Godt Nytt År i Vikebygd

 

Thomas og Liv Bakkevig's fond

Sida er sist endra 4. mai 2014

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball

Lokale Bedrifter

Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 
 
Tildeling frå Thomas og Liv Bakkevig's fond
412.000 kr tildelt barne- og ungdomsarbeidet

av Øyvind Valen, medlem i fondsstyret, 4.5.2014

Thomas og Liv Bakkevig sette i 2011 av eit stort beløp som skulle nyttast til årlege utdelingar til barne- og ungdomsarbeidet i Vikebygd. Dei oppnemnde også eit styre i stiftinga som skulle foreta årlege tildelingar etter statuttane som blei nedfelt. Eva Bakkevig er med i styret saman med Arne Tveit og Øyvind Valen.


Frå fondet blir det no i april delt ut 412.000 kroner. Det største investeringsbeløpet går til idrettslaget; 200.000 til omlegging av grusbanen til kunstgras. 50.000 kroner blei også løyvd til grendautvalet si opprustning av badevik og aktivitetsområde ved Bryggebakken.

Dei fire laga som stiftinga har fått melding om at driv aktivt barne- og ungdomsarbeid, er også tildelt vanleg driftstønad. Dette er delt ut etter talet på barn og ungdom som er medlemer. Laga det gjeld er idrettslaget, speidarguppa, korpset og laurdagsklubben. Til saman er dei fire laga her tildelt 162.000 kroner.

Les toårs-meldinga for fondet, her. 

 


Thomas og Liv Bakkevigs fond for støtte til barne og ungdomsarbeidet i Vikebygd
Har delt ut 393.500 kroner over to år
av Steinar S 27.2.2014

Fondet blei oppretta som ei stifting av Thomas og Liv Bakkevig i 2012. Dei tilførte 3 millionar til fondet, og det er høve til å dela ut 10 % kvart år. Øyvind Valen leier styret for fondet.

I desse to åra er det i utbetalt 131.500 i driftstilskot til idrettslaget, 107.000 til speidargruppa, 42.000 til korpset og 18.000 til laurdagsklubben.  Idrettslaget har i tillegg fått 75.000 i investeringsstøtte til idrettsparken og 20.000 i startstønad for utstyr til allidrett. Totalt har då idrettslaget fått tildelt 226.500 desse to åra.

I to-årsmeldinga frå styret for fondet minner dei på at alle etablerte lag som driv kontinuerleg arbeid for barn får driftstønad også no i 2014, om dei søkjer innan 15. mars.

Toårs-meldinga her
 
Les også: om t
ildelinga i 2013

 
Les om: oppretta to fond i 2012

Likar du Vikebygd.org?

Følg gjerne med på Twitter
 
 

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2014 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
Fotoalbum frå kvelden
ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

Tildeling frå Bakkevig's fond
Fjelltur på stiar i Vikebygd
Samanslåing av kyrkjesokn?
Vikeputten 2014
April
Utviding av gardsbruk
Bondevenner 2014
Tindelandsnaturen
Veg mellom Lio1 og Lio2
Skulen sin Kulturettermiddag
Mura trinn i Glommeskar
Folketalsutviklinga
Dåpsskulen
Språket vårt
Bryggjebakken og båthamna
Kvinner i Vikebygd 1946
Husmorlager anno 1935
Vegard vidare i N. Talenter
Skjold og Vikebygd eit sokn
Speidarfest og nutafantar
Tilbakeslag for Vossaplasset
Stimerking i Vikefjella
Idrettslaget
Kyrkjesundag 19.1.
Uvêr og storm
Juletrebrenning
Grasrotandelen
Nyttårsfest
Godt Nytt År
Jubilanten Per Dommersnes
Årets Vikebu kåra
Heile ÅRET 2013

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 113. Vikestølsmøtet 2013 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013
2014

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland

Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. p;

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg