Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

 

Vinter i Vikebygd

Sida er sist endra 19. jan. 2013

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball

Følg på Twitter i 2013 - klikk her

Vinter og kulde over Vikebygd
Skeising på Vasslivatnet

Av Steinar Skartland 19.1.2013

Ei veke med temperaturar om natta ned på
-14 kuldegrader har bygd opp tjukt islag på vatna. På Vasslivatnet skal denne ha blitt målt til heile 20 cm, vart det fortalt på laurdag.  Ein heil del unge og nokre vaksne nytta det fine solskinet til å prøva skeisene på isen. Etter ein mild periode med mykje nedbør var alt som heitte snø borte. Når det så slo over på sterk kulde, vart det blank stålis på vatn og tjern. 

Det tynne snølaget som ligg einskilde plasser er laust, og ikkje noko problem for dei som vil testa skeisene.  Det er likevel viktig å halda avstand til elveosar og plasser med straum, der isen kan vera tunnare. Alt onsdag kunne Haugesund Avis melde om trygg is i området rundt Haugesund.  Nå får ein nytta finvêret og gle seg med leik og skeising på isen så lenge den varer. 

Mest skeising på Malasetvatnet
Når isen har lagt seg dei siste åra, har Malasetvatnet vore den staden som flest samlast med skeisene. Her har det vore finare is, og det sette mange pris på også i 2013.
 

Klikk her for å sjå heile plakatenJuletrebrenning i Liofeltet 12.1.2013
Familiar brende opp resten av jula

Av Aud Jorunn Tordal 24.1.2013

Jula er over og tida var komen for å kasta ut juletrea.  Lio Vel såg muligheiten til å få til eit festleg arrangement i friluft for heile familien, og for folk i heile bygda.

Aud Jorunn fortel frå dagen:
Arrangementet var vellykka og over 60 personar møtte. Både store og små. Her kom folk i frå byggjefelta og elles frå bygda. Fastbuande og hyttefolk. Me hadde ei triveleg stund der vi brann opp 13 juletre.

Og mat måtte til i kulden. Det gjekk med 160 pølser med lompe og brød. Me serverte også saft og kakao. Gunn kom med ei gledeleg overrasking med nysteikte snurringar og julegelè. Dette fekk bein å gå på.  Alle frammøtte let vèl og ville gjerne at ein held fram med dette tiltaket også neste år.  Det vil me gjerne gjera når frammøtet er så stort og folk set pris på det og kosar seg. 

Lio Vel ynskjer å fortsetja med slike sosiale tilstellingar for både bygdefolk, hyttefolk og andre som vil vera med. Me vil prøva å få til 2 arrangement i året, eit på sommarhalvåret og eit på vinterhalvåret. Dette blir tatt på sparket, når ein ser at vêrgudane er med oss.

Dei arrangementa me har hatt til nå, har vore enkle, men koselege. Folk har møtt opp og støtta godt opp om arrangementa. Me har fått ein flott møteplass og leikeplass sentralt i bygda og me ynskjer at dette skal vera ein plass der alle er velkomne.  Her er ein plass for alle, kor det er bord og bålpanne som kan nyttast. Leikeapparat og ein kasse med leiker er óg på plass. Lån dei gjerne, men legg leikene på plass i kassen etter bruk.

Lio Vel jobbar for og få nokre fleire lekeapparat for dei minste under 3 år. Når dei vil komma på plass, er avhengig av økonomi, då me må setja opp godkjende lekeapparat.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link til FOTOALBUM

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2012 ser du her.

 

LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

ORD FOR DAGEN
Vêrvarsling

Frå tidlegare

Vinter med is og uvêr
Nytt prosti - ny prest
Nyttårs feiring
Jul i bygda
Advent og vinter
Tenning av julegrana
Julemesse/Årets Vikebu
Globalkafeen
Hardhausen
Open Heart Ukraina
TV-Innsamlingsaksjon
Ope møte/val på Grendautval
Grendautval framlegg, tiltak
Ny grunnordning i kyrkja
Kyrkjekonserten
Kvinneforeining
Sprell levande
Kyrkjejubileum
Fv 734 Vikebygd-Isvik
Aktivitetsdagen med idrett
Vikestølsmarsjen 2.9.12
Tur til Trodlafjellet
Hagl og snø i slutten av juli
Galleri Vik med ny utstilling
Vikebygdfestivalen
Fjelltur
Vikestølsmøtet 8.juli
KFUK-M Krinsleir i Vats
St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.12
Galleri Vik stiller ut
 
Frå ÅRET 2012
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 111. Vikestølsmøtet 2011 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org