Klikk her og gå til framsida

Vikebygd

Vikebygd Motorbåtforening

Sida er sist endra 25. nov. 2014

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball

Lokale Bedrifter

Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 113. Vikestølsmøtet 2013 
Boka om Vikestølen på nett. 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 
 

Motorbåtforenga ber om dugnadsfolk til laurdag 29.11.
Skal leggje golv i våtromma

I ein e-post til medlemmane oppfordrar Roald Årvik snikkerkyndige om å stilla til dugnad for å leggja nytt golv i våtromma på klubbhuset.

- Nå går eg breitt ut og spør om nokon har muligheit på laurdag.  Vi treng 3-4 mann, skriv Roald og vonar han får med seg folk som likar dugnad og å jobbe i lag.

 


Vikebygd Motorbåtforening på dugnad  i klubbhuset
Byggjer sanitæranlegg ved båthamna
av Roald Årvik & Steinar Skartland 8.11.2014. Oppdat. 9.11.14
 
Fakta: Gjestehamner.
Prestabryggja:
Posisjon: N59 35.555
N - E005 34.934 E Vindafjord kommune, Ålfjorden.

Plassabakeriet gjestehamn: Posisjon: N59 34.600 N -
E005 34.967 E. Ålfjorden.

Les også her:
-Vikebygd Motorbåtforening
-Leiger Prestabryggja
-Formannskapet vedtar
-Avtalen
-Kart over kaien
-Dugnad 2014
-Dugnad 2013
-Dugnad 2011
-Ny webside 2013
-St.Hans 2014
-St.Hans 2012
-Trålar vart feriebåt

Medlemmer i båtforeninga var laurdag 8. november i full aktivitet med å fornya klubbhuset innvendig, til nytte for klubben og andre som vitjar båthamna. Planen er å verta ferdig før neste båtsesong.
 

Motorbåtforeninga leiger Prestabryggja i 40 år
Som nemnd tidlegare på Vikebygd.org så har Vikebygd Motorbåtforening fått ein 40 år lang avtale med kommunen om å disponera Prestabryggja og omkransande område. Det er ikkje det at Båtforeninga har eit stort behov for Prestabryggja, men dette er gjort for å sikra at området er tilgjengeleg og fritt for alle å ferdas der, bygdefolk og andre, nett som i dag.

 
Riv ned for å byggja opp nytt
 


Laurdag 8. november vart innreiing i klubbhuset reven ut på dugnad.

Dugnad med å rive innvendig i klubbhusetForutan å arbeida med å utvida moloen og leggja til rette for fleire båtplassar, så har båtforeninga sett i gong eit prosjekt som ein vonar også skal vera til nytte, ikkje berre for båtforeninga, men også for resten av bygda og andre som gjestar Vikebygd.

Dei sanitære forholda i klubbhuset har ikkje vore dei beste i dei seinare år, dusjen har og vore stengd i år. No skal alt dette renoveras, alt det gamle skal rivast, og det skal byggjast opp att 3 separate rom der kvart rom skal ha eigen inngang frå oppsida av klubbhuset. Dei nye romma vert eit kombinert dusj og vaskerom, handikapp/dame-toalett og herretoalett.

Veggene skal fornyastRomma skal få nye vegger, tak og golv, så då skal det bli meir hyggjeleg å sleppa ein promp om ein er trengd når ein er nede i båthavna.

Samstundes så vil det bli slått ut nokre vegger slik at møterommet i klubbhuset vert ein god del større, og ein skal ikkje sjå bort frå at det vert litt oppussing der og. Er det lag og organisasjonar i bygda som treng tak over hovudet i forbindelse med arrangement på Bryggjebakkjen, så er det råd å ta ein prat med båtforeninga, det hender jo at det kjem nokre dråpar på St. Hans.

Renoveringsarbeidet starta med ein dugnad laurdag 8.11, og no er det meste av det gamle reve ned og fjerna, me vonar å få dette ferdig i god tid før båt- og badesesongen

 

 
 

Tilbake til hovudsida


Likar du Vikebygd.org?

Følg gjerne med på Twitter

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2014 ser du her.

Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
Fotoalbum frå kvelden
ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

Fornyar klubbhuset i båthamna
Grunnlovsjubileet 5.11.
Nytt kjøkken og kafe
Mitt Fargerike Nabolag
Frukost & konsert på butikken
Tysvær Vepro steller graver
TV-aksjonen 2014
Veg til Vikestølen
Folketalet går ned
Tur til Longåsdalen
Oktober 2014
Fotballkampar i Vikebygd
Fairtrade kommunen markert
Aktivitetsdagen 20.9.
Sopp kurs 12-13. sept
Vikestølsmarsjen
Fv. 734 - Vikevegen
Friluftsrådet 30 år
Sjømannsmisjonen 150 år
Nytt kjøkken på Bygdahuset
Skulestart i Vikebygd
Heidra for idrettsinnsats
Ekstremvêret Lena
Vikebygd-Bjoa 5-2
Supermånen i 2014
På leit etter røter på Fossel
Speidarane på leir i Asker
Stiar merka i fjellet av Roald
Speidarar på Landsleir
Vikebygdfestivalen 19.7.
Radio 102 show frå Plasset
Murmansk reise
Vikestølsmøte 6.7.
Ny Olalihytte opna
Sankt Hans-feiringa
Strandloppis
Diverse frå mai-Juni
Speidarane i Vikebygd
17. mai 2014 i Vikebygd
Brot i Landbruksforhandlingane
Tildeling frå Bakkevig's fond
Vikesprinten 3.5.
Fjelltur på stiar i Vikebygd
Samanslåing av kyrkjesokn?
Vikeputten 2014
Litt frå April
Utviding av gardsbruk
Bondevenner 2014
Tindelandsnaturen
Veg mellom Lio1 og Lio2
Skulen sin Kulturettermiddag
Mura trinn i Glommeskar
Folketalsutviklinga
Dåpsskulen
Språket vårt
Bryggjebakken og båthamna
Kvinner i Vikebygd 1946
Husmorlager anno 1935
Vegard vidare i N. Talenter
Skjold og Vikebygd eit sokn
Speidarfest og nutafantar
Tilbakeslag for Vossaplasset
Stimerking i Vikefjella
Idrettslaget
Kyrkjesundag 19.1.
Uvêr og storm
Juletrebrenning
Grasrotandelen
Nyttårsfest
Godt Nytt År
Jubilanten Per Dommersnes
Årets Vikebu kåra
ÅRET 2014

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013
2014
kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  
Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.
Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD.

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg