Klikk her og gå til framsida

Vikebygd

Folketalet

Lagt ut 19. des. 2014

 
Change Coatching
Bente T. Barane
Motorbåtforening

KLOKKARGARDEN
FOTOALBUM
VISIT VIKEBYGD
HYRDINGEN
VINDETREET sogeskrift
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule 
Vik barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Info. frå Regjering
og departementet
Bedriftene i bygda
Vindafjord Tomteselskap

Lokale Bedrifter

Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS 
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 113. Vikestølsmøtet 2013 
Boka om Vikestølen

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 
 

Årskavalkade
2014


Utviklinga i folketalet i Vikebygd og i kommunen

av Steinar Skartland 19.12.2014Folketalet i Vindafjord hadde ein nedgong første halvår, men gjennom hausten har tilveksten vore slik at den har kompensert for nedgongen første halvår og er nå netto pluss 6 personar.  I Vikebygd har det vore ein svak nedgang i folketalet frå 2010 til i dag.
 
I Vikebygd har folketalet auka med 31 personar i perioden 2006 - 2014 (+6%). Etter prognosar som byggjer på SSB sine tal, vil det verta ein vekst på 14% eller 1207 personar i Vindafjord frå 2014 og fram til 2030. Rekna vekst i folketalet i heile Rogaland i den perioden vert vurdert til 25% og på hauglandet 17% eller 16425 personar.  Vi vonar nokre av desse vil vurdera dei ledige tomtene i Vikebygd sentrum. 
 
Fram til 2014 har auken i folketalet i Vindafjord vore høgare enn SSB sine prognosar. Auken frå 2008 til i 2014 skuldast i stor grad tilflytting og innvandring, der bedriftene i kommunen har tilsett utanlandsk arbeidskraft. Mange av desse har vald busetja seg i Vindafjord. Noko er også flyktningar som har busett seg her, og eit fødselsoverskot på omlag 30 personar i året.
 
Tala er henta frå Vindafjord kommune sin rapport:  "Utviklingstrekk i Vindafjord kommune. Akvator." 

 
 


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
Fotoalbum frå kvelden
ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

Romjula 2014
Julegudsteneste 24.12
Folketalsutviklinga
Julekonsert 14.12.14
Kor e' Vindafjord 10.12.
Lysmessa i kyrkja 7.12.
Lysa vart tende på juletreet
Årsmøte i Grendautvalet
Svanene på plass i bygda
Globalcafe med Speidaren
Familiegudsteneste 9.11.
Fornyar klubbhuset i båthamna
Grunnlovsjubileet 5.11.
Nytt kjøkken og kafe
Mitt Fargerike Nabolag
Frukost & konsert på butikken
Ymse frå november 2014
Tysvær Vepro steller graver
TV-aksjonen 2014
Veg til Vikestølen
Folketalet går ned
Tur til Longåsdalen
Ymse frå oktober 2014
Fotballkampar i Vikebygd
Fairtrade kommunen markert
Aktivitetsdagen 20.9.
Sopp kurs 12-13. sept
Vikestølsmarsjen
Fv. 734 - Vikevegen
Friluftsrådet 30 år
Sjømannsmisjonen 150 år
Nytt kjøkken på Bygdahuset
Skulestart i Vikebygd
Heidra for idrettsinnsats
Ekstremvêret Lena
Vikebygd-Bjoa 5-2
Supermånen i 2014
På leit etter røter på Fossel
Speidarane på leir i Asker
Stiar merka i fjellet av Roald
Speidarar på Landsleir
Vikebygdfestivalen 19.7.
Radio 102 show frå Plasset
Murmansk reise
Vikestølsmøte 6.7.
Ny Olalihytte opna
Sankt Hans-feiringa

Strandloppis
Diverse frå mai-Juni
Speidarane i Vikebygd
17. mai 2014 i Vikebygd

Brot i Landbruksforhandlingane
Tildeling frå Bakkevig's fond
Vikesprinten 3.5.
Fjelltur på stiar i Vikebygd
Samanslåing av kyrkjesokn?
 

   Minner frå åra: 
      2006
      2007
      2008
      2009
      2010
      2011
      2012
      2013
      2014


Tilbake til hovudsida

Link til FOTOALBUM for Vikebygd
 


Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013
2014

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.


kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  
Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.
Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
Vikevegen 1641; 5568  VIKEBYGD

Tlf 5376 9128 -Mobil 9087 3170
   tilbakemelding@vikebygd.org