Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Til hovudsida

Sokneråd og kyrkje

Sida er sist endra 3. mai 2013

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 
ee

Følg på Twitter i 2013 - klikk her


Sokneprest Jon Ådnøy og sokneråda inviterer til
Salmedugnad i kyrkja

(Steinar 8.5.13)

På den første salmekvelden, som vart arrangert i Vikebygd kyrkje, møtte folk frå alle dei tre sokna som Ådnøy er prest for.  Det vart mykje song, men berre første verset på kvar av salmane.  Så skulle deltakarane gi poeng på om dette var ein salme dei gjerne ville bruka i gudstenestene eller ikkje.  Neste gong er det Vats kyrkje etter gudstenesta den 12, mai.


(Steinar 3.5.13)

- Bli med og gje råd om kva salmar me skal bruka oftare enn andre i Skjold, Vats og Vikebygd, oppfordrar sokneprest Jon Årnøy som har lagt opp til kveldar med salmesong i kyrkjene desse dagane:

Salmekveldar:
- Vikebygd kyrkje tysdag 7. mai kl. 19.30
- Vats kyrkje
søndag 12. mai kl. 19:00 (etter gudstenesta)
- Skjold kyrkje søndag 2. juni kl. 19.30 (etter gudstenesta)

- Me syng oss gjennom 1/3 av dei mest aktuelle salmane i kvar av kyrkjene.  Møt fram med di røyst, oppfordrar sokneprest Jon Ådnøy som saman med sokneråda ynskjer alle velkommen til å delta.

Stem på dei salmane du likar best.
For ei tid sidan oppfordra soknepresten om å få inn forslag på salmar folket gjerne vil nytta i gudstenestene.  Frå alle forslaga som kom inn har han vald ut 49 salmar, som du kan sjå med eit klikk her.  Nå oppfordrar Jon Ådnøy alle som er glade i salmar om å senda inn forslag på den halvparten av frå denne lista som dei ynskjer å syngja. Og det må skje fort, og seinast søndag 5. mai.  Send dine forslag på e-post til: Jon.Adnoy@vindafjord.kommune.no

Her er nokre av salmane (klikk og lytt):

Tett ved sida mi går Jesus Hvilken venn vi har i Jesus Dine løfter er mange
Gud signe Noregs land Gud signe vårt dyre fedreland Herre Gud ditt dyre namn
Å salige stund uten like Å, ver hjå meg Ein fin liten blome

 

 

Soknerådet inviterte til den årlege
DUGNADEN VED KYRKJA OG I PARKEN

TORSDAG 2.MAI KL.18.00, Her vart planting av blomar i beda rydding rundt kyrkja og i parken.
 
 
 
 

Link til FOTOALBUM

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2013 ser du her.


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

ORD FOR DAGEN
VÊRVATSLING

Frå tidlegare

Salmekveld i kyrkja
Nasjonaldagen
Salmedugnad
Grendautvalet vil ha veg
Vikesprinten
Bygdebok for Vikebygd
Vikeputten2013
Litt frå Idrettslaget
Fjellturar
April - då våren kom
Sommartid
Bibliotek og Sjoarakademi
Fjellturar i Vikebygd
Nyopning av Landhandelen
Graut og basar på bedehuset
Vikebygd i mars
4H Storkurs
Tilsetjingsgudsteneste
Speidarfesten
Endringar i kyrkja
Dugnad opnar opp bygda
Vinter og snø i Vikebygd
Jon Ådnøy vert sokneprest
Ungd. Kulturmønstring
Brende opp jula
Vinter med is og uvêr
Nytt prosti - ny prest
Nyttårs feiring
Jul i bygda
Advent og vinter
Tenning av julegrana
Julemesse/Årets Vikebu
Globalkafeen
Hardhausen
Open Heart Ukraina
TV-Innsamlingsaksjon
Ope møte/val på Grendautval
Grendautval framlegg, tiltak
Ny grunnordning i kyrkja
Kyrkjekonserten
Kvinneforeining
Sprell levande
Kyrkjejubileum
Fv 734 Vikebygd-Isvik
Aktivitetsdagen med idrett
Vikestølsmarsjen 2.9.12
Tur til Trodlafjellet
Hagl og snø i slutten av juli
Galleri Vik med ny utstilling
Vikebygdfestivalen
Fjelltur
Vikestølsmøtet 8.juli
KFUK-M Krinsleir i Vats
St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.12
Galleri Vik stiller ut
 
Frå ÅRET 2012
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 112. Vikestølsmøtet 2012 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org