Godt Nytt År i Vikebygd

 

På stiar i fjellet i Vikebygd

Sida er sist endra 1. mai 2014

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball

Lokale Bedrifter

Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 

Mange til fjells på 1. mai
I Roald sine fotspor

av Steinar Skartland 1.5.2014

Det var bratt oppover Glommeskar.  Det visste eg.  Men den nye løypa måtte prøvast.  Imponerande arbeid som er gjort med å rydde sti, merke, skilte og ikkje minst sikre løypa.  Mange stader var det festa tau med knutar på som turgåarane kunne halda seg i.  Utsikten var svært god i solskinnet og rettferdiggjorde ein del pausar.  Det trongst. Har nok ikkje like god kondis som den karen som har mura trinn oppover brattaste Glommeskaret.


 

Fleire stader er sett opp skilt kor vegen går.  På dei er det ikkje nytta spikar, men trenaglar. Andre stader er sett og skilt med tekst som fortel om staden eller hendingar knytt til den.

Langs stiane stod avbarka stavar, raudmåla i toppen, og synte vegen
 


Oppe på sjølvaste Dyraskorfjellet har Roald mura opp ein stor og solid varde.  Inni ligg ei bok der turgåarar kan skriva seg inn.  Her var det komne fleire namn også på denne dagen, og i alt var det 83 signaturar fram til nå. 

Løypa er nå godt merka både opp til Glommeskar til Dyraskorfjellet og sør til Trodlanibba.  Herfrå kan ein gå vidare til Trollafjellet eller ned den gamle stien og tilbake til Bygdahuset på Veastad. I boka på Trodlanibba var det heile 17 som hadde notert seg inn på 1. mai.  Kanskje ikkje like tett som i eit 1. mai-tog, men positivt at mange nyttar naturen og stiane som er tilrettelagt her i fjella.

Les meir om stiane her

 


Frå FacebookMange gjekk til fjells i påsken
UT PÅ TUR

Av Steinar Skartland 23.4.2014

Svært mange nytta det fine vêret i påsken til å ta fjellturar opp til nutane i Vikebygd.  På Såta er alt talet på namn i boka langt over hundre.  Den nye stien som Roald Årvik laga og merka opp Glommeskar til Dyraskorfjellet vart også flittig brukt desse dagane.

Bildet til høgre er frå Glommeskar, tatt av Kåre Skartland som var ein av mange som gjekk turen opp skaret.  link.

Nutaturar og merka stiar
Nå er speidarane sine nutakassar på plass på alle 6 fjelltoppar i Vikebygd.
Sjekk kor dei er, klikk her.

Roald Årvik har vore aktiv og merka mange nye stiar.  Les meir om det på:
Sti er merka mellom Børkjelandsskar og Longavatnet
Murte trappetrinn opp Glommeskar, til Dyraskorfjell og Trodlanibba

I alle bygdene i Vindafjord er det sett opp turmål:
Ut på tur i Vindafjord 

Vindafjord har i fleire år arrangert "Ut på tur i Vindafjord". Frå midten av april til midten av oktober heng det ute postkassar, med bok og kodeord, på 9 ulike turmål i kommunen, ein tur i kvar bygd. I tillegg til desse er det også 7 turar for dei som ønskjer ein lettare variant eller som har behov for å kome seg fram med f.eks. rullestol eller barnevogn. Dersom ein i løpet av sommarhalvåret har besøkt alle dei 9 utvelja turane, eller dei 7 tilrettelagte turane, kan ein velje å delta på trekning av gåvekort.

Du kan finne og laste ned turkart her
Vi ynskjer alle ein
Gledeleg Påske
 

 

Likar du Vikebygd.org?

Følg gjerne med på Twitter
 
 

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2014 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
Fotoalbum frå kvelden
ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

Fjelltur på stiar i Vikebygd
Samanslåing av kyrkjesokn?
Vikeputten 2014
April
Utviding av gardsbruk
Bondevenner 2014
Tindelandsnaturen
Veg mellom Lio1 og Lio2
Skulen sin Kulturettermiddag
Mura trinn i Glommeskar
Folketalsutviklinga
Dåpsskulen
Språket vårt
Bryggjebakken og båthamna
Kvinner i Vikebygd 1946
Husmorlager anno 1935
Vegard vidare i N. Talenter
Skjold og Vikebygd eit sokn
Speidarfest og nutafantar
Tilbakeslag for Vossaplasset
Stimerking i Vikefjella
Idrettslaget
Kyrkjesundag 19.1.
Uvêr og storm
Juletrebrenning
Grasrotandelen
Nyttårsfest
Godt Nytt År
Jul i Vikebygd 2013
Lysmessa 15.12.13
Jubilanten Per Dommersnes
Vinter i Vikebygd
Julemessa 2013
Årets Vikebu kåra
Tenning av julegrana
Heile ÅRET 2013
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 113. Vikestølsmøtet 2013 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013
2014

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland

Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. p;

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg