Godt Nytt År i Vikebygd

 

April 2014

Sida er sist endra 15. april 2014

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball

Lokale Bedrifter

Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 

Vikebuen arrangerte
Minimesse og middagsservering torsdag 24.april

av Berit og Steinar Skartland, 24.4.2014
 

Torsdag 24. april arrangerte Vikebuen ”minimesse”
m/ middagsservering på Bygdahuset i Vikebygd
 

Ein del kom for å få seg middag, men frammøtet kunne ha vore betre.  Ein heil del born hadde teke med seg leiker og det var mange standar der borna selde ting dei ikkje lengre hadde bruk for.

Handelen gjekk godt, men om det vart ekstra lommepengar til sommarferien, er vanskeleg å seia. Mange fann spennande ting hos kvar andre.  Her vart det både kjøp og sal.  Men kjekt hadde dei det og tiltaket frå Vikebuen var godt.  Messa starta kl. 16:00 og varte til kl. 19:00.

Fredrik - ein ivrrig forrretningsgut som har fått kundar
Fredrik - ein ivrig forretningsgut som har fått kundar til standen sin.


Nokre av damene i Vikebuen som stod bak arrangementet:
Solveig Hortman, Ellen Skretteberg og Ramona Icke-Røring

Sjå plakaten her

 


Vikebygd 8. april
Konfirmantane samla inn til Kirkens Nødhjelp

av Steinar Skartland 12.4.14

Klikk her for å lese meir om KN sin Fasteaksjon og kva pengane går til.Konfirmantane i Vikebygd gjekk med bøsse tysdag 8. april, til inntekt for Kirkens Nødhjelp.

Totalt kom det inn kr 11.435 i Vikebygd-bøssene, = 20,49 pr pers.
(Landsgj.snittet vart 6,01 pr.pers.)
I 2013 var beløpet 11.477,-.

Takk for alle som ga si støtte.

Totalbidraget i Noreg denne gongen (2014) er:
Kr 31.165.718,- (oppd. lørdag 26.4.)..

I Vindafjord kom inn kr 51.870,- som tilsvarer 6,11 pr pers.

Var du ikkje heime?
For å gi -
KLIKK HER

Konfirmasjonen i Vikebygd er i år den 11. mai.  Dei som skal kle seg i kvite kappar og delta i konfirmasjonen her i bygda på denne søndagen, er:  Kristian Bjørnevik; Ørjan Bruland Hansen; Marita Koltveit og Maren Olsen


I Vikebygd møtest born og ungdom som likar fotball
Fotballturneringa Vikeputten, laurdag 26. april

Vikeputten har også i år fått svært god påmelding.  Det blir i alt 65 lag med og det skal spelast over 90 kampar på idrettsbanen i Vikebygd laurdag den 26. april. 

Med spelarar, lagleiarar, foreldre og publikum vil det vera over 1500 personar innom arrangementet.  Ei stor gruppe foreldre stiller opp på dugnad for å få alle ting vel gjennom dagen.  Dagen vert delt i to dugnadsskift denne dagen som startar klokka 09:00.

 HYRDINGEN
Torsdag kom kyrkjebladet Hyrdingen i postkassen.
Men bur du andre stader enn i Vindafjord - eller er på tur i påska, så kan du også lesa HYRDINGEN her.

Klikk på bladet for å laste ned ein pdf.

Eller du kan gå til Hyrdingen si web side og sjå alle utgåver av kyrkjebladet, frå 2010 til i dag, på

   www.hyrdingen.no 


Har du nåke du vil selja?
Innsendt av Solveig Hortman
 

Vikebuen arrangerer ”minimesse” m/ middagsservering
torsdag 24. april på bygdahuset i Vikebygd

Alle barn kan selja ting dei har laga sjølv eller leiker og anna dei ikkje lenger treng (få lommepengar til sommarferien). 
Messa startar kl. 16:00 og varer til kl. 19:00.
Meld deg på til Solveig Hortman på tlf. 9590 0136 innan 15. april.

Sjå plakaten her

 

 
 

Likar du Vikebygd.org?

Følg gjerne med på Twitter
 
 

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2014 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
Fotoalbum frå kvelden
ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

Vikeputten 2014
April
Utviding av gardsbruk
Bondevenner 2014
Tindelandsnaturen
Veg mellom Lio1 og Lio2
Skulen sin Kulturettermiddag
Mura trinn i Glommeskar
Folketalsutviklinga
Dåpsskulen
Språket vårt
Bryggjebakken og båthamna
Kvinner i Vikebygd 1946
Husmorlager anno 1935
Vegard vidare i N. Talenter
Skjold og Vikebygd eit sokn
Speidarfest og nutafantar
Tilbakeslag for Vossaplasset
Stimerking i Vikefjella
Idrettslaget
Kyrkjesundag 19.1.
Uvêr og storm
Juletrebrenning
Grasrotandelen
Nyttårsfest
Godt Nytt År
Jul i Vikebygd 2013
Lysmessa 15.12.13
Jubilanten Per Dommersnes
Vinter i Vikebygd
Julemessa 2013
Årets Vikebu kåra
Tenning av julegrana
Heile ÅRET 2013
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 113. Vikestølsmøtet 2013 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013
2014

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland

Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. p;

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg