Vikebygd

 

Diverse som skjer i 2014

Sida er sist endra 11. januar 2014

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball

Lokale Bedrifter

Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 

ONSDAGS-BIBLIOTEKET i ØLEN
8. januar kl.12 - 13:30
   Barn og foreldre er velkomne til å kikka og lesa i bøker,
   spela spel, prata med andre …..
8. januar kl.12:30
   ”Eventyr frå verda vide”,  ved elevar i vaksenopplæringa.
Gratis inngang.   
Sjå Plakaten her. 

Nyttårskonsert
SJOAR-AKADEMIET
8. januar kl. 19:00
- ca kl. 20.30
-klassisk, tradisjonsmusikk, jazz mm med
elevar og lærarar i Vindafjord kulturskule.
Inngang konserten: kr 50,- / 20,- under 16 år

 


Norsk Tipping
Grasrotandel ga Idrettslaget kr 40.562 i 2013
av Steinar Skartland, 12.1.2014 

Klikk her og les meirVikebygd Idrettslag er det einaste laget i bygda som mottek midlar frå grasrotandelen.  I slutten av 2013 var det 131 spelarar hos Norsk Tipping som hadde registrert seg slik at av ein del av det dei spelar for går til Vikebygd Idrettslag.  Frå ordninga vart oppretta i 2009 har dette tilført vårt lokale idrettslag heile kr 178.573 kroner.  Derav kr 40.562 i året 2013.

Andre lokale lag som får grasrotmidlar 2013 er m.a. Idrettslaget Skjoldar: kr 50.662, Ølen Idr.lag: kr 63.372,
Bjoa Idr.lag: kr 15.223 og Vindafjord Idr.lag kr 45.613.
Tala er henta frå Norsk Tipping, Hamar, sin statistikk på internett.

Norsk Tipping informerer:
Heile 339 millionar kroner blei i 2013 generert gjennom Grasrotandelen, og det er over 846 000 spelarar som er grasrotgjevarar. Grasrotmidlane har blitt eit viktig og kjærkomme bidrag for mottakarane, og midlane blir nytta til å oppfylle små og store draumar i heile vårt langstrakte land.

Sjå meir på www.norsk-tipping.no eller
www.grasrotandelen.no
 
 

 

Likar du Vikebygd.org?

Følg gjerne med på Twitter
 
 

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2013 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

Juletrebrenning
Grasrotandelen 2013
Nyttårsfest
Godt Nytt År
Jul i Vikebygd 2013
Lysmessa 15.12.13
Jubilanten Per Dommersnes
Vinter i Vikebygd
Julemessa 2013
Årets Vikebu kåra
Tenning av julegrana
Heile ÅRET 2013
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 112. Vikestølsmøtet 2012 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012
2013

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland

Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. p;

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg