Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Til hovudsida

Fondsmidlar til barne- og ungdomsarbeidet

Sida er sist endra 31. mai 2013

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 

Følg på Twitter i 2013 - klikk her

Thomas og Liv Bakkevigs fond for støtte til barne- og ungdomsarbeid
Gir 163.500 kroner til fire lag i Vikebygd

av Øyvind Valen 31.5.2013  (foto og tilrettelegging: Steinar Skartland)

Leiar i styret for fondet til støtte for barne- og ungdomsarbeidet, Øyvind Valen, har sendt denne orienteringa inn til vikebygd.org:

Kvart år får lag som driv med fritidstilbod for aldersgruppa 7-19 år i Vikebygd støtte til drifta frå "Thomas og Liv Bakkevigs fond for støtte til barne- og ungdomsarbeid i Vikebygd."

I desse dagar har fire lag fått overført til saman 163.500 kroner. Dette fordeler seg slik:

Idrettslaget fekk 70.500 kroner,
Speidargruppa 55.000 kroner,
Skulekorpset 21.000 kroner og
Laurdagsklubben 8.500 kroner.

Høgtflygande Vikebu på familieidrettsdagen 2012I tillegg har idrettslaget ved Reidun Bakkevik fått 20.000 kroner til oppstart av allidrett for 1.- 3. Klasse.

Tidlegare har idrettslaget, på nokre vilkår, fått tildelt 75.000 kroner til styrketreningspark.

Styret i fondet vil kvart år dela ut slik driftsstønad til aktive lag. Fordelinga er basert på betalande medlemmer.

Styret minner samtidig om at personar som vil starta opp med nye aktivitetar kan søka inntil 20.000 kroner i starttilskot, samt at aktive lag i tillegg kan søkja om investeringsstønad.

I styret sit Eva Bakkevig, Arne Tveit og Øyvind Valen.

Les også om Årets Vikebuar 2012 
Oppretta to fond for Vikebygd 


Thomas og Liv Bakkevigs fond"
Bygda takka og kåra dei til Årets Vikebuar 2012

av Steinar Skartland 31.5.2013

I november 2012 kunne ein lesa på vikebygd.org at Thomas og Liv Bakkevig var kåra til Årets Vikebuar.  Tittelen vart tildelt dei av laget Vikebuen på bakgrunn av mangeårig engasjement og interesse for barne- og ungdomsarbeidet, samt bidrag og investering til glede for alle i bygda.


Liv og Thomas Bakkevig (arkivbilete)"Stiftelsen Liv og Thomas Bakkevigs fond til støtte for barne- og ungdomsarbeid" og "Stiftelsen Liv og Thomas Bakkevigs fond til støtte til reparasjon og vedlikehold av Vikebygd kirke" vil også i fremtiden gi gode bidrag til Vikebygd
, står det trykt på den innramma diploma som følgde med tittelen.  Ein statuett i glas med innprega orda "Årets Vikebu", fylgjer også med.

Liv og Thomas har vore opptekne av å støtte opp om det rike barne og ungdomsarbeidet som pågår i Vikebygd, noko det store speidararbeidet i bygda har nytt godt av gjennom mange år. Men ikkje berre her. I 2012 oppretta dei to fond som eigne stiftingar.  Lokale styre er valde. Desse har fått tillit til å dele ut midlar til både lag og organisasjonar, samt vedlikehald av den særprega murkyrkja i Vikebygd.

 
 
 
 
 

Link til FOTOALBUM

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2013 ser du her.


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

ORD FOR DAGEN
VÊRVATSLING

Frå tidlegare

Kveldssol over fjorden
163.500 kr til lag i bygda
Skadeverk på skulen
Salmekveld i kyrkja
Nasjonaldagen
Konfirmasjonen
Salmedugnad
Grendautvalet vil ha veg
Vikesprinten
Bygdebok for Vikebygd
Vikeputten2013
Litt frå Idrettslaget
Fjellturar
April - då våren kom
Sommartid
Bibliotek og Sjoarakademi
Fjellturar i Vikebygd
Nyopning av Landhandelen
Graut og basar på bedehuset
Vikebygd i mars
4H Storkurs
Tilsetjingsgudsteneste
Speidarfesten
Endringar i kyrkja
Dugnad opnar opp bygda
Vinter og snø i Vikebygd
Jon Ådnøy vert sokneprest
Ungd. Kulturmønstring
Brende opp jula
Vinter med is og uvêr
Nytt prosti - ny prest
Nyttårs feiring
Jul i bygda
Advent og vinter
Tenning av julegrana
Julemesse/Årets Vikebu
Globalkafeen
Hardhausen
Open Heart Ukraina
TV-Innsamlingsaksjon
Ope møte/val på Grendautval
Grendautval framlegg, tiltak
Ny grunnordning i kyrkja
Kyrkjekonserten
Kvinneforeining
Sprell levande
Kyrkjejubileum
Fv 734 Vikebygd-Isvik
Aktivitetsdagen med idrett
Vikestølsmarsjen 2.9.12
Tur til Trodlafjellet
Hagl og snø i slutten av juli
Galleri Vik med ny utstilling
Vikebygdfestivalen
Fjelltur
Vikestølsmøtet 8.juli
KFUK-M Krinsleir i Vats
St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.12
Galleri Vik stiller ut
 
Frå ÅRET 2012
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 112. Vikestølsmøtet 2012 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012
2013

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org