Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Til hovudsida

Legg ein stein på grava - så får du ein god dag

Sida er sist endra 28. juli 2013

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 

 
Lokal historie eller segn?
Kongegrava ved Trodlanibbo
Tekst og foto: Roald Årvik 28. juli 2013

Kongegrava (klikk for stort bilde)

Om nokon har tatt turen til Trodlanibbo dei siste vekene og på vegen passert ein haug med steinar som dei ikkje har sett før, så er det den såkalla kongegrava dei har sett.

Eg høyrde første gongen om kongrava tidleg i vår då eg snakka med Georg Veastad, og han fortalte at det låg ei kongegrav oppe i Børkjelandsskaret attmed stien til Trodlanibbo. Då han var barn var denne grava godt synleg og når Veastadgutane gjekk på stien forbi grava i lag med far sin så fekk dei høyra at om dei la ein stein på grava så fekk dei ein god dag. Ein må anta at det var kongen som då skulle velsigna dei med ein fin dag.Grava til ein lokal småkonge?  (Foto Roar Årvik)

Georg snakka om at ein skulle ha lokalisert grava på ny og fått ho fram i dagen, men at det var så overgrodd no at han ikkje var sikker på om han fann ho att. Men etter å ha samsnakka med bror sin Sverre om kor grava låg, så tok Georg tidlegare i sommar med seg nokre hjelparar frå familie og slekt og la i veg opp Børkjelandsskar for å finna grava. Dei fann grava og grove ho fram etter fleire tiår under mose, lyng og brakje. Eg snakka med Klikk for stort bildeGeorg ei tid etter dette og han spurte meg forsiktig om eg kunne setja opp eit skilt som markerte grava.

Denne kongen som ligg i grava, om nokon i det heile er gravlagd der, kan vera ein småkonge som det fantes mange av i Noreg i tidlegare tider, om han døydde i strid eller berre segna om opp i Børkjelandsskaret veit ein vel ikkje noko sikkert om. 

Så kan ein jo spekulere om opphavet er ei grav, eller om det berre var nokon som byrja leggja ein stein der kvar gong ein passerte den staden, og at det etterkvart har bygd seg opp med så mange steinar at det ser ut som ei grav, ja det blir opp til ein kvar å fundera på. Men dette med at ein skulle leggja ein stein på grava når ein passerte der har eg og høyrde frå andre kjelder.

Grava ligg heilt tett ved stien opp til Trodlanibbo før ein tek til med dei hardaste stigningane opp Børkjeandsskaret, det er no komen skilt på plass så ein kan ikkje unngå å finna grava om ein vil ta ho i augesyn.

Eg synes det er på sin plass å takka Georg Veastad for på denne måten få gjort kjend ei historie og ein stad som vel berre har vore kjend av nokre som er frå 60 år og oppover, no kan tradisjonen føras vidare av yngre generasjonar.

Roald Årvik


 
 

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2013 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

Kongegrava ved Trodlanibbo
Konsert med Tom Roger
Vikebygdfestivalen
Loppis for Bygdahuset
Vintergrøne planter skada
Vikestølsmøtet
Kystkultur i Vikebygd
Ny turløype i Vikebygd
Dugnad i båthamna
Hagen på Dommarsnes
Kveldssol over fjorden
163.500 kr til lag i bygda
Skadeverk på skulen
Salmekveld i kyrkja
Nasjonaldagen
Konfirmasjonen
Salmedugnad
Grendautvalet vil ha veg
Vikesprinten
Bygdebok for Vikebygd
Vikeputten2013
Litt frå Idrettslaget
Fjellturar
April - då våren kom
Sommartid
Bibliotek og Sjoarakademi
Fjellturar i Vikebygd
Nyopning av Landhandelen
Graut og basar på bedehuset
Vikebygd i mars
4H Storkurs
Tilsetjingsgudsteneste
Speidarfesten
Endringar i kyrkja
Dugnad opnar opp bygda
Vinter og snø i Vikebygd
Jon Ådnøy vert sokneprest
Ungd. Kulturmønstring
Brende opp jula
Vinter med is og uvêr
Nytt prosti - ny prest
Heile ÅRET 2013
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 112. Vikestølsmøtet 2012 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012
2013

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland

Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. p;

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg