Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Lokale tenester

Vikebygd nytt:

vikebygd.org

Finn: TAXI eller FRISØR

ORD FOR DAGEN     Skulekalenderen 2011-2012.     Vêrvarsling  Søndagstipset

Sida er sist endra 25. okt. 2012

 

Innsamling til Open Heart og fattige i Ukraina

 
VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Klikk på plakaten over for
å sjå den i stort format

Innsamling til Ukraina - Open Heart
1090 sekker på bilen frå Vindafjord

(25.10.2012 Berit&SteinarS) Vogntog som lastar sekker med brukte klede utanfor bedehuset i Vikebygd, har vorte ein årviss tradisjon.  Brita Laugaland er den lokale eldsjela som utfordra folk til å sjekka garderobeskåpet og fylla sekker som Halvard Hasseløy og organisasjonen Open Heart Ukraina skal få dela ut til fattige og trengjande i Ukraina. Frå Vikebygd, Skjold og Vats fekk dei med 1090 fulle sekker.
Klar for avgang med 1090 sekker til Ukraina  
Skapet på semihengaren var fullt med 1090 sekker, fylt med klede som skal varme trengjande.

Open Heart driv eit omfattande arbeid mellom gatebarn i Ukraina. Dei har eigne gatebarnsentre i Kiev og på Krimhalvøya.

I fjølge offisielle statistikkar finnes ca. 100.000 gatebarn i hele Ukraina. Open Heart sine barneheimar og gatebarnsentre gir skadde barn, ein ny start. Dei er ikkje berre svoltne, men oppveksten i naud og fattigdom, med alkohol-iserte foreldre, utan kjærleik og omsorg, med misbruk og mishandling, har gitt borna store indre skader. Open Heart sine gatebarnsentre og barneheimar tar til ei kvar tid hand om ca. 500 born. Dyktig personale, med kjærleik nok for kvart einskild barn, lokkar fram smilet og leiken i tidligare triste og tomme blikk.
 

  FAKTA om Open Heart
(Henta frå nettsidene til organisasjonen)
 
Open Heart er ei humanitær stifting som vert driven på eit kristent grunnlag.

Frivillige gåver frå enkelt personar og frå næringslivet gjer det mulig for dei å oppretthalde ein stor aktivitet.

650.000 menneskjer fekk hjelp gjennom deira arbeid førre året.

Stiftinga har eit styre med 5 kvalifiserte medlemmer.

Dei nyttar ein anerkjent, registert rekneskapsførar og ein autorisert revisor.

Stiftinga er godkjent med muligheit for gjevarane å nytta skattefrådrag på sjølvmeldinga.  Les meir HER

Då 220 sekker var borne ut av bedehuset og stue inn i hengaren, var det mest heilt fullt.  På førehand var det henta 220 sekker i Skjold og ca 650 i Vats. 

Hallvard Hasseløy, her saman med Ingeborg Vågen- I juni i år var det allereie sendt 340 sekker frå Vats på ein annan tur, kunne Ingeborg Vågen fortelje. I Vats samlar dei inn klede heile året, og Hallvard Hasseløy med sine ukrainske hjelparar sørgjer for å få dette trygt fram.  Ingeborg og Gudvin Vågen var med til Ukraina i sommar og såg med eigne auge at hjelpa kom fram.
- Alt kjem fram til dei som treng det, og ingen ting blir solgt, fortalde dei.

Open Heart Ukraina driv fleire barneheimar med midlar dei samlar inn.  Frakta av sekkene til Ukraina betaler dei som gir.  Saman med kvar sekk leverer dei 50 kroner.  Overskottet frå dette og innsamlingar på bedehusa går til hjelpearbeidet elles.  Sjølv har Hallvard Hasseløy halde på med dette arbeidet i 30 år.


Hallvard Hasseløy og Brita Laugaland saman med to av dei Ukrainske hjelparane.

Les meir om Open Heart Ukraina

(Les også om innsamling tidlegare år: 2009

 

Vinteren er her!
Tett snøvær og kvite bakkar torsdag kveld

(25.10.12 SteinarS) Det var kaldt heile dagen, men utpå kvelden sette snøværet inn for fullt.  Fram mot midnatt snøa det tett og bakkane vart kvite, som her på Skartland.
Tett snøvær torsdag kveld, 25.10.2012

Snøen vart liggjande nokre dagar og med fleire netter med nattefrost.  Det er tid for å ta på vinterdekk på bilane.  Men som vanleg kom mildvêret etter ei veke med store mengder regn. Samtidig kom det store snømengder i Odda, Røldal og innlandet. Dette førte til at alpinanlegg og skiturar fekk ein tidleg oppstart i år.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2012 ser du her.


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

Frå tidlegare

Hardhausen
Fotballfesten
Open Heart Ukraina
TV-Innsamlingsaksjon
Ope møte/val på Grendautval
Grendautval framlegg, tiltak
Ny grunnordning i kyrkja
Kyrkjekonserten
Kvinneforeining
Sprell levande
Kyrkjejubileum
Fv 734 Vikebygd-Isvik
Aktivitetsdagen med idrett
Vikestølsmarsjen 2.9.12
Tur til Trodlafjellet
Hagl og snø i slutten av juli
Galleri Vik med ny utstilling
Vikebygdfestivalen
Fjelltur
Vikestølsmøtet 8.juli
KFUK-M Krinsleir i Vats
St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.12
Galleri Vik stiller ut
Hårfagrerittet 2012
Tur til Langåsdalen
17. mai feiringa
Konfirmasjon
700 born på Vikeputten
Kalking med helikopter
Vikebuen med hjartestartar
Turar i Vikebygd
Rivinga av skulen
Årsmøte i Idrettslaget
Speidarbasaren
Digitale politikarar
Vekst i Laurdagsklubben
Idrettslaget får midlar
Gamle Skulen si framtid
Nyttårsfeiring
Full kyrkje på juleafta
Ljosmessa i kyrkja
Opning av leikeplassen i Lio
Prisar og stipend i kommunen
Desember og julebord
Framleis butikk i bygda
Tenning av lys på julegrana
Julemesse med fullt hus
19 nye tomter på Liofeltet
Globalaksjonen 9.11.2011
Konsert i Skjold Kyrkje
Klokkargarden butikk
Krinsmeister og Fotballfest
Inspirasjon til trusopplæring
50-års jubileum
Bedehus og basar
Kyrkjevalet
Kommunestyrevalet
Frå ÅRET 2011
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 111. Vikestølsmøtet 2011 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org