Klikk her og gå til framsida

Vikebygd

Handle lokalt dagen i Vikebygd

Sida er sist endra 2. okt. 2014

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball

Lokale Bedrifter

Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 
 

"Handle lokalt-dagen."  Laurdag 1.11. diska Rolf opp med
frukost og konsert på butikken

Steinar Skartland 1.11.14

- Eg er veldig fornøyd med at nesten 10% av folket i bygda kom på frukost, fortel Rolf Alne som kunne telje opp over 40 frukostgjester på laurdagen.  Drøsestova vart for lita så han måtte setja bord og benker også ute på lageret. Og folket såg ut til å kosa seg.  Borna fekk oransje ballongar og dei vaksne vart sitjande og prata saman utover før dei tok turen med handlekorga og laurdagshandelen.

Rolf Alne hadde over 40 gjester til bords ved frukosten på Vikebygd Landhandel.
Fullt på Drøsestova, men Rolf Alne serverte frukost også på lageret.  Her sat m.a. Berit Ryvik Skartland, saman med Karl Inge og Renate Vasshus og fleire andre.

235 nærbutikkar som inngår i Merkur ordninga deltok i den nasjonale «Handle lokalt»-kampanjen laurdag 1.november. Dette er ny deltakarrekord. Kampanjen fokuserer på kor viktig den lokale butikken er både som møteplass, servicesenter og salsstad for daglegvarer. Målet er å redusere handelslekkasje og stimulere til meir lokal handel.

Ein flott auke i omsetninga
Rolf Alne slår opp på datamaskina si og viser statistikken over kundane.
-Ein vanleg dag er det 115-130 kundar innom, men om sommaren er det 250-300 som handlar kvar laurdag, fortel Rolf og viser at kundetalet har vore heilt oppe i 377 på ein dag.  Dei 10 første månadane dette året har han hatt ein omsetnad på 8 millionar og har hatt heile 35.000 sal eller innbetalingar i kassen.  Dette er han godt nøgd med og kan visa til ein god auke. 

-Eg ligg 5,57% over budsjett, smiler han. Det er ein auke på 6,45% frå i fjor.  I gjennomsnitt er eit kjøp på 230 kroner.  Det meste går til Vikebuar og hyttefolk i bygda, omlag 9,5 millionar i år, meiner han.  Men det er også ein del matlevering til bedrifter på Bjoa, noko han anslår til omlag 1/2 million.  Ikkje så mykje til private kundar på Bjoa, men han har tre som han kjører varene heim til, der.
- Og så er 10,5 % av varene tilbodsvarer, legg Rolf til. Det er meir enn dei andre Joker butikkane har.

Fleire tenester trekkjer folk til butikken
Samla til frukost og konsert i Drøsestova, laurdag.
Frukosten var gratis for kundane, men Rolf peikar på at det er viktig at butikken også kan vera ein sosial arena.  Derfor har han også etablert Drøsestova der det er gratis kaffi. Frå oktober av har folk i Vikebygd både kunna henta og senda postpakkar på butikken. 

"Bok i Butikk," er eit samarbeid med biblioteket om utlån og retur av bøker. Eit anna eksempel på tenester bygdefolket kan nytta seg av.
- Dei som kjem innom, enten for å henta ein pakke eller for å få ein drøs over ein kopp kaffi, handlar også samstundes, fortel Rolf. 

Støtte frå Merkur
Merkur-ordninga er eit statleg støtteprogram for nærbutikkar med omsetnad på inntil 10 millionar kroner i året.  Her kan dei søkja om inntil 50% støtte til investeringar og forbetringar i butikken.  - Eg har fått tilskott på 160.000 kroner i år, seier Rolf.  Desse har han nytta til investering i nye kjølediskar og reolar.  Dei nye kjølediskane brukar mindre straum og er meir miljøvennlege. 

Mini konsert med Tom Roger med fleire
Rolf kunne også overraska kundane med  ein Minikonsert på Drøsestova då klokka vart 12 på laurdagen.

- Tom Roger Aadland kjem innom og tilbaud seg å syngja eit par songar, kunne Rolf fortelja til frukostgjestene som benka seg i butikken laurdag føremiddag.  Han spurte også Lene Bjerga om ikkje ho kunne ta med gitaren.  Det gjorde ho og song og spela både sjølv og saman med dottera, Linnea, før Tom-Roger slapp til med ein song frå den nye plata hans og ein frå tidlegare album.

 

På bilde:
Linnea syng og Lene Bjerga spelar til


Vikebygd Landhandel har ope laurdag klokka 08:00 - 16:00,
og vanlege dagar frå klokka 08:00 - 18:00.


Ein film om Handle lokalt-dagen på Joker 01.11.2014:  Snurr film

 

Vikebygd Landhandel - Joker -  inviterer til
frukost på butikken 1.11.

Steinar Skartland 31.10.14

235 nærbutikkar vil delta i den nasjonale «Handle lokalt»-kampanjen laurdag 1.november. Dette er ny deltakar-rekord. Kampanjen fokuserer på kor viktig den lokale butikken er både som møteplass, servicesenter og salsstad for daglegvarer. Målet er å redusere handels-lekkasje og stimulere til meir lokal handel.

- Eg inviterer alle i bygda til å ta frukosten på butikken på laurdag, fortel Rolf Alne.
 
 - Eg spanderer og det blir mellom klokka 9 og 11.  I tillegg til frukost så blir det  overraskingar og gode tilbod. Og så kan jo folk ta laurdagshandelen med det same.

Ope laurdag klokka 08:00 - 16:00


Ein film om
Handle lokalt-dagen på Joker 01.11.14:

Snurr film

 

 
 

Tilbake til hovudsida


Likar du Vikebygd.org?

Følg gjerne med på Twitter

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2014 ser du her.

Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
Fotoalbum frå kvelden
ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

Frukost og konsert på butikken
Oktober 2014
Fotballkampar i Vikebygd
Fairtrade kommunen markert
Aktivitetsdagen 20.9.
Sopp kurs 12-13. sept
Vikestølsmarsjen
Fv. 734 - Vikevegen
Friluftsrådet 30 år
Sjømannsmisjonen 150 år
Nytt kjøkken på Bygdahuset
Skulestart i Vikebygd
Heidra for idrettsinnsats
Ekstremvêret Lena
Vikebygd-Bjoa 5-2
Supermånen i 2014
På leit etter røter på Fossel
Speidarane på leir i Asker
Stiar merka i fjellet av Roald
Speidarar på Landsleir
Vikebygdfestivalen 19.7.
Radio 102 show frå Plasset
Murmansk reise
Vikestølsmøte 6.7.
Ny Olalihytte opna
Sankt Hans-feiringa
Strandloppis
Diverse frå mai-Juni
Speidarane i Vikebygd
17. mai 2014 i Vikebygd
Brot i Landbruksforhandlingane
Tildeling frå Bakkevig's fond
Vikesprinten 3.5.
Fjelltur på stiar i Vikebygd
Samanslåing av kyrkjesokn?
Vikeputten 2014
Litt frå April
Utviding av gardsbruk
Bondevenner 2014
Tindelandsnaturen
Veg mellom Lio1 og Lio2
Skulen sin Kulturettermiddag
Mura trinn i Glommeskar
Folketalsutviklinga
Dåpsskulen
Språket vårt
Bryggjebakken og båthamna
Kvinner i Vikebygd 1946
Husmorlager anno 1935
Vegard vidare i N. Talenter
Skjold og Vikebygd eit sokn
Speidarfest og nutafantar
Tilbakeslag for Vossaplasset
Stimerking i Vikefjella
Idrettslaget
Kyrkjesundag 19.1.
Uvêr og storm
Juletrebrenning
Grasrotandelen
Nyttårsfest
Godt Nytt År
Jubilanten Per Dommersnes
Årets Vikebu kåra
Heile ÅRET 2013

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 113. Vikestølsmøtet 2013 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013
2014
kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  
Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.
Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD.

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg