøtet 2012 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012
2013

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland

Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. p;

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg