Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Til hovudsida

4H Storkurs 

Sida er sist endra 16. mars 2013

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 

Følg på Twitter i 2013 - klikk her

4H Storkurs for Rogaland
470 ungdommar samla i Skjold Arena

av Steinar Skartland 16.3.2013

Fredag 15. mars strøymde dei på frå heile Rogaland til årleg storkurs for 4H i Skjold Arena.  400 ungdommar og 70 leiarar og instruktørar.

Gjennom helga kan dei velja mellom 30 ulike kurs, som varierer frå motorsag til swingkurs og Trial køyring, alle med lokale instruktørar.  Håvard Tveit, skulle vera instruktør i Trial og måtte understreka at det ikkje var motorsykkelkøyring som hadde gjort at han gjekk på krykker denne helga.  Glede og forventning til positive opplevingar stråla frå ansikta til deltakarane.

I den store arenaen var det rigga opp med skiljevegger og skjermbrett.  Her skulle ungdommane rulla ut soveposane for overnatting.  Då det heile opna fredagskveld i 8-tida var storsalen full av forventningsfulle ungdommar som vart ynskt velkomne av leiarane i arrangementkomiteen: Marie Fjeldheim (leiar i Skjold 4H) og Anne Elin Grønnestad (leiar i Bjoa 4H).  Med seg hadde dei også hovudinstruktør Monika Liaker frå Rogaland 4H. 

I 4H er medlemmene sjølv vant med å ta ansvar og styring. Maria Fjeldheim (17) frå Liaheia og Anne Elin Grønnestad (17) frå Bjoa leier arrangementskomiteen med stødig hand.


Maria Fjeldheim Skjold 4H og
Anne Elin Grønnestad Bjoa 4H
Med seg har dei erfarne representantar frå alle klubbane i Vindafjord kommune. – Det er mange detaljer som skal på plass og mange eldsjeler som skal bidra, men nå er snart alt klart, seier Maria på 4H si webside.

Varaordføraren i Vindafjord ynskte ungdommane velkomne til ei inspirerande helg i ein av dei mest aktive 4H kommunane i landet.  Med sine 9 bygder og 8500 innbyggjarar har kommunen 4H lag i både Bjoa, Skjold, Vats, Imsland, Sandeid og Vikedal.  -Vindafjord er ein kommune med mange løynde skattar, sa varaordførar Skartland og kunne overrekkje boka med tittelen Løynde Skattar til hovudinstruktør Monika Liaker med helsingar frå kommunen. Det er eit verdifullt arbeid som gir born og unge god kunnskap og mange gode minner med seg vidare i livet. Så vonar vi at minna også skaper lyst til å slå seg ned i Ragalandsbygdene og i Vindafjord når dei seinare skal etablera seg.

Les meir om storkurset 15.-17. mars her.

 

 
 
 
 
 

Link til FOTOALBUM

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2013 ser du her.


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

ORD FOR DAGEN
VÊRVATSLING

Frå tidlegare

Graut og basar på bedehuset
Vikebygd i mars
4H Storkurs
Tilsetjingsgudsteneste
Speidarfesten
Endringar i kyrkja
Dugnad opnar opp bygda
Vinter og snø i Vikebygd
Jon Ådnøy vert sokneprest
Ungd. Kulturmønstring
Brende opp jula
Vinter med is og uvêr
Nytt prosti - ny prest
Nyttårs feiring
Jul i bygda
Advent og vinter
Tenning av julegrana
Julemesse/Årets Vikebu
Globalkafeen
Hardhausen
Open Heart Ukraina
TV-Innsamlingsaksjon
Ope møte/val på Grendautval
Grendautval framlegg, tiltak
Ny grunnordning i kyrkja
Kyrkjekonserten
Kvinneforeining
Sprell levande
Kyrkjejubileum
Fv 734 Vikebygd-Isvik
Aktivitetsdagen med idrett
Vikestølsmarsjen 2.9.12
Tur til Trodlafjellet
Hagl og snø i slutten av juli
Galleri Vik med ny utstilling
Vikebygdfestivalen
Fjelltur
Vikestølsmøtet 8.juli
KFUK-M Krinsleir i Vats
St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.12
Galleri Vik stiller ut
 
Frå ÅRET 2012
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 112. Vikestølsmøtet 2012 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org