Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Til hovudsida

Vikebygd motorbåtforening

Sida er sist endra 20. juni 2013

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 

Vikebygd Motorbåtforening og Vikebuen
Dugnad i båthamna i sommarsol
Steinar S. 20. juni 2013

Yngve Kolltveit tek ein pust i bakken
Dugnadsgeneral Kolltveit i motorbåtforeininga var kjempenøgd med frammøtet på dugnaden.

Nær 20 vaksne medlemmer i motorbåtforeininga stilte opp for å rydde, kaste, vaske hus, slå gras, trille grus og fjerne skrapjern frå det gamle båtopptrekket.  Torsdagskvelden var den finaste på lenge og ingen hadde noko imot å halda på utandørs når termometeret viste 20 grader utpå kvelden.  Gammalt skrapjern frå båtopptrekket skulle også bort.  Her stilte to med traktorar i tillegg til velvillige arbeidshender. 

Samtidig var ein del damer frå laget Vikebuen på dugnad med m.a. å rydda opp i stranda. Inni mellom benka deg seg med kaffi og kake på eit av hageborda i denne flotte parken.  Dei yngste var tøffast.  Fleire bada og sumde rundt ute i den kjølige, eller for dei: tempererte, Ålfjorden.  Ute på vika kom to svaner glidande bortover vassflata.

Harald Løtveit held på å fjerna gammalt rusta skrapjern
Harald Løtvedt med skrapjernet som varet fjerna ved båtopptrekket.  Eit nytt og betre båtopptrekk er montert for lenge sidan, men dei rustne delane låg ennå igjen.

Ein sjømann må kunna svabra dekket, ei god erfaring når klubbhuset skal vaskast.
Losen og sjømannen kunne skryte av at han hadde svabra mange kilometer med dekksplank som rekrutt.  Treninga kom vel med når han skulle vaska heile klubbhuset utvendes og klargjere det for maling.  Litt hjelp fekk han, så det vart ikkje ein einsam jobb.  Utanfor klubbhuset var sett opp bord med kake, brus og kaffi.  Det høyrer med når ein er på dugnad.

Varierte båtar ved utliggjarane på kaien
Det er ei godt tilrettelagt båthamn, med molo, utliggjarar for båtfeste og gjestebryggje.  Hamna har eit stort, motordreve båtopptrekk.  Ut i sjøen går skinnegang som båtvogna kan køyra på.  Det er rekna for store fritidsbåtar.  Like ved er støypt eit skråplan ned i sjøen der mindre båtar på båttralle kan setjast ut.
 

Sjå fleire bilder frå dugnad og båthamn her.


Plakat og dugnadsinvitasjon

 
 

Link til FOTOALBUMM

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2013 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

ORD FOR DAGEN
VÊRVATSLING

Frå tidlegare

Loppis for Bygdahuset
Vikestølsmøtet
Kystkultur i Vikebygd
Ny turløype i Vikebygd
Dugnad i båthamna
Hagen på Dommarsnes
Kveldssol over fjorden
163.500 kr til lag i bygda
Skadeverk på skulen
Salmekveld i kyrkja
Nasjonaldagen
Konfirmasjonen
Salmedugnad
Grendautvalet vil ha veg
Vikesprinten
Bygdebok for Vikebygd
Vikeputten2013
Litt frå Idrettslaget
Fjellturar
April - då våren kom
Sommartid
Bibliotek og Sjoarakademi
Fjellturar i Vikebygd
Nyopning av Landhandelen
Graut og basar på bedehuset
Vikebygd i mars
4H Storkurs
Tilsetjingsgudsteneste
Speidarfesten
Endringar i kyrkja
Dugnad opnar opp bygda
Vinter og snø i Vikebygd
Jon Ådnøy vert sokneprest
Ungd. Kulturmønstring
Brende opp jula
Vinter med is og uvêr
Nytt prosti - ny prest
Nyttårs feiring
Jul i bygda
Advent og vinter
Tenning av julegrana
Julemesse/Årets Vikebu
Globalkafeen
Hardhausen
Open Heart Ukraina
TV-Innsamlingsaksjon
Ope møte/val på Grendautval
Grendautval framlegg, tiltak
Ny grunnordning i kyrkja
Kyrkjekonserten
Kvinneforeining
Sprell levande
Kyrkjejubileum
Fv 734 Vikebygd-Isvik
Aktivitetsdagen med idrett
Vikestølsmarsjen 2.9.12
Tur til Trodlafjellet
Hagl og snø i slutten av juli
Galleri Vik med ny utstilling
Vikebygdfestivalen
Fjelltur
Vikestølsmøtet 8.juli
KFUK-M Krinsleir i Vats
St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.12
Galleri Vik stiller ut
 
Frå ÅRET 2012
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 112. Vikestølsmøtet 2012 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012
2013

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland

Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. p;

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg