Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Til hovudsida

TV-Innsamlingsaksjon 2013

Sida er sist endra 21. okt. 2013

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 

 
Landsomfattande innsamlingsaksjon
I Vikebygd kom det inn beint 19.000 kroner
av Steinar Skartland, 20. oktober 2013

Les meir om aksjonen her

 

 

 

Søndag 20. oktober
gjekk åtte Vikebuar i aktivitet med bøsser og banka på dørene. 

I Vikebygd var bøsseberarar under leiing av Jone Bjerga, som er med i den kommunale innsamlingskomiteen i Vindafjord.  Innsamlinga starta klokka 15:00 og dei fleste bruka mellom ein og to timar.  Klokka 18:00 opna SR-Bank sine lokalar i Ølen der lokaleleiarane kunne levera dei plomberte bøssene. 

Totalt kunne ein her telja opp kr 317.685 i bøssene frå heile kommunen.  I tillegg ga kommunen kr 15.000,
Vindafjord Arbeidsgjevarforum kr 47.000,
Nedre Vats Helselag kr 5.000, og Vats Pensjonistlag kr 2.500.
Samla utgjer dette kr 387.185,-.  Resultatet er eit rekordstort beløp i Vindafjord som syner at folk har tykt godt om formålet til Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

Innsamla over 1/2 million i Vindafjord
I tillegg til det som er samla inn ovanfor, kom det inn 113.575,- frå dei som har ringt inn eller sendt direkte på giro.  Til saman er det i Vindafjord kome inn eit rekordstort beløp på
kr 500.760,-.  Dette er kjempebra.  Tusen takk til alle som bidrog.
Les om TV-Aksjon 2013

På bygdene fordelte det seg slik:
 
Bygd Innsamla i 2012 Innsamla i 2013
Imsland 8 838,00 13 773,00
Vikedal 26 190,50 37 025,00
Sandeid 30 351,00 35 534,00
Vats 40 171,00 54 845,00
Skjold 46 664,00 46 385,00
Ølen 40 876,50 52 522,00
Ølensvåg 23 792,50 34 379,00
Bjoa 20 149,00 24 222,00
Vikebygd 21 272,00 19 000,00
     
Sum 258 304,50 317 685,00
Kommunen 15 000,00 15 000,00
Org./Næringsliv   54 500,00

I Skjold var det heile 20 bøsseberar og i Vats var det 17.  Totalt var det omlag 125 bøsseberar ute i bygdene i Vindafjord.

I banken vart setlane sortert i bunkar med kvar type.  Resten av oppteljinga stod maskiner for, som i løpet av sekundar kunne visa kva som var i kvart pengebunke. Noko tilsette i banken tok seg av.  Myntane hadde si eiga maskin.

Formannskapet i Vindafjord kommune bevilga
kr 15.000,- som kommunen sitt bidrag. 

Øystein Kalstveit var bøsseberar på øvre sida av vegen frå Rossabø til Solheim i Austrheimsbygda.  - Fint å vere med på Tv-aksjonen! seier han på Facebook etterpå.

Les også om innsamlinga i 2012.
 
Les meir om innsamlinga 2013 her

 
 

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2013 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

TV-innsamlingsaksjon
Badmintongruppe starta
Minnestøtta er pussa opp
Tur til Sætrefjellet
Tur til Trodlafjellet
Sikrare veg til Vikebygd
Hausttakkefest og jubileum
Opning av Trimparken
Aktivitetsdagen
Vikestølsmarsjen
Nye vegnamn
Smeden besøkte kyrkja
Trimpark i sentrum
Smeden besøkte kyrkja
Juli-august diverse
Dominikus runda 80 år
Kongegrava ved Trodlanibbo
Konsert med Tom Roger
Vikebygdfestivalen
Loppis for Bygdahuset
Vintergrøne planter skada
Vikestølsmøtet
Kystkultur i Vikebygd
Ny turløype i Vikebygd
Dugnad i båthamna
Hagen på Dommarsnes
Kveldssol over fjorden
163.500 kr til lag i bygda
Skadeverk på skulen
Salmekveld i kyrkja
Nasjonaldagen
Konfirmasjonen
Salmedugnad
Grendautvalet vil ha veg
Vikesprinten
Bygdebok for Vikebygd
Vikeputten2013
Litt frå Idrettslaget
Fjellturar
April - då våren kom
Sommartid
Bibliotek og Sjoarakademi
Fjellturar i Vikebygd
Nyopning av Landhandelen
Graut og basar på bedehuset
Vikebygd i mars
4H Storkurs
Tilsetjingsgudsteneste
Speidarfesten
Endringar i kyrkja
Dugnad opnar opp bygda
Vinter og snø i Vikebygd
Jon Ådnøy vert sokneprest
Ungd. Kulturmønstring
Brende opp jula
Vinter med is og uvêr
Nytt prosti - ny prest
Heile ÅRET 2013
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 112. Vikestølsmøtet 2012 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012
2013

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland

Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. p;

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg