Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Til hovudsida

Treningsapparat sentralt i bygda

Sida er sist endra 1. sept. 2013

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 

Trimpark på skuletomta i Vikebygd
Treningsapparat på plass i friluft
Av Steinar S. 31.8.13

Vi har lenge hatt treningsstudio i Joker-kjellaren, men nå har desse fått konkurranse, eller kanskje eit utfyllande tillegg?  På tomta etter "Gamleskulen" er det nå montert proff treningsapparat.  Desse kan nyttast av alle som kjenner trong for å røre på seg.  Ei initiativ som er i tråd med tankane i tida med at folk skal koma i form og førebyggje sjukdom både i kropp og sinn.

Joakim Kolltveit testar dei nye treningsapparata
Joakim Koltveit var i full gong med å prøve ut treningsapparata på laurdag.  Nå venta han berre på at fleire ville koma og prøva.

Fredag vart det arbeid med å montera og leggja på "fallgrus" som dempar fallet om noko skulle falla av treningsapparata.  Her er også rasteplassbord på plass ved sida av.  Kanskje ta med niste og leggja turen bortom skuleområdet for trening og treff av naboar og vener?

- Me har kjøpt inn treningsapparat for 190.000 kroner, fortalde Ola Harald Alne då tidlegare i sommar.  Det er støypt solide fundament med fester så då var det fort å montera apparata.  Dei har ein solid kvalitet som skal tole både å brukast og å stå ute.
- Opninga skal finna stad seinare, men nå er parken klar og det var mange som prøvde apparata første dagen, fortel Ola Harald som har vore aktiv med på mykje av arbeidet.  Han reknar med at verdien av utført dugnad og reduserte prisar utgjer omlag 100.000 kronar.

Mange forskjellige treningsapparat
Entusiastane bak prosjektet har sett på Sandve-parken ved Sandnes og fått inn tilsvarande treningsapparat.  I Vikebygd fekk dei også godkjent ei ordning med at denne parken skal vera ein demonstrasjonspark som skal visast fram til andre aktuelle som vil investera tilsvarande.   Dette ga dei rimelegare prisar.  Gjennom sponsorar er apparata alt finansierte.

Dette er eit flott initiativ.  

 

Den gamle skuletomta i Vikebygd
Klar for helsefremjande folketrim
Av Steinar S. 12.7.13

Planane er klare for plassen der skulen stod tidlegare. Og arbeidet er i gong.  Ein mur er komen på plass og det øvste området har fått eit lag med grus.

- Me har kjøpt inn treningsapparat for 190.000 kroner, fortel Ola Harald Alne.  - Alt i neste veke skal me støypa fundament for treningsapparata.  Det blir støypt inn fester så då er det fort å montera resten.

Entusiastane bak prosjektet har sett på Sandve-parken ved Sandnes og fått inn tilsvarande trenings-apparat.  I Vikebygd fekk dei også godkjent ei ordning med at denne parken skal vera ein demonstrasjonspark som skal visast fram til andre aktuelle som vil investera tilsvarande.   Dette ga dei rimelegare prisar.  Gjennom sponsorar er apparata alt finansierte. 

Bilete frå opninga av Sandveparken som har tilsvarande utstyr.

Her skal folk som har lyst til å trimme kunna koma og bruka desse apparata.  I tråd med samhandlingsreforma innan helsevesenet er det fokus på lokale tiltak for å betra folkehelsa som førebyggjande tiltak mot sjukdom.  Dette tiltaket som lokale Vikebuar har sett i gong med er heilt i tråd med desse tankane.

 

 

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2013 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

Vikestølsmarsjen
Trimpark i sentrum
Smeden besøkte kyrkja
Juli-august diverse
Dominikus runda 80 år
Kongegrava ved Trodlanibbo
Konsert med Tom Roger
Vikebygdfestivalen
Loppis for Bygdahuset
Treningsapparat ute
Ny hengebru i Årvik
Vintergrøne planter skada
Vikestølsmøtet
Kanopadling
Nystarta fiskeklubb
Kystkultur i Vikebygd
Ny turløype i Vikebygd
Dugnad i båthamna
Hagen på Dommarsnes
Kveldssol over fjorden
163.500 kr til lag i bygda
Skadeverk på skulen
Salmekveld i kyrkja
Nasjonaldagen
Konfirmasjonen
Salmedugnad
Grendautvalet vil ha veg
Vikesprinten
Bygdebok for Vikebygd
Vikeputten2013
Litt frå Idrettslaget
Fjellturar
April - då våren kom
Sommartid
Bibliotek og Sjoarakademi
Fjellturar i Vikebygd
Nyopning av Landhandelen
Graut og basar på bedehuset
Vikebygd i mars
4H Storkurs
Tilsetjingsgudsteneste
Speidarfesten
Endringar i kyrkja
Dugnad opnar opp bygda
Vinter og snø i Vikebygd
Jon Ådnøy vert sokneprest
Ungd. Kulturmønstring
Brende opp jula
Vinter med is og uvêr
Nytt prosti - ny prest
Nyttårs feiring
Jul i bygda
Advent og vinter
Tenning av julegrana
Julemesse/Årets Vikebu
Globalkafeen
Hardhausen
Open Heart Ukraina
TV-Innsamlingsaksjon
Ope møte/val på Grendautval
Grendautval framlegg, tiltak
Ny grunnordning i kyrkja
Kyrkjekonserten
Kvinneforeining
Sprell levande
Kyrkjejubileum
Fv 734 Vikebygd-Isvik
Aktivitetsdagen med idrett
Vikestølsmarsjen 2.9.12
Tur til Trodlafjellet
Hagl og snø i slutten av juli
Galleri Vik med ny utstilling
Vikebygdfestivalen
Fjelltur
Vikestølsmøtet 8.juli
KFUK-M Krinsleir i Vats
St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.12
Galleri Vik stiller ut
 
Heile ÅRET 2013
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 112. Vikestølsmøtet 2012 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012
2013

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland

Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. p;

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg