Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Til hovudsida

Tur i Sætrefjellet 

Sida er sist endra 13. okt. 2013

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 

Haust i SkjeljavikaVakkert haustvêr på Vestlandet
Mange nytta helga 11.-13. okt.
til tur i skog og mark

av Steinar Skartland 13.10.2013

Helga 12.-13. oktober slo vêret verkeleg til i Vikebygd.  Mange nytta dagane til uteaktivitetar.  Tur i skog og mark var det mange som valde. 

Likevel vart eg åleine på vegen oppover til Sætrefjell søndag.  Nokre fotavtrykk på veg nedover av grove fjellskosolar viste seg å vera fleire dagar gamle.  I nutakassen på Sætrefjell vart eg omlag nummer 96 som noterte med inn i boka i år. Såg gjennom namna og merka meg at det ikkje var så mange personar som hadde vore innom.  Nokre av namna gjekk igjen.  Må vera dei som har sett seg som mål å få napp i nutastaven. Nå går det mot slutten av sesongen, men det er ennå så vidt tid å få turen innom nutane.

I år må speidarane skaffa ein ny nutastav for ungdom.  I fjor stakk Petter av med det tredje nappet.  Første gong dette har hendt.  Ungdommane blir vaksne fort, og ein må stå på om det skal bli tri napp før ein når aldersgrensa.

Steinar Skartland på Sætrefjellet 13. oktober 2013Frå Sætrefjellet var det ein fantastisk utsikt.  Kunne sjå tårnet på Steinsfjellet i Haugesund og like inn til Kvinnherad.  Stord, Sveio, Bømlo, Tysvær, Haugesund, Kvinnherad og Vindafjord kan vi sjå herifrå. Kanskje meir, men grensene står ikkje teikna på terrenget.  Minner meg om at den må skunda seg som vil sjå alle desse kommunane frå Sætrefjellet.  Den nye regjeringa har trua med å slå saman kommunar fortare enn svint.  Kor mange kan eg sjå neste gong eg kjem til Sætrefjellet? For min del kan det gjerne vera like mange. Uansett så vil bygdene liggja der som før med hus og folk.  Kart til nutaturane.

Haraldseidet
Sjølvaste Harald Hårfagre budde ei tid på Haraldseid.  Ser så tydeleg herfrå kor han drog båten sin i land i Haraldseidvågen og baska han over det låge landet bort til Eidsvik (Isvik) i Skjoldafjorden.  Tenk, det var her me bur at desse kjende historiske hendingane fann stad.  Her inne i Ålfjorden! Mange her påstår at dei stammar frå Harald Hårfagre.  Andre seier at han godeste Harald var impotent og neppe var rette far til nokon.  Ikkje veit eg, men her i Ålfjorden har han likevel segla med skipet sitt, ein gong i tida.

Haraldseid i deet fjerne
Slettå kunne ofte vera hard å kryssa. Men i særskilde tilfelle kunne delar av den innarste leia også nyttast av reisande som elles fór den indre eller ytre leia. Den vart nytta for å unngå spesielt farlege havstrekningar, slik som Slettå, eller for å sleppe å vente på bør. Haraldseidet er eit slikt eid eller drag.

 

 
 

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2013 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

Tur til Sætrefjellet
Tur til Trodlafjellet
Sikrare veg til Vikebygd
Hausttakkefest og jubileum
Opning av Trimparken
Aktivitetsdagen
Vikestølsmarsjen
Nye vegnamn
Smeden besøkte kyrkja
Trimpark i sentrum
Smeden besøkte kyrkja
Juli-august diverse
Dominikus runda 80 år
Kongegrava ved Trodlanibbo
Konsert med Tom Roger
Vikebygdfestivalen
Loppis for Bygdahuset
Vintergrøne planter skada
Vikestølsmøtet
Kystkultur i Vikebygd
Ny turløype i Vikebygd
Dugnad i båthamna
Hagen på Dommarsnes
Kveldssol over fjorden
163.500 kr til lag i bygda
Skadeverk på skulen
Salmekveld i kyrkja
Nasjonaldagen
Konfirmasjonen
Salmedugnad
Grendautvalet vil ha veg
Vikesprinten
Bygdebok for Vikebygd
Vikeputten2013
Litt frå Idrettslaget
Fjellturar
April - då våren kom
Sommartid
Bibliotek og Sjoarakademi
Fjellturar i Vikebygd
Nyopning av Landhandelen
Graut og basar på bedehuset
Vikebygd i mars
4H Storkurs
Tilsetjingsgudsteneste
Speidarfesten
Endringar i kyrkja
Dugnad opnar opp bygda
Vinter og snø i Vikebygd
Jon Ådnøy vert sokneprest
Ungd. Kulturmønstring
Brende opp jula
Vinter med is og uvêr
Nytt prosti - ny prest
Heile ÅRET 2013
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 112. Vikestølsmøtet 2012 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012
2013

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland

Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. p;

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg