Godt Nytt År i Vikebygd

 

Tindelandsnaturen

Sida er sist endra 5. april 2014

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball

Lokale Bedrifter

Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 

 
Døde tre etter skogbrannen på Tindeland

Tindeland prega av Brannen i 2006

av Steinar Skartland 5.4.2014

Ein stor skogbrann herja fjellområda i Nordabygda i 2006.  Ennå i dag, 8 år etterpå, er naturen langs vegen på Tindeland sterkt prega av hendinga.  I liene og oppover åsane står dei daude trea der slik flammane gjekk i frå dei.  Men om det kan sjå dødt ut, så er slike område prega av nytt liv.  I dei rotnande stammane trivs både sopp og ei mengd med småkryp og insekt.  Dette trekkjer til seg fuglar som lever av småkrypa, Småvilt vil også prøva å få seg eit fuglemåltid.  Avføringa som fuglar og andre dyr let etter seg er god gjødsel som skaper eit nytt planteliv nede på bakken.  Men trea tar det lang tid å fornye.


Dei utbrende trea på Tindeland vitnar om skogbrannen som herja i 2006.

Stavanger Aftenblad 2006.   Vikebygd.org 2006.

 

TindelandstjørnaTindeland 4. april 2014
Våren skaper nytt liv

av Steinar Skartland 5.4.2014

Tidleg om morgonen og utover kvelden er bygda vår prega av fuglesong.  Dei søkjer etter ein make. Byggjer reir saman og parar seg.  Egg skal leggjast og nye generasjonar skal veksa opp.  Våren er ei fin tid. 
Ei tid til å bli glad i.




Stokkand-hann som viser seg for maken.

I Søre Tindelandstjørna hadde ein flokk stokkender funne seg til rette.  Dei leika seg i vasskorpa.  Slo med vengene på små turar opp i lufta.  Mest for å visa seg fram for ein make.  Må visa seg frå si beste side då.


Også Hoa må ein kort tur opp i lufta for å visa seg fram.  Flyg ikkje vekk men landar etter nokre meter.

I Noreg er det mellom 40 og 70.000 par med Stokkender som hekkar.  Dei er mellom dei talrikaste av grasendene våre og lever hovudsakeleg av gras og siv som veks i vass-kanten, eller som dei dukkar under overflata for å finna.  Likar seg helst i stilleståande eller langsomt flytande vatn. Tindelandstjerna er ein god plass der dei ofte er å sjå på våren og sommaren.  Seinare på året også i sjøkanten.  Stokkender kan bli nokså gamle.  25 år er ikkje uvanleg. Vengespennet kan verta opp i 81-98 cm, noko som vel må til for å løfta den 1,5 kg tunge fuglen opp i lufta.

Les meir på Wikipedia 

 
 

Likar du Vikebygd.org?

Følg gjerne med på Twitter
 
 

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2014 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
Fotoalbum frå kvelden
ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

APRIL
Utviding av gardsbruk
Bondevenner 2014
Tindelandsnaturen
Veg mellom Lio felta
Skulen sin Kulturettermiddag
Mura trinn i Glommeskar
Folketalsutviklinga
Dåpsskulen
Språket vårt
Bryggjebakken og båthamna
Kvinner i Vikebygd 1946
Husmorlager anno 1935
Vegard vidare i N. Talenter
Skjold og Vikebygd eit sokn
Speidarfest og nutafantar
Tilbakeslag for Vossaplasset
Stimerking i Vikefjella
Idrettslaget
Kyrkjesundag 19.1.
Uvêr og storm
Juletrebrenning
Grasrotandelen
Nyttårsfest
Godt Nytt År
Jul i Vikebygd 2013
Lysmessa 15.12.13
Jubilanten Per Dommersnes
Vinter i Vikebygd
Julemessa 2013
Årets Vikebu kåra
Tenning av julegrana
Heile ÅRET 2013
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 113. Vikestølsmøtet 2013 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013
2014

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland

Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. p;

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg