Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Lokale tenester

Vikebygd nytt:

vikebygd.org

Finn: TAXI eller FRISØR

ORD FOR DAGEN     Skulekalenderen 2011-2012.     Vêrvarsling  Søndagstipset

Sida er sist endra 8. sept. 2012

Lokale websider

Fylkesveg 734 Isvik - Vikebygd

Les også:

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd
Fv. 734 Isvik - Vikebygd
Fylkesvegen ikkje med i transport og arealplan for Haugalandet

(11.9.12 SteinarS)  SISTE NYTT:
Kommunestyret hadde møte 11. september og stadfesta her vedtaket frå sist, der det vert sett krav til at vegen FV734 Vikebygd - Isvik vert med i reisetrafikk utgreiinga for Haugalandet, for at kommunen skal betale støtte til prosjektet.
--------------------

(4.9.12 SteinarSkartland)  Rogaland Fylkeskommune utfører utgreiingar i samband med transport og arealplan for Haugalandet, og søkte kommunane om delfinansiering.  Her var Fv. 734 Isvik - Vikebygd ikkje med i planane.  Eit samrøystes kommunestyre vedtok å løyva inntil kr 90.000 til medfinansiering av transportutgreingane, under føresetnad av at fylgjande fylkesvegar var med:  FV 46 Knapphus-Ropeid, FV514 Sandeid-Ølen, FV543 Ølensvåg-Utbjoa og FV734 Isvik-Vikebygd.

Ein sakshandsamar i fylket valde å sjå bort frå dette vedtaket i Vindafjord, og svarar tilbake: "Når det gjelder Isvik-Vikebygd, ble det ikke akseptert å gjøre en analyse på samme nivå som for de øvrige fylkesvegene nevnt i kommunens vedtak."

Fylkeskommunen søkjer derfor på ny om delfinansiering av prosjektet.  Då saka nyleg var oppe til ny handsaming i Formannskapet, vart det her gjort nytt og samrøystes vedtak, etter framlegg frå underteikna: "Vindafjord kommune opprettheld det samrøystes vedtaket som vart gjort i KS sak 046/11.  Kommunestyret oppmodar om at streknigsanalysen blir gjennomført."  (M.a.o ligg dette som ein føresetnad for å betale ut støtta).

Så skal saka opp igjen til handsaming i kommunestyret tysdag 11. sept.

Vi har venta på utbetring av denne vegen i mange år, noko som blir utsett gong på gong. Denne saka er ikkje ei sak om oppstart av utbetring, men eit forhold som føyer seg inn i fleire hendingar der vegutbetringa let venta på seg.  Denne vegen som knyter saman fleire bygder er viktig.  Ikkje berre for dei som bur i bygda men for utnytting av industrifeltet med djupvasskai, og etablering av arbeidsplassar her.  Grendautvalet i Vikebygd har gjort målingar som dokumenterer det høge trafikktalet som omfattar både jobbpendlarar, ferjetrafikk, køyring til ei stor mengd fritidsbustader, godstrafikk, tømmertransport osb. Det virkar ikkje som om Fylkeskommunen har oppdaga den verdi som denne vegen har.  Ein betre veg vil også føre til at fleire ser mon i dei 19 bustadtomtene som nå vert gjort klare midt i bygda.

 

 
 
 
 
 
 
 

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2012 ser du her.


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

Frå tidlegare

Fv 734 Vikebygd-Isvik
Aktivitetsdagen med idrett
Vikestølsmarsjen 2.9.12
Tur til Trodlafjellet
Hagl og snø i slutten av juli
Galleri Vik med ny utstilling
Vikebygdfestivalen
Fjelltur
Vikestølsmøtet 8.juli
KFUK-M Krinsleir i Vats
St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.12
Galleri Vik stiller ut
Hårfagrerittet 2012
Tur til Langåsdalen
17. mai feiringa
Konfirmasjon
700 born på Vikeputten
Kalking med helikopter
Vikebuen med hjartestartar
Turar i Vikebygd
Rivinga av skulen
Årsmøte i Idrettslaget
Speidarbasaren
Digitale politikarar
Vekst i Laurdagsklubben
Idrettslaget får midlar
Gamle Skulen si framtid
Nyttårsfeiring
Full kyrkje på juleafta
Ljosmessa i kyrkja
Opning av leikeplassen i Lio
Prisar og stipend i kommunen
Desember og julebord
Framleis butikk i bygda
Tenning av lys på julegrana
Julemesse med fullt hus
19 nye tomter på Liofeltet
Globalaksjonen 9.11.2011
Konsert i Skjold Kyrkje
Klokkargarden butikk
Krinsmeister og Fotballfest
Inspirasjon til trusopplæring
50-års jubileum
Bedehus og basar
Kyrkjevalet
Kommunestyrevalet
Frå ÅRET 2011
 

Vikebygd i Media:

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo:

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 111. Vikestølsmøtet 2011 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie:

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org