Klikk her og gå til framsida

 

Turen til Murmansk i Russland

Sida er sist endra 9. juli 2014

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball

Lokale Bedrifter

Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 
Tradisjonsrikt fjellstemne 6. juli 2014
Vikestølsmøte
av Steinar Skartland, 9.7.2014
Endre Stople leia ettermiddagsmøtet kl 14:00 der han også hadde andakt.

Søndag 6. juli låg skodda heilt ned mot fjellfoten.  Sekken vart pakka.  hadde jo tillyst møte på Vikestølen klokka 12:00.  Mon tru om det var nokon som våga seg til fjells i slikt eit ver?

Sakte letta skodda.  Og då vi kom til fjells var det jammen skoddefritt.  Utpå dagen kom det endå til ei opning i skydekket og sola kom fram.  Trass i at mange nok var skremde av skodda, var det likevel 14 sjeler som våga seg opp til stølen.

Endre Stople leia ettermiddagsmøte der han heldt andakt
 
 

Langt frå så mange som ein brukar å vera, men tradisjonen stod ved lag også på det 114. året med Vikestølsmøte på terrassen og benkene utanfor hytta.  Trong ikkje ta ut plaststolane i år, men vi satsar på sol neste år.

Dei starta i året 1900 som felles møte for folket i kyrkjesoknene Vikebygd, Bjoa, Ølen, Vats og Skjold og har halde fram årleg etter dette. Møta er sjølvsagt for alle som vil delta, uansett kor dei kjem frå.

Endre Stople

I tråd med den 114. årlege tradisjonen vart det også denne sommaren invitert til stemne på Vikestølen, søndag 6. juli. Hovudmøtet var klokka 12:00, der Steinar Skartland tala i år. Møtet vart leia av Olav Granberg. Som tradisjonen vart det også ei møtestund kl 14:00.  Denne vart leia av Endre Stople.

Det er god gangveg frå Vikebygd (fem kvarter) og frå Eikås på Bjoa (tre kvarter). For dei som ikkje har klarer turen på eigne føter er det planlagt skyss (kontakt då Endre Stople tlf 901 91 099).  Skulle det verta regn blir møtet inne i hytta.

Det første lekmannsmøtet vart halde i år 1900 der kristenfolket i dei fem kyrkjesokna: Ølen, Bjoa, Vikebygd, Skjold og Vats samlast til felles stemnemøte på Vikestølen. Seinare har dette halde fram årleg. Eit styre med representant frå kvar av desse bygdene står ansvarleg og inviterer til fjellstemne.  I dette styret set nå:  Hans Asbjørn Aasbø (Bjoa), Steinar Skartland (Vikebygd), Olav Granberg (Ølen), Endre Stople (Skjold) og Jørgen Landa (Vats).   Eit mannsdominert styre, men ein skulle gjerne hatt med også damer her.  Mellom dei som møter fram er det unge og gamle, kvinner og menn, born, ungdom og vaksne. 

Les her historia om 114 år med Vikestølsmøte

 

 

Tropenetter i Vikebygd andre veka av juli
Natt til torsdag og fredag er det meldt om temperaturar over 20 grader gjennom heile nettene. Fredag ettermiddag kan det skya til, likevel er det mulig at termometeret vil halde seg over 20 talet også gjennom den natta.

Nyt det så lenge det varer.  Det kjem tids nok regn :)

 

Likar du Vikebygd.org?

Følg gjerne med på Twitter
 
 

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2014 ser du her.

Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
Fotoalbum frå kvelden
ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

Murmansk reise
Vikestølsmøte 6.7.
Sankt Hans-feiringa
Strandloppis
Diverse frå mai-Juni
Speidarane i Vikebygd
17. mai 2014 i Vikebygd
Brot i Landbruksforhandlingane
Tildeling frå Bakkevig's fond
Vikesprinten 3.5.
Fjelltur på stiar i Vikebygd
Samanslåing av kyrkjesokn?
Vikeputten 2014
April
Utviding av gardsbruk
Bondevenner 2014
Tindelandsnaturen
Veg mellom Lio1 og Lio2
Skulen sin Kulturettermiddag
Mura trinn i Glommeskar
Folketalsutviklinga
Dåpsskulen
Språket vårt
Bryggjebakken og båthamna
Kvinner i Vikebygd 1946
Husmorlager anno 1935
Vegard vidare i N. Talenter
Skjold og Vikebygd eit sokn
Speidarfest og nutafantar
Tilbakeslag for Vossaplasset
Stimerking i Vikefjella
Idrettslaget
Kyrkjesundag 19.1.
Uvêr og storm
Juletrebrenning
Grasrotandelen
Nyttårsfest
Godt Nytt År
Jubilanten Per Dommersnes
Årets Vikebu kåra
Heile ÅRET 2013

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 113. Vikestølsmøtet 2013 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013
2014

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland

Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. p;

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg