Klikk her og gå til framsida

Vikebygd

2014

Sida er sist endra 30.aug. 2014

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball

Lokale Bedrifter

Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 
Kan supermånen gi auka risiko for jordskjelv og vulkanutbrot?
Supermåne og vulkanutbrot

av Steinar Skartland 9.8.14, endra 30.8.2014

Fullmånen 12. juli, 10. august og 9. september 2014, er såkalla supermåne. M.a. var den synleg søndag kveld 10. august, kl 20:10
. Supermåne betyr at den er svært nær jorda og ser derfor større ut enn vanleg.

Klikk om du vil sjå eit støre bilde
Ein «supermåne» er eit samantreff av ein fullmåne (eller nymåne) med den minste avstanden mellom Jorda og månen i sistnemnde sin elliptiske bane. Denne avstanden er også kjend som apsis. 

Supermåne kunne sjåast den 12. juli i år.   I tillegg til den 10. august får vi også supermåne den 9. september Les meir om månefasane.

Du kan også sjå ei samling fantastiske bilete av supermåne (BA) 

Supermåne, jordskjelv og vulkanutbrot
Samanhengen mellom månen og oseaniske tidevann - og tidevann som følje av jordskorpa - har ført til påstandar om at supermånen kan vera knytt til auka risiko for hendingar som jordskjelv og vulkanutbrot (ikkje tilstr.bevist). Kjelde:  Wikipedia
 

Så kan ein undra seg over at eit vulkanutbrot på Island vart utløyst i denne perioden i august.

Vulkanutbrot nær Dyngjujokull på Island
Kjelde: Dagbladet Nyheiter 29.8.2014
Det er registrert eit vulkanutbrot nær Dyngjujokull. Advarselen for luftfarten er heva til rødt, men ingen vulkansk oske er blitt oppdaga, opplyser islandske myndigheiter, ifølge Reuters. Det strøymer lava ut frå sprekkene i jordskorpa, som er på ca 1 km lengde, men dette er ikkje eit utbrot som dei trur vil føra til store oskemengder.

Dyngjujokull ligg i nærleiken av Bardarbunga.
Bardabunga er Islands nest største vulkan - og det har vore stor seismisk aktivitet i området den siste tida, noko som gjer at ekspertar trur at eit stort utbrot kan komme snart. Vulkanen ligg under Vatnajökull - sørvest på Island. Den er største isbreen i Europa og dekkjer ei rekkje vulkanar. 

 
 

Likar du Vikebygd.org?g?

Følg gjerne med på Twitter
 
 

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2014 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
Fotoalbum frå kvelden
ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

Heidra for idrettsinnsats
Ekstremvêret Lena
Vikebygd-Bjoa 5-2
Supermånen i 2014
På leit etter røter på Fossel
Speidarane på leir i Asker
Stiar merka i fjellet av Roald
Speidarar på Landsleir
Vikebygdfestivalen 19.7.
Radio 102 show frå Plasset
Murmansk reise
Vikestølsmøte 6.7.
Ny Olalihytte opna
Sankt Hans-feiringa
Strandloppis
Diverse frå mai-Juni
Speidarane i Vikebygd
17. mai 2014 i Vikebygd
Brot i Landbruksforhandlingane
Tildeling frå Bakkevig's fond
Vikesprinten 3.5.
Fjelltur på stiar i Vikebygd
Samanslåing av kyrkjesokn?
Vikeputten 2014
Litt frå April
Utviding av gardsbruk
Bondevenner 2014
Tindelandsnaturen
Veg mellom Lio1 og Lio2
Skulen sin Kulturettermiddag
Mura trinn i Glommeskar
Folketalsutviklinga
Dåpsskulen
Språket vårt
Bryggjebakken og båthamna
Kvinner i Vikebygd 1946
Husmorlager anno 1935
Vegard vidare i N. Talenter
Skjold og Vikebygd eit sokn
Speidarfest og nutafantar
Tilbakeslag for Vossaplasset
Stimerking i Vikefjella
Idrettslaget
Kyrkjesundag 19.1.
Uvêr og storm
Juletrebrenning
Grasrotandelen
Nyttårsfest
Godt Nytt År
Jubilanten Per Dommersnes
Årets Vikebu kåra
Heile ÅRET 2013

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 113. Vikestølsmøtet 2013 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013
2014
kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  
Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.
Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD.

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg