Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Til hovudsida

Folketalsutviklinga

Sida er sist endra 13. april 2014

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball

Lokale Bedrifter

Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 
Folketalsutviklinga
Svakt minkande folketal i Vikebygd

av Steinar Skartland 21.03.2014
Folketalet 1.januar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Vikebygd 527 518 526 537 563 563 562 561 558
Vindafjord kommune 8119 8111 8084 8161 8197 8298 8447 8615 8747

Sjølv om ein og annan kjøper og pussar opp eldre hus, eller riv dei og byggjer nytt, så går folketalet i Vikebygd sakte nedover.  Toppåra var 2010-2011 med 563 innbyggjarar.  Nå er her fem mindre, i alt er vi 558.

Folketalet i heile Vindafjord har vore jamt aukande og var ved årsskiftet 8747.  Held trenden fram når kommunen 9000 innbyggjarar innan to-tre år. Stort og attraktivt byggjefelt på Vikaneset i Skjold kan bidra til dette.  Likevel er ein stor del av veksten i kommunen innflyttarar frå andre land. Auken skjer i stor grad langs E134.  Ein betre veg frå Vikebygd til Skjold kunne ha gjort forskjellen.  12 km frå Isvik til butikken i Vikebygd utgjer berre 12 minutt med 60 km i timen.  Det har vore jamt aukande med fritidsbustader i Vikebygd. Det er ein attraktiv plass å vera i helgar og feriar.  Fisk i fjorden og flott natur er nok berre to grunnar mellom mange til at folk likar seg i bygda. 

Ei av dei nye tomtene på Lio-feltet er selde, men her er ikkje kome opp hus ennå.  Med 19 byggjeklare tomter bør det vera grunnlag for å sjå ein auke også her i bygda.  Grendautvalet sin fokus på vegen, gangstiar, å rydde skog for å opna opp bygda osb. er med og fører bygda i positiv retning.  Det kan ein også trygt seia om aktiviteten i alle dei lag og foreiningar som driv i Vikebygd.  La oss vona at nokon ser verdiane som ligg i bygda og vil ta del i desse ved å sjå nærare på ein av dei ledige tomtene, like ved skule, barnehage og butikk.  
 


Kommunesamanslåing
Vikebygd kommune

Steinar Skartland 13.4.2014

I desse tider med mykje prat om å slå saman kommunar, kan det vera greit å ta med litt frå vår eigen lokale historie her i Vikebygd (henta frå tidlegare Hordarkiv og Wikipedia).

Då dei norske kommunane vart oppretta ved formannskapslovene i 1837 var Vikebygd ein del av Fjelberg kommune. I 1865 vart så Sveio kommune oppretta ved frådeling av Sveio sokn i Finnås kommune og Vikebygd sokn (1 062 innbyggjarar) i Fjelberg kommune. I 1902 vart endeleg Vikebygd utskild som eigen kommune, då med 1 092 innbyggjarar.

Kommunesenteret låg i Sveio, kyrkja låg i Austre Vikebygd.  Ferdsel over fjorden med båt var den vanlege reisemåten den gongen.

I 1964 vart kommunen delt mellom kommunane Sveio og Ølen. Kommunen låg i Sunnhordland på aust- og vestsida av Ålfjorden. Før kommuneinndelinga i 1964 grensa Vikebygd mot Valestrand kommune i nord og nordvest, mot Sveio i vest og mot Ølen i aust. I sør gjekk grensa mot kommunane Tysvær og Vindafjord i Rogaland fylke.  Austre Vikebygd hadde då Aarvik, Veastad og Vik krinsar med 578 innbyggjarar.

Ølen vart så i 2002 overflytta til Rogaland fylke og i 2006 lagd til Vindafjord kommune.

 


Vindafjord Tomteselskap
SS 1.12.2013

Ei mindre ledig tomt
i Liofeltet
Tomt nr 3 i det utvida feltet er seld.
Les om tomta her
  

 
 
 
 
 

Link til FOTOALBUM for Vikebygdd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2013 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

Mura trinn i Glommeskar
Folketalsutviklinga
Språket vårt
Bryggjebakken og båthamna
Kvinner i Vikebygd 1946
Husmorlager anno 1935
Vegard vidare i N. Talenter
Skjold og Vikebygd eit sokn
Speidarfest og nutafantar
Tilbakeslag for Vossaplasset
Stimerking i Vikefjella
Idrettslaget
Kyrkjesundag 19.1.
Uvêr og storm
Juletrebrenning
Grasrotandelen
Nyttårsfest
Godt Nytt År
Jul i Vikebygd 2013
Lysmessa 15.12.13
Jubilanten Per Dommersnes
Vinter i Vikebygd
Heile ÅRET 2014
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 113. Vikestølsmøtet 2013 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012
2013

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland

Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. p;

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg