Klikk her og gå til framsida av Vikebygd.org

Vikebygd:   

Facebook    -   Twitter

Handle lokalt dagen  

Sida er sist endra 18. okt. 2017


Eksisterande veg skal bli gangveg
Vossaplassvingane
av Steinar Skartland 17.10.2017

Klikk her for å opne TertialrapportenI den 2. tertialrapporten frå rådmannen i Vindafjord kommune i år (årets første 8 månader) står følgjande om arbeidet med utbetring av Vossaplassvingane sør for kyrkja i Vikebygd:

- Vindafjord kommune fekk TS-midlar (trafikksikringsmidlar) på 1,5 millionar kr i 2017. Det er aktuelt å søkja om TS-midlar i 2018 også. I Handlingsprogrammet for fylkesvegar er det sett av midlar til Vossa-plasssvingen i 2019. Tiltaket er eit samar-beidsprosjekt mellom Vindafjord kommune, Statens vegvesen og SØK. Vindafjord kommune inngår avtale om utbygging med Statens vegvesen og blir byggherre. Det er inngått grunneigaravtalar som sikrar grunn. Planar er laga for veg og VA-anlegg og høgspentkabel og andre kablar. Planane som gjeld vegen er til godkjenning hjå Statens vegvesen og anbud blir snart sendt ut.

Leidningar blir lagt der ny veg skal komma, og kan leggjast slik at høgspent, som må førast fram til Trovåg til om lag årsskiftet, kan komma på plass i tide. Eksisterande veg skal bli gangveg. Fullføring av vegdelen krev at fylkesvegmidlane er på plass.

Det blir lagt vatn og kloakk i traséen.

Interesserte kan lasta ned og lese tertialrapporten her.

I rapporten er det under "Kommunale bygg og infrastruktur" finn ein også post om  leikeplassar, der kommunestyret har sett av midlar til kontroll av leikeplassar og riving av utrygge leikeapparat på leikeplassar i kommunal eige. Fylgjande står under denne saka:

- Det har vore møte med Vikebygd, Vikedal og Skjold grendautval for å informera om saka. Det er laga forslag til avtale mellom kommunen og grendautvala om drift og vedlikehald av leikeplassar.

 
 
 
 

Les også andre nyheiter frå Vikebygd


Sjå gamle bilete her


Likar du Vikebygd.org?

Følg med på Twitter
Totalt 117.003 besøk på vikebygd.org i 2016.

til hovudsida for Vikebygd


-
Kyrkja gjennom 800 år
Vikestølen gjennom 116 år
Vikebygd i Hgsd. Avis
Vikebygd i Grannar.no

Følg på Twitter - her


Vêrvarsel for Vikebygd
ORD FOR DAGEN I DAG
Ledig jobb i Vindafjord
Pollenvarsel YR.no

Andre nettstader

Frå tidlegare

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Fotoalbum
KFUK-M Speidarane

Anna Info

2017
Siste nytt frå bygda
Oktober
Open Heart Ukraina
TV-aksjonen
Oktober-November
Vossaplassvingane
Handle lokalt dagen
September
1 år med Gunn til rors.
Familie-idrett 25.9.
Vikestølsmarsjen 3.9.
August
Basar på bedehuset
Forskjellig frå august-sept.
Gravsteinane på internett
Sildajazz i Skjold kyrkje
Lokale lag på Norway Cup
Juli
102 Sommarshow frå Plasset
Forskjellig frå juli 2017
30 sone i Plassavegen
Juni
Vikebygd i bilete
Jordskjelv 25.6.
Vikestølsmøtet
Nedoverbakke
Jonsok feiringa 23.6.
Dårleg stell av gravplass
Vossaplasset-vegen
Folketalet og skulen i bygda
Mai
17. Mai feiringa
Konfirmasjon i bygda
Merking av nye stiar
Dugnad på Årvik skule
April
Vikesprinten 30.4.2017
Vikeputten 29.4.2017
Nyopning av butikken
Rolf Alne i Kenya
På leit etter røtene i Vikebygd
Påsken 2017
Vikestølstur i sol
Fasteaksjonen
Mars
SØK inn i Haugaland Kraft
Vikebygd Amatørteater
Forskjellig frå febr.-mars
Februar
Planeten Venus i vest
Kulturettermiddag
Speidarfest og Nutastavar
Venneklubben i Vikebygd
Arquebus-filmen
Januar
Januar
Årsmøte i Grendautvalet


Tidlegare år
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012

 2011
 2010
 2009

 

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2016
 2015
 2014
 2013
 2012

 2011
 2010
 2009
Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.
Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD.

Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org