Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen
Vikebygd ligg i Vindafjord Kommune på grensa mellom Rogaland og Hordaland. Her er ca 550 fastbuande (men i helgar og feriar kan talet mest dobla seg). - I sentrum ligg barneskule og butikken Vikebygd daglegvare kor det også er treningsstudio!  - Nede ved fjorden, kor det i gamald tid var bakeri, finn vi serveringsstaden "Plassabakeriet" kor folk kjem langvegs frå for å få oppleva maten og stemninga. Av og til fyrer eigarane opp i den gamle bakaromnen og lagar brød og boller som i tidlegare tider. I Juli kvart år vert Vikebygdfestivalen arrangert, -kombinert marknad og fiskefestival ved fjorden. - Like oppfor kaien ligg den kvite Kyrkja i bygda. Ofte vert ho kalla katedralen i kommunen. Ei vakker murkyrkje, den 5. i talet gjennom 800 år, omgitt av ein velsteld kyrkjegard. Vidare oppe ved hovudvegen ligg "Gamlatunet." I dette gamle restaurerte huset kan ein leige til selskap og servering med historisk sus. Om onsdagane er her ope bibliotek. - Sør i bygda, oppe på garden Bjordal, finn vi Bjordalstunet, ein stad både for kurs, selskap, overnatting og servering. - I fjella rundt bygda er det sett ut "nutakassar" der fjellvandrarane kan skriva seg inn. Det vankar diplom og merke til dei som tek turen innom alle kassane i sommarhalvåret. - Frå sentrum i bygda går også vegen opp til Vikestølen. Nå er her ein utfartsstad for alle som vil ut på tur. Anten det er til det årlege Vikestølsmøtet kvar sumar, eller Vikestølsmarsjen om hausten, eller kanhende ei friluftsgudsteneste? Også Arquebusmarsjen frå Eikås til Langåsdalen går via Vikestølen. Både skuleklassar, barnehage, speidarar og andre i grupper eller for seg sjølv, tek turen hit både titt og ofte, om dei har lyst på ein tur til fjels.- litt over ein time å gå på skogsvegen frå Vikebygd. Vil du oppleve meir av denne bygda? Ja, då får du ta ein tur då.
Lokale websider
VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
  BYGDA VÅR
Lag og foreiningar
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Bedrifter i Vikebygd
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd
Kultur - Historie
Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Vikestølen gjennom 100 år

Historiske kjelder
Historisk arkiv IKA-H
Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift

I Vindafjord er det to aktive utgjevarar av sogeblad.  Vindetreet vert gjeve ut i samarbeid mellom "Sandeid, Vikedal og Imsland sogelag", "Skjold og Vats sogelag" og "Vikebygd sogelag."  Her kan ein lese korleis det var i gamle dagar i bygdene våre.  Sogeskriftet kan ein få kjøpt  på Vikebygd Landhandel.

Bjoa, Ølensvåg og Ølen sogelag har sitt eige blad, kalla Segn og Soge.


Vikebygd nytt:
DET SKJEDDE I ÅRET 2013:
Her er meldingar som har vore lagde ut på vikebygd.org i år 2013


Grasrotandel ga Idrettslaget
kr 40.562 i 2013
av Steinar Skartland, 12.1.2014 


Les meir her

12.995 besøk på Vikebygd.org i desember 2013.
Gj.snitt 419 "visits" pr dag.

Totalt i heile året: 123.076 besøk og 3.347.356 treff på søk (Hits)

Svaner og romjulsidyll.
Namn i Vikebygd.

av Steinar S 28.12.13

LES MEIR HER 
 


Tradisjonar og Juletrefest
på bedehuset

av Steinar S 29.12.13 
Juletrefest på bedehuset før og nå.
 

Les meir her


Julefeiringa starta i kyrkja
Ei musikalsk oppleving i kyrkja
av Steinar Skartland, 24.12.2013 
Å starta julefeiringa med gudsteneste i Vikebygd kyrkje er noko spesielt.  At benkene vart fylte av 285 festkledde menneske som såg ut til å kosa seg - det talar for seg sjølv.
     Les meir her

Hus øydelagd av brann
Ein trist start på julefeiringa 
av Steinar Skartland, 23.12.2013
Heldigvis kom ingen til skade i brannen som totalt øydela eit bustadhus på Alne tidleg på morgonen litle julaftan.
 
Les meir her

Folk i Vikebygd mista straumen fredag 20.12.
Lynnedslag på Dommersnes
av Steinar Skartland, 21.12.2013

Les meir her


Frå Rebekka Alne: Bilete frå Vikestølen 1930Kjenner nokon igjen desse på biletet?
Bilete frå 1913:
Ungdommar på Vikestølen. 
av Rebekka Alne, 20.12.2013


Les meir her

Per Dommersnes 85 år
Musikkorpset gledde
ein overraska jubilant  
av Steinar Skartland 9.12.13

 


Snø, sol, storm og regn.  Vekslande vintervêr innleia desember. 
av Steinar S 7.12.13
 
Les meir her
 


Ei av dei 19 tomtene i Liofeltet
er seld

1.12.13
Les om tomtene her
 

Korpsmusikk, pølsegrilling,
fakkeltog og kafé

Konsert og tenning av julegran, 

av Steinar Skartland 29.11.2013; 
Foto:  Berit R. Skartland
 

Den indre sjømannsmisjon med
ELIESER 6
Kom til Haraldseidvågen

Ope skip med møter 4. og 5. des.
Tale og song ved Georg Kallevåg
og mannskapet.
Les om skipet her


Yngve i Vikebygd motorbåtforeining: 
Båtlaget med eiga webside  
Her skal det vera mulig å finna informasjon om foreininga og mellom anna priser, kontaktinformasjon og vedtekter
9.11.13
Les meir her


Over 300 innom vikebygd.org
- kvar dag!
    SS 9.11.2013 
2,8 millionar treff 10 første mnd i år,
over 1/2 million i september.
Les meir her

Utbetring av Vikevegen
"Ein merkedag i Vikebygd"
av Steinar Skartland 17.11.2013

Les meir her

Speidarane arrangerte
Fullt hus på Global Kafé
13. november

av Arne Tveit 13.11.2013  

Les meir her

Våt haust i Vikebygd
av Steinar Skartland 9.11.2013
 

Les meir herNi sprekingar på fjelltur 3. november
Hardhausen

3.11.2013 Øyvind Valen

Les meir her

Grendautvalet i møteTalar bygda si sak
Grendautval som set spor etter seg.
av Steinar Skartland 2.10.2013
Me lar oss imponere!
Les meir her


Astrid Mortveit  på 2. plass i Stjernåfinalen


av SteinarS 2.11.2013

Les heile artikkelen


Kystvaktskipet Tor
i Ålfjorden

21.10.2013

Les meir her


225 sekker på bedehuset 23.-24. okt.
Rekordinnsamling av
brukte klede til Ukraina

Over halv million i Vindafjord
av Steinar Skartland, 25.10.2013
Les meir her

Kystvaktskipet KV Tor deltok i bergingsaksjon
To båtar sokk ved kaiar i Vikebygd
av Steinar Skartland 21.10.2013

Les meir her


Grendautvalet jublar
Arbeidet med utbetring av Vike-vegen er i gang

av Steinar Skartland 22.10.2013

Etter fleire møter med politisk leiing i kommunen og synfaring saman med Statens Vegvesen, så er utbetringsarbeidet kome i gang.  Les meir her


Landsomfattande innsamlingsaksjon
I Vikebygd kom det inn beint 19.000
a
v Steinar Skartland, 20.10.2013

I heile kommunen kom inn over ein halv million.

Les meir her


Badminton i Vikebygd
– men berre for GØY!

av SS 20.10.2013

Ni spelarar møtte då Badmintongruppa
hadde si første samling. 

Les meir her


Vindafjord kommune.  Høyringssvar til plan for Fylkesvegane.
Endra prioritet for Vikevegen (Fv. 734)

av Steinar Skartland, 19. okt. 2013

Les saksdokumentet her.

Les Handlingsprogram for fylkesvegar.


Mange nyttar hausten til nutaturar. 
Sætrefjellet er ein av dei seks nutane. 
av Steinar 13.10.2013 

Les meir her


Haust i SkjeljavikaVakkert haustvêr
Mange nytta helga 11.-13. okt.
til tur i skog og mark 

av Steinar 13.10.2013

Les meir her

Minnestøtta ved kyrkja i Vikebygd
Minnestøtta har
fått oppfrisking

av Steinar Skartland 13.10.2013

Les artikkelen her


Gard og ætt i Vikebygd
Bygdebokarbeidet går framover
a
v Steinar 12.10.2013

Les meir her.

 

Trodlafjell 637 meter over havetFriluftsfolk på vandring til Trodlafjell
av Steinar Skartland, 6.10.2013

Les heile artikkelen her


Franz Lea orienterer vegvesenet og deltakarar på synfaringa.Synfaring på vegen med Statens Vegvesen,
kommunen og Grendautvalet
Ser etter løysingar i saman

av Steinar 30.9.2013


Les meir her 

Kongegrava (klikk for stort bilde)Når du går på turstiane
Lukk grindene etter deg
- det er kanskje dyr på beite.

Bønder har sett seg leie på at turgåarar let grindene stå opne og oppfordrar alle til å lukka grindene etter seg når dei er på tur.

Grendautvalet arbeider for

Lyssetjing langs gangsti
frå Lio til skulen. 
Les her.


Jubilantane 201350-års jubilantar

Jubilantane:  Åge Øvrevik, Stein Anton Hetland, Kitty Hjartnes Henjum, Johannes Børtveit og Gunnar Birkeland

Les meir her


Valresultat i Vikebygd og Vindafjord

I Vikebygd var frammøtet svært godt og enda på heile 82,3%. 
Les meir her

Sykkel og gangsti frå Isvik til Trovågsfeltet
SteinarS 21.8.2013

Les meir her


Grendautvalet tok saka
Kommunen var snar med å sikra muren ved skulen

1. sept. 13
Les meir her


Hausttakkefest i kyrkja

22. september 13
Les meir her


Basar på bedehuset

Store og små kjøpte lodd og kosa seg
på basar i gamald stil.

Les meir her


Stortingsvalet 9. sept
Les lokalt valresultat her

Trimparken
opna av ordførar og Fredrik i lag, onsdag 18.9.13
Elevrådsleiar Robert haldt takketale.
av Steinar Skartland

Les meir her


Bygdakoner frå Vikebygd
Kjenner du dei som er på bildet? 
Sendt inn av Rebekka Alne.  Publisert 14.9.2013
Rebekka Alne har sendt inn eit gammalt bilete frå før 1920 og lurer på om nokon kan finna ut kven dei er som biletet viser.

Les meir her

Vikevegen
av Steinar S, 21.9.13
Grendautvalet tar opp saka med kommunen for å få utbetring av farlege parti.

Les meir her

Blekksprut fanga
i Ålfjorden av Kennet og Jone. 
12. sept. 2013

Les om dette her

Vikebygd Idrettslag
Aktivitetsdag for heile familien 7.9.

av Berit og Steinar Skartland 9.9.13

T
riatlon med styltegang, 60 meters løp og sykling, var mellom aktivitetane på idrettsbanen, som samla born og vaksne saman til aktivitetsdag.
Les meir her

Vikestølsmarsjen 1.sept.

av Steinar Skartland 1.9.2013

Omlag 60 deltok trass i regn. God stemning med hestesko-kasting, premiering og mat. 

Les meir her


Trimpark på skuletomta
Treningsapparat på plass i friluft
Av Steinar S. 31.8.13
På tomta etter "Gamleskulen" er det montert trenings-apparat som kan nyttast av alle som. 

Les meir her.


NYE VEGNAMN I VIKEBYGD
av SteinarS 21.8.2013

Måndag 26. august gjorde Utval for Drift, utvikling og kultur endeleg vedtak på namna for kommune- og fylkesvegar i Vindafjord.   
Sakspapira finn du her: 
Fylkesvegane Kommunevegane. Kart over parsellane.

Les meir her


Kyrkja ikkje lengre synleg frå fjorden
av Steinar Skartland 11. august 2013
Då kyrkja vart bygde var det viktig at dei skulle sjåast frå sjøen.  Nå er trea og skogen tettvaksen og ein kan korkje sjå fjorden frå kyrkja, eller kyrkja frå fjorden.  På tide at trea vert tynna ut her? 
Les meir om dette her

Paul Magne StorebøLjosgloben
Smeden besøkte Vikebygd kyrkje
av: Steinar Skartland 11. aug 2013
 

Paul Magne Storebø er mannen som laga smijarns ljosgloben til Vikebygd kyrkje.

Les meir her

Ut på tur i Vikebygd:
Nymerka turløyper i skog og fjell.
av: Steinar Skartland 7. aug 2013
- Det er no merka sti i frå Såto til Trodlanibbo via Dyraskorvatnet og frå før ei ny turløype som Roald har kalla: Våbrekkeruta. 
Les artikkelen her
        Les også om Våbrekkeruta

Dominikus Bjordal fyller 80 år.Stor feiring på Bjordal
Dominikus Bjordal runda 80 år
Av Steinar Skartland 31. juli 2013
Gjennom 16 år var han ordførar i Ølen.  Bygde opp Bjordalstunet og er ennå aktiv med på mange frontar. 
 
Les meir her.

Sjømannsprest
Rune Birkeland 

av Steinar Skartland 20. juli 2013
Reiser ut igjen. I Vikebygd samla han gamle treting. Kan dette visast fram i eit lokalt museum? 
 
Les meir her

Kongegrava (klikk for stort bilde)Lokal historie eller segn?
Kongegrava ved Trodlanibbo

av Roald Årvik 28. juli 2013
På tur til nuten Trodlanibbo kan du sjå ein haug med steinar merka med skiltet: Kongegrava.

 
Les meir her


Tom Roger Aadland med sin fjerde konsert på Plasset
 
av Steinar Skartland 27. juli 2013 
Når Bjørn og Margareth arrangerer konsert med Tom Roger Aadland, fylles teltet både av bygdefolk og hyttefolk. 
Les meir her

Fiskefestival med boder og snurringarVikebygdfestival i strålande vêr
av Steinar Skartland 20. juli 2013. 

Det er ein tradisjon som samlar folk i sjøkanten til fiskekonkurranse, nysteikte snurringar, skalldyrbord, leiker og boder med handel.
Les meir her

LOPPEMARKED
TIL INNTEKT FOR BYGDAHUSET 

av Steinar Skartland 13.7.2013

Laurdag 13. juli var det loppemarked på Bryggje-bakken. Her var noko for ein kvar smak.
Les meir her

Den gamle skuletomta
Helsefremjande folketrim med treningsapparat ute
Av Steinar S. 12.7.13

Planane er klare for plassen der skulen stod tidlegare. Og arbeidet er i gong. 
- Me har kjøpt inn treningsapparat for 190.000 kroner, fortel Ola Harald Alne. 
Les meir her


Hengebru i ÅrvikNy hengebru på plass i Årvik
Av Steinar S. 5.7.13  
Ei gamald hengebru over elva som går frå Bruarvatnet og renn ut i Nordra Årvikehamn har lenge vore roten og farleg. Ein del naboar med eigedomar i dette området har gått saman og sett opp ei ny bru på dugnad. Den er kraftigare og har aluminiumsplater som gangbane.

Les meir her

Skada brakje i Vikefjella
Vinteren var hard for alle vintergrøne planter.
Også brakjen er sterkt skada
Av Steinar S. 5.7.13
På tur i fjellet denne sommaren legg ein godt merke til at mykje av brakjen er brun og tørr etter vinteren.
Les meir her

Ei bok om bygda si historie,
gards- og slektssoge.

av Steinar S  3.7.2013

Forskarar og historikarar ved universitetet i Stavanger har fått i oppdrag å skriva bygdeboka om Vikebygd. Våren 2013 sende dei brev til alle i Vikebygd med spørjeskjema om slekter og gardar.  Signe Alice Birkeland i den lokale bygdeboknemnda oppfordrar alle til å fylla ut dette og senda inn til hjelp for forfattarane. 
Les meir her

Vikebygd Fiskeklubb
28.6. Jens Morten Koltveit 
Nokre i Vikebygd vil prøva å starta ein fiskeklubb der dei reiser ut på sjøen
ein søndag i månaden og prøver fiskelykka.
Les meir her


Galleri Vik med utstillingar
også i juli 2013.

av SteinarS 30.6.13
Ei rekkje kunstverk av kjende målarar og keramikarar både for dei som vil sjå og dei som vil kjøpa.
Les meir her


Vikestølsmøtet
av SteinarS 30.6.13
Det 113. sommarstemne på Vikestølen vart halde søndag 30. juni. 45 møtte og høyrde talen av Per Ølfarnes.

Les meir her.

Klar for kanoturVikebygd KFUK-KFUM
Kanopadling på Telemarkskanalen 26.-30. juni

Johannes/SteinarS 29.6.13

Kanoturen 2013Ny turløype i Vikefjella
Roald Årvik har rydda og
merka ny løype i fjellet

21.6.13 
Les meir her


Kystkultur i Vikebygd
Tidlegare trålar ombygd til feriebåt
Steinar S. 20. juni 13 


Les meir her


Dugnad i båthamna i sommarsol
Både Vikebygd motorbåtforening og Vikebuen var i aktivitet
Steinar S. 20. juni 2013

Les meir her

Klikk her for større bildeVelstelte hagar og Rododrendon
Førsteinntrykket - når ein kjem til Vikebygd
Steinar S. 15. juni 13

Les meir her


Last ned pdf og les Juni-nr av

Kyrkjebladet for Vindafjord-kyrkjene,
av Steinar 15.6.2013
Bladet kjem gratis til husstandane med stoff frå  bygdene i Vindafjord, men ber om at alle betaler ein frivillig kontingent for å finansiere bladet.

Les her.


Vikebygd Idrettslag,   O-Gruppa
Vikestafetten i Tonjen 4. juni
Fra O-gruppa sin web / Jon Magne Svendsbøe 8.6.13 

Les meir her Fotballag frå Vikebygd til turnering i Bø
Jentene frå Vikebygd vann over Skjoldar
9.6.2013 Steinar S /
foto:  Solveig Hortman

Les meir her


Overtrekksdrakt
i Vikebygd IL design.

Jon Magne Svendsbøe, 7. juni 2013

plakat her
.
 
Les meir her

Kveldssol over Ålfjorden
Kveldssol over Ålfjorden

5. juni 2013,  Steinar Skartland
Sjå meir her


Thomas og Liv Bakkevigs fond for støtte til barne- og ungdomsarbeid
Gir 163.500 kroner til fire lag i Vikebygd
Les meir her

Fylkesveg 743 - Vikevegen
"Noko av det  verste vi har i kommunen"
sa ordføraren

av Steinar S. 5. juni 13 
Grendautvalet vil ha vegutbetring nå! Laga framlegg til utbetring av 5 stader.  Plan for Vossasvingane er forelda.

Les meir her


Våren gjer bygda vår så flott
 

Steinar S 25.5.2013

Graset er i vekst og trea har fått vårfargane på plass.
Les meir her.
 Vik Skule og Barnehage
Innbrot og hærverk på skulen i helga

Steinar 27.5.2013
Elevar og tilsette som kom på skulen og i barnehagen måndag morgon oppdaga at vindauga i barnehagen si leikehytte var knust. Nokon hadde også klart å ta seg inn i skulen sitt leikeskur og rota til.
Les meir her 


Toget går frå kyrkja via aldersbustadane til Bygdahuset.  Barnehageborna fekk gå fremst bak flaggborga.17. mai i Vikebygd
av Steinar S 17.05.13
Vikebygd skule- og ungdomskorps var med gjennom heile dagen, og gledde folket med flott musikk. Borna stod i sentrum og barnehagen fekk gå først i toget.
Les artikkelen her

Eller følg heile dagen gjennom fotoalbumetVolleyballturnering og trening

av Laila Øvstedal Espeland 12.5.2013
Gjennom denne sesongen er det ca 22 ungdommar som har deltatt på treningane og omlag det same på dei vaksne si trening.
Les artikkelen her
eller Sjå fleire bilete i fotoalbumet
Foto:  Laila Espeland


15 konfirmantar i Vikebygd i 2013 

av Steinar S 13.05.13
Eit av dei største konfirmantkulla, som kjem med jamne mellomrom i Vikebygd.  Familiane fylte store delar av kyrkja, men alle fekk plass.

Sjå meir her


Trillebår, mistenkt for deltaking i tjuveri.

Innbrot og tjuveri i Vikebygd 
Steinar S 11.5.2013

Det har vore omlag 10 innbrot og tjuveri av utstyr frå
garasjar og hus i Vikebygd. 
Les meir herGrasrotandelen med kr 151.228 til Vikebygd Idr.lag frå 2009 til 2013

I 2012 kom 3 utbetalingar på hhv.: kr 14.240,17; kr 15.006,45 og kr 14.253,18. Totalt kr 43.499,80 i 2012.

av Steinar Skartland 10.5.13
Les meir her

 Speidarane på sin årlege tur til Svevemyra  8.5.2013
Patruljekonkurranse med middag og dessert på bålet.

Les meir her.Innsamling av opplysningar til
Bygdeboka for Vikebygd
 

28.4.2013 

Universitetet i Stavanger utarbeider manus til 3 bygdebøker, ei for kvar av bygdene Vikedal, Sandeid og Vikebygd.  Les meir her


Hjort og rådyr

å sjå både på bøane og i hagane i mai og juni. 
 
Sjå meir her


Sokneprest Jon Ådnøy og sokneråda inviterte til
Salmedugnad i kyrkja

(Steinar 8.5.13)
- Bli med og gje råd om kva salmar me skal bruka oftare enn andre i Skjold, Vats og Vikebygd, oppfordrar sokneprest Jon Ådnøy som la opp til kveldar med salmesong i kyrkjene.    Les meir her


Vikebygd Gute-Jente lag 7 år - klikk her for stort bildeVIKEPUTTEN

74 fotballag med 6-700 glade born som spelarar.  80 dugnadsfolk, familiemedlemmer og tilskodarar, I alt 2000.

Les meir her


Sjå i fotoalbummet her


Pollenmarerittet

Storm.no 20.4.13

"Den kalde våren gjør at bjørka ennå ikkje har teke til å blomstra, men nå smell det snart", skriv Storm.no.  Or og hassel starta pollen-sesongen i år, men det er bjørka dei fleste allergikarane gruar seg til. Les meir her 


HIM sitt deponi
ved Toraneset i Ålfjorden
"Ingen tydelig påverknad frå anlegget på livet i fjæresona eller botnforholda i nærleiken av anlegget.”  Les meir her
SS 14.4.2013


Klikk på bildet og les meir om Vikesprinten der Per Øyvind vannn vandrefatet 2013Per Øyvind Valen fekk vandrefatet til odel og eige i Vikesprinten.
Av Jon Magne Svendsbøe 3.5.13  
Per Øyvind Valen, som går på toppidrettsgymnas i Haugesund og no spring o-løp for HIL, vann 1. mai Vikesprinten for tredje gong! Han får difor vandrefatet til odel og eige. Gjennom den 19 årige historia til o-løpet i Vikebygd har tidlegare berre Anne-Brith Skogen og Jon Magne Svendsbøe vunne kvart sitt vandrefat til odel og eige.   Les meir her


Turorientering i Vikebygd

Idrettslaget/orienteringsgruppa 19.4.2013 

Kart og opplegg for turorienteringa for 2013 får du i butikken i Vikebygd og på Esso-stasjonen i Skjold. Postane i år er lagt på karta Vikebygd og Toraneset.
Lykke til og god tur! 


Roald Årvik 2. mai
Kom mai du skjønne milde.


Mårensvatnet med Brenneskarsfjellet og Grytenuten i bakgrunnenLes meir her. 

Tilskot for miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel
Tilskotsområda for miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel er utvida og gjeld no alle gardsbruk i Vindafjord kommune!  Her har alle gardsbruk no høve til å søkje om tilskot til spreiing av miljøvennleg husdyrgjødsel.  Kjelde: vindafjord.kommune.no
Les meir her 
april 2013
 

Klikk på teikninga for å få vita meir om Verdens Bokdag.
Verdens Bokdag
23.4.

På Vindafjord biblioteket i Ølen
Les meir herÅrstid i utakt
Fuglar på leiting etter mat i april
 
av Steinar Skartland 6.4.13


Les meir her


Eit gamalt landemerke
Plassanaustet er reve

av Steinar S. 13.4.13
 

Helga 12.-13. april vart det gamle naustet
reve og skal gi plass for eit nytt.
Les meir her


VÅRSTART 9. april FOR ORIENTERING I VIKEBYGD
   20.04.2013

Vårstart kveld med premieutdeling for Grannarkarusell og Grannarmeisterskap. 

Les meir her


Arkivbilde frå desember av Fredrik og MathildeInnsamling til SOS Barnebyer
av Inger Katrine Sundve 3.4.13

Lørdag 30.mars, på påskeaften, samlet Mathilde og Fredrik inn penger til SOS Barnebyer.
Les meir her


Sommartid bra eller dårleg for helsa?

Ein time fram betyr at det blir ein time meir ljos om ettermiddagen, etter at ein kjem heim frå jobb.  Det set vi pris på, men likevel er det forsking som tyder på at det ikkje er bra for mennesket å flytta tida.  Vi er "vanemenneske" som stiller oss naturleg inn etter soloppgang og solnedgang.  Les meir her 


Nuyakassen på SåtaMange legg turen til fjells i Vikebygd
Steinar 29.03.2013

Frå Såta kan ein sjå Folgefonna i det fjerne og fleire grender og gardar rundt fjellet.  Les meir om namna på desse og kva dei kjem frå.  Les meir her.
 


Foto: Marielle Legøy Årvik.  Fotballjentene mottar nye drakter.Vikebygd laurdag 23. mars
Joker Rolf spanderte fotballdrakter
 


Rolf feira oppussinga av butikken med å overrekke 16 nye drakter til dei to jente-laga som driv med fotball i Vikebygd.

Les meir her


Nutabøkene er på plass i kassane
Innsendt av Øyvind Valen 28.3.13

Nutabøkene til fjellturane i Vikebygd er på plass på Såtå, Bårefjell, Trodlanibbå, Sætrafjellet og Ulserhaug. Skjærtorsdag var også boka på Trodlafjellet på plass.
LES HER OM NUTALØYPENE

Mange nyttar fjella i Vikebygd til turar.  Les meir her   


Nye overtrekks-drakter for medlemmer i idrettslaget     Idrettslaget 18.3.2013

John Magne kunne invitera medlemmene av idrettslaget til å komma på Bygdahuset for å prøva og bestilla overtrekksjakke i nytt Vikebygd IL design, den 18. mars.  Les meir her

 


Flott vintervêr i Vikebygd
Ut på tur i fjellet
Tekst: Roald Årvik.  22.3.2013
Roald oppfordrar Vikebuen til å nytta det flotte turterrenget i Vikefjella

Les meir her


Sjoarakademiet

mars 2013
- Vindafjord bibliotek ynskjer ein gong i månaden å samla folk rundt eit interessant tema.

Les meir her


Skulen arrangerte:
Kulturettermiddag 'Vikebygd før og no'
19.3.2013
Skuleborna stod for program frå scenen og synte fram det dei hadde laga om temaet.

Les meir her!Idrettslaget kjøper inn
Nye overtrekksdrakter

Idrettslaget 18.3.2013
Friidrettsgruppa har fått sine drakter. Snart er det fotballgruppa sin tur.

Les meir her


Soknerådet og konfirmantane
På to timar 18. mars samla Konfirmantane inn kr 11.477

av Soknerådet v/Brit N. N. Tveit
Soknerådet vil takka alle i bygda som tok i mot konfirmantane i samband med fasteaksjonen 2013. 

Les meir her


Vikebygd kyrkje
Prost og ny sokneprest

av Steinar Skartland 17.3.2013
Vikebygd har fått ny sokneprest saman med Vats og Skjold. Gudstenesta 17.3 var første der også den nye prosten deltok. Den vart avslutta med årsmøte.
Les meir her.

Vikebygd Landhandel
Fornyar butikken innvendig 
av Steinar Skartland 16.3.2013
Butikken fekk ny innreiing i løpet av to dagar. 13. mars klokka 15:00 kunne han opna opp for kundane med alt på plass. Laurdag 23. var det opningsarrangement i lag med korpset.   Les meir her

Graut og basar på bedehuset

av Steinar Skartland 16.3.2013 

Ein laurdag på bedehuset med graut, årsmøte og basar til inntekt for drifta. 
Les meir her.470 ungdommar samla i Skjold Arena til 4H storkurs 15. mars

Les meir her


Ein veg som treng fornying
Telehiv på Vikevegen

av Steinar Skartland 8.3.2013
Vikevegen - sterkt trafikkert både av personbilar og av tyngre køyretøy.

Les meir her


Nye lokale vegnamn i Vindafjord

av Steinar Skartland 10.3.2013

Utval drift, utvikling og kultur la forslag til namnesetjing av kommunale og private vegar i Vindafjord kommune ut til ettersyn i 4 veker.  Her er oversikt over forslaga til vegnamn

Les meir herFelles sokneprest
for Vikebygd, Skjold og Vats.
av Steinar Skartland 3.3.2013
Jon Ådnøy innsett i tenesta 3. mars 2013

Les meir herSpeidarfest for heile bygda

av Steinar Skartland 25.2.2013
Møter du opp på ein speidarfest, og attpå til er forelder, så må du vera budd på også å bli trekt inn i underhaldninga. Det kan av og til vera overraskande.
Les meir her 

Nutaturane 2012
Ingen tvil - Petter og Roald er
best til fjells  
av Steinar Skartland 1.3.2013

Roald Årvik og sonen Petter har eit imponerande tal med turar til fjells i 2012.  Ingen tvil - dei fortener verkeleg nutastavane.    Les meir her.


Jokerbutikken med ny inngangVikebygd Landhandel bygger om
Vil ha dugnadsfolk med på laget

av Steinar Skartland 2.3.13

Den nye inngangspartiet med automatiske dører er på plass på Joker butikken.  Neste trinn er ombygging og fornying innandørs.  Nye reolar skal på plass før påske.

Rolf gjerne vil ha med dugnadsfolk, om nokon i bygda vil stilla opp den dagen og hjelpa med å pakka alt ned.  Les meir her 


Soknerådet inviterte til suppe, kake og misjonsprosjekt på bedehuset laurdag 2. mars av Steinar Skartland 2.3.13
  • Truleg var 50-60 innom og fekk seg mat denne dagen, og 45 store og små var til slutt og fekk med seg åresal og misjonsbilete.    Les meir her.

Nye drakter til idrettslaget
av Steinar Skartland 25.2.2013
Fotballgruppa har behov for nye overtrekksdrakter og orienteringsgruppa har behov for drakter eigna for løping, skriv idrettslaget på web sida si. Styret i idrettslaget har ytra ynskje om at ein finn fram til drakter som gir ei einsarta profilering av idrettslaget så langt dette er mulig. På årsmøtet vil gruppeleiarane informere om status og presentere aktuelle drakttypar.

På årsmøtet i 2012 kom det forslag om å etablere et anleggsfond som ein tenkjer å nytta til tyngre investeringar innan vedlikehald og anleggsutvikling i framtida. Styret sitt forslag er at ein ved større inntektsbringande arrangement med overskott på meir enn 10.000 kroner overfører 20% av det totale overskottet til anleggsfondet. Etablering av anleggsfond vert nå sak på årsmøtet i februar, skriv idrettslaget.

Dette er på sakskartet til idrettslaget sitt årsmøte 25. februar.  Les her.


Etterlysning
Ungdomslaget sine protokollar

(23.2.2013 Steinar Skartland)

I tidlegare tider var det eit aktivt ungdomslag i Vikebygd.  Dei skreiv jamt og trutt ned i protokollar frå arbeidet og bygda.  Historiske perler, kan dette vera.  Men kor har det vorte av desse bøkene??

Songsvanene tilbake i Vikebygd

SteinarS 3.2.13

For nokre år sidan var det ein stor flokk songsvaner som hadde tilhald i Vikebygd gjennom vinteren.  Nå er dei få att, som her ved Lisstjern ved Skartland i februar der 4-5 svaner beitta.   Les her.


Rydding av skog på dugnad i VikebygdGrendautvalet
Skogrydding på dugnad

av Steinar 17.2.13/ foto: Bergfrid Kolltveit
 
Grendautvalet har teke initiativ til å hogge skog og kratt langs gangstien frå Liofeltet og opp til skulen.
Les meir her

Fullmåne
Månen var som ei kule over bygda.

Steinar 25. februar


Les meir.


Vikebygd kyrkje
Høgmesse i kyrkja med ny liturgi og barnedåp

Steinar Skartland 17.2.2013

Lokalkyrkja i endring.  Liturgiar, salmar og musikk endrar seg.  Inndeling i prostiet vert endra og vi er nå i Haugaland prosti. 
Les meir her

Nyt naturen og vinteren
Flott skiføre i Vikefjella

av Roald Årvik 8.2.13
 
Snø og flotte forhold, dei er nærare enn ein skulle tru, for-talde Roald Årvik, som prøvde skiføret oppover til Vikestølen.    Les meir her

Sol og flott føre på fjellet innover til OlaliaNyt naturen og vinteren
Mange på tur til Olalia i helga

av Steinar Skartland 10.2.13

Vêret vart flott i vinterferien til skulane. Mange nytta høvet til ein skitur i fjellet, her på veg til Olalia.
Les meir her


Kyrkja i Vindafjord
Omorganisering

av Steinar Skartland 8.2.2013

Eit utval med representantar frå alle sokneråda skal dette året laga framlegg om strukturendringar mellom sokna.  Eit sokneråd ved kvar kyrkje, eller sokneråd for fleire kyrkjer? 
 
Vikebygd kyrkje - godt besøkt på gudstenester
I 2013 var Vikebygd kyrkje ei av dei mest besøkte og med eit gjennomsnitt på 80 på alle gudstenester i året.    Les meir her

Rydding av skog på dugnad i VikebygdGrendautvalet skipar til dugnad  

(GU 7.2.2013)


Vikebygd Grendautval skipa til dugnad ved gangveg frå brannstasjonen til skulen 9., 16. og 23. februar.
- Me skal rydda skog og gjera det koseleg rundt oss, fortel dei og oppfordrar folk til dugnad og til å rydda skog så bygda blir opnare.   Les meir her

Klikk for meir informasjonFelles sokneprest for
Skjold, Vats og Vikebygd

av Steinar Skartland 8.2.2013

Jon Ådnøy (61) frå Haugesund, fungerande sokneprest i Vats og Skjold, vart tilsett i stillinga.  Han kan raskt gå inn som fast tilsett, men det vil ta litt tid å omorganisere sokna. 
Les meir her


Landhandelen utvidar
Inngongsparti

av Steinar Skartland 2.2.2013
 

Utbygging av butikken er i gong.  Butikken skal bli meir kundevenleg også med tanke på universell utforming som betyr betre tilrettelagt for rørslehemma.

Høgt nivå på
UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING

av Steinar Skartland 2.2.2013

Ungdommens kulturmønstring 2013 baud på eit tettpakka program av og for ungdom. Vegard Skartland var ein av dei som verkeleg gjorde inntrykk på den fullsette salen i kulturhuset i Ølen 1.2.  Les meir her

Juletrebrenning 12.1.2013
Familiar brende opp resten av jula

Av Aud Jorunn Tordal 24.1.2013

Jula er over og tida var komen for å kasta ut jule-trea.  Lio Vel såg muligheiten til å få til eit festleg arrange-ment i friluft for heile familien, og for folk i heile bygda.  
Les meir her.

Vinter og kulde
Skeising på vatna

Av Steinar Skartland 19.1.2013

Temperaturar om natta ned på -14 kuldegrader bygde opp tjukt islag. Både unge og vaksne nytta det fine vintervêret til å prøva skeisene på isen.
Les meir her.

Endringar for kyrkjene
Haugaland Prosti

av Steinar Skartland 1.1.2013

Frå januar 2013 er både Nordre Ryfylke prosti og Haugesund Prosti historie.  Eit nytt prosti, med namnet: Haugaland Prosti, er oppretta, med prosten sin kontorstad i haugesund.  Haugaland prosti har fylgjande fellesråd:
Bokn, Haugesund, Tysvær, Utsira og Vindafjord.   Les meir her.

Ferje på grunn
av Steinar Skartland 1.1.13
M/F Stord på grunn i Fjellbergsundet, melde Hordland politikammer på Twitter i ti-tida på 1, nyårsdag.  Klokka 23 kunne dei melde at ferga var under slep til Fjelbergøy.  Det var tre passasjerar og tre mannskap ombord. 
Les meir på h-avis.no  

Overgang til eit nytt år
Høg flo og uvêr

av Steinar Skartland 31.12.12

Fullmåne og naturkreftene sørga for at vatnet var mest oppå moloen i båthamna på nyttårsaftan.

Les meir her


Vil få fart på husbygginga

Av Steinar Skartland 27.11.12

Omlag 15 interesserte Vikebuar kom til Huskvelden 17.1.  Vestlandshus  har opsjon med tomteselskapet om fire tomter på det nye bustadfeltet og vil tilby ferdig hus ned mot 2 mill kr.
Les meir her.

Kyrkjeleg nytt år
Mange valde midnattsmessa

av Steinar Skartland 1.1.2013

Dei reiste frå alle bygdene i Vindafjord for å gå inn i det nye året i Vats kyrkje.  Eit år som blir nytt på mange måtar i kyrkja.  Prosti, liturgiar, salmebøker, trusopplæring.  Les meir her

Juletrefesten 28. desember 2012Juletradisjonar
Mange kom på juletrefesten

av Steinar Skartland 29.12.2012

Det vart fullt ved borda då laurdagsklubben inviterte til tradisjonell juletrefest på bedehuset fredag 28. desember.  Les meir her


Ekstraordinert årsmøte
Vassverket blir Samvirkeføretak
av Steinar Skartland 27.12.2012

Styret i Vikebygd Vassverk kalla inn til ekstraordinert årsmøte 3.1. for å gjera vedtektsendringar som omgjer andelslaget til Samvirkeføretak i tråd med ny lov. 
Les meir her.


Nyttårsfeiring
Kyrkje i endring

av Steinar Skartland 5.1.2013


Nytt prosti, ny sokneprest og nye liturgiar for kyrkjene, som feira det nye året i Vats kyrkje.

Les meir her


JuleevangelietJulegudstenesta
Ei fullsett kyrkje

av Steinar Skartland 24.12.2012


237 samlast i kyrkja for å starta julefeiringa med musikk song og juleevangeliet. Les meir her

 


.......vikebygd.org.......
Sida er sist endra 23. febr. 2014

Eldre meldingar:

ÅRET 2012
ÅRET 2011
ÅRET 2010
ÅRET 2009
ÅRET 2008
ÅRET 2007
ÅRET 2006
Vikebygd i Media
LES OM VINDAFJORD
NYTT FRÅ VIKEBYGD
NYTT FRÅ VINDAFJORD
NYTT FRÅ GRANNAR
NYTT FRÅ Haugesunds Avis 
INFO FRÅ Ålfjordens Venner
Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN 
Soknerådet informerer
Kyrkjebladet Hyrdingen 
Kyrkja nyoppussa til jubilèet
Kyrkjer i Vikebygd i 800 år
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 113. Vikestølsmøtet 2013 
Boka om Vikestølen på nett. 
Speidarnytt
Speidar-webben
Speidarbasaren  
Speidarprogrammet
Nutastavane
Uteliv ved Bakkafossen
Ljosmessa
Nutastavane
Hulder og troll på Skartland Grønn Action Lista 2010 Speidarleir i Vats 2012

Nabobygdene
Bjoa grendeside
Vats grendeside
Skjold grendeside
Vikedal grendeside
Sandeid grendeside
Vindafjord kommune
Lokale bloggar
Elin's blogg
Hildes blogg
Hyrdingen sin redaktør


Fotoalbum

Retting av feil
Om nokon finn at tekst eller bilete på desse sidene er støytande eller ikkje skulle vore offentleggjorde, så kontakt meg på tlf 908 73 170 eller ved å klikka HER , så vil eg endra.  Steinar Skartland

Web-Statistikk
vikebygd.org.
(8.1.2011  Steinar S) I 2010 hadde vikebygd.org 1791747 hits (søketreff) og heile 63635 lesarar (visits).  Av desse var det 38120 lesarar av første sida (der fleire klikk pr dag likevel tel som 1 totalt). Dette utgjer i gj.snitt 199 visits pr dag.


Kommentar frå Frøken Vims
VISIT VIKEBYGD
Skriv helsing i GJESTEBOKA
vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM for Vikebygd
RYCON: KART over VIKEBYGD

Nyhende
Link til Nyhendemeldingane:
Juletrefesten
Jul i Vikebygd
Lysmessa 15.12.13
Jubilanten Per Dommersnes
Vinter i Vikebygd
Julemessa 2013
Årets Vikebu kåra
Tenning av julegrana
Globalkafeen 2013
Hardhausen 2013
2. plass i Stjernå-finalen
Prioriteringsliste Fylkesvegar
Frå Vikebygd til Ukraina
Arbeid i gang med Vikevegen
Kystvakt på bergningsaksjon
TV-innsamlingsaksjon
Badmintongruppe starta
Minnestøtta er pussa opp
Tur til Sætrefjellet
Tur til Trodlafjellet
Sikrare veg til Vikebygd
Hausttakkefest og jubileum
Opning av Trimparken
Aktivitetsdagen
Vikestølsmarsjen
Nye vegnamn
Smeden besøkte kyrkja
Trimpark i sentrum
Smeden besøkte kyrkja
Juli-august diverse
Dominikus runda 80 år
Kongegrava ved Trodlanibbo
Konsert med Tom Rogerr
Vikebygdfestivalen
Loppis for Bygdahuset
Vintergrøne planter skada
Vikestølsmøtet
Kystkultur i Vikebygd
Ny turløype i Vikebygd
Dugnad i båthamna
Hagen på Dommarsnes
Kveldssol over fjorden
163.500 kr til lag i bygda
Skadeverk på skulen
Salmekveld i kyrkja
Nasjonaldagen
Konfirmasjonen
Salmedugnad
Grendautvalet vil ha veg
Vikesprinten
Bygdebok for Vikebygd
Vikeputten2013
Litt frå Idrettslaget
Fjellturar
April - då våren kom
Sommartid
Bibliotek og Sjoarakademi
Fjellturar i Vikebygd
Nyopning av Landhandelen
Graut og basar på bedehuset
Vikebygd i mars
4H Storkurs
Tilsetjingsgudsteneste
Speidarfesten
Endringar i kyrkja
Dugnad opnar opp bygda
Vinter og snø i Vikebygd
Jon Ådnøy vert sokneprest
Ny sokneprest
Nytt prosti
Nyttårsfeiring
2012
Heile året 2012
Juletrefest
Kongen si nyttårshelsing
Julefeiring og gudsteneste
Uvêr i desember
Bygdahuset
Borna samlar inn
Lysmessa
Saga ved Vasslivatnet
Advent og vinter
Tenning av juletreet
Ferdig hus til 2 mill
Julemessa/Årets Vikebu
Globalkafèen
Utdeling frå fond
Hardhausen
Fotballfesten
Open Heart Ukraina
TV-Innsamlingsaksjon

Juletrefest
Kongen si nyttårshelsing
Julefeiring og gudsteneste
Uvêr i desember
Bygdahuset
Borna samlar inn
Lysmessa
Saga ved Vasslivatnet
Advent og vinter
Tenning av juletreet
Ferdig hus til 2 mill
Julemessa/Årets Vikebu
Globalkafèen
Utdeling frå fond
Hardhausen
Fotballfesten
Open Heart Ukraina
TV-Innsamlingsaksjon
Trafikksikring
Kyrkjejubileum
Kvinneforeininga
Sprell levande i kyrkja
Borna teiknar kyrkja
Vann båt hos Lions
Fylkesveg 734 Isvik-Vikebygd
Idretts-aktivitetsdag
Vikestølsmarsjen 2.9.
Tur til Trodlafjell
Samarbeid om vatn
Rekordstort elevtal
Store nebørsmengder 30.7.
Søppel langs vegen
Ny utstilling i Galleri Vik
Vikebygd Festivalen 2012
Fjelltur
Vikestølsmøtet 8. juli
Galleri Vik stiller ut i juli
St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.
Korpset til Kongeparken
Bakkevig opprettar 2 fond
Hårfagrerittet 2012
Tur til Långåsdalen
17. mai feiring
Konfirmasjon
Kalking med helikopter
Vikeputten fotballturnering
Hjartestartar til Vikebygd
Turar i vårsol i Vikebygd
Rivinga av gamleskulen
Jordskjelv i Vikebygd
Speidarleirar
Årsmøte i Idrettslaget
Speidarbasaren
Digitale politikarar
Vekst i Laurdagsklubben
Idrettslaget får midlar
Gamle Skulen si framtid
Nyttårsfeiring 1.1.2012

----------------------
2011

 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009
2010
2011

2012 

foto.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 - Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org