Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Lenker

Uvêr i desember 

Sida er sist endra 9 febr. 2013

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 111. Vikestølsmøtet 2011 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Kuling og storm i Vikebygd 
av Steinar Skartland 15.12.12


Vinden tok godt tak natt til laurdag, som her i Campingvogn på Skartland og takstein på ei hytte.

Skiføret over for denne gong?
Laurdag 15. desember middag: Temperatur +3º C.  Kuling.  Stigande temperaturar og regn i vente.  Yr melder at temperaturen i Vikebygd vil stiga til 6 + grader på søndag.  Vinden vil halda fram, men både laurdag og søndag vil det koma yr og regn.  Skiføret er over for denne gong.  Les oppdatert vêrmelding her


Den andre veka av advent var prega av snø. Mens ein i Sør-Rogaland opplevde enorme snømengder, viste tommestokken på Skartland berre 15 - 20 cm på flatmark.  Så kom vinden då vi gjekk inn i den tredje helga i advent. På flatmark kom det visne, brune graset fram. Små snøfenner pakkar seg saman der det er terreng for det. Men for meg som bur i le bak ein haug er det helst i trekken i omnen vinden kan merkast.  Naboane som ligg meir utsett til må halda seg fast.

 

ROMJULA 2012


Storm og uvêr prega bygda dei siste vekene av året 2012.  Her er ei hytte ved Vasslivatnet som vinden har herja med i romjula.

Storm og uvêr prega bygda dei siste vekene av året 2012.  Ved Vasslivatnet opplevde to av hytteeigarane at det vart skader ved at stormar i desember bles takstein av hyttetaka. I stormen 27. desember vart hytta på biletet sterkt skada i taket.  Dei store nedbørs-mengdene i dagane etterpå førte til omfattande fuktskadar på denne hytta.  Eigarane vonar å få dekka naturskadane på forsikringa, men står føre eit omfattande renoverings-arbeid der mykje av det innvendige må skiftast.  Det låg vassdammar på golvet inne etter nedbøren, kunne dei fortelja.

NYTTÅRSAFTA

31.12.2012, kl 14:30   27. desember 2012
Nyttårsaftan var det ekstra høg flo i Ålfjorden.  Ved toppen i 12 - 13 tida var vatnet mest oppå moloen i båthamna. Bildet er teke ein time seinare.  Mørke og tette skyer gjorde at det vart tidleg mørkt på ettermiddagane.  Likevel klarte månen fleire gonger å kjempa seg gjennom skydekket.  Innimellom kunne ein sjå stjerneklar himmel.

 
 

Link til FOTOALBUM

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2012 ser du her.

 

LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

ORD FOR DAGEN
Vêrvarsling

Frå tidlegare

Uvêr i desember
Bygdahuset
Born samlar inn
Saga ved Vasslivatnet
Lysmessa
Advent og vinter
Tenning av julegrana
Julemesse/Årets Vikebu
Globalkafeen
Hardhausen
Open Heart Ukraina
TV-Innsamlingsaksjon
Ope møte/val på Grendautval
Grendautval framlegg, tiltak
Ny grunnordning i kyrkja
Kyrkjekonserten
Kvinneforeining
Sprell levande
Kyrkjejubileum
Fv 734 Vikebygd-Isvik
Aktivitetsdagen med idrett
Vikestølsmarsjen 2.9.12
Tur til Trodlafjellet
Hagl og snø i slutten av juli
Galleri Vik med ny utstilling
Vikebygdfestivalen
Fjelltur
Vikestølsmøtet 8.juli
KFUK-M Krinsleir i Vats
St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.12
Galleri Vik stiller ut
Hårfagrerittet 2012
Tur til Langåsdalen
17. mai feiringa
Konfirmasjon
700 born på Vikeputten
Kalking med helikopter
Vikebuen med hjartestartar
Turar i Vikebygd
Rivinga av skulen
Årsmøte i Idrettslaget
Speidarbasaren
Digitale politikarar
Vekst i Laurdagsklubben
Idrettslaget får midlar
Gamle Skulen si framtid
Nyttårsfeiring
Full kyrkje på juleafta
Ljosmessa i kyrkja
Opning av leikeplassen i Lio
Prisar og stipend i kommunen
Desember og julebord
Framleis butikk i bygda
Tenning av lys på julegrana
Julemesse med fullt hus
19 nye tomter på Liofeltet
Globalaksjonen 9.11.2011
Konsert i Skjold Kyrkje
Klokkargarden butikk
Krinsmeister og Fotballfest
Inspirasjon til trusopplæring
50-års jubileum
Bedehus og basar
Kyrkjevalet
Kommunestyrevalet
Frå ÅRET 2012
 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org