Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Til hovudsida

Veg i og til Vikebygd

Sida er sist endra 21. sept. 2013

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 
Vikevegen
av Steinar Skartland 21.9.13
Grendautvalet har engasjert seg i saka med betring av vegen frå Vikebygd mot Skjold og skreve fleire brev til kommunen.  Etter møte med ordførar og varaordførar er det håp for at tiltak skal la seg gjennomføra.  Kommunen og Grendautvalet arbeider vidare med saka.

Dei har vidare teke opp med kommunen om å få sett opp lys langs gangstien frå Liofelta og opp til skulen.  Her ligg mykje til rettes alt.  Les heile brevet frå Grendautvalet her
Les meir lengre nede her


Trafikkuhell
av Steinar Skartland 15.9.2013
Ein bil hamna utfor vegen sør for Skartland søndag ettermiddag, og kvelva rundt.  Sjåføren var til kontroll på sjukehuset, men fekk reise heim etterpå. 

NYE VEGNAMN I VIKEBYGD
SteinarS 21.8.2013

Måndag 26. august gjorde Utval for Drift, utvikling og kultur endeleg vedtak på namna for kommune- og fylkesvegar i Vindafjord.   
Sakspapira finn du her:  Fylkesvegane Kommunevegane. Kart over parsellane.

Link til alle sakspapira til møtet

 


NAMN PÅ KOMMUNE- VEGANE I VIKEBYGD
Fylkesvegen frå Isvik til Utbjoa har namnet:
Vikevegen
Dei kommunale og private sidevegane frå denne, har fylgjande namn:
(Les saksdokumentet her)

Bautavegen;
Toadalsvegen
Åsbøvegen
Sandviksnesvegen
Gangstøvegen
Årvikvegen
Kvamsvegen
Alnavegen
Naustvikvegen
Sjurahagen

Plassavegen
Dommersnesvegen
Leirhammarvegen
(på høyring)
Kolthaugvegen
Skjeljavikvegen
Ulvebneneset
Svensbøvegen
Bjordalsvegen
Krekavegen
Trovågvegen
Klovaberget
Søljevegen
Øyna
Malasetvegen og
Risangervegen. 
(Vegen opp i Liofelta har ikkje namneforslag ennå)
Les meir her

Fylkesvegane.   Kommunevegane.   Kart over parsellane.
 


Grendautvalet protesterer. Vil ha ny veg til Vikebygd i staden for:
Sykkel og gangsti frå Isvik til Trovågsfeltet
SteinarS 21.8.2013

I samband med Haugalandspakken og bygging av tunnel i Skjold, er det meininga at overskottsmassar frå prosjektet skal nyttast til bygging av sykkel og gangsti frå Isvik til Trovågsfeltet.  Det er ikkje planar om å gjera noko med vegen elles.

- Me har sykkel og gangsti.  Det er veg me treng, og det heilt fram til Vikebygd, vart det sagt av fleire frå Vikebygd som deltok på møtet kommunen og vegvesenet hadde invitert til i Skjold hallen onsdag 14. august.  Det møtte mykje interesserte både frå Skjold og Vikebygd.  Ei sak som grendautvalet har engasjert seg sterkt i.  Det er Rogaland Fylke som er eigar og ansvarleg for fylkesvegen frå Skjold til Vikebygd.  Interesse der har vore laber for å gjera noko med sjølve vegen.  Eit lokalt press frå m.a. grendautvalet og politikarar i Vindafjord kan kanskje få endra prioriteringane på denne smale vegen som er sterkt trafikkert av både privatbilar skulebussar og eit stort tal med lastebilar.  Tømmertransport utgjer ein stor del av tungtransporten.
 

 
 
 
 

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2013 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

Aktivitetsdagen
Vikestølsmarsjen
Trimpark i sentrum
Nye vegnamn
Smeden besøkte kyrkja
Juli-august diverse
Dominikus runda 80 år
Kongegrava ved Trodlanibbo
Konsert med Tom Roger
Vikebygdfestivalen
Loppis for Bygdahuset
Vintergrøne planter skada
Vikestølsmøtet
Kystkultur i Vikebygd
Ny turløype i Vikebygd
Dugnad i båthamna
Hagen på Dommarsnes
Kveldssol over fjorden
163.500 kr til lag i bygda
Skadeverk på skulen
Salmekveld i kyrkja
Nasjonaldagen
Konfirmasjonen
Salmedugnad
Grendautvalet vil ha veg
Vikesprinten
Bygdebok for Vikebygd
Vikeputten2013
Litt frå Idrettslaget
Fjellturar
April - då våren kom
Sommartid
Bibliotek og Sjoarakademi
Fjellturar i Vikebygd
Nyopning av Landhandelen
Graut og basar på bedehuset
Vikebygd i mars
4H Storkurs
Tilsetjingsgudsteneste
Speidarfesten
Endringar i kyrkja
Dugnad opnar opp bygda
Vinter og snø i Vikebygd
Jon Ådnøy vert sokneprest
Ungd. Kulturmønstring
Brende opp jula
Vinter med is og uvêr
Nytt prosti - ny prest
Heile ÅRET 2013
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 112. Vikestølsmøtet 2012 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012
2013

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland

Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. p;

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg