Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Til hovudsida

Turløype i fjellet

Sida er sist endra 21. juni 2013

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 
Ny turløype
Roald Årvik har rydda og merka løype i fjellet
Roald Årvik 21.6.13

- Eg har rydda og merkja ei løypa som eg har kalla Våbrekkeruta, fortel Roald Årvik.
- Den går frå Kyrkja, opp mot Morgons-vatnet, over Våbrekka (Ytre Smalanuten), ned til Byrkjelivatnet, ned Indre Børkjelia og ned att til Kyrkja.

Roald fortel vidare:
- Ein kan naturlegvis gå motsatt veg, men eg foreslår at ein går ned Børkjelia første gongen, neste gong (dagen etter) så kan ein gå motsatt veg. No skal eg ikkje påstå at eg er fyrste mann som har sett mine føter der, det er eg naturligvis ikkje, men det eksisterar ingen definert sti i store deler av ruta, difor tenkte eg at om eg merkja denne vegen så kunne det kanskje bli det på sikt, om nok folk byrja gå der. Det er ikkje for min eigen del eg har gjort dette, eg kan vegen etter å ha gått der ein god del, spesielt i haust/vinterhalvåret.

- Til no har vanleg veg opp/ned til Byrkjelivatnet vore via Ytre Børkjelia, men etter å ha gått opp og ned både Indre og Ytre Børkjelia ein del gonger så kom eg fram til at ein sti igjennom Indre Børkjelia ville vera det beste. Grunnen til det er at det er vått, sleipt og bratt i ein god del parti i den ytre leia, eg har fleire gonger vore nære på å gå på rygg der. Difor har eg rydda ein sti i Indre Børkjelia, den er mykje meir tørr, ikkje fullt å bratt, og går igjennom eit meir finare og variert terreng enn i ytre leia. Eldre fjellfolk vil kanskje grina på nasen over dette valet, men eg trur at ein får ei finare oppleving med å la stien gå igjennom Indre Børkjelia.


Klikk her for å få fram vegbeskriving
og her for å laste ned kart over ruta
.

Turen i roleg tempo tar ca. 3.5 timar, men om ein er i nokolunde form så kan ein gå den på 2 timar. Men då blir det ikkje tid til å nyta den fine naturen. Ein fin kveldstur i sommarhalvåret.

Turen går igjennom variert natur og terreng, eg har prøvegått den med ein gjeng frå jobben, og dei let vel så eg vil oppmoda folk å ta seg ein tur. Det vil om ikkje alt for lenge koma ei bok på toppen av Våbrekka, den vil liggja der heile året, det er inga premiering, dvs. premien er å nyta den fine naturen og utsikta på denne turen, samt å lesa i boka kven om har vore der før.

Kanskje redaktøren av vikebygd.org vil vera ein av dei første som prøver løypa?

Denne løypa vil nok og koma på kommunen sine turkart for Vikebygd, det var i det minste ei som ynskte det når eg i ein annan samanhang nemnde at eg haldt på med ei slik løype.

- Då eg er fersk i dette med løypelegging så må ein gjerne kontakte meg om ein meinar løypa er for dårleg merkja, eller har andre kommentarar. seier Roald Årvik. - Det er greitt å vite då eg har ein del planar om å merkje meir løyper, samt noko anna som eg ikkje heilt har tenkt ferdig enno, dette naturligvis om helsa held. Det går ikkje så fort med meg for eg brukar handsmidde brakjepinnar til merkjepinnar. Brakjen skal fellas, borkast, tørkas, smias og bli raudmålas før dei er klare til å syne veg.


- Stien opp til Morgonsvantnet er og friska opp og rydda på ny, så om ein ikkje vil ta heile turen, så er dette og eit alternativ.

- Vil og nemna at frå nordre enden av Morgonsvassdraget så har eg sett ned litt meir merkjer i den eksisterande ruta fram til søre enden av Morgonsvatnet, der Jon Olav Velde frå Vats har merkja løypa vidare til Ulserhaug. Så no er det merkja sti frå Kleivan fram til Ulserhaug.
 

 
 

Link til FOTOALBUMM

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2013 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

ORD FOR DAGEN
VÊRVATSLING

Frå tidlegare

Loppis for Bygdahuset
Vikestølsmøtet
Kystkultur i Vikebygd
Ny turløype i Vikebygd
Dugnad i båthamna
Hagen på Dommarsnes
Kveldssol over fjorden
163.500 kr til lag i bygda
Skadeverk på skulen
Salmekveld i kyrkja
Nasjonaldagen
Konfirmasjonen
Salmedugnad
Grendautvalet vil ha veg
Vikesprinten
Bygdebok for Vikebygd
Vikeputten2013
Litt frå Idrettslaget
Fjellturar
April - då våren kom
Sommartid
Bibliotek og Sjoarakademi
Fjellturar i Vikebygd
Nyopning av Landhandelen
Graut og basar på bedehuset
Vikebygd i mars
4H Storkurs
Tilsetjingsgudsteneste
Speidarfesten
Endringar i kyrkja
Dugnad opnar opp bygda
Vinter og snø i Vikebygd
Jon Ådnøy vert sokneprest
Ungd. Kulturmønstring
Brende opp jula
Vinter med is og uvêr
Nytt prosti - ny prest
Nyttårs feiring
Jul i bygda
Advent og vinter
Tenning av julegrana
Julemesse/Årets Vikebu
Globalkafeen
Hardhausen
Open Heart Ukraina
TV-Innsamlingsaksjon
Ope møte/val på Grendautval
Grendautval framlegg, tiltak
Ny grunnordning i kyrkja
Kyrkjekonserten
Kvinneforeining
Sprell levande
Kyrkjejubileum
Fv 734 Vikebygd-Isvik
Aktivitetsdagen med idrett
Vikestølsmarsjen 2.9.12
Tur til Trodlafjellet
Hagl og snø i slutten av juli
Galleri Vik med ny utstilling
Vikebygdfestivalen
Fjelltur
Vikestølsmøtet 8.juli
KFUK-M Krinsleir i Vats
St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.12
Galleri Vik stiller ut
 
Frå ÅRET 2012
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 112. Vikestølsmøtet 2012 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012
2013

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland

Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. p;

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg